Aanbod (zeer) jonge kind voor kleuters met een leerachterstand en/of gedragsprobleemDovnload 5.59 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte5.59 Kb.
Aanbod (zeer) jonge kind voor kleuters met een leerachterstand en/of gedragsprobleem

In bijna elke kleutergroep zitten wel kinderen die achter blijven in hun ontwikkeling. Vaak is niet duidelijk wat er aan de hand is. Het aanbod jonge kind is bestemd voor kleuters met een leerachterstand en/of gedragsprobleem.


Het aanbod geldt voor kinderen met een leer-en/of gedragsprobleem, die ondanks de inzet van de school en het Dienstencentrum, niet profiteren van het reguliere aanbod in de groep.

Doel:  

Het doel van het aanbod jonge kind is, om kleuters met een leerachterstand en/of gedragsprobleem beter te laten functioneren in de eigen kleutergroep op de basisschool. Daarnaast is het van belang om duidelijkheid te krijgen omtrent de ondersteuningsbehoefte van de kleuter.Werkwijze: 

Externe kleuters kunnen voor 2 dagdelen tijdelijk een op maat afgestemd adaptief onderwijsaanbod krijgen op Dynamica XL, locatie Sportstraat te Koog a/d Zaan (SBO).

De indicatie “aanbod jonge kind” betekent dat kleuters tijdelijk twee dagdelen per week naar de afdeling voor het Jonge Kind op het SBO komen.

Deze voorziening is aanwezig op Dynamica XL, locatie Sportstraat, waar men zich gespecialiseerd heeft in gedragsproblematiek en multi-problematieken waaronder spraak-taalproblemen.

De leerkracht jonge kind maakt, na een oriëntatieperiode, in samenspraak met de basisschool en ouders een handelingsplan voor de periode van 12 weken. Na deze periode vindt er een evaluatie plaats met de ouders, leerkracht en /of ib-er en wordt er samen bekeken of er een vervolgtraject moet komen.

Tijdens de begeleiding is er een tutor aanwezig die extra wordt ingezet voor het aanbod jonge kind. Er wordt o.a. gewerkt met Piramidethema’s en “Met woorden in de weer”.

Samen met de ouders, school en leerkracht jonge kind wordt besloten in welke groep het kind geplaatst wordt.

Doelgroep:   

Leerlingen met een leer-en/of gedragsprobleem in de leeftijd van 4-6 jaar, die ondanks de reeds ingezette interventies en de steun van het expertise centrum, niet optimaal kunnen profiteren van het aanbod in de eigen basisschool. 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina