Aan de leden van het algemeen bestuur van de rud drenthe gedeputeerde H. JumeletDovnload 23.97 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte23.97 Kb.Aan de leden van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe
gedeputeerde H. Jumelet

Provincie Drenthe

wethouder H. Heijerman

Gemeente Aa en Hunze

wethouder M. Hoogeveen (MKA)

Gemeente Assen

Wethouder H. Vlieg

Gemeente Assen

wethouder F.A.J. Buijtelaar

Gemeente Borger Odoorn

wethouder J. Huizing

Gemeente Coevorden

wethouder J . ten Kate

Gemeente De Wolden

wethouder J. Otter

Gemeente Emmen

wethouder G. Vos

Gemeente Hoogeveen

wethouder J. de Vos

Gemeente Meppel

burgemeester T. Baas

Gemeente Midden-Drenthe

wethouder H. Kosters

Gemeente Noordenveld

wethouder T.J. Wijbenga

Gemeente Tynaarlo

wethouder H. Geertsma

Gemeente WesterveldF. Snoep

voorzitter Raad van OpdrachtgeversJ.J. Vogelaar

Directeur RUD Drenthe


Assen,

Uitnodiging voor de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe


Geachte leden van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe,
Onderstaand treft u de agenda aan voor de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe.

De daarop betrekking hebbende stukken zijn als bijlage bijgevoegd.

Datum vergadering: 29 juni 2015
16.00-17.00 uur
Provinciehuis te Assen, kamer 0.06

Concept agenda algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 29 juni 2015
1.
Opening door de plaatsvervangende voorzitter, wethouder De Vos

-mededeling betreffende de volgorde voor een eventuele hoofdelijke stemming2.

Ter besluitvorming

Benoeming voorzitter RUD Drenthe

Bijlage: concept besluit3.
Mededelingen en kennisgevingsstukken

- brief d.d. 6 mei 2015 van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe betreffende vertegenwoordiging van GS in de RUD Drenthe: de heer H.G. Jumelet is aangewezen als lid en de heer T. Stelpstra als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur.

Bijlage

- mail d.d. 9 juni 2015 betreffende vertegenwoordiging in de RUD Drenthe vanuit de gemeente Aa en Hunze: wethouder Heijerman is aangewezen als lid en burgemeester Van Oosterhout als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur.Bijlage
-berichten van verhindering:

wethouder Hoogeveen uit Assen4.

Ter vaststelling

Vaststelling van de agenda

5.

Ter vaststelling


Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 30 maart 2015

Bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab 30 maart 20156.

Ter informatie

Voorjaarsrapportage

Bijlage: agendapunt en voorjaarsrapportage7.

Ter vaststelling

Tweede begrotingswijziging

Bijlage: agendapunt en concept tweede begrotingswijziging8.

Ter vaststelling

Begroting 2016

Bijlage:

-agendapunt

-ontwerp begroting

-reacties op de concept begroting 2016 RUD Drenthe van:


 • Aa en Hunze

 • Assen

 • Borger Odoorn

 • Coevorden

 • De Wolden

 • Emmen

 • Hoogeveen

 • Meppel

 • Midden Drenthe

 • Noordenveld

 • Tynaarlo

 • Westerveld

 • Provincie Drenthe9.

Ter vaststelling

Controleprotocol accountants

Bijlagen: agendapunt en protocol10.

Ter besluitvorming

Werktijdenregeling

Bijlagen: agendapunt, brief instemming OR RUD Drenthe, werktijdenregeling11.
Rondvraag

12.
Sluiting
Volgende vergaderingen:

28 september 2015, db

30 november 2015, db/ab
Namens de plaatsvervangende voorzitter,J.J. Vogelaar, directeurDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina