Aangifte in het kader van de heffing op de waterverontreiniging en op de winning van grondwater heffingsjaar 2015 (sector 28)Dovnload 273.64 Kb.
Pagina1/4
Datum26.08.2016
Grootte273.64 Kb.
  1   2   3   4

Aangifte in het kader van de heffing op de waterverontreiniging en op de winning van grondwater - heffingsjaar 2015 (sector 28)


VMM Oostende

Zandvoordestraat 375 - 8400 Oostende

Tel. 059 56 26 11 – Fax 059 56 26 00

VMM Leuven

Diestsepoort 6, bus 73 - 3000 Leuven

Tel. 016 21 92 20 – Fax 016 20 00 64

VMM Herentals

Belgiëlaan 6 - 2200 Herentals

Tel. 014 28 66 28 – Fax 014 22 57 14

VMM Mechelen

Van Benedenlaan 34 - 2800 Mechelen

Tel. 015 45 14 10 – Fax 015 42 37 07

VMM Gent

Raymonde de Larochelaan 1 - 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel. 09 221 80 86 – Fax 09 221 99 44Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is een toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

Iedereen die in 2014 in Vlaanderen water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet, over een eigen waterwinning heeft beschikt of water heeft geloosd, moet een heffing op de waterverontreiniging betalen. Iedereen die in 2014 in Vlaanderen beschikte over een grondwaterwinning van ten minste 500 m³, moet een heffing op de winning van grondwater betalen.

Als u van plan bent om de exploitatie waarvoor u deze aangifte indient, stop te zetten of over te laten, moet u de afdeling Economisch Toezicht daar onmiddellijk van op de hoogte brengen.

Aan wie bezorgt u dit formulier?

Bezorg het originele VMM-aangifteformulier ingevuld en ondertekend vóór 15 maart 2015 aan uw provinciale dienst van de Mestbank. U vindt de contactgegevens van de Mestbank op www.vlm.be. Als u nog over andere dieren beschikt dan die, vermeld op de Mestbankaangifte, moet u per diersoort een bijlage met het aantal dieren bij uw VMM-aangifte voegen. Vergeet de datum en uw handtekening niet.

Waar vindt u meer informatie?

De bijgevoegde toelichtingsnota gidst u door het aangifteformulier. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Economisch Toezicht van de VMM uit uw regio. De telefoon- en faxnummers staan bovenaan op dit formulier. U kunt ook surfen naar www.heffingen.be of mailen naar info@vmm.be.
Identificatie van de heffingsplichtige
Mestbankgegevens van de gekoppelde landbouwers
1

Controleer de gegevens van de landbouwer of landbouwers die aan dit VMM-dossier gekoppeld zijn, streep de foutieve gegevens door en verbeter ze in de invulruimte ernaast.
naam landbouwer 1:

     
exploitatienummer:

     
naam landbouwer 2:

     
exploitatienummer:

     Exploitatiezetel
2

Controleer het dossiernummer en de gegevens van de exploitatiezetel, streep de foutieve gegevens door en verbeter ze in de invulruimte ernaast.

Vermeld het onderstaande dossiernummer op de bijlagen bij de aangifte en bij elk contact met de afdeling Economisch Toezicht van de VMM.
dossiernummer VMM:

     
naam exploitatiezetel:

     
adres exploitatiezetel:

          
telefoon en fax:

     Maatschappelijke zetel
3

Kruis aan of uw bedrijf een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is.


natuurlijke persoonrechtspersoon
4

Controleer de gegevens van de maatschappelijke zetel en verbeter ze zo nodig op de stippellijn ernaast.

Deze gegevens zijn belangrijk omdat het heffingsbiljet naar het adres van de maatschappelijke zetel wordt gestuurd.

  • Voor btw-plichtige natuurlijke personen zijn de identificatiegegevens de naam en het adres waarop het btw-nummer werd aangevraagd.

  • Voor zowel btw-plichtige als niet btw-plichtige rechtspersonen is de maatschappelijke zetel de officiële naam en het adres die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd bij de oprichting van de vennootschap, of later bij naamswijziging of overname.
naam maatschappelijke zetel:

     
rechtsvorm:

     
straat, nummer en bus:

     
postnummer en gemeente:

     
btw-nummer:

     
telefoon en fax:

     
contactpersoon:

     
functie:

     
telefoon en e-mail:

     Stopzetting of overname van het bedrijf
5

Kruis aan of uw exploitatie is stopgezet of overgenomen.

Als u in de loop van 2014 uw exploitatie hebt stopgezet of laten overnemen, moet u voor uw activiteiten of waterverbruik in 2014 nog een aangifte 2015 invullen.

Voeg de bewijsstukken waaruit de stopzetting of overname blijkt, als genummerde bijlage bij uw aangifte.


De exploitatie is stopgezet. Vul hieronder de datum in waarop uw exploitatie is stopgezet en vermeld het nummer van de bijgevoegde bewijsstukken.datum stopzetting

dag

 

 

maand

 

 

jaar

 

 

 

 


nummer bewijsstukken

     


De exploitatie is overgenomen. Vul hieronder de gegevens in van het bedrijf dat uw exploitatie heeft overgenomen en vermeld het nummer van de bijgevoegde bewijsstukken.
naam van het bedrijf

     
voor- en achternaam exploitant

     
straat, nummer en bus

     
postnummer en gemeente

     
btw-nummer

     datum overname

dag

 

 

maand

 

 

jaar

 

 

 

 


nummer bewijsstukken

     


De exploitatie is niet stopgezet of overgenomen.Vrijstelling van de heffingsplicht
6

Kruis aan of uw exploitatie vrijgesteld is van heffingsplicht op de waterverontreiniging of op de winning van grondwater.

U moet deze aangifte ook invullen als u vrijgesteld bent van de heffingsplicht.

Voeg de bewijsstukken van de vrijstelling als genummerde bijlage bij uw aangifte.


vrijstelling heffingsplicht voor waterverontreiniging

nummer bewijsstuk

     


vrijstelling heffingsplicht voor de winning van grondwater

nummer bewijsstuk

     


Waterbalans in 2014
Leidingwater (onder meer drinkwater en grijs water)
7

Geeft u aan de VMM de toestemming om uw gegevens bij de openbare distributiemaatschappij op te vragen?

Alleen de leidingwaterfacturen die de openbare distributiemaatschappij in 2014 heeft opgemaakt, dus met facturatiedatum in 2014, zijn bepalend voor de heffing 2015, ongeacht de verbruiksperiode.


ja. Ga naar vraag 8 en ga daarna verder vanaf vraag 10. Opgelet! Ook als u aan de VMM de toestemming geeft om uw gegevens bij de openbare distributiemaatschappij op te vragen, moet u de factuurgegevens in vraag 8 invullen of als bijlage bij uw aangifte voegen.


nee, ik geef zelf het leidingwaterverbruik voor het facturatiejaar 2014 op. Ga naar vraag 8 en vervolgens naar vraag 9.


Ik heb in 2014 geen facturen van de openbare distributiemaatschappij ontvangen. Ga verder vanaf vraag 10.
8

Vul hieronder de factuurgegevens in van al uw leidingwaterfacturen (geen voorschotfacturen of tussentijdse facturen) met facturatiedatum in 2014.

U kunt ook een kopie van één afrekeningsfactuur van elke drinkwateraansluiting als een genummerde bijlage bij uw aangifte voegen. In dat geval vult u alleen het nummer van het bewijsstuk hieronder in.

De VMM zal op basis van de gegevens die u in deze vraag verstrekt, het correcte leidingwaterverbruik voor het facturatiejaar 2014 bij de openbare distributiemaatschappij opvragen en dat verbruik toepassen bij de berekening van de heffing. Door het invullen van deze gegevens geeft u aan de VMM de toestemming om het leidingwaterverbruik op te vragen en weet u zeker dat het leidingwaterverbruik correct opgegeven is.

Onder abonneenummer wordt voor de klanten van de onderstaande waterdistributiemaatschappijen verstaan:

  • Antwerpse Waterwerken (AWW/water-link), Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der provincie Antwerpen (PIDPA), Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening (TMVW/Farys), Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW/De Watergroep): abonneenummer = contractnummer

  • Gemeentelijke Waterdienst Hoeilaart: abonneenummer = klantnummer

  • Intercommunale Watermaatschappij (IWM): abonneenummer = abonneenummer/klantnummer

  • Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA), Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist: abonneenummer = abonnee(nummer)

  • Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (IWVB): abonneenummer = eerste 7 cijfers van het factuurnummer

  • Vivaqua (vroeger BIWM, CIBE): abonneenummer = factuurnummer.
nummer bewijsstuk

     


naam waterdistributie­maatschappij

abonneenummer (zie toelichting)

naam aan wie het leiding­water werd gefactureerd

leveringsadres waarop het leidingwater werd gefactureerd
     

     

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     
9

Vul hieronder uw leidingwatergebruik voor het facturatiejaar 2014 in.

Als u in de onderstaande tabel een te laag leidingwaterverbruik opgeeft, dat door de VMM achteraf moet worden rechtgezet, zal u een heffingsverhoging worden aangerekend.alleen invullen als u het leidingwaterverbruik zelf opgeeft

in te vullen door VMM
hoeveelheid gefactureerd leidingwater in 2014

     

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina