Aan de regionale en sociaaleconomische redactieDovnload 20.97 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte20.97 Kb.

Hasselt, 17 augustus 2016


Aan de regionale en sociaaleconomische redactie

Ondernemen werkt’


UNIZO-Limburg startte intensief begeleidingsproject

voor werkzoekenden die dromen van een eigen zaak

Binnen het begeleidingstraject ‘Ondernemen werkt’ begeleiden UNIZO, VDAB, SYNTRA en het Ondernemersatelier werkzoekenden naar het zelfstandig ondernemerschap. De vier partners slaan de handen in elkaar om elke werkzoekende, die ambitie heeft om zelfstandig ondernemer te worden, optimaal voor te bereiden op een succesvolle start. Het initiatief kent heel wat succes in Limburg.
Eind juli waren er in Vlaanderen 223.532 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 37.002 of 19,8 % meer dan eind juli vorig jaar. De stijging van de werkloosheid versnelde nog tot eind juni. Sinds november vorig jaar nam het aantal werklozen in Vlaanderen toe, aanvankelijk traag (+0,2% in november en +3,9 % in december), maar nadien steeds sneller (+15 % in februari, +18% in april en +23% in mei en juni). In juli ligt die aangroei voor het eerst weer wat lager, wat suggereert dat de situatie op de arbeidsmarkt niet verder verslechtert. Limburg kende afgelopen maand wel nog de sterkste stijging van alle Vlaamse regio's en telde 23,8% meer niet-werkende werkzoekenden dan eind juli vorig jaar.
“Hoewel het economisch moeilijke tijden zijn en het werkloosheidscijfer de pan uit swingt, stelt de Startersservice van UNIZO-Limburg vast dat er steeds meer werkzoekenden geïnteresseerd zijn om een eigen zaak te starten“, zegt Joël Stockmans, directeur van UNIZO-Limburg. “Daarom is het heel belangrijk dat we niet alleen in jobs investeren, maar ook in het zelfstandig ondernemerschap want zelfstandige ondernemers zorgen – nu meer dan ooit – voor de ruggengraat van onze economie. Ondernemers stellen immers niet enkel zichzelf maar ook anderen te werk en zorgen zo voor welzijn en welvaart”.
De stijgende interesse voor de start van een eigen zaak mag dan wel een logisch gevolg zijn van de economische situatie, het mag door werkzoekenden zeker niet als laatste reddingsboei gebruikt worden. Directeur van UNIZO-Limburg, Joël Stockmans, benadrukt met klem dat: “starten altijd een positieve keuze moet zijn. Een eigen bedrijf beginnen, mag nooit een noodoplossing zijn”.
Samen met partners VDAB, SYNTRA en het Ondernemersatelier speelt UNIZO in op deze evolutie via ‘Ondernemen werkt’, een vernieuwde aanpak in de begeleiding van werkzoekenden met ondernemersambitie. ‘Ondernemen werkt’ is een ‘begeleidingstraject’ dat werkzoekenden klaarstoomt om succesvol ondernemer te worden.
“Het beoogde effect is dubbel” zegt Luc Lauryssens, directeur van VDAB-Hasselt. “VDAB begeleidt werkzoekenden naar een gepaste job, maar doet beroep op de expertise van UNIZO om werkzoekenden die zelfstandige willen worden, adequaat verder te helpen. Deze expertise, maar daarnaast ook de ‘sluitende aanpak’ zijn van cruciaal belang. VDAB wil ‘elke werkzoekende’ optimaal kunnen opvolgen om ze zo vlug mogelijk enerzijds naar werk toe te leiden en anderzijds te heroriënteren indien een (her)tewerkstelling niet onmiddellijk lukt. Dit is een verhaal van rechten en plichten van de werkzoekende waarbij misbruiken van het sociale vangnet ook gesignaleerd worden aan de RVA.”
Een niet-werkende werkzoekende die de aspiratie heeft om een eigen zaak te starten, legt een competentiescan – de entre-spiegeltest – af bij VDAB. “Deze scan is geen test of examen, maar polst naar de motivatie, attitude en ondernemerscompetenties. Ze dient als leidraad om een gepast traject uit te stippelen en om te kijken welke noden deze potentiële starter nog heeft”, zegt Lauryssens.
Wanneer de uitkomst van deze scan negatief is, zal VDAB de niet-werkende werkzoekende het ondernemerschap afraden en motiveren tot het zoeken van een aangepaste job.

Wanneer deze scan positief is, gaat de potentiële starter op ‘intakegesprek’ bij een startersadviseur van UNIZO om het te doorlopen traject op te stellen. Afhankelijk van de behoefte wordt de werkzoekende doorverwezen naar SYNTRA (wanneer bedrijfsbeheer en/of beroepskennis nodig is), naar het Ondernemersatelier (wanneer er nog sterk gewerkt dient te worden aan de persoonlijke vaardigheden) of blijft hij/zij bij UNIZO voor intensieve begeleiding op maat voor de zakelijke kant van het ondernemerschap.


“Na de eventuele opleiding bij SYNTRA begeleidt UNIZO de kandidaat-ondernemer dan concreet bij de opstart van de eigen zaak. Zo helpen we hen onder meer bij het opstellen van een businessplan, een haalbaarheidsstudie, bij alle formaliteiten etc. Elke kandidaat-starter wordt van start tot finish intensief gevolgd en ondersteund. Hij of zij volgt een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP op maat afhankelijk of hij/zij hoog- of kortgeschoold is,” vult Els huysman, coördinator van de Startersservice van UNIZO-Limburg aan.
Het initiatief “Ondernemen Werkt” loopt nu bijna een half jaar en de eerste resultaten in Limburg zijn alleszins positief. Er werden al 105 werkzoekenden intensief opgevolgd onder wie er :

  • 60 nog de opleiding bedrijfsbeheer bij SYNTRA-Limburg volgen

  • 4 kandidaten een POP volgen bij UNIZO-Limburg

  • 5 kandidaten effectief gestart zijn

  • 5 personen bij het Ondernemersatelier in begeleiding zijn

  • 31 personen de keuze voor het zelfstandig ondernemen niet uitvoeren


Practica
In het begeleidingstraject “Ondernemen Werkt” wordt een kandidaat gedurende 1 jaar begeleid in 2 fasen.
De eerste fase die loopt over 6 maanden is de opleidingsfase.

Hierin passen de entrespiegeltest bij VDAB, het intakegesprek bij UNIZO, een eventuele opleiding bedrijfsbeheer bij SYNTRA en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan door UNIZO.


De tweede fase is de voorbereidingsfase tot de zelfstandige activiteit.

Deze duurt ook max. 6 maanden. In deze tijdspanne zal de kandidaat zijn zelfstandige activiteit voorbereiden door zijn ondernemingsplan te schrijven en tot uitvoering te brengen. Dit plan omvat de projectvoorstelling, een marktonderzoek, een marketingplan en een financieel plan. De kandidaat wordt er ook toe aangezet alles in gereedheid te brengen: maken van businesskaartjes, reclame, website, zoeken van een pand (indien nodig) contacten leggen met klanten, leveranciers. De financiële haalbaarheid is een primordiaal aspect in deze begeleiding.


Ondernemen Werkt wordt gefinancierd met ESF-middelen.

Info over de getuige:

Danny Fontana, 45 jaar, heeft al 20 jaar ervaring als schilder (waarvan 14 jaar bij dezelfde werkgever), is nu gestart als zelfstandig schilder via ‘Ondernemen werkt’.Nadere info over dit persbericht:

Nele Schoofs, communicatieverantwoordelijke UNIZO-Limburg  011/26.30.13 of 0476/58.60.11 - e-mail: nele.schoofs@unizo-lim.be

UNIZO-Limburg is dé organisatie en belangenbehartiger van eigenaar-ondernemers in Limburg. UNIZO groepeert KMO’s, dienstverleners en detailhandelaars op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. UNIZO-Limburg biedt informatie, opleiding en netwerking op maat van elke eigenaar-ondernemer. Het Serviceteam staat ter beschikking van de leden met een kwaliteitsvolle, individuele serviceverlening en sterk advies. UNIZO-Limburg is marktleider in de begeleiding van startende ondernemers.
Voor meer informatie over UNIZO-Limburg en

een volledig overzicht van onze persberichten klik door naar www.unizo-lim.be

__________________________________________________________________________________________

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina