A waterborg, hoofd fragmentDovnload 0.63 Mb.
Pagina4/10
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A1.2.1.3.1 Jantje Harms Waterberg
Geboorteakte 04/03/1847 van Jantje Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, geboorten 1843 1852.


Geboorteakte 04/03/1847: geboren 03/03 Jantje, dochter van Reinder Waterberg, 28 jaar, scheepskapitein, en Hinderkien de Vries, 20 jaar. Getuigen: Derk de Vries, 74 jaar, schuitvaarder; Harm Jacobs Waterberg, 65 jaar, zonder beroep; "vrouw Sikkens".

JW=A1.2.1.3.1 RW=A1.2.1.3 HJW=A1.2.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
                                       
A1.2.1.3.2 Harm Jacobs Waterberg
Geboorteakte 10/02/1949 van Harm Jacobs Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, geboorten 1843 1852.


Geboorteakte 10/02/1849: geboren 08/02 Harm Jacobs, zoon van Reinder Waterberg, 30 jaar, schipper, en Hinderkien de Vries, 22 jaar. Getuigen: Freerk Rasker, 45 jaar, koopman; Johannes Harms Waterberg, 27 jaar, schipper.

HJW=A1.2.1.3.2 RW=A1.2.1.3 JHW=A1.2.1.4

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
                                       
A1.2.1.3.3 Antje Waterberg
Geboorteakte 21/11/1850 van Antje Waterberg.

Opm: geboorte genoteerd als 19/10, 09/11 en 10/11, zie A1.2.1.3. Dit maakt het waarschijnlijk dat 19/11/1850 is juist.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, geboorten 1843 1852.
Geboorteakte 21/11/1850: geboren 19/11 Antje, dochter van Reinder Waterberg, 32 jaar, schipper (tevens aangifte), en Hinderkien de Vries, 25 jaar. Getuigen: Martinus Freerks Rasker, 47 jaar, koopman; Jacob Harms Waterborg, 39 jaar, schipper.

Opm: In de handtekeningen 2 maal WaterbOrg.

AW=A1.2.1.3.3 RW=A1.2.1.3 JHW=A1.2.1.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.


Overlijdensakte 04/02/1922: overlijden 03/02 van Antje Waterberg, 71 jaar, weduwe van Jeep van der Schoot, dochter van Reinder Waterberg en Hinderkien de Vries.

AW=A1.2.1.3.3 RW=A1.2.1.3

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, dd.31/07/1985, Burg.Stand Groningen.
Huwelijksdatum 04/08/1880 te Groningen. Geboorte van Jeep van der Schoot: 16/12/1846 te Harlingen.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.3.4 Derk Waterberg
In het jaar duizend achthonderd en twee en vijftig, den elfden der maand October, is voor ons Wethouder Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen Fennegien Derk de Vries, vrouw van Wolker [?] Lammerts bakker, oud veertig jaren, geautoriseerde vroedvrouw wonende alhier, dewelke heeft verklaard dat op de achtsten dezer maand des middags te een uur in de behuizing gehoekend Letter T nummer twee en zestig, binnen deze gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht aan hetwelke de voornaam van Derk, zal gegeven worden, van welk kind vader is Reinder Waterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep scheepskapitein, en moeder Hinderkien de Vries, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, wonende alhier. En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Harm Jacobs Waterborg [let op: WaterbOrg, grootvader van kind], oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, en van Derk de Vries, oud twee en dertig jaren, van beroep zeeman, beide alhier wonende, als hiertoe door de belanghebbende verzoekte getuigen. Waarvan deze akte is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het geboorte register dezer Gemeente; en is deze akte, nadat dezelve aan comparante en getuigen was voorgelezen, door de vroedvrouw, welke bij de verlossing heeft geassisteerd, en de getuigen nevens ons getekend. W.de Sitters [ambtenaar] F.Bakker G.de Vries H.J.Waterborg D.T.de Vries

DW=A1.2.1.3.4 HJW=A1.2.1

14, BS Groningen
Geboorteakte 11/10/1852: geboren 08/10 Derk, zoon van Reinder Waterberg, 34 jaar, scheepskapitein, en Hinderkien de Vries, 26 jaar. Getuigen: Harm Jacobs Waterborg, 67 jaar, zonder beroep; Derk de Vries, 32 jaar, zeeman. Aangifte door Fennegien Derk de Vries, 40 jaar, geautoriseerd vroedvrouw.

DW=A1.2.1.3.4 RW=A1.2.1.3 HJW=A1.2.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
Geboorteakte 11/10/1852 van Derk Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, geboorten 1843 1852.


Derk Waterberg, hoofd, geboren 08/10/1852 te Groningen, conducteur. Vrouw: Grietje Jannes (?) [reden van ? is onduidelijk], geboren 05/02/1856. Kinderen: Henderika, geboren 12/11/1879; Gezina, geboren 05/11/1880; Reinder Harm, geboren 29/11/1883; Leendert, geboren 05/01/1886; Anna Karsiena, geboren 06/09/1888. Allen: Ned.Hervormd. Adres: Warmoesstraat 570, allen verhuizen op 21/07/1891 naar Stavoren.

Bijgeschreven: Leendert overleed 17/02/1904 te Stavoren blijkens een annonce.

Geboorte GJ als 05/12/1856, zie onder. GW geboorte als 05/11/1881, zie onder en A1.2.1.3.4.2, is waarschijnlijk juist. Geboorte RHW als 30/11/1883, zie A1.2.1.3.4.3

DW=A1.2.1.3.4 HW=A1.2.1.3.4.1 GW=A1.2.1.3.4.2 RHW=A1.2.1.3.4.3 LW=A1.2.1.3.4.4 AKW=A1.2.1.3.4.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Bevolkingsregister Groningen, 1890 1900, deel 24, blad 615.
Weduwe Waterberg, geboren Jannes: Grietje Jannes, geboren 05/12/1856 Groningen, Ned.Hervormd, 23/04/1910 uit Stavoren. Kinderen Waterberg: Gesina, dochter, geboren 05/11/1881, zonder beroep, 27/07/1915 naar Arnhem; Pieter, zoon, geboren 06/08/1891 Stavoren, huisknecht, 25/08/1913 naar Zeist; Henderikus, zoon, geboren 16/12/1893 Stavoren, bakker, 14/05/1914 naar Zeist; Hillechien, dochter, geboren 11/03/1895 Stavoren, huwt Leonardus Johannes van den Broek; Harm Jacob, zoon, geboren 07/02/1898 Stavoren, barbier, 24/05/1916 naar Overtoom 43 Amsterdam; Adres: Segherstraat 13.

Geboorte GJ als 05/02/1856, zie boven.

GW=A1.2.1.3.4.2 PW=A1.2.1.3.4.6 HeW=A1.2.1.3.4.7 HiW=A1.2.1.3.4.8 HJW=A1.2.1.3.4.9

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.


Huwelijk van Derk Waterberg: 14/02/1878 te Groningen; in 1885 brievenbesteller.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.3.4.1 Hinderika Waterberg
Geboorteakte 14/11/1879: geboren 12/11 Hinderika, dochter van Derk Waterborg, stuurman, en Grietje Jannes.

HW=A1.2.1.3.4.1 DW=A1.2.1.3.4

Let op: WaterbOrg.

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.


                                       
A1.2.1.3.4.2 Gesina Waterberg
Geboorteakte 07/11/1881: geboren 06/11 Gesina, dochter van Derk Waterberg, schippersknecht, en Grietje Jannes.

GW=A1.2.1.3.4.2 DW=A1.2.1.3.4

Geboortedata als 05/11/1881, zie onder en A1.2.1.3.4, is meest waarschijnlijk juist.

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.


Gesina Waterberg, geboorte ?, in 1925 overgeboekt naar band 130 fol.167.

Nummer identifikatie: dit is de enige Gesina Waterberg in leven in 1925.

Opm: zij woonde blijkbaar in hetzelfde huis als Jakob Harm Waterborg, zie A1.2.1.1.4.3

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.


Gesina Waterberg, geboren 05/11/1881 Groningen, Ned.Hervormd. Adres: Laan C.van Cattenburg 19, en andere adressen. 27/07/1915 uit Arnhem; 07/../1925 naar Delft.

Geboorte 06/11/1881 volgens geboorteakte is waarschijnlijker [13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.]

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.
Overlijden van Gesina Waterberg: 28/01/1938 te Delft; gehuwd met Arie Heilbron op 20/01/1926 te Delft.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.3.4.3 Reinder Harm Waterberg
Reinder Harms Waterberg, geboren 1883.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.


Reinder Harm Waterberg, geboren 30/11/1883 Groningen, Ned.Hervormd, Secretaris van Hoofdbestuur Nederlandse Ambtenarenbond. Andere woonplaatsen: Schoten, Soest, Wageningen, Driebergen. Vrouw: Celina Wallach, geboren 15/06/1886 Antwerpen, Ned.Hervormd.

Geboorte RHW 29/11/1883, zie A1.2.1.3.4, en zie onder.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.
Geboorte van Reinder Harm Waterborg is 30/11/1883 volgens persoonskaart en bevolkingsregister den Haag, terwijl 29/11/1883 vermeld staat in het bevolkingsregister van Groningen. [De geboorteakte zelf is nog niet toegankelijk voor verifikatie].

13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen.


Reinder Harm Waterberg, geboren 30/11/1883 Groningen, overleden 05/12/1948 Ermelo. In 1907 brievenbesteller, later lid Hoofdbestuur Centrale Nederlandse Ambtenaren Bond, Ned.Hervormd.

Huwt (1) dd... met Celina Wallach, geboren 15/06/1886 te Antwerpen, en (2) 23/07/1930 te Wageningen met Willemijntje de Koning, geboren 07/05/1881 te Ede als dochter van Willem de Koning en Mina van den Brink; Willemijntje was eerder gehuwd met C.H.J. Weverink (ontbonden door scheiding); overleden 08/05/1962 te Amsterdam.

Kinderen (ex.1): Grietje, geboren 05/10/1907 te Amsterdam, overleden 10/07/1967 te Amsterdam, gehuwd met (1) Michel Simon de Leeuw (geboren 05/03/1904 te Watergraafsmeer) op 18/04/1934 te Amsterdam; kinderen: Ronald 1931, Paul 1935, Yvonne 1939, Robert 1940; scheiding 15/10/1946 te Amsterdam; en gehuwd (2) met Joost Smits (geboren 15/02/1893 te Gorinchem, overleden 28/06/1967 te den Helder) op 10/09/1947 te Amsterdam.

RHW=A1.2.1.3.4.3 GW=A1.2.1.3.4.3.1

15, P.Waterberg, Aanvullende gegevens, Januari 1986.
                                       
A1.2.1.3.4.3.1 Grietje Waterberg
Grietje Waterberg, geboren 1907, betrokken gezinshoofd: Reinder Harm Waterberg, geboren 1883.

[Tweede vermelding:] Grietje Waterborg [let op: WaterbOrg], echtgenoot van De Leeuw, geboren 1907.

GW=A1.2.1.3.4.3.1 RHW=A1.2.1.3.4.3

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.


                                       
A1.2.1.3.4.3.1.1 Ronald Waterberg
Ronald Waterberg, geboren 1931, betrokken gezinshoofd: Grietje Waterberg, geboren 1907.

Opm: Grietje Waterberg was ongetrouwd toen Ronald werd geboren.

RW=A1.2.1.3.4.3.1.1 GW=A1.2.1.3.4.3.1

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.


                                       
A1.2.1.3.4.4 Leendert Waterberg
Overleden: 1904, 17 Febr., Stavoren: Leendert, 17 jaar, zoon van D.Waterberg en C.Jannes.

Opm: C.Jannes elders genoteerd als Grietje Jannes.

LW=A1.2.1.3.4.4 DW=A1.2.1.3.4

14, notitie zonder bronvermelding.


                                       
A1.2.1.3.4.5 Anna Karsiena Waterberg
Overlijden: 11/01/1944 den Haag.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.3.4.6 Pieter Waterberg
Pieter Waterberg, geboren 06/08/1891 Stavoren, huisknecht.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.


Pieter Waterberg, geboren 06/08/1891 Stavoren, overleden 11/07/1950 Rotterdam. Aanvankelijk huisknecht, later adjunct commies N.S.(Ned. Spoorwegen). Huwt 15/07/1920 te Utrecht met Margaretha Sophia de Leeuw, geboren 23/06/1893 te Utrecht, dochter van Johannes de Leeuw en Evertje Wijnands, overleden 25/12/1973 te Rotterdam. Kinderen: Margaretha Sophia, geboren 09/09/1922 te Nieuwerkerk a/d IJssel; Pieter, geboren 30/11/1923 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

PW=A1.2.1.3.4.6 MW=A1.2.1.3.4.6.1 PW=A1.2.1.3.4.6.2

15, P.Waterberg, Aanvullende gegevens, Januari 1986.
                                       
A1.2.1.3.4.6.1 Margaretha Sophia Waterberg
Ongehuwd.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.3.4.6.2 Pieter Waterberg
Pieter Waterberg, geboren 30/11/1923 te Nieuwerkerk a/d IJssel, Commercieel medewerker te Rotterdam, Gouda, Enschede en Arnhem. Huwt 29/11/1950 te Rotterdam met Christina Andeweg, geboren te Rotterdam 14/01/1930, dochter van Jan Andeweg (textielhandelaar) en Cornelia de Jong. Kinderen:

1. Pieter, geboren te Rotterdam 05/08/1951, voorheen (beroeps)sergeant radio/radarmonteur bij de Koninklijke Marine, nu technicus bij een offshore bedrijf. Huwt 12/08/1981 te Anna Paulowna met Jannie Omis, gezinsverzorgster, geboren 02/08/1952, dochter van Gerrit Omis Szn. (overleden 19/06/1985) en B. Omis van Eerden.

2. Gerrit Jan, geboren te Rotterdam 31/12/1952 [op de tabel pagina als: 30/12/1952], personeelsfunctionaris te Arnhem, wonend te Huissen. Huwt 23/08/1973 te Rheden met Annie Kuipers, geboren te St.Jacobaparochie 09/12/1952, dochter van Christiaan Kuipers (overleden te Dieren 10/03/1985) en Jannigje Ney. Kinderen: Tessa, geboren 20/09/1980 te Arnhem; Mije, geboren 30/05/1983 te Arnhem.

PW=A1.2.1.3.4.6.2 PW=A1.2.1.3.4.6.2.1 GJW=A1.2.1.3.4.6.2.2 TW=A1.2.1.3.4.6.2.2.1 MW=A1.2.1.3.4.6.2.2.2

15, P.Waterberg, Aanvullende gegevens, Januari 1986.
                                       
A1.2.1.3.4.7 Henderikus Waterberg
Henderikus Waterberg, geboren 16/12/1893 Stavoren, Gereformeerd, besteller Posterijen, 26/04/1918 uit Zeist. Vrouw: Gatske Mobach, geboren 03/04/1898 te Bolsward, 01/12/1921 uit Harlingen. Kinderen: Dirk Obe, geboren 11/06/1923 den Haag; Obe Tjibbe, geboren 05/09/1924; Geziena, geboren 14/07/1927 den Haag; Reinder, geboren 14/07/1927.

HW=A1.2.1.3.4.7 DOW=A1.2.1.3.4.7.1 OTW=A1.2.1.3.4.7.2 GW=A1.2.1.3.4.7.3 RW=A1.2.1.3.4.7.4

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.
Henderikus Waterberg, geboren te Stavoren 16/12/1893, overleden te den Haag 25/02/1953. Brievenbesteller. Huwt 01/12/1921 te Harlingen met gatske Mobach, geboren 03/04/1898 te Bolsward, dochter van Obe Mobach en Rinske Tijsma, overleden 12/06/1977 te Leiderdorp. Kinderen: 1.Dirk Obe, geboren 11/06/1923 de Haag, overleden 01/10/1939 den Haag aan angina; 2.Obe Tjibbe, geboren 05/09/1924 den Haag, overleden 01/04/1945 Dinxperlo aan hartkwaal vlak voor de bevrijding; 3.Geziene, geboren 14/07/1927 den Haag, gehuwd met Gerhardus Johannes Scho"ttelndreier (overleden 21/05/1981 Uithoorn); 4.Reinder, geboren 14/07/1927 den Haag, ge emigreerd naar Canada, heeft een dochter en een zoon (Mark).

HW=A1.2.1.3.4.7 DOW=A1.2.1.3.4.7.1 OTW=A1.2.1.3.4.7.2 GW=A1.2.1.3.4.7.3 RW=A1.2.1.3.4.7.4

15, P.Waterberg, Aanvullende gegevens, Januari 1986.
                                       
A1.2.1.3.4.8 Hillechien Waterberg
Hillechien Waterberg, geboren te Stavoren 11/03/1895, overleden te Voorburg 24/07/1959. Huwt 10/11/1915 te den Haag met Leonardus Johannes van den Broek, geboren 24/07/1889 te Delft.

15, P.Waterberg, Aanvullende gegevens, Januari 1986.


                                       
A1.2.1.3.4.9 Harm Jacob Waterberg
Harm Jacob Waterberg, geboren 1898?, betrokken gezinshoofd: Reinder Harm Waterborg [oudere broer], [ook vermeld:] in 1916 overgeboekt naar deel 32, fol.52.

HJW=A1.2.1.3.4.9 RHW=A1.2.1.3.4.3

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.
Harm Jacob Waterberg, geboren 1898, Preangerstraat 6.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.


Harm Jacob Waterberg, hoofd, geboren 07/02/1898 Stavoren, barbier, vorige woonplaats Velsen. Vrouw: Maria Elisabeth van den Berg, geboren 15/10/1903 Haarlem. Kinderen: Maria Gesina, geboren 25/02/1926 den Haag; Grietje, geboren 25/07/1927 Amsterdam; Elisabeth Johanna, geboren 12/10/1930 Velsen.

HJW=A1.2.1.3.4.9 MGW=A1.2.1.3.4.9.1 GW=A1.2.1.3.4.9.2 EJW=A1.2.1.3.4.9.3

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.
Harm Jakob Waterberg, geboren te Stavoren 07/02/1898, overleden te Wassenaar 01/03/1966, barbier te Velsen en den Haag. Huwt 07/10/1925 te den Haag met Maria Elisabeth van den Berg, geboren 15/10/1903. Kinderen: 1.Maria Gezina, geboren 25/02/1926 te den Haag, huwt 26/11/1952 met W.de Graaf; 2.Grietje, geboren 26/07/1927 [in tabel pagina als: 25/07/1927] te Amsterdam, huwt 28/06/1950 met A.Grundeken; 3.Elisabeth Johanna, geboren 12/10/1930 te den Helder, huwt 29/06/1949 met J.Gemser.

HJW=A1.2.1.3.4.9 MGW=A1.2.1.3.4.9.1 GW=A1.2.1.3.4.9.2 EJW=A1.2.1.3.4.9.3

15, P.Waterberg, Aanvullende gegevens, Januari 1986.
                                       
A1.2.1.3.4.9.1 Maria Gesina Waterberg
Maria Gezina Waterberg, geboren 1926, betrokken gezinshoofd Harm Jacob Waterborg, geboren 1898.

MGW=A1.2.1.3.4.9.1 HJW=A1.2.1.3.4.9

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.
De naam komt voor als Maria GeSina volgens haar geboorteakte, en als Maria GeZina volgens de persoonskaart. GeSina heeft de voorkeur. Naam van haar echtgenoot is W. de Greef.

13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.


                                       
A1.2.1.3.4.9.2 Grietje Waterberg
Grietje Waterberg, geboren 1929, betrokken gezinshoofd Harm Jacob Waterborg, geboren 1898.

GW=A1.2.1.3.4.9.2 HJW=A1.2.1.3.4.9

GW: geboorte 1929 is foutief en moet zijn 1927 (13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen).

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.


                                       
A1.2.1.3.5 Jacob Waterberg
Geboorteakte 26/09/1854 van Jacob Waterberg

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorte, 1853 1862.


Geboorteakte 26/09/1854: geboren 25/09 Jacob, zoon van Reinder Waterberg, 36 jaar, scheepskapitein, en Hinderkien de Vries, 28 jaar. Getuigen: Harm Jacobs Waterborg, 69 jaar, zonder beroep; Derk de Vries, 34 jaar, stuurman.

Handtekeningen: HJW WaterbOrg; DdV D.T.de Vries.

JW=A1.2.1.3.5 RW=A1.2.1.3 HJW=A1.2.1

12, CBG, H.Boonstra, 31/07/1985, Burg.Stand Groningen.


Huwelijksakte 20/04/1911 van Jacob Waterberg met Jaaptje Nanninga.

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen, 1903 1912.


                                       
A1.2.1.3.6 Geert Waterberg
Huwelijk 17/09/1884 van Geert Waterberg, 28 jaar, huisschilder, geboren te Groningen, zoon van Reinder Waterberg en Hinderkien de Vries, met Wilhelmina Catharina Goes, 34 jaar, dienstbode, geboren te Utrecht als dochter van Martinus Wessel Goes en Maria Magdalena van Oyen, beide overleden. Ouders van de bruidegom geven toestemming middels notariele akte. Getuigen: Martinus Hendrik Pieter Timan, 51 jaar, zonder beroep; Lambertus Thomassen, 40 jaar, poelier; Ambrosius Kikkers, 57 jaar, barbier; Dirk van der Tas, 62 jaar, zonder beroep; alle wonende alhier.

GW=A1.2.1.3.6 RW=A1.2.1.3

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand den Haag.
Doodgeboren kind, Waterberg, 12/07/1886.

Identifikatie waarschijnlijk als kind van Geert Waterberg [A1.2.1.3.6] (13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen, hierin wordt [foutief?] het jaartal 1885 gebruikt). Dit kind zou passen tussen Geert [A1.2.1.3.6.1], geboren 03/06/1885 den Haag, en Hendrica Wilgelmina [A1.2.1.3.6.2], geboren 11/12/1887 den Haag.

NNW=A1.2.1.3.6.1a

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1883 1892.


Geert Waterberg, geboren 12/06/1856 Groningen, Ned.Hervormd, hoofd, huisschilder. Vrouw: Wilhelmina Catharina Goes, geboren 09/06/1850 Utrecht, RK. Kind: Hendrica Wilhelmina Waterberg, geboren 11/02/1887 den Haag, RK. Adressen: Segherstraat 11; Javastraat 18; Schuddegeest 180; Schuddegeest 74.

GW=A1.2.1.3.6 HWW=A1.2.1.3.6.2

HWW:geboorte 11/12/1887 is juist: zie A1.2.1.3.6.2

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.


                                       
A1.2.1.3.6.1 Geert Waterberg
Geert Waterberg, geboren 03/06/1885 den Haag, RK, huisschilder. Adressen: Wateringsestraat 143 en andere adressen. Vrouw: Antonia Gerardina Jennen, geboren 28/02/1885 Utrecht, Ned.Hervormd, 18/10/1910 uit Utrecht, overleden 16/07/1938.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.


Geboorte van Geert Waterberg volgens persoonskaart: 03/06/1885 den Haag.

13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.


Overlijden: 18/05/1945 den Haag. Gehuwd 18/02/1914 te den Haag met Antonia Gerardina Wilhelmina Jenner.

Opm: Is Jenner een typfout en moet het zijn "Jennen"?

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.
                                       
A1.2.1.3.6.2 Hendrica Wilhelmina Waterberg
Hendrica Wilhelmina Waterberg, geboren 11/12/1887 den Haag.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1913 1939.


Geboorte 11/12/1887 den Haag. HendriCa is de naam gebruikt in het bevolkingsregister, maar HendriKa komt voor op de persoonskaart.

13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.


Overlijden: 24/02/1974 den Haag, ongehuwd, huishoudster.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.3.6.3 Wilhelmina Catharina Waterberg
Overlijdensakte 27/05/1892: overlijden 25/05 van Wilhelmina Catharina Waterberg, oud 1 jaar 9 maanden, geboren alhier, dochter van Geert Waterberg, timmerman, en Catharina Goes.

WCW=A1.2.1.3.6.3 GW=A1.2.1.3.6

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister den Haag, 1883 1892.
                                       
A1.2.1.3.7 Karsina Waterberg
Karsina Waterberg, geboren 1859, betrokken gezinshoofd [mogelijk echtgenoot]: Karel Jacob Leeflang.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.


                                       
A1.2.1.3.8 Hilligje Harms Waterberg
Geboorteakte 12/05/1862 van Hilligjen Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorte, 1853 1862.


Geboorteakte 12/05/1862: geboren 11/05 Hilligjen, dochter van Reinder Waterberg, 42 jaar, scheepskapitein, en Hinderkien de Vries, 36 jaar. Getuigen: Martinus Frederiks Rasker, 58 jaar, koopman; Geert Derk Gerbers, 29 jaar, gisthandelaar. Aangifte door vroedvrouw weduwe Bakker.

HW=A1.2.1.3.8 RW=A1.2.1.3

12, CBG, H.Boonstra, 31/07/1985, Burg.Stand Groningen.
Huwelijk 07/05/1885 van Jacob Elzer, geboren Groningen 23/02/1858, 27 jaar, huisschilder, meerderjarige zoon van wijlen Jan Harms Elzer, in leven huisschilder, en Hinderkien Schuurman, zonder beroep, tegenwoordig, met Hilligjen Waterberg, geboren Groningen 11/05/1862, 22 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen, minderjarige dochter van Reinder Waterberg en Hinderkien de Vries, zonder beroep, tegenwoordig. Getuigen: Johannes Elzer, 37 jaar, huisschilder, broer van de echtgenoot; Mattheus Johannes Elzer, 32 jaar, schrijnwerker, broer van de echtgenoot; Derk Waterberg, 32 jaar, brievenbesteller, broer van de echtgenoote; Johannes Harms Waterborg, 63 jaar, zonder beroep, oom van de echtgenoote.

In de handtekeningen: 2* WaterbErg en 1* WaterbOrg.

HW=A1.2.1.3.8 RW=A1.2.1.3 DW=A1.2.1.3.4 JHW=A1.2.1.4

12, CBG, H.Boonstra, Burgelijke Stand Groningen.


Jacob Elzer, geboren 23/02/1858 Groningen, schilder. Vrouw: Hilligje Waterberg, geboren 11/05/1862 Groningen, Ned.Hervormd. Kinderen: Reinder Elzer, geboren 30/08/1891, typograaf; Jan Harm Elzer, geboren 27/11/1899 [gezien andere data, het jaar is waarschijnlijk tussen 1892 en 1896], rijwielreparateur; Hinderkien Elzer, geboren 23/03/1897, overleden 12/09/1916; Mattheus Johannes Elzer, geboren 17/07/1899; Antje Elzer, geboren 31/07/1906. Broer van hoofd: Johannes Elzer, geboren 17/01/1849, schilder, Ned.Hervormd, verhuist naar Amsterdam. Moeder van hoofd: Hinderkien Schuurman, geboren 17(?)/08/1820 Groningen, weduwe van J.H.Elzer, Gereformeerd, overleden 20/01/1910. Adres: Remstraat.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 20, blad 33.


                                       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina