Aan de leden van de Algemene Huurdersvereniging woonDovnload 10.2 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte10.2 Kb.Aan de leden van de Algemene Huurdersvereniging WOON.


Aan de bewoners van de complexen die de enquête van AH WOON gekregen hebben.

Roden, 13 oktober 2010


Onderwerp: Contact met huurders in regio Aa en Hunze

Geachte bewoner,

In onze nieuwsbrief van juni 2010 heeft een bericht gestaan over het belang van het contact met huurders/bewoners in Noordenveld, Haren, Aa en Hunze en Tynaarlo, het werkgebied van de stichting Woonborg en van onze vereniging.

Op 16 november a.s. om 20.00 uur willen wij graag van gedachten wisselen met:


- de leden van AH WOON in de regio Aa en Hunze;
- de bewoners van de complexen die enige tijd geleden het enquêteformulier van AH WOON gekregen hebben en dat ingevuld en geretourneerd hebben en

- belangstellende huurders.


Op deze avond willen wij met u nagaan welke mogelijkheden er zijn om de behartiging van zowel uw individuele huurdersbelang als de gezamenlijke belangen van de huurders in Tynaarlo te kunnen verbeteren. Daarbij gaat het om de inbreng van onze vereniging in het overleg met de bestuurders van Woonborg over alle zaken die voor u als huurder van belang zijn (bijv. huurverhogingen, grootonderhoud, renovatie, isolatie, veiligheid ) maar ook om praktische aangelegenheden als bijvoorbeeld de afhandeling van individuele klachten.

Het bestuur van AH WOON nodigt u daarom van harte uit voor een ontmoeting op


Dinsdag 16 november 2010 om 20.00 uur.In Café de Grutter, Brink 18 te Annen.
Daarbij zullen wij van onze kant u informeren over het overleg dat wij met Woonborg hebben en datgene wat ons is gebleken uit de al genoemde enquête. U kunt ons informeren over de zaken die u in uw woonsituatie en in uw relatie met de verhuurder Woonborg van belang vindt.

Voor de voorbereiding van de bijeenkomst leek het ons goed bij deze uitnodiging een kopie van het in de nieuwsbrief van juni geplaatste artikel mee te zenden.

Als u specifieke vragen over het onderwerp van deze avond hebt of aandachtspunten daarvoor dan kunt u die ons ook al vooraf laten weten op het e-mailadres secretariaat.ahwoon@gmail.com of telefonisch naar het secretariaat, nummer 0516-422469.
Met de voorbereiding van de avond kunnen we daar dan rekening mee houden.

Graag tot ziens op 16 november.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Algemene Huurdersvereniging Woon
Wim Hagenaar, secretaris
Bijlage: artikel uit de nieuwsbrief van juni 2010
Bijlage


Contact met de regio in 2010

AH Woon heeft als werkgebied de vier gemeenten waar Woonborg huur-woningen exploiteert: Aa en Hunze, Haren, Tynaarlo en Noordenveld.


In vier verschillende gemeenten vertegenwoordigd zijn, brengt zo zijn eigen zijn problematiek mee. Daarvoor heeft AH Woon voor de constructie gekozen van een algemeen bestuur (AB) dat in de vier betrokken gemeenten vertegenwoordigd is door een regioafdeling.

De onderwerpen waar AH Woon zich mee bezighoudt zijn in wezen in al die gemeenten van dezelfde aard maar toch ook heel verschillend vanwege de plaatselijke eigenheid.


Om in elke gemeente de activiteiten goed te kunnen doen zijn de lokale vertegenwoordigingen van AH Woon nodig. De mensen van “daar” om het zo aan te duiden, weten wat er in hun woonplaats op huurdersgebied actueel en van belang is.

Een andere reden voor het oprichten van de regio’s is dat AH Woon in elke gemeente overleg met het gemeentebestuur van groot belang vind. Om vanuit het AB dit overleg in viervoud te moeten doen is niet ideaal.


De gewone bestuurszaken, het volgen en reageren op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen plus het nodige overleg over tal van zaken vragen op

zich al veel tijd en aandacht. Een regionale afdeling die ook de kennis van de eigen situatie heeft, is dus van groot belang.

Onderling contact van AH Woon, het AB met de regio’s is van groot belang.
Contact met de regio’s valt in twee delen uiteen. De regiobesturen en het AB onderling, maar niet minder belangrijk: het contact van AH Woon als geheel (AB en de regiobesturen) met de huurders in elk van de regio’s (lees:gemeenten). AH Woon heeft voor elke regio een avond gepland in de tweede helft van 2010 om een bijeenkomst te houden in de afzonderlijke gemeenten. Op deze manier zijn zowel de huurders als het bestuur van de regio in de gelegenheid in de eigen woonplaats met AH Woon als geheel in gesprek te komen.

Het bestuur van AH Woon hoopt u te zijner tijd in uw gemeente te mogen ontmoeten.
Telefoon : 0516 422469

e-mail : secretariaat.ahwoon@gmail.cominternet : www.ahwoon.info

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina