A waterborg, hoofd fragmentDovnload 0.63 Mb.
Pagina6/10
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A1.2.1.5.1a N.N. Waterberg
Geboorteakte 30/06/1848. Harm Waterborg, 24 jaar, blokmaker, doet aangifte van de geboorte van een levenloos kind uit zijn echtgenote Anna Tjakkes Wieringa, 33 jaar.

HW=A1.2.1.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen.
Overlijdensakte 30/06/1848 van ..... Waterborg.

Let op: WaterbOrg.

Opm: dit is de enige WaterbErg/WaterbOrg overleden in 1848.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige register van overlijden 1843 1852.


                                       
A1.2.1.5.2 Annegiena Waterberg
Geboorteakte 31/07/1849 van Annegina Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, geboorten 1843 1852.


Geboorteakte 31/07/1849: geboren 30/07 Annegina, dochter van Harm Waterberg, 25 jaar, blokmaker, en Anna Tjakkes Wieringa, 33 jaar. Getuigen: Harm Jacobs Waterberg, 65 jaar, zonder beroep; Jacob Tjakkes Wieringa, 29 jaar, agent 3e klasse politie.

AW=A1.2.1.5.2 HW=A1.2.1.5 HJW=A1.2.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
Huwelijk 23/12/1869 van Annegina Waterberg met Freese.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, huwelijken 1863 1872.


Annegiena Waterborg, hoofd, geboren 30/07/1849 te Groningen, Ned.Hervormd, naar 13 224. Zuster: Karsiena Waterborg, geboren 26/11/1851, ongehuwd. Broer: Harm Jacobs Waterborg, geboren 17/06/1856, ongehuwd. Adres: Havenstraat 28, later veranderd in 26.

AW=A1.2.1.5.2 KW=A1.2.1.5.3 HJW=A1.2.1.5.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1870 1880, deel 11, blad 37.
Overleden 14/03/1908 Groningen. Gehuwd 23/12/1869 te Groningen met Daniel Arends Freese, geboren 21/10/1847 Groningen, zoon van Jan Ubben Freese en Jantien Daniels Overbeek, smid, gescheiden 1892. Kinderen: 1. Jantje (*1871), 2. Harm (*1872), 3. Jan (*1875), 4. Anna (*1876), 5. Jan Obbo (*1879), 6. Ubbe (*1878), 7. Annegina (*1881), 8. Karsiena (*1883).

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.3 Karsiena Waterberg
Geboorteakte 28/11/1851 van Karsiena Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, geboorten 1843 1852.


Geboorteakte 28/11/1851: geboren 26/11 Karsiena, dochter van Harm Waterberg, 27 jaar, blokmaker (tevens aangifte), en Anna Tjakkes Wieringa, 36 jaar. Getuigen: Freerk Meyer, 35 jaar, blokmaker; Johannes Frederik Huisman, 38 jaar, zonder beroep.

KW=A1.2.1.5.3 HW=A1.2.1.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
Huwelijksakte 09/05/1872, akte nummer 106, van Obbe Jans Freese, geboren te Groningen 10/09/1850, 21 jaar, smid, minderjarige zoon van Jan Ubben Freese (zonder beroep) en Jantien Daniels Overbeek, vroedvrouw, aanwezig, met Karsiena Waterberg, geboren Groningen 26/11/1851, 20 jaar, zonder beroep, minderjarige dochter van wijlen Harm Waterberg, blokmeker, overleden 19/09/1859, en wijlen Anna Tjakkes Wieringa, overleden 03/07/1866 (?) [? toegevoegd wegens slechte leesbaarheid:13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.], in tegenwoordigheid van Hendrik Krayer, schoenmaker, en Jan Tjakkes Wieringa, bleeker, in hun hoedanigheid van voogden. Getuigen: Daniel Arends Freese, 24 jaar, smid, broeder van de echtgenoot; Daniel Ellens, 25 jaar, veehouder, neef van de echtgenoot; Jannes Waterberg, 50 jaar, zonder beroep, oom van de echtgenoote [bijgeschreven:] (kennelijk Johannes Harms Waterberg); Tiemen Kornelis Braker, 25 jaar, koekbakker, zwager van de echtgenoote.

KW=A1.2.1.5.3 HW=A1.2.1.5 JW=A1.2.1.4

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen.
Huwelijk 09/05/1972 van Karsiena Waterberg met Freese.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, huwelijken 1863 1872.


Obbe Jans Freese, geboren 10/09/1850 Groningen, smid, Gereformeerd, vertrokken naar Paterson (Noord Amerika) november 1913. Karsiena Waterberg, geboren 26/11/1851, naam is ambtshalve doorgehaald bij de 10e volkstelling, en bijgeschreven staat:"is in Amerika in 1919 overleden". Andere inwonenden [waarschijnlijk kind, echtgenote, en hun kinderen]: Obbe Freese, geboren 27/01/1890, ongehuwd, smid, verhuist 12/12/1911 naar Amsterdam, tweede vermelding als Obbe Jan Freese, ongehuwd, dan gehuwd, verhuist januari 1913 uit Amsterdam; Grietje de Jong, geboren 06/03/1886 Leeuwarderadeel; Obbe Jan Freese, geboren 20/05/1916 Groningen; Grietje Freese, geboren 10/01/1921 Groningen. Adres: Kleine Rozenstraat 6a.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 16, blad 707.


Kinderen: 1. Jantje (*1872), 2. Anna (*1874), 3. Jantina (*1875), 4. Annegina (*1877), 5. Harmina (*1881), 6. Jan (*1886), 7. Antje (*1888), 8. Obbe Jan (*1889)

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.4 Tjakko Waterberg
Geboorteakte 29/05/1854 van Tjakko Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorte, 1853 1862.


Geboorteakte 29/05/1854: geboren 28/05 Tjakko, zoon van Harm Waterberg, 30 jaar, blokmaker, en Anna Tjakkes Wieringa. Getuigen: L(ammert?) Kuipers, 31 jaar, zeilmakersknecht; Harke Melles, 55 jaar, bediende.

TW=A1.2.1.5.4 HW=A1.2.1.5

12, CBG, H.Boonstra, 31/07/1985, Burg.Stand Groningen.
Tjakko Waterberg: overlijdensakte 04/12/1855.

Opm: datum foutief [13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen.]: 02/05/1855, zie A1.2.1.5, en zie onder.

TW=A1.2.1.5.4

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, Burgelijke Stand Groningen, 10 jarig register van overlijden.


Overlijdensakte 04/05/1855 van Tjakko Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige register van overlijden, 1853 1862.


Overlijdensakte 04/05/1855: overleden 02/05 Tjakko Waterberg, 11 maanden, Havenstraat L 32, zoon van Harm Waterberg, blokmaker, en Anna Tjakkes Wieringa.

TW=A1.2.1.5.4 HW=A1.2.1.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.
                                       
A1.2.1.5.5 Harm Jacobs Waterberg
Geboorteakte 18/06/1856: geboren Harm Jacobs op 17/06/1856 als zoon van Harm Waterberg, oud 32 jaar, blokmaker, en Anna Tjakkes Wieringa, oud 41 [in 2e notitie: 51; dit is foutief] jaar, zonder beroep. Getuigen: Harke Melles, 54 [in 2e notitie: 57] jaar, zoutziedersknecht, en Harm Bergs, 25 jaar, wever. Aangegeven door Harm Waterberg [vader].

HJW=A1.2.1.5.5 HW=A1.2.1.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, Burgelijke Stand Groningen. Ook:12, CBG, H.Boonstra, 31/07/1985, Burg.Stand Groningen.
Geboorteakte 18/06/1856 van Harm Jacobs Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorte, 1853 1862.


Geboorteakte 06/03/1858. Geboren 05/03 Alberdina [Rust], dochter van Jurren Rust, 35 jaar, wagenmaker, en Ida van Dalfsen, 27 jaar. Getuigen: Willem Matthijs, 31 jaar, schoenmaker; Jan Obben Freese, 32 jaar, smid.

Opm: Alberdina Rust wordt echtgenote van Harm Jacobs Waterberg A1.2.1.5.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen.
Huwelijk op 25/07/1852 van Jurren Rust, 30 jaar, wagenmakersknecht, wonende te Groningen, geboren te Wijbelsum, ambt Emden, meerderjarige zoon van Peter Harms Rust, arbeider, wonende te Wijbelsum, en wijlen Berendje Jurrens, in leven zonder beroep en wonende te Wijbelsum, met Ida van Dalfsen, geboren te Groningen, 21 jaar, naaister, minderjarige dochter van wijlen Albert van Dalfsen, in leven metselaar, en Annegien Anthon, van beroep wasvrouw, wonende te Groningen. Bijlagen: geboorteakte J.R., geboren 06/03 en gedoopt 17/03/1822 te Wijbelsum; geboorteakte I.D., geboren 25/12/1830 te Groningen. Getuigen: Johannes van Dalfsen, 55 jaar, schoenmaker, oom van de bruid; Engelbertus Vahle, 41 jaar, smid; Sibertus Groenendal, 25 jaar, en Roelf Adams Roelfs, 28 jaar, beide wagenmakersknechts.

Opm: hun dochter Alberdina wordt echtgenote van Harm Jacobs Waterberg A1.2.1.5.5

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen.
Harm Jacobs Waterborg, hoofd, geboren 17/06/1856 te Groningen, Christelijk Gereformeerd, zakkenverhuurder. Vrouw: Alberdina Rust, geboren 05/03/1858, overleden 02/11/1899. Kinderen: Harm, geboren 04/04/1879; Peter Jurren, geboren 10/06/1882, verhuist op 02/11/1899 naar Adorf; Anna, geboren 10/06/1882 [erbij geschreven staat: waarschijnlijk typfout]; Ida, geboren 13/03/1886, overleden 25/06/1890; Jacob Harm, geboren 16/03/1887; Berend, 22/01/1890; Ida, geboren 01/06/1892; Jantje, geboren 14/04/1894; Alberdina, geboren 29/01/1896; Jan Roelof, geboren 28/03/1898. Verder inwonend: Wytske Reitsma, geboren 20/02/1879 te Gerkesklooster, verhuist op 31/10/1895 uit Achtkarspel, verhuist op 10/06/1897 naar Hoogkerk. Adres: Westerbinnensingel 114.

Opm: JHW geboren 16/03/1888, is waarschijnlijker, zie A1.2.1.5.5.6

Erbij genoteerd staat: rest [=alle personen] ook Christelijk Gereformeerd.

Let op: WaterbOrg.

HJW=A1.2.1.5.5 HW=A1.2.1.5.5.2 PJW=A1.2.1.5.5.3 AW=A1.2.1.5.5.4 IW=A1.2.1.5.5.5 JHW=A1.2.1.5.5.6 BW=A1.2.1.5.5.7 IW=A1.2.1.5.5.8 JW=A1.2.1.5.5.9 AW=A1.2.1.5.5.10 JRW=A1.2.1.5.5.11

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Bevolk.Register Groningen, 1890 1900, band 19, blad 129.


Huwelijk 08/11/1900 van Harm Jacobs Waterberg, geboren te Groningen 17/06/1856, zakkenverhuurder, 44 jaar, weduwnaar van Alberdina Rust, meerderjarige zoon van Harm Waterberg, in leven blokmaker, en Anna Tjakkes Wierenga, met Antje Ramaker, geboren Oldenhove 17/02/1862, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Hendrik Ramaker, olieslager, wonend te Groningen, en wijlen Riemke Hartzema, in leven zonder beroep. Getuigen: Obbe Freese, 50 jaar, smid; Jan Roelfs Freese, 48 jaar, schilder, zwagers van de echtgenoot; Harm Ramaker, 34 jaar, schoenmaker, broeder van de echtgenote; Eelke van der Zee, 31 jaar, schilder, zwager van de echtgenote; alle te Groningen.

HJW=A1.2.1.5.5 HW=A1.2.1.5

Opm: Obbe Freese, gehuwd met Karsiena A1.2.1.5.3; Onduidelijk is met wie Jan Rolfs Freese getrouwd zou zijn als hij een echte zwager van de echtgenoot zou zijn (het is waarschijnlijk dat hij een broer van Obbe is) want A1.2.1.5.5.1, Jantje, huwt Braker; A1.2.1.5.5.2 Annegiena, huwt Daniel Arends Freese, op 08/11/1900 53 jaar oud!; A1.2.1.5.5.4 6 zijn allemaal mannen.

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.


Harm Jacobs Waterberg, gereformeerd. (2e) Vrouw: Antje Rademaker, geboren 17/02/1862 Oldehove. Kinderen: (ex.1) Anna, geboren 26/05/1884; Berend, geboren 21/01/1890, schilder, verhuist 12/04/1910 naar Arnhem; Ida, geboren 01/06/1892, verhuist 11/12/1914 naar Dantumadeel, tweede vermelding met onderwijzeres, 30/10/1918 [kennelijk na tussentijdse verhuizing terug naar Groningen (13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen), WEER verhuizing vanuit Groningen naar] Dantumadeel, gehuwd met Sietze Boonstra; Jantje, geboren 14/04/1894, modiste, verhuist 15/01/1915 naar Schoterland; Alberdina, geboren 29/01/1896, tweede vermelding onderwijzeres; Jan Roelf, geboren 28/03/1898, ambtshalve doorgehaald bij 10e volkstelling; (ex.2) Riemke Henderika, geboren 23/03/1903, verhuist 09/04/1920 naar Grootegast. Adres: Bleekerstraat 7.

HJW=A1.2.1.5.5 AW=A1.2.1.5.5.4 BW=A1.2.1.5.5.7 IW=A1.2.1.5.5.8 JW=A1.2.1.5.5.9 AlbW=A1.2.1.5.5.10 JRW=A1.2.1.5.5.11 RHW=A1.2.1.5.5.12

BW: geboren 22/01/1890, zie A1.2.1.5.5.7

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 2, blad 906.


Harm Jacobs Waterborg, Bleekerstraat 7, geboren 17/06/1856 te Groningen.

Let op: WaterbOrg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Kiezerslijst Groningen 1912/13.
Overleden 20/11/1923 Groningen. Gehuwd met Alberdina Rust op 26/07/1877, die overleed op 02/11/1899 te Groningen.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.1 Harm Waterberg
Geboorteakte 04/04/1878: geboren 03/04 Harm, zoon van Harm Jacobs Waterberg, 21 jaar, zakkenverhuurder, en Alberdina Rust.

HW=A1.2.1.5.5.1 HJW=A1.2.1.5.5

Bijgeschreven: overleed 07/07/1878.

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.


Overlijdensakte 09/07/1878 van Harm Waterberg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarig register overlijden, 1873 1882.


Overlijdensakte 09/07/1878: overleden 07/07 Harm Waterberg, 3 maanden, zoon van Harm Jacobs Waterberg, zakkenverhuurder, en Alberdina Rust.

HW=A1.2.1.5.5.1 HJW=A1.2.1.5.5

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, dd.31/07/1985, Burg.Stand Groningen.
                                       
A1.2.1.5.5.2 Harm Waterberg
Geboorteakte 04/04/1879: geboren 04/04 Harm, zoon van Harm Jacobs Waterberg, 22 jaar, zakkenverhuurder, en Alberdina Rust.

HW=A1.2.1.5.5.2 HJW=A1.2.1.5.5

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
Harm Waterberg, Noorderhaven ZZ, 5e drift 3a, geboren 04/04/1879 te Groningen.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Kiezerslijst Groningen 1912/13.


Harm Waterberg, geboren 04/04/1879, gereformeerd, zakkenverhuurder. Vrouw: Jacoba Frieling, geboren 03/01/1876 Zuidwolde gemeente Bedum. Kinderen: Jacobus Berend, geboren 01/04/1905; Alberdina, geboren, 20/01/1908. Adres: 5e Drift, Hoekstraat 3a. Hierbij tevens vermeld: Taco Mesdagstraat 9, en Lage der A 36A, laatste doorgehaald.

HW=A1.2.1.5.5.2 JBW=A1.2.1.5.5.2.2 AW=A1.2.1.5.5.2.4

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 8, blad 1120.
Met dank aan God hopen wij D.V. [Deo Volente: als God het wil] 29 April a.s [1938, bijgeschreven] met onze geliefde Ouders H.Waterborg [let op: WaterbOrg] en J.Waterborg Frieling den dag te herdenken dat zij voor 35 jaar in het huwlijk zijn getreden. J.B.Waterborg [let op: WaterbOrg], R. Waterborg Petersen, A.Waterborg. Groningen, Joz.Israelsstr.46. Wegens ziekte geen bezoek.

HW=A1.2.1.5.5.2 JBW=A1.2.1.5.5.2.2 A.W.=A1.2.1.5.5.2.4

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig
De Heere nam uit onzen familiekring weg onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante Jacoba Waterborg Frieling, oud 65 jaar, geliefde Echtgenoote van de heer H.Waterborg. [let op: WaterbOrg] Utrecht: Wed. B.Frieling Becker; Huizinge: T.Frieling, A.Frieling Sijtsema; Zuidwolde: J.B.Frieling, J.Frieling Hoogeveen; Zuidwolde: G.Frieling; Groningen: J.Frieling, G.Frieling Geen. Groningen 3 Oct. 1941.

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Overleden 08/11/1945 Groningen. Christelijk Gereformeerd. Tweede huwelijk 05/08/1943 te Groningen met Geertruida Maria Catharina Do"rge', geboren 30/09/1894 Maastricht, overleden 03/01/1967 Groningen, dochter van Mathieu Andre Do"rge' en Cornelia Diderika Johanna Bekker.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.2.1 Harm Jacob Waterberg
Overlijdensakte 30/06/1908: overleden 29/06 Harm Jacob Waterberg, 4 jaar, zoon van Harm Waterberg, zakkenverhuurder, en Jacoba Frieling.

HJW=A1.2.1.5.5.2.1 HW=A1.2.1.5.5.2

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
                                       
A1.2.1.5.5.2.2 Jacobus Berend Waterberg
Enige Kennisgeving. Na een bevoorrecht en gelukkig leven is op 16 januari 1980 [let op: volgende advertentie zegt 1981!], de dag van haar 71e verjaardag, van ons heengegaan mijn geliefde vrouw en onze lieve moeder en grootmoeder Rosina Petersen, echtgenote van Koos Waterborg [let op: WaterbOrg]. ... Groningen, J.B.Waterborg; H.Waterborg, S.Waterborg Turkstra, Jaap, Edith; Kampen, B.Leih Waterborg, H.G.Leih; Groningen: Tj.Waterborg, E.H.T.Waterborg Wiertsema, Johan. Goeman Borgesiuslaan 57, 9722RD, Groningen. De crematie heeft in stilte plaats gehad. Geen bezoek.

Opm: geboorte Tj. (=Tjepke): 1941 Groningen [3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.]

JBW=A1.2.1.5.5.2.2 HW=A1.2.1.5.5.2.2.4 Jaap=A1.2.1.5.5.2.2.4.1 Edith=A1.2.1.5.5.2.2.4.2 BL W=A1.2.1.5.5.2.2.2 TjW=A1.2.1.5.5.2.2.3 JW=A1.2.1.5.5.2.2.3.1

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig.


In Christus ontslapen onze lieve zuster Rosina Waterborg Petersen. [let op: WaterbOrg] Schilwolde: A.v.d.Deen Petersen, J.v.d.Deen; Haren:W.v.d.Bend. Groningen, 16 januari 1981.

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Jacobus Berend Waterberg: roepnaam Koos, gereformeerd. Gehuwd 20/04/1932 te Boskoop met Rosina Petersen. Een van hun kinderen: Harm Waterberg, geboren 08/01/1934 Groningen; Jong overleden?

JBW=A1.2.1.5.5.2.2 HW=A1.2.1.5.5.2.2.1

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.
                                       
A1.2.1.5.5.2.2.2 Bertha Waterberg
Algemeene kennisgeving. De Heer en Mevrouw J.B.Waterborg Petersen [A1.2.1.1.5.5.2.2, let op: WaterbOrg] geven, met dank aan God, kennis van de geboorte van hun Dochter, Bertha. Groningen, 28 januari 1940, Taco Mesdagstraat 9a.

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig.


                                       
A1.2.1.5.5.2.2.4 Harm Waterberg
Algemeene Kennisgeving. De Heer en Mevrouw J.B.Waterborg Petersen geven met dank aan God kennis van de geboorte van hun Zoon Harm. Groningen, 8 januari 46, Jozef Israelstraat 46, Praediniuskliniek.

JBW=A1.2.1.5.5.2.2 HW=A1.2.1.5.5.2.2.4

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig.
Ondertrouwd: [bijgeschreven: Oct. 1960] H.Waterborg [let op: WaterbOrg] en Stientje Turkstra. Huwelijks voltrekking D.V. 21 oktober te Groningen. Kerkelijke bevestiging om 3.15 uur in de Parklaankerk.

HW=A1.2.1.5.5.2.2.4

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig.
                                       
A1.2.1.5.5.2.3 Alberdina Waterberg
Overlijdensakte 26/12/1906: overleden 23/12 Alberdina Waterberg, 3 maanden oud, dochter van Harm Waterberg, zakkenverhuurder, en Jacoba Frieling.

AW=A1.2.1.5.5.2.3 HW=A1.2.1.5.5.2

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
                                       
A1.2.1.5.5.2.4 Alberdina Waterberg
In volle vrede in Jezus ontslapen mijn innig geliefde vriendin en huisgenote, sinds meer dan 40 jaar Alberdina Waterborg [let op: WaterbOrg], geb. 20 januari 1908. 9728BA Groningen, 11 februari 1981, Paterswoldseweg 398. Jo Oranje. ....

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Op 11 februari 1981 is van ons weggenomen Alberdien Waterborg [let op: WaterbOrg] lieve, trouwe vriendin voor het leven van onze zuster Johanna Barbara Oranje. Zij leefde met de Heer. Familie Oranje: ...

14, Krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Ongehuwd, firmante van de Groningse speelgoedzaak "Waterborg en Oranje"

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.3 Peter Jurren Waterberg
Geboorteakte 12/06/1882: geboren 10/06 Peter Jurren, zoon van Harm Jacobs Waterberg, 25 jaar, zakkenverhuurder, en Alberdina Rust.

PJW=A1.2.1.5.5.3 HJW=A1.2.1.5.5

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
Huwelijksakte 07/05/1908 van Peter Jurren Waterberg met Grietje Kapma.

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen, 1903 1912.


Peter Jurren Waterberg, geboren 10/06/1882, koopman. Vrouw: Grietje Kapma, geboren 05/03/1883 Groningen. Kinderen: Alberdina Aagtje Margaretha, geboren 09/09/1909; Gerrit, geboren 22/03/1914. Broer van Peter: Berend, geboren 22/01/1890, decorschilder, 04/11/1890 uit Amsterdam. Dienstbode: Aaltje Schipma uit Baflo. Adres: Hoge der A 28.

PJW=A1.2.1.5.5.3 AAMW=A1.2.1.5.5.3.1 GW=A1.2.1.5.5.3.2 BW=A1.2.1.5.5.7

Opm: BW geboren 12/01/1890, zie A1.2.1.5.5.7, waarschijnlijk foutief.

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 1, blad 38.


Peter Jurren Waterborg, Lage der A 16, geboren 10/06/1882 te Groningen.

Opm: WaterbOrg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Kiezerslijst Groningen 1912/13.
Enige kennisgeving. De 23 October is ter ruste gegaan mijn geliefde Man, onze zorgzame Vader en Behuwdvader en mijn lieve Opa Peter Jurren Waterborg, in de ouderdom van 71 jaren. Groningen: G.Waterborg Kapma; Utrecht: A.A.M.Van Breemen Waterborg, A.J.Van Breemen; den Haag: G.Waterborg, L.M.M.Waterborg Juhl, Marga. Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis hden in stilte plaatsgehad op het kerkhof te Haren. Groningen, 28 October 1953, Lage der A 31a.

Let op: alle namen als WaterbOrg.

PJW=A1.2.1.5.5.3 AAMW=A1.2.1.5.5.3.1 GW=A1.2.1.5.5.3.2 MW=A1.2.1.5.5.3.2.1

14, krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze zeer geachte Directeur, de heer Peter Jurren Waterborg [let op: WaterbOrg] betuigen wij onze hartelijke dank. Fa. Gebr. Waterborg.

14, krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Peter Jurren Waterberg: roepnaam "oom Pe'", Christ.Gereformeerd, verdere adressen: Blekerstraat 7, Koninginnelaan 7, Brugstraat 32a; Dekkledenfabrikant, koopman in textiel.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.3.1 Alberdina Aagtje Margaretha Waterberg
Alberdina Aagtje Margaretha Waterberg: gehuwd 27/09/1951 te Utrecht A.J. van Breemen.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.3.2 Gerrit Waterberg
Bevallen, 22 Mrt, 1914, Groningen: G.Kapma, vrouw van P.J.Waterborg. Zoon.

PJW=A1.2.1.5.5.3 [let op: WaterbOrg]

14, notitie zonder bronvermelding.
Getrouwd: SS Obersturmfu"hrer Gerrit Waterborg [let op: WaterbOrg] Liddy Waterborg, geb. Juhl. Weert/St.Paulusstraat 30. 15 3 '44.

14, krantenadvertentie, kopie aanwezig.


Arts in Utrecht in 1940/45, NSB'er SS'er.

1, Fred Wijburg, persoonlijke informatie.


G. Waterborg wordt of staat in 1956 ingeschreven in the Specialisten Register als orthopeed.

Deze gegevens kwamen (in brief van mam Januari 1989 voor informatie) van Dr. L.F. Bakker, Albert Verweijstraat 81, 2274 LJ Voorburg (070 864976) die begin 1989 bezig was met het schrijven van een biografie over orthopeden van de afgelopen 50 jaar.


                                       
A1.2.1.5.5.4 Anna Waterberg
Heden ontsliep in vollen vrede in den ouderdom van 56 jaar onze geliefde Man en Vader, de Heer Egbert Baarsma, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zwaagwesteinde, 5 Nov. '32. A.Baarsma Waterborg [let op: WaterbOrg]; Assen: S.Herfkens Baarsma, L.M.J.S.Herfkens; Kollum: M.De Jager Baarsma, T.De Jager; Groningen: A.J.Baarsma; Zetten: A.Kapma; Zwaagwesteinde: A.A.Kapma, G.H.J.Kapma. Geen bezoek. Geen bloemen. De begrafenis zal plaats hebben Woensdag 9 Nov. a.s. ...

AW=A1.2.1.5.5.4

14, krantenadvertentie, kopie aanwezig.
Anna Waterberg: overleden 11/07/1971 te Groningen, Christelijk Gereformeerd. Haar eerste echtgenoot Hindrik Kapma: geboren 02/03/1887, overleden 03/05/1923. Hun kinderen (ex1) 1. Aagtje, 2. Alberdina, 3. Gerrit.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.5 Ida Waterberg
Overlijdensakte 26/06/1890: overleden 25/06 Ida Waterberg, 4 jaar, dochter van Harm Jacobs Waterberg en Alberdina Rust.

IW=A1.2.1.5.5.5 HJW=A1.2.1.5.5

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen, 1883 1892.
                                       
A1.2.1.5.5.6 Jacob Harm Waterberg
Getrouwd 1912, 26 Sept., Groningen, J.H.Waterborg en A.L.Nederhoed.

Let op: WaterbOrg.

14, notitie zonder bronvermelding.
Huwelijksakte 26/09/1912 van Jacob Harm Waterberg met Anna L. Nederhoed.

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen, 1903 1912.


Overleden 1916, 1 april, Groningen: Anna Lamberta Nederhoed, 27 jaar, vrouw van J.H.Waterborg.

JHW=A1.2.1.5.5.6

14, notitie zonder bronvermelding.
Jacob Harm Waterberg, geboren 16/03/1888 Groningen, gereformeerd, zakkenverhuurder. 1e Vrouw: Anna Lamberta Nederhoed, geboren 20/08/1888 Zuidlaren, overleden 04(?)/04/1916 [moet zijn 01/04/1916, zie advertentie hierboven]. 2e Vrouw: Jenneke Grada Scholten, geboren 25/01/1895 Zuidhorn. Kinderen: (ex.1) Anna, geboren 15/07/1913 (of 1915); Harm Jacob, geboren 25/03/1916; (ex.2) Leo, geboren 06/05/1901 [gezien huwelijksdatum 1919, moet zijn: 1921]. Inwonend, jongere zuster van Jacob Harm: Jantje Waterborg [let op: WaterbOrg], geboren 14/04/1894, modiste, verhuist 19/04/1916 uit Schoterland naar Groningen, en 26/02/1919 uit Groningen naar Veendam. Adres: Lager der A 34.

JHW=A1.2.1.5.5.6 AW=A1.2.1.5.5.6.1 HJW=A1.2.1.5.5.6.2 LW=A1.2.1.5.5.6.3 JW=A1.2.1.5.5.9

Opm: JHW geboorte (in A1.2.1.5.5 als 16/03/1887) is onwaarschijnlijker, ook gezien de geboorte volgens de persoonskaart als 16/03/1888 [13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen.].

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 1, blad 118.


Jacob Harm Waterberg: roepnaam "oom Jaap", overleden 19/06/1940 te Groningen. Tweede huwelijk op 18/09/1919 te Zuidhorn met Jenneke Grada Scholten, roepnaam "tante Jennie". Adressen: Kraneweg 30, Oranjesingel 8, Groningen. Aanvullende informatie over kinderen: Anna [A1.2.1.5.5.6.1] huwt met De Haas; Harm Jacob [A1.2.1.5.5.6.2] emigreert naar Zuid Afrika en overlijdt daar ca. 1983; Leo [A1.2.1.5.5.6.3] overlijden 16/03/1976, huwelijk 10/11/1951 te Rotterdam met Nynke Oberman, geboren 20/04/1923 te Rotterdam, econoom.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina