Aan de wind: Koers waarbij de wind schuin van voren komt AanslaanDovnload 22.67 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte22.67 Kb.


Zeilwoordenlijst voor waterscouting.

De belangrijke vreemde woorden en begrippen voor de beginnende bemanningsleden.


A

Aan de wind: Koers waarbij de wind schuin van voren komt

Aanslaan: Vastmaken van een lijn; landvast, val, sleeptros, ankerlijn.

Aanmeren: Foutieve term, het is afmeren.

Achterlijker dan dwars: Meer vanachter dan dwars op de boot.

Achtergrondpeiling: Een manier om te bepalen of je stilligt midden op het water, bijvoorbeeld met ankeren.

Afvallen: De boeg van de wind afsturen (tegengesteld = oploeven).

Afhouden: Schade vermijden door de boot tegen te houden.
B

Bak: Een zeil staat “bak” als de wind er van de verkeerde kant inblaast.

Bakboord: Linkerzijde van de boot als u met het gezicht naar de boeg staat.

Beleggen: Het zo vastzetten van een lijn op een bolder dat hij makkelijk weer los

te maken is.Beneden langs Aan de lijzijde passeren

Benedenwinds: Een positie waar de wind heen waait.

Bezeild: Zie: te bezeilen

Binnen de wind zeilen: Voor de windse koers waarbij de giek door wind buitenboord

gehouden wordt.Blok: Scheepsbenaming voor een katrol.

Boot: Zeevaart: boot is bijboot, schip is groot vaartuig. Binnenvaart boot kan zich zelfstandig voortbewegen, schip niet. In samenstelling is het altijd boot: dus zeilboot, stoomboot, loodsboot, veerboot etc.

Maar gek genoeg weer wel voorschip, achterschip.Bovenwinds punt: Een positie waar de wind vandaan komt.

Bovenlangs Aan de loefzijde passeren

Buikdenning: Zie denning.

Buiswater: Over de boeg van de boot opspattend water

Bijliggen: Stilliggen van een zeilboot aan de wind; fok bak, grootzeil midscheeps doorgezet, roer lij.

Bijdraaien: Stilliggen van een zeilboot door de kop in de wind te draaien.
C

Casco: Kale romp van de boot

C.W.O: Commissie watersport opleidingen; opleidingseisen en examens varen.
D

Deinzen: Achteruit zeilen

Denning: Vlonder op de bodem (buikdenning) waarover gelopen kan worden. Diepgang: De afstand van de waterlijn tot het onderste punt van de kiel.

Dirk: De lijn waarmee de giek wordt opgehaald (ook kraanlijn genoemd)

Doft: Zitplanken van boord tot boord voor de roeiers

Dol: Vorkvormige houder waarin de roeier zijn riem plaats om te roeien.

Doorzetten: Schoten of vallen (te) strak zetten.

Drift: Zijdelings wegdrijven van een boot, wordt ook verlijeren genoemd.

Dukdalf: In het water geplaatst hekwerk/paal om af te meren.

Dwarspeiling: Methode om de positie te bepalen, m.b.v. achterlijker dan dwars
E

Etiquette: Gedragsregels, vaaretiquette: gedragregels voor opvarenden.
F

Fender: Stootkussen of stootwil.

Fok: Driehoekig voorzeil aan de voorstag

Fokkenschoot: Lijn om de fok mee te bedienen
G

Gaffel: Rondhout om de bovenkant van het zeil uit te houden.

Gestrekte koers: Evenwijdig varen aan de as van het vaarwater.

Giek: Rondhout om de onderkant van het grootzeil uit te houden.

Gieren: Slingerbeweging (horizontaal) om een anker of sleeptros

Grootschoot: Schoot van het grootzeil

Gijpen: Voor de wind “wenden”, waarbij het grootzeil met een zwaai overkomt.
H

Halve wind: Dwars op de boot inkomende wind.

Helmstok: Houten stok voor de bediening van het roer.

Hogerwal: De wal waar de wind vandaan komt

Hoog aan de wind: Een koers zeilen , waarbij de windhoek t.o.v van de zeilen zo klein

mogelijk is.


I

In de wind: Koers met de wind recht van voren, een koers die niet te bezeilen is
J

Jagen: Het met een lijn door mens of dier voorttrekken van een boot over het

jaagpad
KKiel: Vast onder de boot hangend vleugelvormig onderdeel, dat als

contragewicht dient en om de het verlijeren tegen te gaan (in de lelievlet spreken we van het midzwaard i.p.v. de kiel)Killen: De wind blaast te veel langs het zeil waardoor het minder voortstuwing

geeft, het betreffende zeil zal een bolling geven aan de verkeerde kant, ook wel tegenbollen genoemd of killen van het zeil.Klapgijp: Ongecontroleerde gijp.

Knoop: Snelheidsmaat; 1 knoop=1 zeemijl per uur=1852 meter per uur.

Knijpen: Het zo hoog aan de wind zeilen dat het ten koste gaat van de snelheid

Kraanlijn: Zie dirk

Koers: Richting waar de boot naar toe gestuurd wordt.

Krabben: Het anker wordt over de bodem getrokken zonder dat het zich erin

vastzet


Krimpen: Windrichting verandering tegen de wijzers van de klok in.

Kruiphoogte: Afstand van de waterlijn tot het hoogste punt van de boot.

Kruisen: Zie laveren.

L

Lagerwal: De wal waar de wind naar toe waait.Landvast: Lijn voor het vastleggen van de boot.

Laveren: Afwisselend over bak- en stuurboord zeilen om een bovenwinds

gelegen positie te bereiken, ook wel opkruisen genoemd.Lij: De kant waar de wind naar toe waait.

Lijgierig: De neiging van de boot om van de wind af te draaien

Loef: De kant waar de wind vandaan komt.

Loefgierig: De neiging van de boot om naar de wind toe te draaien.

Lopend want: Al het lopende touwwerk dat bedoeld is voor de zeilen

Lummel: Draaibare verbinding tussen mast en giek

Lijk: (Verstevigde) randen van het zeil.
M

Marllijn: Het touw waarmee een zeil aan het rondhout wordt vastgemaakt.

M.B.L Machtiging bootleiding; vaarbewijs waterscouting

Mik: Steun voor de giek en gaffel als er afgetuigd is.
O

Onder zeil: Varend met gehesen zeilen, zonder andere voortstuwing

Oploeven: De boeg naar de wind toedraaien

Over bakboord: De koers met de giek aan bakboord.

Over stuurboord: De koers met de giek aan stuurboord.

Overstag gaan: Het door de wind varen, waardoor de zeilen over de andere boeg

moeten worden gezet.

P

Planeren: Toestand dat de boot min of meer over het water scheert.
R

Rak: Deel van een (wedstrijd)baan tussen twee merktekens of recht stuk

water of tussen twee bochtenRee: Uitvoering commando voor het overstag gaan (fok wordt gevierd, niet losgelaten!)

Reven: Zeiloppervlak verkleinen d.m.v. een bindrif of een rolrif

Rompsnelheid: Maximale snelheid die een niet planerende boot kan bereiken.

Ruime wind: Koers waarbij de wind schuin van achteren komt.

Ruimen: Windrichting verandering met de wijzer van de klok mee.
S

Schiemannen: Het maken van knopen en splitsen in een touw.

Schiften: Wisselende verandering van de windrichting.

Schip Zie boot.

Schijnbare wind: Resulterende windrichting al gevolg van de werkelijke wind en

bootsnelheid.Schoot: Lijn waarmee de stand van de zeilen geregeld worden.

Slag: De gezeilde afstand tussen (tweemaal) overstag gaan.

Spring: Landvast van voorschip (/achterschip) naar de wal bij het achterschip

(/voorschip)Stag (staal) kabels die de mast ondersteunen

Staand want: Alle vaststaande lijnen en staaldraad.

Strijken v.d. zeilen: Het laten zakken van de zeilen.
T

Takeling: Een takeling zorgt ervoor dat het uiteinde van een touw niet afrafelt, dit kan door een oogsplits, een Spaanse takeling of een benaaide takeling er in te maken. Let op: afsmelten/afbranden is niet de beste oplossing!

Te bezeilen: Een positie is te bezeilen (bezeild) wanneer de boot er zonder laveren

heen kan varen.Tegenbollen: Zie killen.

Teltales: Kleine draadjes aan het zeil om de windstroom erlangs te kunnen volgen.

Trimmen: Het zo gunstig mogelijk afstellen van de zeilen, mast, roer, zwaard en gewichtsverdeling van de boot.
V

Val Lijn waarmee de zeilen gehesen worden.

Verlijeren: Dwarsscheeps wegdrijven als gevolg van de wind. (Heet ook drift)

Voor de wind: Koers waarbij de wind vrijwel van achteren komt.
W

Waterlijn: De scheidingslijn tussen water en lucht op een boot.

Waterverplaatsing: Het volume van de verplaatste hoeveelheid water door de boot.

Werkelijke wind: De wind (richting en kracht) die men voelt als u op de wal staat, ook wel ware wind genoemd
Z

Zeilteken: Merk/type aanduiding van het zeilschip (bij een lelievlet het oude scouting symbool met een V)

Zelflozer: Klepje in de boot waar het water vanzelf uitstroomt als de boot

voldoende vaart maakt (heeft een lelievlet niet)Zog: Schuimend of kolkend waterspoor achter de boot.

Zwaard: Een plank of metalen plaat onder water bij een zeilboot om het verlijeren tegen te gaan.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina