Aan de leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van juniorledenDovnload 3.09 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte3.09 Kb.

Sint Anthonis, 14 februari 2008.


Aan de leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van juniorleden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdag 19 maart a.s. bij het MFC in St. Anthonis. Aanvang 20.30 uur.
Agenda:

  1. Opening en mededelingen.

  2. Algemene ledenvergadering van afgelopen jaar 2007.

  3. Jaarverslag 2007 en financieel verslag 2007 en begroting 2008

  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

  5. Activiteiten vereniging en nieuws uit diverse groepen.

  6. Bestuurssamenstelling en verkiezing. Het bestuur stelt voor Dhr. Harold Adam als penningmeester te benoemen.

  7. Opening nieuwe sporthal in St. Anthonis en activiteiten daar om heen.

  8. Rondvraag en sluiting.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina