Aanbodgericht, VraaggerichtDovnload 220.47 Kb.
Pagina1/9
Datum23.08.2016
Grootte220.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Aanbodgericht,

Vraaggericht...

Marketing?

Imagineering?!?


Marketing en imagineering voor de verkeerkundige;

een eerste oriëntatie op de (beleving van de) eindgebruiker.


Verkeerslichten irriteren weggebruikers

(11-11-08) Bij de ANWB komen geregeld klachten binnen over verkeerslichten. Om deze klachten nader te onderzoeken heeft de bond een  enquête onder 750 leden gehouden. Bijna de helft van de ondervraagde weggebruikers ergeren zich vaak of zeer vaak aan verkeerslichten, die zij dagelijks passeren.

De meeste mensen ergeren zich aan de lange wachttijd (met name ’s nachts) en aan een rood verkeerslicht als er geen kruisend verkeer is. Ook is er irritatie over lichten die te kort op groen staan.

Het is belangrijk om verkeerslichten af  te stemmen op het verwachtingspatroon van de weggebruiker. De ANWB dringt er dan ook op aan dat wegbeheerders luisteren naar weggebruikers en en gebruik te maken van hun ervaringen.

Uit de enquête komt verder naar voren dat verkeerslichten die lang op rood staan onveilig gedrag uitlokken zoals door rood licht rijden, extra gas geven, langzamer rijden of een omweg via een sluiproute maken om een verkeerslicht te omzeilen.

Een andere klacht gaat over de lange wachttijden bij lichten die gecombineerd zijn met spoorwegovergangen of bruggen. Nadrukkelijk wordt daarbij genoemd de cyclus die regelmatig wordt onderbroken voor het openbaar vervoer of spoor en dan weer opnieuw begint, waardoor een bepaalde richting nauwelijks aan bod komt. Ook worden vreemde manoeuvres genoemd. Bijvoorbeeld als het linksafslaan te lang duurt rijden de mensen rechtdoor, keren en slaan daarna rechtsaf.

Fietsers klagen er met name over dat zij lang voor rood moeten wachten en daarbij vaak maar kort de gelegenheid hebben om over te steken.  Ook klagen zij over brede wegen, die zij niet in een keer kunnen oversteken.

(bron: www.anwb.nl)

Ir Adriaan Walraad MBA – docent NHTV/ kenniskring Imagineering Academy
Deze reader is mogelijk gemaakt door het universiteitsfonds van de NHTV. Met dank aan Mark van Hagen (NS), Marcel Sloot (KpVV) en Diane Nijs (Imagineering Academy). © NHTVHoofdstuk 0- wat je mag verwachten

0.1 Marketing- volgens de studiegids

Code: 2C.Market.VK

Titel: Marketing

Onderwijsvorm: Cursus

Studiebelasting: 2 ects (= 56 uur)

Docent: Adriaan Walraad

Leerdoel: Na afloop van dit college kan je begrippen als marketing, positionering, vraag en aanbod, prosumers en imagineering concreet toepassen de verkeerskundige praktijk.

Inhoudsomschrijving: In deze cursus gaat het om de elementaire kennis en vooral toegepaste kennis van marketing in een toegepast verkeerskundig perspectief

Het werkveld van verkeer en vervoer maakt de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Daarvoor is kennis van marketing een vereiste. Marketing is meer dan een glossy verpakking of een gelikte reclamecampagne. Marketing omvat het intelligent afstemmen van vraag en aanbod.

In de cursus ontkomen we niet aan een theoretische basis en een theoretische oefening in de eerste weken. Ook gaan we in discussie over de vraag in òf (en zo ja: in hoeverre) het marktdenken überhaupt wel bruikbaar is voor de verkeerskunde.

Daarna wordt de cursus zo snel mogelijk concreet, met een toegepast karakter (voor de verkeerskundige praktijk). Gastcolleges brengen de stof tot leven.

Aan het eind van de cursus gaan we nog een stap verder dan marketing en komen uit bij imagineering.

Werkvormen: Hoor- , gast- en werkcolleges

Toetsing: 4 Opdrachten

1 Schriftelijk tentamen

Verplichte literatuur: Egbert Jan van Bel, Kloteklanten, Paperback | 230 Pagina's | Kluwer ISBN 9789013047011

Deze NHTV-reader

Aanbevolen literatuur: Nader te bepalen


0.2 Literatuur en beoordeling


Deze reader is complementair op het boek van Egbert Jan van Bel, klotelanten. Dit boek is lichtvoetige kost en kan zelfstandig gelezen te worden. Het boek draagt niet bij aan de verkeerskundige vakkennis. Het geeft wel een perspectief op de klant c.q. eindgebruiker.


Kloteklanten- Egbert Jan van Bel (2007)

Kluwer ISBN10: 9013047017|ISBN13:9789013047011


Het boek 'Kloteklanten' omvat een fascinerend onderzoek naar klantentrends, klantperceptie en omgang met klanten in Nederland. Ruim 6.000 Nederlandse consumenten zijn gevraagd naar hun ervaringen met bedrijven waar ze klant zijn. Het resultaat is onthutsend en leidde tot vele praktijkgevallen, adviezen over het wel en wee van klantrelaties en inzichten in hoe u klantrelaties opbouwt en onderhoudt.
Kloteklanten is een must voor iedere ondernemer en manager die zijn klant respecteert en een wederzijdse goed renderende klantrelatie wil bouwen.

Zowel het boek kloteklanten als deze reader zijn tentamenstof en beiden mogen bij het tentamen erbij gehouden worden. Het is dus geen kwestie van ‘uit het hoofd leren’, maar ‘de stof eigen maken’.

Het cijfer is samengesteld uit 4 kleinere individuele opdrachten (elk 0,1 deel van het eindcijfer, dus alle opdrachten vormen 0,4 deel van het eindcijfer) en een tentamen (goed voor 0,6 deel van het eindcijfer) aan het eind van de cursus.

0.3 Wat mag je van deze cursus verwachten?


V
‘Onderzoek en ervaring tonen aan dat ‘zacht’ beleid met communicatie, informatie en marketing effectiever is dan de aanleg van nieuwe infrastructuur en nieuwe vervoerssystemen’.
(Bron: LMCA stad- en streekvervoer, 11 oktober 2007)

erkeerskunde in de klassieke zin is sterk aanbodgericht. De overheid wegen of openbaar vervoer aan. Vraaggericht werken en marketing is nog volop in ontwikkeling in de verkeerskunde. En binnen de verkeerskunde zijn sommige deelgebieden verder dan andere met vraaggericht werken en marketing.
Deze cursus biedt maatwerk voor de student en plaatst vraaggericht werken, marketing en imagineering in breed, oriënterend perspectief. De cursus is daarmee toegesneden op de volledige breedte van het werkveld van de verkeerskunde. Dat betekent ook dat de diepgang navenant beperkt is. Deze cursus biedt een eerste kennismaking met marketing voor de verkeerskundige en daarnaast geeft de cursus een doorkijk naar imagineering. Eigenlijk is het een eerste oriëntatie op (de beleving van) de eindgebruiker. Later in de studie komt marketing terug, in de toegepaste context voor openbaar vervoer. Daarbij wordt marketing inhoudelijk en diepgaand uitgewerkt.

Het is evenwel niet mogelijk om in twee cursussen een opleiding tot een volwaardig ‘marketeer’ of ‘imagineer’ te verzorgen. Schroom dus niet om expertise in te schakelen wanneer je in je werk te maken krijgt met marketing.


Als de student zich meer diepgaand wil oriënteren op marketing dan kan deze terugvallen op de volgende titels.

  • Principes van marketing – Kotler, 2000 isbn 905261292 7

  • A framework for marketing management - Kotler, 2008, isbn 0136026605

  • strategisch marketing management - Verhage 1996 isbn 9020726129

  • Strategische dienstverlening – De Vries en Goud 2003 isbn 902073248x

  • Dienstenmarketing management – De Vries et al 2001 isbn 9020730983

Dit is een overigens kleine greep uit het zeer omvangrijke aanbod van publicaties over marketing.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina