AalscholversDovnload 7.49 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.49 Kb.
Aalscholvers
Wie een jaar of 10 geleden voorspeld zou hebben, dat de aalscholver een regelmatige gast in de gemeente Hellendoorn zou worden, zou waarschijnlijk niet geloofd worden. Aalscholvers hoorden in het westen thuis, bij het Naardermeer of bij de visvijvers in de polders. Je las regelmatig berichten over de overlast die de vogel veroorzaakte. Toch is de vogel hier gekomen. Eerst langs de IJssel, bij Wijhe in de buurt.
Maar ik weet nog goed, dat men mij berichtte over de eerste Aalscholvers, die hier werden gesignaleerd: zes stuks, die in de buurt van de Eversberg bij de Regge gezien waren. Daarna zijn er zeer veel meldingen binnengekomen en heb ikzelf de vogels ook regelmatig gezien. Eigenlijk zijn ze nadien altijd wel ergens aanwezig geweest in de gemeente Hellendoorn.
Wintermaanden

Maar zoveel Aalscholvers als er in de wintermaanden van 1995/1996 soms aanwezig waren, is nog nooit voorgekomen. In de eik langs de Regge bij de spoorbrug in Nijverdal zaten soms tientallen vogels. Er zijn veel mensen geweest die mij erop attent maakten. De vogels zaten maar roerloos te wachten, zo leek het. Maar niet alleen daar zag ik ze; overal langs de Regge kwamen ze voor. Toen er ijs lag, zag je ze soms met velen tegelijk in de wakken, maar ook zittend langs de oevers. Ik vroeg me toen af waarom er ineens zo veel Aalscholvers langs de Regge voorkwamen.


Toen ik eens met een vriend rondtoerde, vonden we het antwoord. De Regge was open, er lag geen ijs meer. Maar andere kanalen en vaarten waren nog bedekt met een pak ijs. Daar konden de vogels niet terecht. Geen wonder dus, dat zoveel watervogels zich concentreerden op de Regge. De rivier bevriest veel later dan ander water en is meestal al zeer snel ontdooid, als de temperatuur tussen de 0 en -5 graden komt.

De winter 1996/1997 is voor de watervogels natuurlijk helemaal moeilijk. Ook rivieren zijn nu dichtgevroren. Bij de stuw bij Zuna is nog een wak waarin watervogels verblijven. Hier was ook nu af en toe een Aalscholver te zien. Bij de spoorbrug over de Regge had iemand er zes gezien.


Aalscholvers lijken zwart. In werkelijkheid zijn de vleugels donkerbruinachtig met een vlekkenpatroon. Het zijn zeer goede vissers, die wel een kilo vis per dag kunnen vangen.

Dialect

Veel vogels hebben in ons dialect een eigen naam. Denk maar eens aan Skreeuwliester voor de Grote Lijster of Markolle voor de Vlaamse Gaai en Gieteling voor de Merel. Wie bedenkt er nu eens een originele dialectnaam voor de Aalscholver? De naam zou moeten gelden voor onze omgeving en mag niet overgenomen zijn uit vogelboeken, waar dergelijke dialectnamen in staan. Opgave van namen zie ik graag tegemoet.


Hoe het hier in de toekomst zal gaan met de Aalscholverstand weet ik niet. Het zou mooi zijn als ze hier ooit eens tot broeden komen. Volgens mij is deze vogel een aanwinst voor de vogelstand in onze omgeving.

Graag hoor ik dan ook waarnemingen over deze vogel. Als u ze deze winter gezien hebt of nog ziet, geef dat dan door aan het reactieadres. Maar ook latere waarnemingen zijn van harte welkom.


januari 1997

Johan Alferink
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina