Aan de Zaan Verkiezingsprogramma GroenLinksZaanstad 2010-2014Dovnload 113.58 Kb.
Pagina1/6
Datum07.10.2016
Grootte113.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Zin in de Toekomst

aan de Zaan
Verkiezingsprogramma GroenLinksZaanstad 2010-2014

INHOUDSOPGAVE


1 Zin in de toekomst aan de Zaan 4

2 Onze Zaanse Leefomgeving 6

2.1 Inleiding 6

2.2 Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving 6

2.2.1 Zaanstad klimaatneutraal in 2020 6

2.2.2 Programmapunten milieu 6

2.2.3 Schiphol en de wet van behoud van ellende 6

2.2.1 Programmapunten Schiphol 7

2.3 Gebouwen om in te wonen, werken en winkelen 7

2.3.1 Wonen in Zaanstad 7

2.3.2 Programmapunten wonen 8

2.3.1 Inverdan 8

2.3.2 Programmapunten Inverdan 8

2.3.3 Noorderwelf: wonen in het groen 8

2.3.7 Duurzame bedrijventerreinen 9

2.3.8 Programmapunten bedrijventerreinen 92.4 Verkeer en vervoer 9

2.4.1 Zaanstad bereikbaar en leefbaar 9

2.4.2 Programmapunten verkeer en vervoer 10

2.5 Vitale natuur 10

2.5.1 Vitale natuur aan de Zaan 10

2.5.2 Programmapunten natuur 11

2.6 Dierenwelzijn 12

2.6.1 Een diervriendelijke gemeente 12

2.6.2 Programmapunten dierenwelzijn 12

3 Samen Werken aan de Zaan 13

3.1 Inleiding 133.2 Werken en ondernemen in de Zaanstreek 13

3.2.1 Creatieve stad aan de Zaan 13

3.1.1 Programmapunten werken en ondernemen in de Zaanstreek 13

3.1.2 Toerisme 133.2 Onderwijs en jeugd 14

3.2.1 Kansen vergroten in de onderwijsketen 14

3.2.2 Programmapunten onderwijs 14

3.2.3 Programmapunten jeugd 14

3.2.4 Samen werken aan werk 15

3.2.5 Programmapunten sociale ondersteuning 153.3 Zorg en Welzijnswerk 16

3.3.1 Zorg voor elkaar 16

3.3.2 Programmapunten zorg en welzijnswerk 16

3.4 Gemeentelijke financiën 16

3.4.1 Zaanstad: duurzaam en betaalbaar 16

3.4.2 Programmapunten gemeentelijke financiën 17

3.4.3 Publieke dienstverlening 174 Samen Leven aan de Zaan 19

4.1 Inleiding 19

4.2 Democratische vernieuwing in Zaanstad 19

4.2.1 Burgerparticipatie om maatschappelijke problemen op te lossen 19

4.2.2 Programmapunten democratische vernieuwing 19

4.2.3 Communicatie 20

4.2.4 Programmapunten communicatie 20

4.3 Leefbare wijken en openbare ruimte 20

4.3.1 Leefbaarheid onder druk van individualisering 20

4.3.2 Programmapunten leefbare wijken 20

4.3.3 Programmapunten openbare ruimte 214.4 Sport en recreatie 21

4.4.1 Sport voor iedereen in de buurt 21

4.4.2 Programmapunten sport en recreatie 21

4.5 Zaanstad wereldstad 22

4.5.1 Integratie, een humaan asielbeleid en internationale stedencontacten 22

4.5.2 Programmapunten Zaanstad wereldstad 22

4.6 Kunst, cultuur en monumenten 23

4.6.1 Zaanse kunst en cultuur verrijken het leven 23

4.6.2 Programmapunten kunst, cultuur en monumenten 23

4.7 Openbare orde en veiligheid 23

4.7.1 Een optimale mix van preventie en repressie 23

4.7.2 Programmapunten openbare orde en veiligheid 24

Colofon 261Zin in de toekomst aan de Zaan


Deze verkiezingen zijn voor GroenLinks Zaanstad een hernieuwde aanleiding voor een oriëntatie op een goed leven. De kredietcrisis en de daaropvolgende economische crisis heeft het perspectief voor de toekomst drastisch gewijzigd. Dat er pas op de plaats gemaakt moet worden is voor ons niet alleen negatief. Het dwingt ons nog meer tot drastische keuzes. GroenLinks maakt deze keuzes door te gaan voor een duurzame samenleving in de breedste zin des woords. Duurzaam wat betreft milieu, wat betreft woningbouw, economie, verkeer en vervoer, voedsel, enz. Maar ook op het gebied van onderlinge relaties, van integratie en de communicatie tussen de burger en de gemeente. Kortom duurzaam en sociaal.

Overvloed en onbehagen

Het patroon van alsmaar meer lijkt nu doorbroken. Dat doet ons des te meer stil staan bij onze behoefte aan ruimte, rust, natuur en cultuur. Ook is het goed dat wij ons beter bewust worden van ons voedselpatroon. Met name het eten van vlees legt een groot beslag op de wereldvoedselvoorraden. Dat laten wij meewegen in onze verbondenheid met mensen die nauwelijks kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. En omdat we ons grote zorgen maken over de risico’s die verbonden zijn aan de klimaatver­andering en uitholling van de biodiversiteit op aarde. Daarom.Zoektocht

GroenLinks heeft niet de wijsheid in pacht. We weten niet precies wat het goede leven inhoudt. Maar we vinden het wel de moeite waard op zoek te gaan naar mogelijkheden tot verrijking van het leven. Wij leggen u enige ideeën voor ter inspiratie bij de zoektocht naar een ander leven, hier in de Zaanstreek en elders in de wereld. In de overige hoofdstukken van dit verkiezingsprogramma vindt u concrete uitwerkingen van deze ideeën.We zoeken het goede leven dichtbij huis, langzaam aan de Zaan

Hoe kunnen we ons leven meer zin geven? Onder meer door activiteiten te zoeken buiten de productie en consumptie van tastbare zaken. We zoeken daarbij naar nieuwe ontplooiingsmogelijkheden en leggen ons zelf daarbij bewust beperking op. Bijvoorbeeld door wat minder te werken zodat we tijd en ruimte creëren voor studie, gezin en ontspanning. Anderzijds zoeken we het goede leven dichtbij huis, langzaam aan de Zaan. We laten ons daarbij inspireren door de ‘slow-beweging’ die veel waarde hecht aan het genieten van lokale kwaliteit en diversiteit. Zaanstad als ‘slow city’ waar je in alle rust kunt genieten van natuur, cultuur en natuurlijk ‘slow food’ uit onze ‘slow region’ Zaanstreek-Waterland. Het zijn dromen die we in het hier en nu kunnen realiseren. Het concept van “Transitions Towns” van Bob Hopkins sluit hier prachtig op aan. Dat is een beweging die van onderop opkan komen in wijken of via lokale actiegroepen, waarbij je kan denken aan gezamenlijke moestuinen, kleinschalige duurzame energieoplossingen, buurtkinderoppas, lokale munt, carpoolen, enz.Wij zoeken naar mogelijkheden tot bezinning en ander gedrag

Moderne bestuurders en burgers - waartoe we uitdrukkelijk ook onszelf rekenen - spre­ken graag vrijblijvend met twee monden. Als mondige burger zijn we in staat op een in­spraakavond steen en been te klagen over het gebrek aan speelruimte in de wijk voor onze kinderen, nadat we gisteren de tweede auto voor het gezin hebben gekocht. Het is te gemakkelijk om te verwachten dat de gemeente wel alles voor ons zal oplossen. Wij dienen zelf ook verantwoordelijkheid te nemen. Bezinning op ons gedrag is dus nodig.Wij zoeken naar uitdagingen waar we als Zaanse wereldburgers trots op zijn

Als maatschappelijk betrokken Zaankanters willen we ook wat betekenen voor de ge­meenschappen waar we deel van uitmaken: van Zaanstad tot Noord-Holland en van Ne­derland tot Europa en de wereld. Daarom willen we samen met andere Zaanse wereld­burgers investeren in de strijd tegen huiselijk geweld, in armoedebestrijding, in integratie en emancipatie, in duurzame energie, in onderwijs, welzijnswerk en gezondheidszorg, in natuurontwikkeling, in streekproducten en in ontwikkelingshulp. Kortom in alle kwesties van levensbelang die mede onder invloed van de economisering van de samenleving in de verdrukking raken. En als de financiële middelen hiervoor ontbreken, zoeken we an­dere middelen waarmee we onze krachten kunnen bundelen en mobiliseren voor het goede leven.Een leven lang leren; lang leve het leren

Goed leven kan je leren. GroenLinks Zaanstad zoekt het goede leven in een duurzaam evenwicht tussen ontspanning en inspanning, tussen gemeenschap en indi­vidu, tussen natuur en cultuur en tussen milieu en economie. Daar is veel kennis en er­varing voor nodig. En wanneer we het zo formuleren zijn we eigenlijk nooit klaar met leren. Ogenschijnlijk een frustrerende opgave, maar dat is het niet. Het leren zelf bevre­digt namelijk een natuurlijke basisbehoefte van de mens: zijn nieuwsgierigheid. Het is hierbij van groot belang kennis uit de praktijk gelijk te waarderen als wetenschap­pelijke kennis; beide soorten kennis zijn nodig om tot betere inzichten te komen. Bevor­dering van interactieve leerprocessen van en met Zaanse wereldburgers is daarom een belangrijke opgave voor GroenLinks Zaanstad.

  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina