A waterborg, hoofd fragmentDovnload 0.63 Mb.
Pagina3/10
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A1.2.1.1.4.3.1.1 Jakob Harm Waterborg
Op eenendertig december negentienhonderd achtenveertig is te Utrecht geboren een kind van het mannelijk geslacht, genaamd: Waterborg, Jakob Harm, vader: Waterborg, Harm, moeder: Wijburg, Rutgerina Christina. .... Afgegeven voor vermindering college geld. ....

Geboorteuittreksel, Utrecht, 2 juli 1971, kopie aanwezig.


Waterborg, Jakob Harm, geboren 31 december 1948 te Utrecht, afgevoerd op 2 januari 1980 van het persoonsregister van de gemeente Nijmegen wegens vertrek naar de Verenigde Staten van Amerika, en sedertdien niet meer in een van de persoonsregisters van Nederland opgenomen.

Geboorteuittreksel, Rijksinspectie van de bevolkingsregisters, 28 juni 1983.


Doop Oorkonde. Adelbrief van Goddelijk Kindschap. Op 1 Januari van het Jaar onzes Heeren 1949 werd in de Kathedrale Kerk van St.Catharina te Utrecht Jacobus Hermanus, zoon van Herman Hubert Waterborg en Rutgera Christina Wijburg in het H. Doopsel van de erfsmet rein gewasschen, en zoo verkoren en verheve tot Kind van God. .... [getekend:] A.J.Wijburg v.Santvoord [grootmoder van moederszijde en:] JWaterborg [A1.2.1.1.4.3, grootvader van vaderszijde].

Origineel aanwezig.


Pasfoto's van Jakob Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1.1], periode 1960 1978, kopie aanwezig.
Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland. Op 21 oktober 1977 is het huwelijk voltrokken tussen Waterborg, Jakob Harm, geboren op 31 december 1948 te Utrecht, zoon van Waterborg, Harm, en van Wijburg, Rutgerina Christina, en Calon, Marie Antoinette, geboren op 18 april 1956 te Soisy sous Montmorency Frankrijk, dochter van Calon, Arnold Edmond Marie, en van Bouts, Germaine Marie Wilhelmina.

Aantekeningen: 19 november 1977 is de kerkelijke inzegening geweest van het huwelijk van Jacob Harm Waterborg en Marie Antoinette Calon in de kerk van de H.Vincentius a Paulo te Eindhoven.

Kinderen: Harm, geboren op 3 september 1980 te Woodland (V.S.); Wieteke, geboren op 6 november 1982 te Woodland (V.S.) [Beide zijn bijgeschreven door het Consulat Generaal der Nederlanden, Londen, tijdens woonperiode in Brighton, Sussex, England]

JHW=A1.2.1.1.4.3.1.1 HW=A1.2.1.1.4.3.1.1.1 WW=A1.2.1.1.4.3.1.1.2

4, Trouwboekje, kopie aanwezig.
De'partment de Seine & Oise, Arrondisement de Montmorency, Nume'ro de l'Acte 86. Republique Francaise, Mairie de Soisy sous Montmorency. Extrait du registre des Actes de Naissance, Anne'e 1956. Le dix huit avril mil neuf cent cinquante six a` vingt trois heures est ne' a` Soisy sous Montmorency, Marie Antoinette Calon, du sexe fe'minin, fil de Arnold Edmond Marie Calon, profession inge'nieur, et de Germaine Marie Wilhelmina Bouts, son e'pouse, profession sans, domicilie's a` Saint Gratien, Seine et Oise. ...

4, Geboorteregister, kopie aanwezig.


Jakob Harm Waterborg: roepnaam Jaap, Biochemicus te Nijmegen (1980 Ph.D), Davis (CA, USA, 1980 1983), te Brighton (Engeland, 1983 1984) en te Reno (NV, USA, 1984  ), R.K., bloadgroep B+.

Echtgenote Marie Antoinette Calon: roepnaam Marjan, Physiotherapeute, R.K., bloedgroep B+.

4, J.H.Waterborg, persoonlijke gegevens.
                                       
A1.2.1.1.4.3.1.1.1 Harm Waterborg
Certificate of Life Birth, State of California, 5700/858. Harm Waterborg, male, single birth, on 09 03 80 at 0207 (24 hr time) in Woodland Memorial Hospital, 1225 Cottonwood Street, Woodland, Yolo County. Father: Jakob Harm Waterborg, born in the Netherlands, 31 years old. Mother: Marie Antoinette Calon, born in France, 24 years old. Signed by M.Calon [mother] and Karen Chauncey CNM [certified Nurse Midwife], Davis, CA. Date registration: Sep 23 1980.

Birth certificate, kopie aanwezig.


Geboren 3 september 1980 onze stamhouder Harm Waterborg, zoon van Jaap en Marjan Waterborg Calon, 1805 Humboldt Ave, Davis CA 95616, Californie USA. Familie Waterborg, Venlo.

Krantenadvertentie bij geboorte, Dagblad van Noord Limburg, Venlo, geplaatst door grootouders, kopie aanwezig.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.1.2 Wieteke Waterborg
Certificate of Life Birth, State of California, 5700/1188. Wieteke Waterborg, female, single birth, on November 6, 1982 at 0955 (24 hr time) in Woodland Memorial Hospital, 1225 Cottonwood Street, Woodland, Yolo County. Father: Jakob Harm Waterborg, born in the Netherlands, 33 years old. Mother: Marie Antoinette Calon, born in France, 26 years old. Signed by M.Calon Waterborg [mother] and Karen Chauncey CNM [certified Nurse Midwife], Davis, CA. Date registration: Nov 10 1982.

Birth certificate, kopie aanwezig.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.2 Christiaan Hubertus Joseph Waterborg
Christiaan H.J.Waterborg: roepnaam Chris, geboren 18/05/1950 te Utrecht, gedoopt 18/05/1950 te Utrecht in H.Hart v.Jezus R.K.kerk, Verpleegkundig Direkteur te den Haag, R.K., bloedgroep O+.

Gehuwd met Pauline Joyce Garratt (burgelijk) 22/12/1975 te Nijmegen, (kerkelijk) 27/12/1975 te Utrecht in de Holy Trinity Anglican Church, met Pauline Joyce Garratt, geboren 15/12/1948 te Rochford (Essex, Engeland), Bloedgroep A+, Physiotherapeute, dochter van Victor Frederick Garratt en Joyce Maud Savory.

4, J.H.Waterborg, informatie trouwboekjes, zomer 1985 en 1986.
Trouwboekje: gemeente Nijmegen, provincie Gelderland. Op 22 december 1975 is het huwelijk voltrokken tussen Waterborg, Christiaan Hubertus Joseph, geboren op 18 mei 1950 te Utrecht, zoon van Waterborg, Harm, en van Wijburg, Rutgerina Christina, en Garratt, Pauline Joyce, geboren op 15 december 1948 te Rochford GB, dochter van Garratt, Victor Frederick, en Savory, Joyce Maud. Ambtenaar J.A.B.M.Keukens.

The wedding was solemnized after Civil Contract by me, Douglas Beukes, at Holy Trinity Church Utrecht on Saturday 27th December 1975. D.Beukes, chaplain.

Kinderen: Louise Susanne, geboren op 23 jan. 1978 te Wisch, 17.43u; Pieter Wilhelmus, geboren op 5 april 1979 (23.57u) te Wisch; Joost Christiaan, geboren op 18 april 1981 (16.02) te Warnsveld.

27, Waterborg Venlo, kopien, April 1987.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.2.1 Louise Susanna Waterborg
Op 23 januari 1978 zijn wij verblijd met de komst van Louise Suzanna. Chris en Pauline Waterborg Garratt. Silvolde, Roomberg 31.

Geboortekaartje, kopie aanwezig.


De hele familie Waterborg is blij met de komst van de eerste van de nieuwe generatie Louise Susanne op 23 jan. 1978 bij Chris en Pauline Waterborg, Roomberg 31, Silvolde (Gld.)

Krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Doop van Louise Susanne: 19 8 (?) Silvolde.

27, Waterborg Venlo, korrekties, April 1987.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.2.2 Pieter Wilhelmus Waterborg
Op 5 april 1979 zijn wij verblijd met de komst van Pieter Wilhelmus. Chris en Pauline Waterborg Garratt, Louise. Roomberg 31, 7064 BM Silvolde.

Geboortekaartje, kopie aanwezig.


Doop in augustus.

4, J.H.Waterborg, informatie van ouders, zomer 1985.


Doop in Silvolde.

27, Waterborg Venlo, korrekties, April 1987.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.2.3 Joost Christiaan Waterborg
Geboren: 18/04/1981 te Warnsveld, gedoopt 23/08/1981 te Zutphen in de Emmanuel R.K. kerk.

4, J.H.Waterborg, informatie van ouders, zomer 1985.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.3 Anna Maria Waterborg
Pasfoto's, rond 1965, kopie aanwezig.
Wij zijn heel gelukkig met de komst van Miriam Elisabeth, Herculeshof 5F, 6215BB Maastricht, Alard & Annemiek van Leth Waterborg, 21 augustus 1979.

Geboorteaankondiging, kopie aanwezig


Hoera, een nieuw huis en een nieuw kindje. Jolanda Maria. Alard, Annemiek en Miriam van Leth Waterborg, Ramershaag 33, 6228EV Maastricht, 17 december 1980.

Geboorteaankondiging, kopie aanwezig


Het Van Leth Kwintet. 29 Januari 1983, een nieuw kindje, een nieuw geluid, Andre' Alard. Alard, Annemiak, Miriam, Jolanda van Leth Waterborg, Ramershaag 33, 6228EV Maastricht.

Geboorteaankondiging, kopie aanwezig


Anna Maria Waterborg: roepnaam Annemiek, geboren 29/02/1952 te Utrecht, gedoopt 29/02/1952 te Utrecht in H.Catharine R.K. kerk, bouwkundig ingenieur, bloadgroep O+.

Gehuwd (burgelijk) 14/06/1976 te Venlo, (geen kerkelijk huwelijk), met Alardus Johannes Maria van Leth, geboren 24/02/1948 te Nijmegen, verpleegkundige, zoon van Cornelius Hendricus Maria van Leth en Johanna Christina Greep.

4, J.H.Waterborg, informatie trouwboekjes, zomer 1985 en 1986.
Trouwboekje Gemeente Venlo, Provincie Limburg. Op 14 juni 1976 is het huwelijk voltrokken van Van Leth, Alardus Johannes Maria, geboren te Nijmegen op 24 februari 1948, zoon van Van Leth, Cornelis Hendrikus Maria, en Greep, Johanna Christina, en Waterborg, Anna Maria, geboren te Utrecht op 29 februari 1952, dochter van Waterborg, Harm, en Wijburg, Rutgerina Christina. Kinderen: Maria Elisabeth, akte 732, geboren te Maastricht op 21 augustus 1979 te 11.43 uur; Jolanda Maria, no. 1187, geboren te Maastricht op 17 december 1980; Andre' Alard, geboren te Maastricht op 29 januari 1983 (akteno: 101).

27, Waterborg Venlo, kopien, April 1987.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.4 Harm Johannes Waterborg
Pasfoto's, periode 1960 1975, kopie aanwezig.
Harm Johannes Waterborg: roepnaam Harm, geboren 20/10/1953 Oudenrijn (gem. Vleuten), gedoopt 21/10/1953 te Utrecht in H.Dominicus R.K. kerk, staffunctionaris CDA, R.K., bloedgroep AB+.

Gehuwd (burgelijk) 08/10/1983 te Venlo, (kerkelijk) 08/10/1983 te Venlo in Martinus R.K. kerk, met Maria Cornelia Beatrix Verheij, roepnaam Bea, geboren 10/02/1954 te Maastricht, gedoopt 11/02/1954 te Maastricht in Antonius van Padua R.K. kerk, dochter van Joannes Antonius Maria Verheij en Geertruida Maria Petronella Michielsen, Secretaresse.

Kinderen: Harm Johannes Cornelis [A1.2.1.1.4.3.1.4.1], geboren te Venlo op 15 11 1985.

4, J.H.Waterborg, informatie trouwboekjes, zomer 1985 en 1986. Ook: 27, Waterborg Venlo, kopien, April 1987.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.4.1 Harm Johannes Cornelis Waterborg
Met dankbaarheid en vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon Harm Johannes Cornelis. Harm Waterborg, Bea Waterborg Verhey, 5912BH Venlo, 15 november 1985, Tegelseweg 6.

Geboorteaankondiging, kopie aanwezig.

Dezelfde tekst in krantenadvertentie, kopie aanwezig.
Wij hoorden van de geboorte de dag tevoren: in Reno, NV, USA, kregen we Harm (1.1.1.1.4.3.1.4) aan de telefoon op 14 november 1985 om 22.30u, met de mededeling dat op vrijdag ochtend 15 november om 7.00 uur hij vader was geworden (zou gaan worden ?).

Jaap Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1.1].


Peetoom van Harm Johannes Cornelis Waterborg: Jan Verhey, broer van Bea Verhey.

4, J.H.Waterborg, informatie van personen, zomer 1986.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.5 Rutger Pieter Christiaan Waterborg
Pasfoto's, periode 1965 1980, kopie aanwezig.
Rutger Pieter Christiaan: roepnaam Rutger, geboren 19/04/1956 te Venlo, gedoopt 20/04/1956 te Venlo in Martinus R.K. kerk, Technisch Ingenieur, bloedgroep A+.

4, J.H.Waterborg, informatie trouwboekjes, zomer 1985.


                                       
A1.2.1.1.4.3.1.6 Maria Anna Waterborg
Pasfoto's, kopie aanwezig.
Maria Anna Elisabeth Waterborg: roepnaam Marian, geboren 10/02/1959 te Venlo, gedoopt 11/02/1959 te Venlo in Martinus R.K. kerk, bloedgroep O+.

Samenwonend met Manfred Felix Gruzynski, geboren 05/08/1955 te Venlo, musicus, zoon van Felix Franz Gruzynski en Karla Coquette.

4, J.H.Waterborg, informatie van personen, zomer 1985 en 1986.
                                       
A1.2.1.1.4.3.1.6.1 Lilian Karla Waterborg
Lilian Karla. Manfred & Marian, Eindstraat 30, Schinveld.

Geboorteaankondiging van Lilian Karla Waterborg, later ge echt Gruzynski (datum: zie onder!), dochter van (samenwonend) echtpaar, kopie aanwezig.


Geboorte van Lilian Karla Waterborg: 05/04/1984 te Brunssum/Schinveld.

4, J.H.Waterborg, informatie van ouders, zomer 1985.


Afschrift van akte nr.136, Brunssum 9 4 1984. Op vijf april 1984 te 22 uur, 37 minuten, is in de gemeente Brunssum, Kochstraat 2 geboren: Waterborg, Lilian Karla [A1.2.1.1.4.3.1.6.1], dochter van: Waterborg, Maria Anna Elisabeth [A1.2.1.1.4.3.1.6], dierenarts assistente, wonende te Onderbanken, oud 25 jaar. De aangifte is gedaan door: Gruzynski, Manfrid Felix, oud 28 jaar, muzikant, wonende te Onderbanken, die daarbij dit kind met toestemming van de moeder heeft erkend, waardoor het de geslachtsnaam "Gruzynski" verkreeg. Akte: Brunssum, 9 april 1984.

Kantongerecht, Sittard, 1 mei 1984: brief aan M.A.E.Waterborg In verband met de voorziening in de toeziende voogdij over Lilian Karla Gruzynski ......

Kantongerecht te Sittard, 6 juli 1984: brieven aan M.A.E.Waterborg en M.F.Gruzynski, (beide:) Eindstraat 30, Schinveld gem. Onderbanken. De Griffier van bovengenoemd Kantongerecht deelt mede, dat op 2 juli 1984 door de Kantonrechter te Sittard over de minderjarige Lilian Karla Gruzynski, geboren te Brunssum op 5 april 1984 natuurlijk, door Manfrid Felix Gruzynski op 9 april 1984 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Brunssum erkend kind van Maria Anna Elisabeth Waterborg, geboren te Venlo op 10 februari 1959, wonende te Schinveld, gem. Onderbanken, Eindstraat 30, is benoemd tot toeziend voogd Manfrid Felix Gruzynski, wonende te Schinveld, gemeente Onderbanken, Eindstraat 30, geboren te Venlo op 5 augustus 1955, van beroep muzikant.

Opm: In alle akten wordt Manfred vermeld als Manfrid !

27, Waterborg Venlo, kopien, April 1987.
                                       
A1.2.1.1.4.3.1.7 Beatrijs Maria Waterborg
Venlo, 1 februari 1966. De familie Waterborg [met silhouetten van vader, moeder, en broers en zusters] geeft met blijdschap kennis van de geboorte van Beatrijs Maria

Geboorteaankondiging, kopie aanwezig.


Pasfoto's 1968 1978, kopie aanwezig.
Beatrijs Maria Waterborg: roepnaam Bea, geboren 01/02/1966 te Venlo, gedoopt 12/02/1966 te Venlo in Martinus R.K. kerk, bloedgroep AB+.

4, J.H.Waterborg, informatie trouwboekjes, zomer 1985.


                                       
A1.2.1.1.4.4 Foktje Jacoba Waterborg
XIIe Jean Francois Verster, geboren Amsterdam 26/01/1869 als zoon van Jean Francois Verster (geboren Amsterdam 20/01/1860, overleden Nunspeet 25/07/1926) en Anna Geertruida van Nieuwkuijk (geboren Breda 25/11/1860, overleden 19/02/1936), arts te Heumen en Grootegast, schoolarts in het Land van Altena, overleden De Meern 04/10/1970. Huwt te Groningen 30/12/1919 drs. Foktje Jacoba Waterborg, doctoranda in de Wis  en Natuurkunde, overleden De Meern 1968. Kinderen: Arnoldus Johan, arts, XIIIi, geboren Heumen 23/11/1920; Harm Jacob, bouwkundig ingenieur, XIIIj, geboren Heumen 02/05/1922; Justus, psycholoog, XIIIk, geboren Heumen 09/09/1924.

12, H.Boonstra, Nederlands Patriciaat 64 (1978 1979), genealogie Verster (pagina 308 en volgenden).


Foktje Jacoba Waterborg werd op 28/09/1906 aan de Rijksuniversiteit te Groningen ingeschreven in de Faculteit der Letteren (!)

12, H.Boonstra, Album Studiosorum ...


Kopie : Als lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk aangenomen Foktje Waterborg, geboren den 10 Februari 1888; Groningen, 5 april 1908. [Ondertekend door predikant en ouderling]

Kopie : Diner Menu op 13 december 1913 ter gelegenheid van Doctoraal Examen Wis  en Natuurkunde.

28, A.J.Verster, Canada, April 1987.
Foto (afdruk datum: 5 september 1934, foto Steenmeijer, Heerestraat 421, Groningen) van Foktje Jacoba Verster Waterborg.

28, A.J.Verster, Canada, April 1987.


                                       
A1.2.1.1.5 Martha Waterborg
Geboorteakte 21/02/1857 van Martha Waterborg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorte, 1853 1862.


Geboorteakte 21/02/1857: geboren 20/02 Martha, dochter van Jacob Harms Waterborg, 45 jaar, scheepskapitein, en Fokje Tjarks de Boer, 38 jaar. Getuigen: Roelof Alberts, 32 jaar, scheepskapitein; Harke Jans Olthoff, 41 jaar, stuurman.

Opm: Roelof Alberts is onverwant, maar huwt in 1862 Jantje Waterborg A1.2.1.1.1

MW=A1.2.1.1.5 JHW=A1.2.1.1

12, CBG, H.Boonstra, 31/07/1985, Burg.Stand Groningen.


Overlijdensakte 17/01/1862 van Martha Waterborg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, 10 jarig register van overlijden, Groningen. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van overlijden, 1853 1862.


Overlijdensakte 17/01/1862: overleden 16/01 Martha Waterberg, bijna 5 jaar, Grote Leliestraat, letter L, nr.42, dochter van wijlen Jacob Harms Waterborg, in leven van beroep scheepskapitein, verongelukt op zee, en van Fokje Tjarks de Boer.

MW=A1.2.1.1.5 JHW=A1.2.1.1

Let op: WaterbErg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.


                                       
A1.2.1.2 Sjoukien Harms Waterborg
Overlijdensakte 13/01/1820. Overleden 12/01 Sjoukien Harms Waterborg, oud ruim 4 jaar, geboren te Groningen als dochter van Harm Jacobs Waterborg, 35 jaar, en Jantje Jans Krayer. Aangifte door Harm Jacobs Waterborg, wonende der Aa Letter A no 110, kanton2, en Jan Jans Krayer, 69 jaar, beide schippers. JJK is grootvader van de overledene. In de ondertekening der acte, HJW schijft: WaterbErg.

Let op: WaterbOrg/WaterbErg.

SHW=A1.2.1.2 HJW=A1.2.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, extract.


Overlijdenakte 13/01/1820 van Sjoukina Harms Waterborg.

SHW=A1.2.1.2

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers 1813 1822.
                                       
A1.2.1.3 Reinder Waterberg
Op heden den Dertienden Junij agttienhonderdachttien des voormiddag om tien uuren is voor ons Burgemeester der Stad Groningen Officier van den Burgerlijken Stand verschenen Harm Jans [Jans is doorgestreept] Waterberg [let op: WaterbErg] schipper en wonende alhier aan der Aa Lett A no 110 Kanton nr 2 dewelke geadviseerd door twee getuigen de eerste Jan Jans Kraijer [vader van de moeder] oud vijfenzestig Jaren Schipper; de tweede Derk Jans Polman oud vijfenveertig Jaren Sjouwer, beide alhier woonachtig, heeft verklaard, dat zijn Echtgenote Jantje Jans Kraijer op den tienden deser des nagts om een uur in het bovengemelde huis verlost is van een zoon dewelke genaamd zal worden Reinder. Ten gevolge van deze verklaring hebben Wij de tegenwoordige Acte opgemaakt die door den vader van het kind en eerste getuige (met uitzondering der tweede getuige dewelke verklaarde niet te kunnen schrijven) benevens ons na voorlezinge is getekend, Joh.Wicbers [ambtenaar] J.J.Krayer [geschreven door de ambtenaar, en] H.J.Waterborg [Let op: WaterbOrg].

RW=A1.2.1.3 HW=HJW=A1.2.1

14, BS Groningen, kopie aanwezig.
Geboorteakte 13/06/1818. Aangifte door Harm Jacobs (off[icieel]. doorgehaald: Jans) Waterberg, schipper, wonende der Aa Lett A no 110, kanton2. Getuige: Jan Jans Krayer, 65 jaar, schipper; Derk Jans Polman, 45 jaar, sjouwer. Geboorte 10/06 zoon Reinder uit echtgenote Jantje Jans Krayer. Ondertekend door vader en eerste getuige.

HJW=A1.2.1 RW=A1.2.1.3

Let op: WaterbErg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, extract.


Geboorteakte 13/06/1818 van Reinder Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorten, 1813 1822.


Huwelijk 05/03/1846 van Reinder Waterberg, geboren te Groningen, 27 jaar, schipper, wonende te Groningen, zoon van Harm Jacobs Waterberg, zonder beroep, en Jantje Jans Krayer, beide tegenwoordig, met Hinderkien de Vries, geboren te Groningen, 19 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen, dochter van Derk de Vries, schuitvaarder, en Antje Imes van der Woude, beide tegenwoordig. Geboorte bruidegom: 10/06/1818 te Groningen; bruid 10/08/1826 te Groningen. Getuigen: Harm Waterberg, 22 jaar, blokmakersknecht, broer van de echtgenoot; Reinder Jans Krayer, 46 jaar, kastelein, oom van de echtgenoot; Martinus Freerks Rasker, 43 jaar, koopman, zwager van de echtgenoote; Berend Geerts de Groot, 31 jaar, stuurman, wonende in een schip.

RW=A1.2.1.3 HJW=A1.2.1 HW=A1.2.1.5

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
Waterberg, Reinder, geboren 10/06/1818 te Groningen, Ned.Hervormd, schipper. Vrouw: Hinderkien de Vries, geboren 10/08/1826 te Groningen. Kinderen: Jantje, geboren 03/02/1847; Harm Jacobs, geboren 08/02/1849; Antje, geboren 19/10/1850; Derk, geboren 08/10/1852; Jacob, geboren 25/09/1854.

Opm: HdV, geboren 03/08/1826: zie onder. JW: geboren 03/03/1847: zie onder en akte 04/03/1847, zie A1.2.1.3.1, maken het waarschijnlijk dat 03/02/1847 een typ/schijffout is. AW: geboren 19/11 en 09/11/1850, zie onder, en (waarschijnlijk juist) 19/11/1850, zie A1.2.1.3.3. JW: geboren 24/09/1852 [typfout: 1854]: zie onder.

RW=A1.2.1.3 JW=A1.2.1.3.1 HJW=A1.2.1.3.2 AW=A1.2.1.3.3 DW=A1.2.1.3.4 JW=A1.2.1.3.5

JW: geboorte 24/09/1852 is waarschijnlijk fout [13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen.]

12, CBG, H.Boonstra, dd.08/06/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1850 1860, deel 19, blad 296.
Hinderkien de Vries, geboren 1826, Ned.Hervormd. De man Reinder Waterborg als zeeman afwezig. Kinderen: Jantje Harms W, geboren 1847 te Groningen; Harm Jacobs W, geboren februari 1849 te Groningen; Antje W, geboren 19/11/1850 te Groningen. Tevens bij dit gezin vermeld 3x leden familie Hase en 1x Steernbergh. Adres: Kl.Leliestraat 44.

RW=A1.2.1.3 JHW=A1.2.1.3.1 HJW=A1.2.1.3.2 AW=A1.2.1.3.3

Let op: WaterbOrg

12, CBG, H.Boonstra, dd.08/06/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1850 1860, deel 12, blad 44.


Reinder (de toevoeging "Harms" is doorgehaald in het register) Waterberg, geboren 10/06/1818 te Groningen, schipper buitengaats. Vrouw: Hinderkien de Vries, geboren 03/08/1826 te Groningen. Kinderen: Jantje, geboren 03/03/1847; Harm Jacobs, geboren 08/02/1849; Antje, geboren 09/11/1850; Derk, geboren 08/10/1852; Jacob, geboren 24/09/1852 [klaarblijkelijk typfout: moet zijn 1854]; Geert, geboren 12/06/1856; Karsina, geboren 18/05/1859; Hilligje, geboren 11/05/1862. Inwonend: Maria de Vries (zuster [van de vrouw]), geboren 1821.

Opm: HdV: geboren 10/08/1826: zie boven. JanW: geboren 03/02/1847 (waarschijnlijk foutief): zie boven, en akte, 04/03/1847, zie A1.2.1.3.1. AW: geboren 19/10/1850, zie boven, en 19/11/1850 (waarschijnlijk juist), zie A1.2.1.3.3. GW: geboren 11/06/1856, zie onder. JacW: geboren 24/09/1854 moet waarschijnlijk 25/09/1854 zijn [13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen.]. KW: geboren 18/09/1858, zie onder.

RW=A1.2.1.3 JW=A1.2.1.3.1 HJW=A1.2.1.3.2 AW=A1.2.1.3.3 DW=A1.2.1.3.4 JW=A1.2.1.3.5 GW=A1.2.1.3.6 KW=A1.2.1.3.7 HW=A1.2.1.3.8

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1860 1870, deel 19, blad 73.


Reinder Harm Waterborg, geboren 10/07/1818 te Groningen, eerst schipper buitengaats, volgend beroep onleesbaar, Ned.Hervormd. Vrouw: Hinderkje de Vries, geboren 10/08/1826 te Groningen. Kinderen: Harm Jacobs W., geboren 08/02/1849, schipper buitengaats; Antje, geboren 10/11/1850; Derk, geboren 08/10/1852, schipper buitengaats; Jacob, geboren 24/09/1854, schipper buitengaats; Geert, geboren 11/06/1856, schipper buitengaats; Karsiena, geboren 18/09/1858; Hillegien, geboren 11/05/1862; Jantje, geboren 01/12/1864; Johannes, geboren 11/11/1866; Maria, geboren 05/10/1869, overleden 06/12/1871. Adres: Lager der A nr.62.

RHW=A1.2.1.3 HJW=A1.2.1.3.2 AW=A1.2.1.3.3 DW=A1.2.1.3.4 JW=A1.2.1.3.5 GW=A1.2.1.3.6 KW=A1.2.1.3.7 HW=A1.2.1.3.8 JaW=A1.2.1.3.9 JoW=A1.2.1.3.10 MW=A1.2.1.3.11

Opm: Geboorte Reinder Harms Waterborg op 10/06/1818 (zie boven). 10/07 is waarschijnlijk foutief. Geboortedatum Antje Waterborg: 19/10 en 09/10, zie boven, en 19/11/1850 (waarschijnlijk juist), zie A1.2.1.3.3. Geboortedatum Jacob Waterborg: 25/09 en 24/09, zie boven. Geboortedatum Geert Waterborg: 12/06/1856, zie boven. Geboortedatum Karsiena Waterborg: 18/05/1859, zie boven.

Let op: WaterbOrg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1870 1880, deel 19, blad 86.
Reinder Waterberg, hoofd, geboren 10/06/1818 te Groningen, overleden 28/05/1895. Vrouw: Hinderkien de Vries, geboren 10/08/1826 te Groningen, Ned.Hervormd. Adres: Westerbinnensingel 135, veranderd in 146.

RW=A1.2.1.3

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Bevolkingsregister Groningen, 1890 1900, deel 19, blad 160.
Overlijdensakte 30/05/1895: overlijden 28/05 van Reinder Waterberg, 76 jaar, zeekapitein, man van Hinderkien de Vries en zoon van wijlen Harm Jans Waterberg, in leven schipper, en wijlen Jantje Jans Krayer.

RW=A1.2.1.3 HJW=A1.2.1= Harm Jacob Waterborg en niet Harm Jans Waterborg.

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
                                       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina