Aan de leden van alle afdelingen uit het gewest MolDovnload 11.45 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte11.45 Kb.Landelijke Gilden gewest Mol
p.a. Maal 1
2440 Geel

TrueAan de leden van alle afdelingen uit het gewest Mol


UITNODIGING

Bijwonen thuiswedstrijd eerste voetbalklasser KRC Genk

Geachte heer/mevrouw
Met het bestuur landelijke gilden van het gewest Mol hebben we het initiatief genomen om met geïnteresseerde leden & gezinsleden van alle afdelingen uit het gewest Mol een thuiswedstrijd in de Jupiler-Pro-League van eerste voetbalklasser KRC Genk bij te wonen aan groepstarief. Dit vraagt een hele voorbereiding en een hele organisatie die we graag hieronder voor u uit de doeken doen.
We opteren voor de thuismatch met staanplaatsen tegen Waasland-Beveren in het weekend van 21 – 23 februari 2014. De juiste datum hiervan is nog niet bekend en kan dus op vrijdag, zaterdag of zondag vallen. Indien u inschrijft, houdt u dus best deze 3 data vrij. De definitieve datum zal een 3-tal weken vooraf bekend gemaakt worden. De ingeschrevenen zullen wij hiervan op de hoogte brengen.
Ieder regelt zijn eigen vervoer naar het stadion van KRC Genk, Stadionplein 4 in Genk. We kunnen later eventueel helpen om onderling af te spreken met andere deelnemers. Het juiste uur van aankomst en de afspraakplaats zullen bij het bekendmaken van de datum en het aanvangsuur ook meegedeeld worden aan de deelnemers.
De prijs van een ticket met inbegrip van 1 consumptie bedraagt 10 €, een zeer aanlokkelijke prijs voor een groepstarief. Dit houdt ook in dat we minimum 15 tickets moeten afnemen. Bijkomend geldt dit aanbod zolang de voorraad strekt.
Bij het bijwonen van een voetbalmatch vraagt KRC Genk ook enkele richtlijnen na te leven, namelijk:

  • Het is bij voetbalwet verboden om de ontvangen tickets te bezorgen aan supporters van de tegenpartij.

  • Indien u dit toch doet en de veiligheidsdiensten bemerken dat deze supporters uiterlijke kenmerken (sjaal, pet, T-shirt, …) dragen of zich gedragen als supporters van de tegenpartij, zullen zij onmiddellijk van hun plaatsen verwijderd worden en lopen zij het risico administratief te worden aangehouden.

  • Het is verboden om tickets door te verkopen of deze om commerciële redenen op enigerlei wijze aan derden te verschaffen, tenzij na goedkeuring door de organisator of de voor hem optredende ticketverkoper.

  • Als vereniging dienen we een lijst op te maken aan wie de ontvangen tickets hebben bezorgd. Zowel KRC Genk als alle bevoegde instanties kunnen deze lijst ten alle tijden opvragen.

  • Men is gehouden aan het inwendig reglement van KRC Genk dat men kan terugvinden aan de ingang van het stadion maar ook op de website www.krcgenk.be .

Zie keerzijde
Hoe gaan we nu praktisch te werk?

Als u en of iemand van uw gezin wenst mee te gaan naar de thuiswedstrijd van KRC Genk tijdens het voornoemd weekend, schrijft u zich in bij Christophe Verdonck 0496 69 30 94 of via e-mail christophe.verdonck@telenet.be . Gelijktijdig betaalt u het aantal gereserveerde tickets, zijnde het aantal personen x 10 €, op rekening van de LG-Achterbos met nummer BE80 7333 2906 7577. De inschrijvingen en betalingen moeten ten laatste in ons bezit zijn op dinsdag 10 december 2013. zodat we in die week de tickets kunnen bestellen als er minimum 15 deelnemers zijn.

Zodra wij definitieve bevestiging hebben van KRC Genk (dit zou volgens hen binnen de 2 weken zijn) brengen wij u op de hoogte. Anderzijds, indien er geen tickets meer zouden te verkrijgen zijn of er zijn minder dan 15 personen ingeschreven, brengen we u ook op de hoogte en betalen het deelnamebedrag terug.

Zodra wij de definitieve speeldatum en het aanvangsuur van de wedstrijd weten, spreken we het uur en de plaats van samenkomst aan het stadion af zodat u uw vervoer kan regelen waarbij we eventueel willen helpen bij onderling overleg.

Van op de plaats van samenkomst gaan we samen naar de ons toegewezen staanplaatsen. Er wordt verwacht dat iedereen tijdig zal aanwezig zijn. De tickets zullen in ons bezit zijn.
Indien er nog vragen zouden zijn, kan u altijd contact opnemen met voorzitter of secretaris van de gewestraad (zie onderaan).
Wij hopen u hiermee een aangename, gezellige en sportieve namiddag te kunnen aanbieden.

Met vriendelijke groeten
Ludo Pluym

Christophe Verdonck

Consulent Landelijke Gilden, secretaris gewestraad
T 014 59 51 68
M 0473 93 73 10
E ludo.pluym@landelijkegilden.be

Voorzitter gewestraad
M 0496 69 30 94
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina