A waterborg, hoofd fragmentDovnload 0.63 Mb.
Pagina2/10
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A1.2.1.1.1 Jantje Waterborg
Jantje Waterborg, Hoofd, geboren 10/12/1843, Ned.Hervormd, vroedvrouw. Voorts kinderen met achternaam Alberts: Geert Andries, geboren 28/08/1856; Lammechiena Anna, geboren 30/08/1858 [13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen: waarschijnlijker 30/03/1858]; Geesje Anna, geboren 16/09/1859; Jacob, geboren 29/11/1863; Tjark, geboren 09/02/1865; Fokje, geboren 15/09/1866; Roelof, geboren 04/03/1868. Bij alle kinderen is achteraf de tweede of derde voornaam Roelofs doorgehaald. Adres: Grote Leliestraat 144, naderhand veranderd in 260.

Bijgeschreven staat: JW huwde 09/01/1862 met Roelof Alberts [die waarschijnlijk voor/in periode 1870/1880 overleed]

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1870 1880, deel 11, blad 246
Geboorteakte van Jantje Waterborg, 11/03/1843 (?)

Opm: geboorte 10/12/1843, zie boven. Jantje Waterborg A1.2.1.1.1 is de enige persoon die mogelijk is als '1843' wordt gezocht.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, geboorten 1843 1852.
Huwelijk op 09/01/1862 van Jantje Waterberg met Alberts.

Let op: WaterbErg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, huwelijken 1853 1862.
Huwelijk 09/01/1862 van Roelof Alberts, geboren te Groningen 09/08/1824, scheepskapitein, weduwnaar van Geesje Nieveen (overleden 28/09/1859), zoon van Albert Roelf Alberts [zie onder bij naamsaanneming van zijn vader in 1826], beurtschipper van Groningen op Rotterdam, en wijlen Anna Berends de Jonge, met Jantje Waterborg, geboren te Groningen 10/10(of 11....[elders: 10/12])/1843, 18 jaar, dochter van wijlen Jacob Harms Waterborg, in leven scheepskapitein, verongelukt op zee "en hebbende de bruid onder ede verklaard, dat haar vader in de maand julij 1858 op een reis van New Castle naar Groningen in de zee voor de Eems is omgekomen, doch niet in staat zulks door een authentieke acte te bewijzen" (+ opgave naam moeder). Getuigen: Albert Roelfs Alberts, 60 jaar, vader van de bruidegom, beurtschipper; Johannes Kornelis Poelman, 33 jaar, zwager van de echtgenoot; Johannes Harm Waterborg, 40 jaar, oom van de echtgenoote; en Gerlof Freerks Waterborg, 41 jaar, aangehuwde oom van de echtgenoote; laatstgenoemde drie scheepskapiteins wonende te Groningen.

JW=A1.2.1.1.1 JHW=A1.2.1.1 JHW=A1.2.1.4 (Let op: WaterbOrg) GFW=A1.2.3.3 (Let op: WaterbOrg)

GFW is aangehuwd door echtgenote Trijntje Tjarks de Boer, die een zuster is van Foktje Tjarks de Boer, de moeder van de bruid.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.


Akte van naamsaanneming in Groningen 06/03/1826: Roelf Alberts blijft behouden geslachtsnaam Alberts. Heeft 1 zoon, 4 dochters: Albert Roelf, 25 jaar [zie boven: vader van echtgenoot van Jantje Waterborg], Marchien Roelf, 30 jaar, Geessien Roelf, 28 jaar, Albertje Roelf, 26 jaar, Grietje Roelf, 19 jaar.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.


                                       
A1.2.1.1.2 Grietje Waterborg
Geboorteakte 07/01/1846 van Grietje Waterborg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, Geboorten 1843 1852.


Geboorteakte 07/01/1846: geboren 05/01 Grietje, dochter van Jacob Harms Waterborg, 34 jaar, schipper, en Fokje Tjarks de Boer, 27 jaar.

GW=A1.2.1.1.2 JHW=A1.2.1.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
Overlijdensakte 31/12/1861 van Grietje Waterborg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, 10 jarig register van overlijden, Groningen. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van overlijden, 1853 1862.


Overlijdensakte 31/12/1861: overleden 30/12 Grietje Waterborg, bijna 16 jaar, zonder beroep, Grote Leliestraat L 142, dochter van wijlen Jacob Harms Waterborg, in leven scheepskapitein verongelukt op zee, en Fokje Tjarks de Boer.

GW=A1.2.1.1.2 JHW=A1.2.1.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
Akte dd.31/12/1861: Grietje Waterborg, overleden 30/12, bijna 16 jaar oud, zonder beroep, dochter van wijlen Jacob Harms Waterborg, in leven scheepskapitein, verongelukt op zee, en Fokje Tjarks de Boer.

GW=A1.2.1.1.2 JHW=A1.2.1.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, register van overlijden, Groningen.
                                       
A1.2.1.1.3 Harmina Tjarkina Waterborg
Huwelijk 04/02/1869 van Harmina T. Waterborg met De Groot.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, huwelijken 1863 1872.


Huwelijk 04/02/1869 van Pieter de Groot, geboren te Lemmer 21/03/1843, 25 jaar, schipper, zoon van wijlen Willem Geerts de Groot, in leven schipper overleden te Bremen 04/11/1859, en Martina (?) Pieters Wieringa, met Harmina Tjarkina Waterborg, geboren te Groningen 02/06/1848, 20 jaar, zonder beroep, dochter van wijlen Jacob Harms Waterborg, in leven schipper verongelukt op zee, en Fokje Tjarks de Boer. Bruid verklaarde onder ede, dat haar vader in juli 1858 met het schip Fokkiena, van Groningen, van Groningen naar New Castle is vertrokken "doch dat dit schip niet ter bestemder plaats is aangekomen en daarvan sedert nimmer eenig bewijs is ingekomen, .., zodat zij hoewel volkomen verzekerd dat genoemd schip is vergaan en haar vader daarbij omgekomen, niet in staat is zijn overlijden door een overlijdensacte of eene acte van bekendheid te bewijzen."

PdG: geboren 21/03/1843 is waarschijnlijk onjuist want dan zou hij bij zijn trouwen pas 24 jaar oud zijn, terwijl hij dan vermeld wordt als 25 jaar oud. Geboortedatum dus waarschijnlijk 21/02/1843 zoals vermeld hieronder [13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen: H.Boonstra denkt dat 21/03/1843 waarschijnlijker juist is]. HTW: geboren 05/06/1848, zie A1.2.1.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
Pieter Willems de Groot, geboren 21/02/1843 te Lemmer, stuurman, naderhand schipper, Ned.Hervormd. Vrouw: Harmina Tjarkina Waterborg, geboren 02/06/1848 te Groningen. Inwonend: Willem Pieters de Groot, geboren 07/11/1869. Adres: Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 158/3.

HTW: geboren 05/06/1848, zie A1.2.1.1, en 02/06/1843, zie onder: dit suggereert 02/06/1848 als juist.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1870 1880, deel 12, blad 209.
Pieter de Groot, geboren 20/02/1843 Lemmer. Vrouw: Harmina Tjarkina Waterborg, geboren 02/06/1843. Kinderen: Fokelina de Groot, geboren 16/10/1881, dienstbode, verhuist 13/12/1917 naar Noorddijk, 17/01/1918 terug naar Groningen, 18/09/1919 naar Gasselte; Jakob de Groot, geboren 31/01/1887. Adres: Groote Leliestraat 57a.

HTW: geboren 05/06/1848, zie A1.2.1.1, en 02/06/1848, zie boven: dit suggereert 02/06/1848 als juist [13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen: dezelfde mening]. PdG: geboortedatum, zie boven.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 11, bald 349.
                                       
A1.2.1.1.4 Harm Waterborg
Geboorteakte 06/05/1850: geboren 04/05 Harm, zoon van Jacob Harms Waterborg, 39 jaar, schipper, en Fokje Tjarks de Boer, 30 jaar. Aangifte door vroedvrouw "vrouw Sikkens". Getuigen: Harm Jacobs Waterborg, 65 jaar, zonder beroep; Harm Harms Waterborg, 26 jaar, blokmaker.

HW=A1.2.1.1.4 JHW=A1.2.1.1 HJW=A1.2.1 HHW=A1.2.1.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
Originele foto (en kopien) van Harm Waterborg op oudere leeftijd (met baard), waarvan in Venlo (mgr.Boermansstr.38) een overgeschilderde grotere versie hangt, gemaakt door Atelier Uges, Oosterstraat 38A, Groningen.
Aangave van de Geboorte van een kind van het Mannelijk Geslacht, bij den Ambtenaar van den Burgelijken stand te Groningen, geboren den 4 Mei 1850 zijnde genaamd Harm, Vader Jacob Harms Waterborg, Moeder Fokje Tjarks de Boer, woonachtig aan de Lage der A, Lett. T No. 95. Ingeval van overlijden, dit billet bij de aangifte over te leggen. [met potlood staat hier verder op:] 306 [en] T L v d Sluis 14 jan 1864 [de stiefvader].

HW=A1.2.1.1.4 JHW=A1.2.1.1

Origineel van deze verklaring werd gevonden in het "scheepsjournaal" van Harm Waterborg, zie onder. Kopie, gemaakt zomer 1986 in Venlo, aanwezig.
Geboorteakte 06/05/1850 van Harm Waterborg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarig register van geboorten 1843 1852.


Journaal gehouden aan boord van het Nederlandsch Bark Schip, genaamd Harmina gevoerd door den kapitein H. Waterborg op de reize naar Rochester door H. Waterborg.

Journaal gehouden aan boord van het Nederlandsch barkschip Harmina gevoerd door kapitein H. Waterborg van Groningen, Gedisteneerd om te zeilen met eene lading stroo van Delfzijl naar Rochester. het schip, de zeilen, staand en loopend touwwerk alles in goede orde om met koopmansgoederen over zee te kunnen varen. ...... [Geschreven te beginnen 14 Maart 1882]

.... [Laatste pagina's, zonder lijst van wachten, mijlen, gestuurde koers, drift, behouden koers, etcetera:]

Dinsdag den 26 Sept 1882. Stijve marszeilskoelte. Lucht donker, zee steilte toenemend. Als voren. Kregen water over dek. Als voren. Wind en zee toenemend. Maakten bovenmarsz. en lupstage [?] vast. Zwaar werkend schip. Als voren. Maakten de kluiver en bezaan vast, zetten storm bezaan. Toenemend van wind en zee. Maakten groot steng stagen vast. Zwaar werkend schip. Geg. .. NB 57o 12' en 7o 42' LO. Gedurende dit etmaal de pomp lens.

Woensdag den 27 Sept 1882. Halsden over st[uur]boord. ... reefde marsz. koelte. Hooge zeegang. Zwaar werkend schip. Halsden om 1 uur over st.boord. Halsden om 8 uur over bakboord. Wind en zee als tevoren. Peilden om 4 uur de pomp en bevonden 20 duim water bij, lieten dadelijk de pompmolen pompen, en peilden om 6 uur en zagen dat het water nog met 4 duim vermeerderd was, begonnen toen ook met de handpompen te werken. peilden om 8 uur nog 30 duim, zodat wij aanhoudend moesten doorpompen.

[Volgende wacht] Wind en weer als tevoren. Aanhoudend pompen en konden het bijhouden.

[Volgende wacht] Moesten steeds doorpompen, en en ging het water steeds vermeerderen. Hadden om 4 uur 36 duim water in het schip, en vernamen dat het schip + 12 duim water per uur maakte zoodat het onmogelijk was, om het schip boven water te houden, zoodat wij besloten, met den dag bij mogelijkheid, het schip te verlaten, tot behoud van ons leven, daar er voor redding van het schip geen mogelijkheid bestond.

[Volgende wacht] De wind ZO. Buijig. Hooge zee, zwaar werkend schip, dreven voor stormzeilen. Pompten onophoudelijk door, en lieten pompmolen zoo hard werken, als de wind het drijven wilde. De stuurman ging nog in het ruim om de lekkage te onderzoeken, maar door het veel water, was het onmogelijkheid op plaats te vinden, zoodat wij geen ander uitweg vonden dan het schip in zinkende staat te verlaten. Zetten met den dag een noodsignaal op, en pompten steeds onophoudelijk door, om 7 uur kwam een schoener op ons aansturen, en wou deze ons overnemen, en halsden wij rond om de boot over boord te krijgen, waarna eerst een gedeelte der Equpagie van boord ging, terwijl de overigen later van boord gingen omstreeks 9 uur, en hadden toen ruim 6 voet water in het ruim. Aan boord van de schoener comende, was het de Deensche schoener "Otto", Capt. [naam niet ingevuld] welke bestemd was naar Koppenhagen.

Donderdag den 28 Sept. 1882.

Kopie van de scheepsjournaal, gered samen met barometer [foto aanwezig] en scheepsharmonika [gespeeld door Harm Waterborg, A1.2.1.1.4.3.1, zomer 1986, foto aanwezig] als de enige zaken bij het vergaan van de bark "Harmina" in 28 september 1882 op de Noordzee. Tevens bevrachtingsbrieven voor reis van Delfzijl naar Scheerness en Rochester gedateerd 6 Juni 1882, July 1882 (2*) en 18 August 1882.


Harm Waterborg, hoofd, geboren 04/05/1850 te Groningen, winkelier, Ned. Hervormd. Vrouw: Harmina Ritsema, geboren 05/05/1855 te Appingedam, Ned. Hervormd. Kinderen: Antje Jacoba, geboren 10/11/1882, geen godsdienst; Jacob Harm, geboren 01/12/1884, geen godsdienst; Fokje Jacoba, geboren 10/02/1888, geen godsdienst. Adres: Sledemennerstraat 282, 291.

HW=A1.2.1.1.4 AJW=A1.2.1.1.4.2 JHW=A1.2.1.1.4.3 FJW=A1.2.1.1.4.4

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Bevolk.Register Groningen, 1890 1900, band 19, blad 335.
Harm Waterborg, Marwixstraat 16a, geboren 04/05/1850 te Groningen.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Kiezerslijst Groningen 1912/13.


Harm Waterborg, geboren 04/05/1850, geen godsdienst ingevuld. Vrouw: Harmina Ritsema, geboren 02/05/1855 Appingedam, geen godsdienst ingevuld. kind: Foktje Jacoba, geboren 10/12/1888, Ned. Hervormd, verhuist 21/09/1914 naar Rotterdam. Adres: Marwixstraat 16a.

HW=A1.2.1.1.4 FJW=A1.2.1.1.4.4

HarRitsema: geboren 05/05/1855 te Appingedam, volgens haar persoonskaart [13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.]

FJW:geboren 10/02/1888, zie boven, haar eigen schrijven (A1.2.1), en [13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen]: 10/12/1888 is onjuist.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 12, blad 183.
Foto (geschat ca 1925) van Harm Waterborg en Harmina Ritsema, met op schoot waarschijnlijk een van hun kleindochters De Rook [A1.2.1.1.4.2]. Ook foto in Persoonsbewijs 2 oct. 1940, gemeente Grootegast, provincie Groningen, met zichtbaar deel van handtekening [Harm Waterborg, A1.2.1.1.4.3.1, zei meteen toen hij deze foto zag: dat is OPOE zoals ik haar kende].

Foto van het huis in Lemmer ["huisje aan de haven"] Visschersburen (is nu gedempt). Het schip van de Familie de Rook [A1.2.1.1.4.2; Dit schip heette de Judith [volgens mijn vader Harm Waterborg]] op de voorgrond.

28, A.J.Verster, Canada, April 1987.
Heden overleed tot onze groote droefheid onze beste Man, Vader, Behuwd  en Grootvader Harm Waterborg in den ouderdom van 82 jaar. Lemmer: H.Waterborg Ritsema [echtgenote], A.J.de Rook Waterborg [A1.2.1.1.4.2], J.de Rook Pzn.; Amsterdam: J.H.Waterborg [A1.2.1.1.4.3], M.Waterborg Stollman; Grootegast: F.J.Verster Waterborg [A1.2.1.1.4.4], F.J.Verster, en kleinkinderen. Lemmer, 28 juli 1932.

28, A.J.Verster, Canada, April 1987. Kopie Overlijdensbericht aanwezig.


                                       
A1.2.1.1.4.1 Foktje Jacoba Waterborg
Geboorteakte 02/05/1881: geboren 30/04 Foktje Jakoba, dochter van Harm Waterborg, schipper, en Harmina Ritsema.

FJW=A1.2.1.1.4.1 HW=A1.2.1.1.4

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
Overlijdensakte 20/07/1881 van Foktje Jakoba Waterborg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarig register overlijden, 1873 1882.


Overlijdensakte 20/07/1881: overlijden 19/07 van Foktje Jacoba Waterborg, 2 maanden, dochter van Harm Waterborg, schipper, en Harmina Ritsema.

FJW=A1.2.1.1.4.1 HW=A1.2.1.1.4

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
                                       
A1.2.1.1.4.2 Antje Jacoba Waterborg
Geboorteakte 10/11/1882: geboren 10/11 Antje Jacoba, dochter van Harm Waterborg, 32 jaar, scheepskapitein, en Harmina Ritsema.

AJW=A1.2.1.1.4. HW=A1.2.1.1.4

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
Foto 19 october 1946 van Annie de Rook Waterborg en [haar zuster] Liesje de Rook.

28, A.J.Verster, Canada, April 1987.


Heden overleed onze lieve Man, Vader, Behuwd  en Grootvader Jurjen de Rook Pzn., in de leeftijd van bijna 71 jaar. Amstelveen, 21 Jan. 1953. Da Costalaan 47. A.J. de Rook Waterborg. ... De crematie zal plaats hebben Zaterdag 24 Jan. a.s., na aankomst van trein 10.30 uur te Driehuis Westerveld. De trein voor belangstellenden vertrekt van Amsterdam C.S. te 10 uur.

14, krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Na een langdurig maar zeer moedig gedragen lijden is op 86 jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve Moeder, Behuwd , Groot  en Overgrootmoeder Antje Jacoba Waterborg, sedert 1953 weduwe van Jurjen de Rook. Meppel: H. de Vries de Rook, W. de Vries; Lemmer: J.J. Schirm de Rook, A.J. Schirm; Amstelveen: F.J. de Rook; Delft: J. Wolf de Rook; Amstelveen: A.E. de Jong de Rook, H. de Jong, Klein  en achterkleinkinderen. Mijdrecht, 10 april 1969, Huize "Avondlicht", Correspondentie adres: da Costalaan 47, Amstelveen. De crematie zal plaatshebben te Velsen, dinsdag 15 april a.s. na aankomst van trein 11.34 uur, halte Westerveld. Vertrek vanaf Huize "Avondlicht", Mijdrecht, te 10.15 uur.

28, A.J.Verster, Canada, April 1987. Overlijdensbericht, kopie aanwezig.


Overlijden Antje Jacoba Waterborg: 10/04/1961 Mijdrecht.

Huwelijksdatum: 22/08/1907 Groningen.

Kinderen: 1. Harmina, 2. Judith Johanna, 3. Foktje Jacoba, 4. Johanna, 5. Alida Elizabeth Judith trouwt Schirm.

1, Fred Wijburg, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.1.4.3 Jakob Harm Waterborg
Bewijs van geboorte inschrijving. Bij den burgelijken stand der gemeente Groningen, is in het geboorte register over den jaren 1884, onder No. 1461, ingeschreven een kind van het Mannelijk geslacht, genaamd Jakob Harm, geboren den 1 december 1884. Vader Harm Waterborg, Moeder Harmina Ritsema, woonachtig bij Ebbpoort, wijk W, No.134. In geval van overlijden, dit bewijs bij de aangifte overleggen.

JHW=A1.2.1.1.4.3 HW=A1.2.1.1.4

Kopie geboorte inschrijving aanwezig.
De ondergetekende Geneeskundige gevestigd te Groningen, verklaart dat aan het vaccinatiebureau aldaar de koepokinenting verricht is aan Harm Jacob Waterborg [Harm is aangevuld met 2, en Jacob met C met 1] geboren den 1 Dec 84, wonende te Groningen, .... Groningen, den 31 Maart 1887.

Kopie koe pokken briefje aanwezig.


Foto origineel en kopie foto, gemaakt zomer 1986, van Jakob Harm Waterborg op 17 jarige leeftijd, door De Jong, Leeuwarden, Heerenveen, Sneek.
Jakob Harm Waterborg, geboren 1884, in 1925 naar band 130, fol.167.

Woonde blijkbaar in hetzelfde huis als Gesina Waterberg, zie A1.2.1.3.4.2

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper. 27, Waterborg Venlo, korrekties, April 1987: JHW woonde in 1925 niet in Amsterdam! (zie onder lijst van woonplaatsen).
Naam op persoonskaart: JaKob Harm Waterborg.

13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.


Kopie foto, gemaakt zomer 1986, van de "verlovingsfoto" 27 Januari 1907 van Jakob Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3] en Maria Katharina Jozefina Stollman, door fotograaf Hermann Bopp, Wijk bij Maastricht.

Moment Opnamen uit een hart vol liefde, aan mijn Trouwe Bruid gewijd. Op haar verzoek bijeenverzameld in dit album door Jacobus Harm Joannes Andreas.

Opm: Jacobus Harm Joannes Andreas zijn doopnamen van JHW A1.2.1.1.4.3

De precieze datum van foto (27/01/1907), van verloving (24/11/1906), kort na de eerste kus (30/08/1906) van "Jaap" Waterborg en "Marie" Stollman staan allemaal met liefdes rijmpjes in Poezie Album (kopie aanwezig)

Ook aanwezig: kopie van "Nieuwjaarslied Rotterdam 1907/1908" gedicht van verlovingstijd, met vermelding van R.K. doop te Heerlen in December 1907, en daags daarna de Eerste Communie.
Huwelijk van J.H. Waterborg en Ma.Ka.Ja. Stollman. (met stempel Gemeentebestuur van Heerlen). Gemeente Heerlen, Provincie Limburg. Op den 28en April 1908 is het huwelijk voltrokken tusschen Jakob Harm Waterborg, geboren te Groningen den 1en December 1884, zoon van Harm Waterborg en van Harmina Ritsema, en Maria Katharina Jozefina Stollman, geboren te Heerlen den 19en November 1883, dochter van Jan Renier Hubert Stollman en van Anna Maria Severens.

Notitie van kerkelijk huwelijk: Contranerunt Matrimonium in Ecclesia de Heerlen Joan. Jac. Waterborg et Maria Cath. Jos. Stollman. Heerlen 29 april 1908.

Kinderen uit dit huwelijk geboren: Harm, geboren te Heerlen den 23 Juli 1919 8u. v.m.

Aanteekeningen: Van de hiervoren vermelde echtgenooten is de man overleden: te Geulle den 17 Nov. 1959, de vrouw overleden: te Venray den 30 Oct. 1966.

JHW=A1.2.1.1.4.3 HW=A1.2.1.1.4 HW=A1.2.1.1.4.3.1

14, Trouwboekje, kopie aanwezig.


Foto van Jakob Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3] en M.K.J. Stollman, gemaakt ter gelegenheid van 25 jaar getrouwd (1933). Foto kopie gemaakt zomer 1986.
Foto van Jakob Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3] door Foto atelier Schreurs, Eickholt en Beerman, 's Bosch, Dordrecht. Genomen ca 1918. Foto kopie gemaakt zomer 1986.
Woonplaatsen: 1908 1914 Rotterdam; 1914 1918 Oosterhout; 1918 1933 's Bosch; 1933 1934 Amsterdam; 1934 1954 Utrecht; 1954 1959[?] Venlo; overleden 1959 Geulle.

27, Waterborg Venlo, korrekties, April 1987.


Foto van Jakob Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3] en M.K.J. Stollman, gemaakt ter gelegenheid van 50 jaar getrouwd (1958). Op de foto ook aanwezig: Antje Jacoba Waterborg [A1.2.1.1.4.2], gehuwd met De Rook, Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1], zijn echtgenote R.C.Wijburg, en zijn kinderen Jaap [ .1], Chris [ .2], Annemie [ .3] en Harm [ .4]. Foto kopie gemaakt zomer 1986.
Het heeft God de Almachtige behaagd heden tot Zich te nemen onze inniggeliefde echtgenoot, vader, behuwd  en grootvader, Jakob Harm Waterborg, drager van de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, echtgenoot van Maria Katharina Jozefina Stollman. .... Geulle, M.Waterborg Stollman; Venlo, H.Waterborg, R.Waterborg Wijburg en kinderen. Venlo, 17 november 1959, Mgr.Boermansstraat 2. De plechtige Requiemmis, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben in de Kerk van Rectoraat Waalsen te Geulle, vrijdag a.s. om 10 uur. [dus: 20/11/1959] Bijeenkomst sterfhuis bejaardentehuis Ave Maria, Geulle.

Overlijdensbricht, kopie aanwezig.


Het Hoofdbestuur van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel ontving heden het droevig bericht, dat de heer Jakob Harm Waterborg, oud bondssecretaris van de Ned. R.K. Bond van PTT personeel "St.Petrus", mede oprichter van de Kath. Bond van Overheidspersoneel, oud lid van het dagelijks bestuur dezer organisatie, drager van de pauselijk onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, op 17 novermber j.l. na een geduldig lijden in de leeftijd van bijna 75 jaar, in de Heer is overleden. gedurende meer dan 30 jaar stelde de overledene zijn grote gaven en talenten in dienst van onze organisatie en haar leden. Gaarne vragen wij u deze overleden pionier van onze organisatie in uw gebed te gedenken. Namens het hoofdbestuur, A.C.M.Weijters, voorzitter, A.A.OpDeBeek, secretaris, 's Gravenhage, 18 november 1959, Mesdagstraat 118.

Kopie van krantenadvertentie door Katholieke Bond van Overheidspersoneel, aanwezig.


Op 17 november 1959 beeindigde Jakob Harm Waterborg, echtgenoot van Maria Katharina Jozefina Stollman, zijn pelgrimstocht op aarde en ging hij het Rijk van het Licht en Liefde, van Vrede en Vreugde binnen. Hij was toen bijna 75 jaar oud. In de laatste dagen van zijn mooi en rijk leven sterkte O.L.Heer zijn trouwe vriend met Zijn eigen goddelijke Kracht door de Sacramenten. Het lichaam werd begraven op het R.K. kerkhof te Geulle Waalsen. ....

Bidprentje, aanwezig. (ook: 28, A.J.Verster, Canada, April 1987).


                                       
A1.2.1.1.4.3.1 Harm Waterborg
Foto van Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1] op 2 3 jarige leeftijd, gemaakt door Print Velox Heerlen, foto kopie gemaakt zomer 1986.
Foto van klas Aloysiusschool in den Bosch, foto kopie gemaakt zomer 1986.
Foto van Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1], 17 jaar oud, op 7 jan. 1937, City Studio, Kalverstraat 54, Amsterdam, foto kopie gemaakt zomer 1986.
Trouw foto van Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1] en R.C.Wijburg in 1947, foto kopie gemaakt zomer 1986.
Pasfoto's van Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1], periode 1952 1980, kopie aanwezig.
Foto van Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1], spelend op de scheepsharmonica, gered uit het schip de "Harmina" van zijn grootvader Harm Waterborg [A1.2.1.1.4], gemaakt zomer 1986.
Harm Waterborg, geboren 1919, betrokken gezinshoofd: Berend Waterborg.

Opm: Het is mij niet bekend dat mijn vader heeft gewoond in hetzelfde huis in Amsterdam als Berend Waterborg/Waterberg [A1.2.1.5.5.7]. Zou het mogelijk zijn dat deze Harm Waterborg een tweeling is met Wilhelmina Jantina Waterberg [A1.2.1.5.5.7.3], een dochter van Berend Waterberg ?? De inhoud van de akten zal dit moeten uitwijzen.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.

Harm Waterborg heeft inderdaad nooit bij Berend Waterberg in Amsterdam gewoond. 27, Waterborg Venlo, korrekties, April 1987.


Doop van Harm Waterborg, met doopnamen Herman Hubert, op 23/07/1919 te Heerlen, St.Pancratius R.K. kerk. Anaesthesist te Utrecht en Venlo, bloedgroep A+.

Huwelijk (burgelijk) 16/10/1947 te Utrecht, (kerkelijk, R.K.) 29/12/1947 te Utrecht in H.Antonius van Padua kerk, met Rutgerina Christina Wijburg, dochter van Chriatiaan Marinus Wijburg en Anna Josephina van Santvoord, geboren 23/06/1921 te Soest, gedoopt 23/06/1921 te Soest in St.Petrus & Paulus R.K. kerk, bloedgroep B+

4, J.H.Waterborg, informatie trouwboekjes, zomer 1985 en 1986.
Trouwboekje:Te Utrecht is op 16 10 '47 het huwelijk voltrokken tusschen Waterborg, Harm, geboren te Heerlen op 23 juli 1919, zoon van Waterborg, Jakob Harm, en van Stollman, Maria Katharina Jozefina, en Wijburg, Rutgerina Christina, geboren te Soest, dochter van Wijburg, Christiaan Marinus, en Van Santvoord, Anna Josephina.

Kinderen: 1. Jakob Harm, geboren te Utrecht, 31 12 48 [A1.2.1.1.4.3.1.1]; 2. Christiaan Hubertus Joseph, geboren te Utrecht, 18 5 50 [A1.2.1.1.4.3.1.2]; 3. Anna Maria, geboren te Utrecht, 29 2 52 [A1.2.1.1.4.3.1.3]; 4. Harm Johannes, geboren te Oudenrijn, 20 10 53 [A1.2.1.1.4.3.1.4]; 5. Rutger Pieter Christiaan, geboren te Venlo, 19 4 56 [A1.2.1.1.4.3.1.5]; 6. Maria Anna Elisabeth, geboren te Venlo, 10 feb.'59 [A1.2.1.1.4.3.1.6]; 7. Beatrijs Maria, geboren te Venlo, 1 2 1966 [A1.2.1.1.4.3.1.7].

27, Waterborg Venlo, kopien, April 1987.
Kerkelijk familieregister: Door het sacrament van het huwelijk verbonden zich tot echtgenooten Herman Hubert Waterborg en Rutgera Christina Wijburg op maandag den 29en dec. 1947 in de kerk van H.Antonius van Padua te Utrecht in tegenwoordigheid van A.J.Leygraaff O.P., pastoor. Handtekeningen getuigen: W.H.te Poel, M.Wijburg. De echtgenoot werd den 23sten Juli 1919 te Heerlen geboren als zoon van Jacobus Hermanus Waterborg en Maria Catharina Josephina Stollman en gedoopt den 23sten Juli 1919 in de kerk van St.Pancratius te Heerlen. De echtgenoote werd den 23sten Juni 1921 te Soest geboren als dochter van Christiaan Marinus Wijburg en Anna Jos. van Santvoord en gedoopt den 23sten Juni 1921 in de kerk van St.Petrus en Paulus te Soest. Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1.Jacobus Hermanus [A1.2.1.1.4.3.1.1], gedoopt den 1 Januari 1949 in de kerk van St.Catharina te Utrecht. Peter Jac. Herm. Waterborg [opa] [A1.2.1.1.4.3], Meter Anna Jos. Wijburg [oma]. Priester: W.Wolters. Eerste H.Communie den 10 5 1956 in de kerk van St.Martinus te Venlo. Gevormd den 11 9 1956 in de kerk van St.Martinus te Venlo, vormpatroon St.Martinus. Plechtige Geloofsbelijdenis den .. 1961 in de kerk van St.Martinus te Venlo.

2.Christiaan Hubertus Joseph [A1.2.1.1.4.3.1.2], gedoopt den 18 mei 1950 in de kerk van H.Hart van Jezus te Utrecht. Peter Christiaan Marinus Wijburg [opa], Meter Maria Kath a Joseph a Stollman [oma]. Eerste H.Communie den 30 5 1957 in de kerk van St.Martinus te Venlo. Gevormd den 16 april 1959 in de kerk van St.Martinus te Venlo, vormpatroon St.Martinus.

3.Anna Maria [A1.2.1.1.4.3.1.3], gedoopt den 29 februari 1952 in de kerk van H.Catharina te Utrecht. Peter M.A.Th.Wijburg [broer van moeder], Meter M.E.H.Stollman [nicht van vader]. Eerste H.Communie den 7 5 1959 in de kerk van St.Martinus te Venlo. Gevormd den 26 3 1962 in de kerk van St.Martinus te Venlo.

4.Hermanus Johannes [A1.2.1.1.4.3.1.4], gedoopt den 21 october 1953 in de kerk van H.Dominicus te Utrecht. Peter Josephus J. Wijburg [broer van moeder], Meter Elisabeth H.A.J. te Poel [nicht van vader]. Eerste H.Communie den 11 5 1961 in de kerk van St.Martinus te Venlo. Gevormd den 26 3 1962 in de kerk van St.Martinus te Venlo.

5.Rutger Pieter Christiaan [A1.2.1.1.4.3.1.5], gedoopt den 20 4 1956 in de kerk van St.Martinus te Venlo. Peter Christiaan Wijburg [broer van moeder], Meter Pieternelle den Hartog [echtgenote van broer van moeder]. Eerste H.Communie Hemelvaartsdag 1963 in de kerk van St.Martinus te Venlo.

6.Maria Anna Elisabeth [A1.2.1.1.4.3.1.6], gedoopt den 11 2 59 in de kerk van St.Martinus te Venlo. Peter Martinus van Santvoord [neef van moeder], Meter Elisabeth Olieslagers.

7.Beatrijs Maria [A1.2.1.1.4.3.1.7], gedoopt den 12e februari 1966 in de kerk van St.Martinus te Venlo. Peter Jacobus Herman Hubert Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1.1, maar de naam Hubert is foutief!!!] [broer]; meter Anna Maria Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1.3] [zus].

27, Waterborg Venlo, kopien, April 1987.
                                       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina