Aandachtspunten godsdienst 2010-2011Dovnload 50.79 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte50.79 Kb.
Aandachtspunten GODSDIENST 2010-2011

Geachte leerkracht,

Een nieuwe titel, een nieuwe praktijk

In een poging van het vademecum een ‘blijvende’ leidraad te maken, worden de jaarlijks veranderende zaken, zoals nascholingen en vormingsdagen, er uitgehaald. Het is dus de bedoeling elk jaar met de maandberichten van augustus actuele informatie onder de vorm van ‘aandachtspunten voor het komende schooljaar’ aan te geven.

We verwachten dat dit document in de eerste vakvergadering grondig besproken wordt en dat er het passende gevolg aan gegeven wordt.

Aandachtspunten Inhoud

1. Contacten met de inspecteur – begeleider

1.1. Bereikbaarheid

1.2 maandberichten

1.3 Klassenbezoek

1.4 gesprek

1.5. Vakvergadering

1.6. Verslagen van de vakvergaderingen

2. Diocesane nascholingen

2.1. Commissie godsdienst

2.2. Regionale ontmoetingen i.v.m. evaluatie

2.3. Herbronnen in de abdij

2.4. Ontmoeting met de aartsbisschop en/of de nieuwe vicaris ?

2.5. Naar een nieuwe dag van de godsdienst 2011-2012 toe

2.6. Dagen voor de beginnende godsdienstleraren

3. Aandachtspunten

3.1. jaarplanning

3.2. vakinformatiedossier

4. Nieuwe vakdocumenten

4.1. Vak godsdienst en de vakoverschrijdende eindtermen

4.2. Activerende werkvormen voor de godsdienstles

4.3. Kijkwijzer evaluatie5. Andere nascholingen

5.1. UCSIA – godsdienstonderwijscongres

Een Brusselse vertaling

5.2. Vliebergh - Sencie – leergangen

5.3. ICS-CCS – congres

5.4. LOGOS- studiedagen1. Contacten met de inspecteur – begeleider

1.1. Bereikbaarheid

We vinden het zeer belangrijk dat leraren niet blijven zitten met vragen, bedenkingen of moeilijkheden, toch vragen we de leraren ons indien mogelijk te willen contacteren via mail. (contactgegevens achteraan) Mailberichten worden dagelijks opgevolgd en beantwoord.

Omwille van het feit dat de thuisruimte ook werkplaats is, vragen we de leraren enkel in hoogdringende of uitzonderlijke gevallen (én liefst voor 19 uur) te telefoneren.
1.2. maandberichten
We proberen elke maand enkele mededelingen aan de godsdienstleraren te verzorgen. Deze berichten maken deel uit van de maandelijkse zending van de DPB aan de scholen. Vraag uw directeur om deze naar u door te zenden. U kan de berichten ook consulteren via http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb (doorklikken op DPBSO in de marge en dan bovenaan maandberichten.)

Indien de vakcoördinator lid is van de community op Thomas ‘vakteamverantwoordelijken aartsbisdom Mechelen – Brussel’ krijgt zij de berichten rechtstreeks doorgestuurd en kan zij de berichten aan de vakgroepleden bezorgen.


1.3. Klassenbezoek

Een bezoek van de inspecteur wordt in principe steeds aangekondigd.

De leraren leggen bij een klassenbezoek spontaan hun lesvoorbereidingen, agenda,

schrift van een leerling, jaarraster en vorderingsplan, evaluaties voor aan de inspecteur – begeleider.

1.4. Gesprek

Alle leraren kunnen de inspecteur-begeleider vragen om het lestraject te bespreken dat zij met hun leerlingen afleggen. Een begeleidend klasbezoek is ook mogelijk. Vooraf worden aandachtspunten besproken. Een op die wijze opgevatte begeleiding wordt door betrokkenen als zeer zinvol ervaren.1.5. Vakvergadering

De vakvergadering is voor de godsdienstleraar zeer belangrijk. (zie vademecum)

Het is onze wens om regelmatig (elk jaar of tweejaarlijks?) uitgenodigd te worden voor de vakvergadering. In sommige gevallen gebeurt dit ook tijdens pedagogische studiedagen waarbij alle pedagogische begeleiders aanwezig zijn. We merken dat dit in vele gevallen deugddoende en verduidelijkende contacten zijn.

We zouden het op prijs stellen door de vakgroepvoorzitter van volgende scholen tijdens dit schooljaar uitgenodigd te worden:

Aarschot: Damiaaninstituut; instituut Sancta Maria; Sint Jozefscollege / Anderlecht: Sint Niklaasinstituut / Betekom: Sint Jozefsinstituut / Brussel: Maria-Boodschapinstituut / Diest: Diocesane MS ; VTI Mariëndaal / Heverlee: H. Hartinstituut / Keerbergen: Sint Michielsinstituut / Kessel-Lo: Sint Jozefsinstituut / Landen: Sint Gertrudisinstituut BB /

Lembeek: Sancta Maria instituut / Leuven: H.Drievuldigheidscollege; Paridaensinstituut; Sancta Mariainstituut; Sint Pieterscollege; Sint Franciscus verpleegkunde; Vrije Middenschool; VTS / Londerzeel: Virgo Sapiensinstituut / Mechelen: Scheppersinstituut; St Romboutscollege; TSM AEG; / Meldert: Sint Janscollege / Opwijk: VKO MS / Overijse: Sint Martinuscollege (+MS)/ Roosdaal: Immaculata Maria – instituut / Rotselaar: Montfortcollege / St. Pieters Woluwe: Mater Dei instituut / Ternat: KSOT Sint Angela

Tienen: VIA / Vilvoorde: KITO; OLVcollege / Wezenbeek- Oppem: H.Hartcollege / Zaventem: ZAVO / Zoutleeuw: Sint Leonardusinstituut; Sint Tarcisiusinstituut
We blijven natuurlijk ook ingaan op uitnodigingen van vakgroepen van hierboven niet-vermelde scholen.
1.6. Verslagen van de vakvergaderingen
Gelieve de verslagen van de vakvergaderingen zeker door te sturen. Daardoor blijven we op de hoogte van de vragen, in het veld en kan er passend gevolg aan gegeven worden.

2. Diocesane nascholingen

2.1. Commissie godsdienst

Deze commissie werd opgericht om het diocesaan nascholingsbeleid te coördineren in samenwerking met de DPB ondersteunings- en nascholingsdienst. Wij zijn de leraren dankbaar die deze stuurgroep stof aanreiken vanuit de klas- en schoolpraktijk.

Godsdienstleraren die mee willen nadenken over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, samen willen zoeken naar stappen in het verwezenlijken van het raamplan en initiatieven willen plannen die de spiritualiteit van de leraren kunnen ondersteunen, melden zich bij Jos Van Rompay.

2.2. Regionale ontmoetingen i.v.m. evaluatie

Dit schooljaar organiseren we regionale ontmoetingen i.v.m. evaluatie in het vak.

We willen de leraren van per scholengemeenschap(-pen) met elkaar in gesprek brengen over de bestaande praktijk. Daartoe willen we een kijkwijzer voorstellen.

Om deze ontmoetingen zeer concreet te houden organiseren we ze voor de eerste graad apart en voor de tweede en derde graad samen.

Wij verwachten dat de leraren massaal aan deze vormingsmomenten zullen deelnemen.

Gelieve u in te (laten) schrijven via DPB-OND.


Ma 4/10 17-19 uur 1° graad 69 (SG Aarschot) – 74 (Diest) – 70 (Haacht)

Sancta Maria instituut, Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 Aarschot


Di 5/10 17-19 uur 1° graad 67 (SG Leuven) - 68 (SG Tienen)

H. Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 , 3001 Heverlee


Di 12/10 17–19uur 2°/ 3° graad 69 (SG Aarschot) – 74 (Diest) – 70 (Haacht)

Sancta Maria instituut, Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 Aarschot


Wo 13/10 13-15 uur 2°/ 3° graad 67 (SG Leuven)- 68 (SG Tienen)

H. Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 , 3001 Heverlee


Di 19/10 17-19 uur 1° graad 65 (Drieklank)- 66 (Vilvoorde)-(evtl 64 Halle)

Zavo open leercentrum Groenstraat 13 te 1930 Zaventem


Wo 20/10 13-15uur 1° graad 60 (Brussel)- 61 (Dilb-Tern) – 64 (Halle)

Voormalig H.Hartcollege Landsroemlaan Ganshoren (achterkant Basiliek Koekelberg)


Di 26/10 17-19 uur 2°/ 3° graad 65 (Drieklank) – 66 (Vilvoorde) – (64 Halle)

Zavo open leercentrum Groenstraat 13 te 1930 Zaventem


Wo 27/10 13-15 uur 2° /3° graad 60 (Brussel) – 61 (DilbeekTernat) – 64 (Halle)

Voormalig H.Hartcollege Landsroemlaan Ganshoren (achterkant Basiliek Koekelberg)


Di 23/11 17-19 uur 1° graad 62 (AMO) – 63 (NW Brab) – 72 (Puurs-Boom) -73 (Liedekerke)

VKO Opwijk, Karenveldstraat 23 1745 Opwijk


Wo 24/11 13-15 uur 2°/ 3° graad 62 (AMO) – 63 (NW Brab) – 72 (Puurs-Boom) -73 (Liedekerke)

VKO Opwijk, Karenveldstraat 23 1745 Opwijk


Di 14/12 9-12 uur 1° graad 71 (SG Mechelen)

Ursulinen Mechelen, Hoogstraat 35 2800 Mechelen


Wo 15/12 9-12 uur 2° graad 71 (Mechelen)

Ursulinen Mechelen, Hoogstraat 35 2800 Mechelen

Do 16/12 9-12 uur 3° graad 71 (Mechelen)

Ursulinen Mechelen, Hoogstraat 35 2800 Mechelen

Om organisatorische redenen vragen we de leraren deze samenkomsten in de eigen scholengemeenschap mee te maken. In uitzonderlijke gevallen kan hier een afwijking toegestaan worden.

2.3. Herbronnen in de abdij

Vermits dit initiatief zo positief geëvalueerd werd – 10 leerkrachten brachten inspirerende dagen door in Orval -, willen we dit zeker (op zijn minst tweemaal) hernemen dit schooljaar. Voor concretere afspraken verwijzen we naar de maandberichten.2.4. Onder voorbehoud : Ontmoeting met erkende instantie

Wij onderzoeken welke de mogelijkheden tot ontmoeting met de kerkelijke overheid in het aartsbisdom kan plaatsvinden..

Onze nieuwe gedelegeerd afgevaardigde voor het onderwijs, Fons Uytterhoeven, zal de godsdienstleraren graag een riem onder het hart steken.

2.5. Naar een nieuwe dag van de godsdienst 2011-2012 toe

Omwille van voorgaande initiatieven voorzien wij dit schooljaar geen ‘dag van de godsdienst’. In onze planningsgesprekken dachten we aan het onderwerp ‘theologiseren met jongeren’ voor een volgende studiedag die in het najaar van 2011 zou kunnen plaatsvinden.

In functie van een praktische uitwerking - We zouden vooral een aanbod willen richten aan de eerste en tweede graad – zou dit schooljaar een leergroep aan de slag gaan om meer vertrouwd te raken met/in het onderwerp. Daarvoor zouden we dit jaar een vijftal keren samenkomen. Leraren die deze leer-ervaringen willen meemaken, melden zich bij Jos Van Rompay. Iedereen van harte welkom.

2.6. Dagen voor de beginnende godsdienstleraren

Wij willen bijzondere aandacht besteden aan de begeleiding van beginnende leraren. De inspecteur zal de leerkrachten met een tijdelijke aanstelling begeleiden ter gelegenheid van een klasbezoek.

Wij rekenen erop de nieuw-beginnende leraren te ontmoeten op de dagen die de Diocesane Pedagogische Begeleiding voor hen inricht op woensdag 29 september 2010 (onderwerp jaarplanning) en op woensdagnamiddag 26 maart 2011 (onderwerp evaluatie). Een kans tot ontmoeting tussen de leraren en de inspecteur(s).

We hopen dat deze leraren ook in hun school kunnen rekenen op de raad en steun van

vakcollega’s die al geruime tijd ervaring hebben.

3. Aandachtspunten dit schooljaar

3.1. jaarplanning

Graag de aandacht om de jaarplanning op te nemen zoals aangegeven in het vakdocument ‘jaarraster en vorderingsplan’. (zie http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/ DPB-SO en dan vakdocumenten en verder onder godsdienst)

Wij hopen dat zo de aandacht voor leerplanrealisatie zal toenemen.

Een leraar kan in het jaarraster aangeven welke lessenreeksen, ingrediënten, multimedia, bijbelverhalen gezien de terrein(doel)en voor het betreffende jaar niet te passeren zijn. De uiteindelijk gevolgde weg wordt geconfronteerd met de doelen van het leerplan in het vorderingsplan. Dit document biedt een ondersteuning aan de leraar in zijn/haar reflectie over de afgelegde weg. Aldus kan de godsdienstleraar een evenwicht inbouwen t.a.v. de terreindoelen/ingrediënten van het raamplan.

Het jaarraster is klaar op 30 september. In combinatie met het vorderingsplan vervangt het de traditionele jaarplanning.

Leraren die voor het eerst in een bepaald jaar staan, worden niet geacht een jaarraster voor te kunnen leggen, maar bouwen die doorheen hun praktijk (samen met de vorderingsplannen) op.


3.2. vakinformatiedossier

Met het oog op interne en externe kwaliteitszorg werd een bevraging opgesteld. Deze is gebaseerd op de regelgeving van het departement onderwijs en de bevoegde kerkelijke overheid.

In een vakinformatiedossier staan alle gegevens, die voor een godsdienstleraar eventueel nieuw in deze school belang hebben, mooi bij elkaar.

Het dossier wordt digitaal ingevuld en door de vakcoördinator opgevolgd. http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/vakinformatiedossier/

Omwille van het nut verwachten dat er in elke school een vakinformatiedossier aanwezig is als leidraad voor de vakvergadering, als instrument om beginnende leraren in te leiden en te ondersteunen.

Let op: voor de andere vakken bestaat er een totaal andere versie.4. Nieuwe vakdocumenten op http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/

4.1. Vak godsdienst en de vakoverschrijdende eindtermen

Vanaf september 2010 treden de geactualiseerde vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in functie. De interdiocesane vergadering van de inspectie stelde een document samen met aanbevelingen voor het godsdienstonderwijs : “Het vak godsdienst en de vakoverschrijdende eindtermen in katholieke secundaire scholen”.

Het gaat hier om het standpunt en vingeroefeningen i.v.m. het actief meewerken van de vakgroep aan de realisatie van deze eindtermen.

Wil de tekst agenderen op de vakvergadering. Mogelijk worden er op school rond dit thema een pedagogische studiedag georganiseerd.4.2. Activerende werkvormen voor de godsdienstles

Dit document werd eindelijk bij de vakdocumenten opgenomen. Het werd reeds tijdens enkele pedagogische studiedagen in scholen (gemeenschappen) toegelicht.

Een aantal verrassende werkvormen maken van een les een ‘gebeuren’ waarbij de leerlingen meer participeren. De leerlingen worden geactiveerd om in de les zelf ‘verder’ en ‘dieper’ te kijken naar de werkelijkheid. Waar hebben zij vragen bij? Waar zitten ze mee? Wat raakt hen? Het raamplan godsdienst vraagt om een oefenruimte waar leerlingen doorheen deze werkvormen kunnen groeien in levensbeschouwelijk zien, expliciteren, luisteren, confronteren, motiveren en verbinden. (de levensbeschouwelijke (en godsdienstige) vaardigheden.

Vanuit de eerbied voor de leerlingen en de aandacht voor de activiteit in het terrein- of kerndoel dient de leraar zich af te vragen welke werkvorm het best geschikt is opdat leerlingen met de rijke inhoud van een bepaald terrein of levensbeschouwelijk knooppunt aan de slag gaan. De inhoud blijft in het vak wezenlijk, maar een werkvorm kan gehanteerd worden in functie van het realiseren van het beoogde doel. Leerkrachten zullen de meeste werkvormen herkennen vanuit de eigen praktijk. Kunnen zij nadenken om deze werkvormen (nog) meer gericht aan te wenden i.f.v. leerplanrealisatie?4.3. Kijkwijzer evaluatie

Dit document wordt toegelicht tijdens de regionale ontmoetingsmomenten.

Met deze kijkwijzer kan de leraar zijn eigen evaluatiepraktijk beoordelen. Is de evaluatie valide? Is ze gericht op het evalueren van de stappen van de lln i.f.v. de leerplandoelen? Heeft de leraar met bepaalde vragen / opdrachten terreindoelen en kerndoelen in het vizier. Welke materie ligt voor: gaat het om theologie (levensbeschouwing, het christelijk verhaal, de pluraliteit) of worden eerder historische, psychologische, filosofische of sociologische zaken bevraagd. Is de evaluatie op kennis, kennisvaardigheden of op levensbeschouwelijke vaardigheden gericht.

5. Andere nascholingen

Via deze website van het VSKO kan u de nascholingen terugvinden die voor het vak godsdienst ingericht worden.


http://www.nascholing.be

Op de webpagina van de interdiocesane dienst voor het godsdienstonderwijs (www.idkg.be) , vind je de nascholingen in de verschillende diocesen.5.1.      Vliebergh – Sencie - leergangen

De jeugd van tegenwoordig – jongerencultuur en geloofscommunicatie vandaag:

17-18/08/2010

Faculteit Godgeleerdheid, Kleine Aula, Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven bijdrage 30€

Voor het programma : http://www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis/nascholingen/index.htm Vooral de tweede dag lijkt voor de godsdienstleraar belangwekkend.

5.2.      UCSIA – godsdienstonderwijscongres

Sinds enkele jaren organiseert UCSIA een congres voor de godsdienstleraren.


http://www.ucsia.org

Op 8 november vindt er in het provinciehuis te Antwerpen een gezamenlijke studiedag plaats voor godsdienstleraren r.-k. en islam. In de morgen een eerder theoretisch geheel met bijdragen van Bert Roebben en Sergio Scattolini, G.M. Speelman, Johan Meuleman, Dr. Emilio Platti, e.a. In de namiddag vinden er gezamenlijke workshops plaats waar telkens een islam leraar en een leraar r.-k.g. inleiden over een geloofsitem.

Zeer aan te bevelen voor leraren met Islamleerlingen in de klas.
Wij hopen met het materiaal van deze studiedag een Brussels project te stofferen. Dit in navolging van het project dat o.l.v. projectleidster Marieke Helsen vorig schooljaar in Ganshoren opgenomen werd.

5.4.      LOGOS - studiedagen

Elk jaar in de maand mei wordt tijdens een studiedag van de faculteit theologie ingegaan op kernpunten van de christelijke traditie i.c. een bepaalde gedachte uit de geloofsbelijdenis.


http://www.godsdienstonderwijs.be

LOGOS VI vindt plaats op maandag 2 mei 2011 met als titel ‘… geboren uit de maagd Maria…’.TOT BESLUIT.
De godsdienstleraar, die jonge mensen begeleidt in hun levensbeschouwelijke groei, wordt dikwijls geconfronteerd met de ervaring van een zekere onmacht. Vandaar dat de plaats van de “inhoud” in het persoonlijk levensbeschouwelijk zoeken van de leraar met de dag belangrijker wordt. Het werken aan het persoonlijk dieper geloofsleven van de godsdienstleraar zal ook de communicatie in de godsdienstlessen bevorderen.

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar willen we onze waardering uitdrukken voor je inzet als leraar godsdienst, zowel tijdens je lessen, als bij verschillende initiatieven die op school en in het leven van de kerk genomen worden. Wij wensen je veel moed om de taak weer op te nemen, veel begrip van en vlotte samenwerking met collega’s en directeur(s) en vooral veel liefde voor en van je leerlingen.

In je zoeken met het leerplan wensen we je een groot vertrouwen in de kracht van Gods Geest werkzaam bij de je toevertrouwde leerlingen en veel sterkte in je eigen groeien als Getuige, Specialist en Moderator.

We wensen iedereen van harte een fijn schooljaar!


De diocesane inspectie en begeleiding godsdienst.

Rony Timmermans

Heidebergstraat 249

3010 Kessel-Lo

Tel. 016/25.71.23
rony.timmermans.mb@kerknet.be

coördinerend inspecteur (+BUSO)

Jos Van Rompay Marleen Willems

Kruisveldstraat 44 Lombaardenstraat 38

2800 Mechelen 3000 Leuven
Tel. 015/20.42.97 tel. 016/22.01.98
jos.vanrompay.mb@kerknet.be marleen.willems.mb@kerknet.be

vrij katholiek onderwijs GO, provinciaal, steden en gemeentenAandachtspunten godsdienst 2010-2011Aartsbisdom Mechelen - Brussel
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina