Aan de leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van juniorledenDovnload 5.4 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte5.4 Kb.

Sint Anthonis, 21 februari 2007.Aan de leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van juniorleden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdag 21 maart a.s. bij het MFC in St. Anthonis. Aanvang 20.00 uur.
Agenda:

  1. Opening en mededelingen.

  2. Algemene ledenvergadering van afgelopen jaar 2006.

  3. Jaarverslag 2006.

  4. Financieel verslag 2006 en begroting 2007

  5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

  6. Activiteiten vereniging en nieuws uit diverse groepen.

  7. Bestuurssamenstelling en verkiezing.

Wij zijn dringend op zoek naar bestuurskandidaten! Onze penningmeester Bert Schaaf is niet herkiesbaar en gaat stoppen per 31 december 2007. Kandidaten voor de functie van of secretaris of penningmeester kunnen zich melden bij de voorzitter. Ook voor informatie is de voorzitter aanspreekpunt.

  1. Rondvraag en sluiting.

Zoals een ieder ongetwijfeld heeft gelezen in ons boekje houden wij a.s. zaterdag 17 maart, vanaf 10 uur, onze jaarlijkse “bloembollenactie”. Dit kan het bestuur niet alleen, maar heeft hulp van ouders en kinderen nodig om deze actie tot een succes voor de verenigingskas te maken. Motto: vele handen maken licht werk, doe allemaal mee!

Leden en hulpouders worden verwacht bij Bloemenhuis De Wingerd aan de Breestraat.

Vul onderstaand strookje a.u.b. in en lever het z.s.m. in bij leiding, contactpersonen en/of bestuur, in ieder geval voor zondag 11 maart a.s. U wordt benaderd nadat de strookjes zijn binnen gekomen en geïnventariseerd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLOEMBOLLENACTIE 17 maart a.s.
Ouder(s) van ……………………. kan zaterdag 17 maart a.s. meedoen als chauffeur: ja / nee.

Beschikbaar van …………uur tot …………uur.


Lid …………….. zal meehelpen met de bloemenactie: ja / nee

Beschikbaar van ………………. uur tot ………uur.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina