A waterborg, hoofd fragmentDovnload 0.63 Mb.
Pagina7/10
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A1.2.1.5.5.7 Berend Waterberg
Berend Waterborg, geboren 22/01/1890 Groningen, ongehuwd, decorschilder, ingeschreven 18/04/1912 in Amsterdam vanuit Rotterdam, uitgeschreven 04/11/1912 naar Groningen. Gereformeerd.

Let op: WaterbOrg.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Apart register van afgelegde gegevens.
Huwelijksakte 23/09/1913 van Berend Waterberg met Anje Alberts.

Korrektie van huwelijksdatum: 26/09/1913 (13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen).

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen, 1913 1922.
Berend Waterberg, geboren 12/01/1890, "verhuist" per 25/09/1813 [moet zijn 1913, dus een dag voor de huwelijkssluiting, zie boven] met zijn vrouw Anje Alberts in dezelfde woning Hoge der A 28, naar een zelfstandig deel. Vrouw: Anje Alberts, geboren 21/01(of 11)/1892 [datum was getypt als: 21 11892; mogelik zin beide foutief omdat bij huwelijk haar geboorte als 21/04/1892 wordt vermeld], "verhuist" per 25/09/1813 [moet zijn 1913], net als man. Kinderen: Geziena Wilhelmina, geboren 06/06/1914 Groningen; Alberdina Harmina, geboren 02/08/1917 Groningen; Wilhelmina Jantina, geboren 17/02/1919 Groningen; Anna Ida, geboren 21/06/1920 Groningen. [Ook getypt:] 04/11/1913 nAmsterdam(?) [gezien de verhuizingsdatum sept 1913 zou dit de datum van huwelijk kunnen zijn OF de feitelijk verhuizing van Anje Alberts VANUIT Amsterdam naar Groningen].

BW=A1.2.1.5.5.7 GWW=A1.2.1.5.5.7.1 AHW=A1.2.1.5.5.7.2 WJW=A1.2.1.5.5.7.3 AIW=A1.2.1.5.5.7.4

Opm: BW geboren 22/01/1890, zie A1.2.1.5.5.3, 12/01 en 21/01 zijn onjuist [13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.]

Geboorte Anje Alberts, als vermeld op de persoonskaart van haar man Jacob Berend Waterberg: 21/04/1892. Dus 21/01 of 21/11 is onjuist (13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen).

12, CBG, H.Boonstra, Bevolkingsregister Groningen, 1910 1920, deel 1, blad 38.
Berend Waterborg, geboren 1890.

Let op: WaterbOrg.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.
Berend Waterberg wordt door H.Boonstra vermeld als: Jacob Berend, roepnaam "oom Be'", beroep gedurende korte tijd onderwijzer, daarna firmant dekkledenbedrijf te Groningen en Amsterdam. Hij overleed 07/10/1973 te Heemstede. Zijn echtgenote overleed in 1985 te Heemstede.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.7.1 Geziena Wilhelmina Waterberg
Geziena Wilhelmina Waterberg, geboren 1914, betrokken gezinshoofd: Berend Waterberg.

GWW=A1.2.1.5.5.7.1 BW=A1.2.1.5.5.7

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.
In plaats van kaarten. Verloofd: G.W.Waterborg [A1.2.1.4.4.7.1, let op: WaterbOrg] en Ir. T.Oerder w.i. [wiskundig ingenieur]. Amsterdam, 22 juli 1934, Noorder Amstellaan 104, Sarphatipark 42.

14, krantenadvertentie, kopie aanwezig.


                                       
A1.2.1.5.5.7.2 Alberdina Harmina Waterberg
Alberdina Harmina Waterberg, geboren 1917, betrokken gezinshoofd: Berend Waterberg.

AHW=A1.2.1.5.5.7.2 BW=A1.2.1.5.5.7

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.
                                       
A1.2.1.5.5.7.3 Wilhelmina Jantina Waterberg
Wilhelmina Jantina Waterberg, geboren 1919, betrokken gezinshoofd: Berend Waterberg, geboren 1890.

AHW=A1.2.1.5.5.7.2 BW=A1.2.1.5.5.7

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.
                                       
A1.2.1.5.5.7.4 Anna Ida Waterberg
Anna Ida Waterberg, geboren 1920, betrokken gezinshoofd: Gerrit de Blij.

Opm: Gerrit de Blij is de echtgenoot van Anna Karsiena Waterberg (1888 1944, A1.2.1.3.4.5), dus blijkbaar woont Anna Ida Waterberg in bij een ver verwante "tante".

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.
Anna Ida Waterberg: overleden 21/04/1978 te Haarlem, gehuwd 05/04/1950 Amsterdam met Hans Kok, geboren 29/03/1923 te Amsterdam, overleden 26/02/1977 te Heemstede. Kinderen: 1. Marion (*1950, gehuwd met R.H. Zuidema), 2. Paul (*1953), 3. Rudolf (*1955).

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.8 Ida Waterberg
Heden ging van ons heen, in de leeftijd van 88 jaar, onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, Ida Waterberg, weduwe van Sietze Boonstra. Met dankbaarheid zien wij op haar leven terug. .... Uit aller naam: A.Andree Boonstra. Wageningen, 19 juni 1980, de Pauwenhof, Het Vledder 25, 7941KL Meppel. De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

14, krantenadvertentie, origineel aanwezig.


Ida Waterberg huwt 16/01/1919 te Groningen met Sietze Boonstra, geboren 27/02/1886 te Drachten, zoon van Heere Jans Boonstra en Rigtje de Boer, (hoofd)onderwijzer Bijz.Onderwijs Leeuwarden Kinderen: 1. Alberdina (*1920 Leeuwarden), 2. Rigtje (*1921 Leeuwarden), 3. Heero (*1924 Leeuwarden), 4. Harm Jacob (*1929 Leeuwarden).

Opm: de HJBoonstra is H.Boonstra van deze informatie.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.
                                       
A1.2.1.5.5.9 Jantje Waterberg
Jantje Waterberg, geboortedatum volgens persoonskaart: 14/04/1894.

Verhuizingen: 15/01/1915 van Groningen naar Schoterland, 19/04/1916 van Schoterland naar Groningen, 26/02/1919 van Groningen naar Veendam.

13, brief juni 1986, H.Boonstra, antwoord op vragen.
Jantje Waterberg, Christ.Gereformeerd, overleden 12/05/1971 te Tietjerkstreradeel, gehuwd 19/04/1923 te Groningen met Pieter Roorda, geboren 10/08/1896 te Alkemade, employee Nederlandse Bank, overleden 15/08/1955 te Leeuwarden. Kinderen: 1. Frederik, 2. Harm Jacob, 3. Pieter.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.10 Alberdina Waterberg
Christ.Gereformeerd, overleden 01/02/1978 te Leeuwarden, gehuwd 02/04/1922 te Groningen met Jan Abraham Neuyen, geboren 17/01/1889 te Assen, Hoofd Christelijk ULO te Groningen. Kinderen: 1. Simon.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.11 Jan Roelf Waterberg
Christ.Gereformeerd, geemigreerd naar USA, aldaar gehuwd, kinderloos.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.5.5.12 Riemkje Henderika Waterberg
Riemkje Henderika Waterberg huwt 22/12/1930 te Leeuwarden met Albert Keus, zoon van Albert Keus en Margaretha Smit, geboren 11/09/1897 te Haskerland, Manufacturier te Joure. Kinderen: 1. Albert (*1931 te Haskerland), 2. Antje (*1935 te Haskerland), 3.Margaretha (*1942 te Haskerland).

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.6 Frederik Waterberg
Geboorteakte 02/01/1828. Geboren 31/12/1827 Frederik, zoon van aangever Harm Jacob Waterborg, 42 jaar, schipper, aan der Aa, Lett.T, no.95, en Jantje Jans Krayer, 41 jaar. Getuigen: Baateld Harms Meijer, 49 jaar, schoolhouder; Arend Geerts Riga, 30 jaar, timmerman.

HJW ondertekent acte als WaterbErg, hoewel iets minder duidelijk dan 13/01/1820 op geboorteakte van Sjoukien Harms Waterborg.

Let op: WaterbOrg.

FW=A1.2.1.6 HJW=A1.2.1 SHW=A1.2.1.2

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, extract.
Geboorteakte 02/01/1827 van Frederik WaterbOrg.

Let op: WaterbOrg. Jaar van akte is waarschijnlijk schrijf/typfout in/uit 10 jarig register gezien geboorte op 31/12/1827 was, en datum van de akte zelf 02/01/1828, zie boven.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorte, 1823 1832.
Huwelijk 10/02/1853 van Frederik Waterborg, geboren te Groningen, 26 jaar, schipper, zoon van Harm Jacobs Waterborg en Jantje Jans Krayer, beide zonder beroep, wonende te Groningen en tegenwoordig, met Fenna Gruneveld, geboren te Groningen, 20 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen, dochter van Ulrich Gruneveld, kuiper, en Siepke de Vries, beide tegenwoordig. Geboorte bruidegom: 31/12/1826; bruid: 22/05/1832. Getuigen: Jacob Harms Waterborg, 41 jaar; Johannes Harms Waterborg, 31 jaar, beide van beroep schipper en broers van de echtgenoot; Klaas Klaassens de Vries, 46 jaar; Geert Klaassens de Vries, beide van beroep scheepstimmerman en ooms van de echtgenoote; alle wonende te Groningen.

Let op: WaterbOrg.

FW=A1.2.1.6 HJW=A1.2.1 JacHW=A1.2.1.1 JohHW=A1.2.1.4

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.


Waterborg, Frederik, geboren 31/12/1826, Ned.Hervormd, schipper, waarschijnlijk op zee overleden. Vrouw: Fenna Gruneveld, geboren 22/05/1832, Christelijk Afgescheiden, verhuist 31/12/1858 naar Sappemeer. Kinderen: Jantje W, geboren 27/04/1854, overleden 30/10/1854; Harm W, geboren 21/01/1856, verhuist 31/12/1858 naar Sappemeer; Frederik W, geboren 24/03/1857, overleden 30/06/1858. Adres Grote Leliestraat nr.144.

Opm: jaar van overlijden van zoon Frederik is foutief, en moet zijn 1857, zie A1.2.1.6.3 Geboortejaar: 1827, zie boven [en 13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen], dus 1826, hoewel zodanig in register 1850 1860, moet foutief zijn.

Let op: WaterbOrg

FW=A1.2.1.6 JW=A1.2.1.6.1 HW=A1.2.1.6.2 FW=A1.2.1.6.3

12, CBG, H.Boonstra, dd.08/06/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1850 1860, deel 11, blad 531.
Vonnis arrondisementsrechtbank op verzoek van Fenna Gruneveld welke vraagt om rechtsvermoeden van overlijden van haar echtgenoot sedert 13/12/1856 in verband met voorgenomen huwelijk met H.W.Eiseler. Uit bijlagen blijkt verder: [ouders van F.Gruneveld, zie boven:] Ulrich Gruneveld, overleden 10/02/1860, weduwnaar van Siepke de Vries, eerder weduwnaar van Margaretha de Klemp; Siepke de Vries, overleden 04/04/1858 te Groningen; 16/02/1862 tweede afkondiging van huwelijk van H.W.Eiseler en F.Gruneveld.

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Sappemeer, casette v107, 1862.


Gesprek met dhr Damminga, conservator scheepvaartged. In oude jaarboekjes over lotgevallen Nederlandse zeescheepvaart waren als omgekomen kapiteins Harm [mij is geen omgekomen Harm Waterborg, kapitein, bekend] en Frederik Waterborg [A1.2.1.6, waarschijnlijk omgekomen 13/12/1856 op zee] niet te vinden. Jaarboekje 1859, waarin misschien ramp juli 1858 [van Jacob Harms Waterborg, A1.2.1.1], ontbrak echter in verzameling: mogelijk wel voorhanden in Scheepvaartmuseum Amsterdam. Overigens ontbrak tijd om in Noordelijk Scheepvaartmuseum documentatie verder te zoeken, ze bezitten echter veel meer gegevens.

12, Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brugstraat (annex Tabacologisch Museum", Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985.


Frederik Waterborg staat niet vermeld als betrokken bij een scheepsramp of als gezagvoerder over een schip.

Opm: in alle bekende bronnen wordt zijn beroep gegeven als schipper maar nooit als kapitein.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Bibliotheek Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Fenna hertrouwde 19/02/1862 te Sappemeer met Hindrik Willems Eiseler (*1834 Groningen, +05/11/1867 Sappemeer), 3 kinderen. Fenna trok in 1877 naar Bierum.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.1.6.1 Jantje Waterberg
Overlijdensakte 31/10/1854 van Jantje Waterborg.

Let op: WaterbOrg

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, 10 jarig register van overlijden, Groningen. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van overlijden 1853 1862.
Overlijdensakte 31/10/1854: overleden 30/10 Jantje Waterborg, ruim 6 maanden, Grote Leliestraat, letter L, nr.91, dochter van Frederik Waterborg, scheepskapitin, en Fenna Gruneveld.

Let op: WaterbOrg.

JW=A1.2.1.6.1 FW=A1.2.1.6

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.


                                       
A1.2.1.6.2 Harm Waterberg
Geboorteakte 22/01/1856 van Harm Waterborg.

Let op: WaterbOrg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorte, 1853 1862.
Geboorteakte 22/01/1856: geboren 21/01 Harm, zoon van Frederik Waterborg, 29 jaar, scheepskapitein, en Fenna Gruneveld, 23 jaar. Getuigen: Ulrich Jansen Gruneveld, 47 jaar, kuiper; Johannes Waterborg, 33 jaar, scheepskapitein.

Let op: WaterbOrg. In handtekeningen: 2x WaterbOrg. JW, geboren 27/05/1821, is 35 jaar oud!

HW=A1.2.1.6.2 FW=A1.2.1.6 JW=A1.2.1.4

12, CBG, H.Boonstra, 31/07/1985, Burg.Stand Groningen.


Overlijdensakte 17/09/1861 van Harm Waterberg.

Door het ontbreken van de inhoud van deze akte is het niet helemaal zeker dat deze akte feitelijk A1.2.1.6.2 betreft, maar hij is de enige Harm te Sappemeer (hij verhuisde naar hier met zijn moeder, Fenna Gruneveld, in 1858).

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Sappemeer.
In antwoord op vragen over overlijdensdatum geeft H.Boonstra tot antwoord: 18/09/1861 overlijden te Sappemeer.

Opm: overlijdensakte 17/09/1861 of deze overlijdensdatum kunnen niet beide juist zijn!

13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen.
                                       
A1.2.1.6.3 Frederik Waterberg
Geboorteakte 25/03/1857 van Frederik Waterborg.

Let op: WaterbOrg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van geboorte, 1853 1862.
Geboorteakte 25/03/1857: geboren 24/03 Frederik, zoon van Frederik Waterborg, 30 jaar, scheepskapitein, en Fenna Gruneveld, 24 jaar. Getuigen: Harm Jacobs Waterborg, 72 jaar, zonder beroep; Ulrich Jans Gruneveld, 49 jaar, kuiper.

FW=A1.2.1.6.3 FW=A1.2.1.6 HJW=A1.2.1

12, CBG, H.Boonstra, 31/07/1985, Burg.Stand Groningen.
Overlijdensakte 30/06/1857 van Frederik Waterborg.

Opm: bij vader A1.2.1.6 genoteerd: overlijden 30/06/1858, dit is foutief, zie ook onder.

Let op: WaterbOrg

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, 10 jarig register van overlijden, Groningen. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige register van overlijden 1853 1862.


Overlijdensakte 30/06/1857: overleden 30/06/1857 Frederik Waterborg, 3 maanden, Oude Ebbingestraat B 126, zoon van wijlen Frederik Waterborg, in leven scheepskapitein, en Fenna Gruneveld.

FW=A1.2.1.6.3 FW(vader)=A1.2.1.6

Let op: WaterbOrg.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.


30/06/1857, overleden Frederik Waterborg, oud 3 maanden, zoon van wijlen Frederik Waterborg, in leven van beroep scheepskapitein, en van Fenna Grunewald [bijgeschreven notitie: spelling??, gezien andere notities: Gruneveld is waarschijnlijk juist]

Opm: WaterbOrg

FW=A1.2.1.6.3 FW(vader)=A1.2.1.6

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982,


                                       
A1.2.2 Jannes Jacobs Waterberg
Jannes Jacobs Waterberg: gedoopt 31/10/1786 te Leek, overleden 28/11/1865 te Leek. Echtgenote Geessien Lammerts Cazemier overleed 06/06/1828 te Leek.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.2.1 Sjouktje Jannes Waterberg
Huwelijk van Sjouktje Waterberg met Adolf Louis Kuijck te Leek 26/01/1840.

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Huwelijken Prov.Groningen 1811 1842.


Lidmaat (belijdenis of attestatie) Hervormde Gemeente Groningen, klapper 1800 1840: Sjoukje Waterborg, van de Leek, 19/02/1840.

Nummer identifikatie gebaseerd op het feit dat slechts 2 * Sjoukje Waterberg leven rond 1840, met A1.2.3.9 1834 Sappemeer   1891 Wildervank veel onwaarschijnlijker dan A1.2.2.1, geboren 1814 te Leek!, en 26/01/1840 huwelijk met A.L.Kuijck te Leek, en overleden 1892 te Groningen. Leeftijd: 26 jaar

12, Gemeentearchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985.
Sjoukje Waterberg, geboren 1814 te Leek, Ned.hervormd, beroep: borstelfabrikante, huwt 09/11/1854 met Johannes Wessels, geboren 23/07/1817(?), Ned.Hervormd, borstelmaker. Verder vermeld: 1x kind Wessels [uit dit huwelijk]: Maria Wessels, geboren 10/10/1856 Groningen, zonder beroep, en 2x personen, naam Kuik [uit eerste huwelijk]: Odelia Kuik, geboren 1840 Groningen, zonder beroep; Geesjen Kuik, geboren 1844 Groningen, zonder beroep.

SW=A1.2.2.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.08/06/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1850 1860, boek 5, blad 336. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, juli 1985.
Johannes Wessels, geboren 23/07/1817 Groningen, Ned.hervormd, borstelmaker, koopman, overleden 25/07/1864. Vrouw: Sjoukje Jannes Waterberg, geboren 01/03/1814 Leek [haar 2e huwelijk]. Dochter: Maria Wessels, geboren 10/10/1856 [uit 2e huwelijk]. Verder inwonend: Odelia Kuik, geboren 12/11/1840, verhuist 24/04/1860 naar Veendam; Geessien Kuik, geboren 07/04/1844, overleden 28/06/1862 [beide uit 1e huwelijk]. Tevens 2 niet vrwanten, inwonend in dienst. Achter Sjouktje en Maria de aantekening: naar 20 103.

Opm: Joh.Wessels is 2e echtgenote van SJW.

SJW=A1.2.2.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1860 1870, deel 5, blad 386. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, juli 1985.


Huwelijk 14/11/1868 van Sjouktje J. Waterborg met Landweer.

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers, 1863 1872.


Huwelijk 14/11/1868 van Jannes Landweer, 61 jaar, gedoopt 04/11/1807, zonder beroep, weduwnaar van Womke Hillebrands (overleden 21/05/1835), zoon van Geert Landweer, zonder beroep, wonende te Groningen, en wijlen Jisseltje (?) Gruber (?), met Sjouktje Jannes Waterborg, geboren te Leek 01/03/1854, 54 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen, laatstelijk weduwe van Johan Wessels (overleden te Groningen 25/07/1864), dochter van wijlen Jannes Jacobs, in leven koopman, en wijlen Geesien Lammerts Cazemir, zonder beroep overleden te Leek. Bruid verklaarde onder ede, dat zij steeds gewoon is bij haar voornaam die haars vaders in den tweeden naamval toe te voegen en zich te noemen te te schrijven Sjouktje Jannes Waterborg. Getuigen: Harmannus Landweer, 59 jaar, graanhandelaar, broer van de echtgenoot; Jacob Waterborg, 46 jaar, zonder beroep, broer vande echtgenote; Jan van Dam, 36 jaar, schoonzoon van de echtgenote.

SJW=A1.2.2.1 JJW=A1.2.2 JW=A1.2.2.4

Let op: WaterbOrg

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.


Overlijdensakte 24/03/1892: overleden 24/03 Sjouktje Jannes Waterberg, 78 jaar, zonder beroep, geboren te Leek, eerst weduwe van Adolph Louis Kuik, dan van Johannes Wessels, laatstelijk van Jannes Landweer, dochter van wijlen Jannes Jacobs, in leven koopman, en wijlen Geessien Lammerts Cazemier, overleden te Leek.

SJW=A1.2.2.1 JJW=A1.2.2

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen, 1883 1892.
                                       
A1.2.2.2 Grietje Jannes Waterberg
Huwelijk van Grietje Jannes Waterberg met Jacobus van Wering te Grootegast 28/09/1841. [13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen: volgens reaktie zou datum in huwelijksakte 20/09/1841 zijn!].

12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Huwelijken Prov.Groningen 1811 1842.


Mogelijk geboren rond 1816 te Leek. Echtgenoot was blauwverver te Stroobos.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.2.3 Lamberta Jannes Waterberg
Overlijdensakte 05/02/1851 van Lamberta Jannes Waterberg.

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Leek.


Lamberta Jannes Waterberg: geboren ca 1821 te Leek, overleden 04/02/1851 te Leek.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.2.4 Jakob Jannes Waterberg
Jacob Waterberg, geboren augustus 1822 te Leek, schipper binnengaats. Vrouw: Anje Hoekinga, geboren 1817 te Middelstum. Verhuizing in april 1862 uit Leek naar Groningen. Adres: wijk U, Hoendiep, "Twee Gebroeders" [waarschijnlijk naam van schip].

Opm: in tweede notitie van dezelfde bron, staat bovendien: JW geboren 15/01/1822; naam vrouw Anje Hoekenga, geboren 20/12/1817.

JW=A1.2.2.4

12, CBG, H.Boonstra, dd.08/06/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1860 1870 index (fiche 7 van S Z), deel 26, blad 301.


Geboorteakte 20/08/1822 van Jacob Waterberg.

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Leek.


Overlijdensakte 19/12/1896: overlijden 19/12 Jakob Jannes Waterberg, 74 jaar, zonder beroep, geboren te Leek, wonende alhier, weduwnaar van Anje Hoekinga, zoon van wijlen Jannes Jakobs Waterberg, in leven schipper, en wijlen Geessien Lammerts Cazemier, overleden te Leek.

JakJW=A1.2.2.4 JanJW=A1.2.2

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.
                                       
A1.2.2.5 Harm Waterberg
Harm Waterberg: geboren ca maart 1828, overleden 03/07/1828 te Leek.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.3 Freerk Jacobs Waterberg
Overlijdensakte 11/06/1822: overleden Aafje Gerrols [=Gerlofs] Venema.

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Sappemeer.


Huwelijk 01/02/1823 van Freerk Jacobs Waterberg en Grietje Harms Boer.

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Sappemeer, fiches h74 en hb157.


Aanvullende gegevens van kinderen van Freerk Jacobs Waterborg, uit 2e huwelijk:

Sjoukje [A1.2.3.4], geboren 29/12/1823 [in tweede notitie: 28/12/1823!], Sappemeer, overleden 08/08/1828 Sappemeer.

Trijntje [A1.2.3.5], geboren 10/10/1825 [in tweede notitie: 10/01/1825!] Sappemeer.

Harmanna [A1.2.3.6], geboren 12/03/1827 Sappemeer.

Jannessina [A1.2.3.7], geboren 22/06/1828 Sappemeer.

Harm [A1.2.3.8], geboren 22/01/1832 Sappemeer.

Sjouktje [A1.2.3.9], geboren 22/05/1834 Sappemeer.

13, H.Boonstra, juni 1986, antwoorden op vragen.


Overlijdensakte 08/08/1834 van Freerk Jacobs Waterborg.

Let op: WaterbOrg.

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Sappemeer.
Doop van Freerk Jacobs Waterberg 12/06/1791 te Leek.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


                                       
A1.2.3.1 Jacob Freerks Waterberg
Geboorteakte 08/01/1815: geboren 07/01 Jacob, zoon van Freerk Jacobs Waterborg, schipper, wonende te Leek, en Afien Gerlofs Venema. Aangifte dor Knelsie Gerrits Kraan, 55 jaar, naaister (handtekening:"Knelsi").

JW=A1.2.3.1 FJW=A1.2.3

Let op: WaterbOrg

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Sappemeer, fiche g76.


Overlijdensakte 15/11/1878 van Jakob Freerks Waterberg.

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Veendam.


Overleden: 1878, 14 nov. Veendam: Jacob Frederiks Waterberg, rustend beurtschipper, 63 jaar, weduwnaar van L.J.Bieze, vader van J.Waterberg en H.Topzant [elders vermeld: Topzand], en van A.Goedkoop, geb. Waterberg.

JFW=A1.2.3.1 JW=A1.2.3.1.2 AW=A1.2.3.1

14, notitie zonder bronvermelding.
                                       
A1.2.3.1.1 Aafjen Waterberg
Geboorteakte 13/07/1846: geboren 12/07 te Westerdiep, gemeente Veendam, Aafjen, dochter van Jakob Freerks Waterberg, 31 jaar, veenschipper, wonende aan boord, en Lammechien Jans Bieze. Getuigen: Hinderikus Jans Bieze, 37 jaar, scheepsbouwer; Jan Addes Bieze Janszoon, 28 jaar, scheepsbouwer; beide te Veendam.

AW=A1.2.3.1.1 JFW=A1.2.3.1

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Veendam, fiche v142.
Aafjen Waterberg, geboren ?, betrokken gezinshoofd: Siede Goedkoop.

[Tweede vermelding (het is onzeker of dit dezelfde persoon betreft):] Aafjen Waterberg, geboren ?, betrokken gezinshoofd: (van der ?) Kam.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Gemeentearchief Amsterdam. Bevolkingsregister 1893 1939, alfabetische klapper.
                                       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina