Aanleiding, verloop en vervolg op het project ‘De Moskee doet mee”. Aanleiding: Geen verspillingDovnload 8.94 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte8.94 Kb.

Aanleiding, verloop en vervolg in het project “De Moskee doet mee”” tbv de werkconferentie “Geloven in duurzaamheid”. 1 december 2005, Rotterdam.

Aanleiding, verloop en vervolg op het project ‘De Moskee doet mee”.
Aanleiding: Geen verspilling

Het project is ontstaan als vervolg op een onderzoek, uitgevoerd door Aarde-Werk in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, naar de mogelijkheden om imams te betrekken bij duurzaamheid in Nederland.

Het onderzoeksrapport ‘Geen verspilling- Israf’ geeft aan de hand van een serie interviews met sleutelfiguren een opsomming van mogelijkheden met mensen uit de islam samen te werken aan duurzaamheid.
Onderzoek: de Moskee doet mee

Daaruit is als eerste stap een projectvoorstel voortgekomen om met enkele moskeeën in Zuid-Holland te onderzoeken hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Cailin Partners voert het onderzoek uit, in samenwerking met Aarde-Werk, Stichting Meander en Stimulans. Aan de hand van een serie onderzoeksvragen zijn de medewerkers van Meander en Stimulans in nauw overleg met Cailin Partners en Aarde-Werk in gesprek gegaan met moskeebesturen en imams van de 3 betrokken moskeeën, die alle direct hun medewerking hebben toegezegd.

Ondanks de ramadan en suikerfeesttijd, een drukke tijd voor moskeebesturen en imams, zijn deze gesprekken gevoerd en hebben boeiende informatie opgeleverd.


Tussen rapportage

Deze informatie wordt momenteel, met alle betrokkenen samen, door Cailin Partners verwerkt tot een voorlopige rapportage die op de werkconferentie door Karin Verreck van Cailin Partners zal worden gepresenteerd.


Werkconferentie: “Geloven in duurzaamheid”

Op dit moment is reeds duidelijk dat deze aanpak een schat aan leermomenten en –ervaringen oplevert, niet in de laatste plaats voor de projectuitvoerders zelf. Zij zullen daar op de werkconferentie verslag van doen.


Workshops

De workshops op de conferentie zijn bedoeld als een nieuwe input in deze fase van het onderzoek. Deelnemers aan de conferentie worden nadrukkelijk uitgenodigd met elkaar en de projectuitvoerders in gesprek te gaan en gezamenlijk tot een intentieverklaring te komen. Deze kan als uitgangspunt dienen voor de vervolgstappen na deze onderzoeksfase.


De workshop De moskee in een wijk op weg naar duurzaamheid

Vanuit praktijkervaringen met duurzaamheid in de wijk waarbij de moskee al wordt betrokken.

In deze workshop zullen de bestuursleden en imams van de 3 moskeeën in gesprek gaan met de aanwezigen. Ook zullen in de workshop twee inleiders aanwezig zijn die iets vertellen over duurzame wijkinitiatieven. Een van hen is Sherita Thakoerdat (Opbouwwerk Oude Noorden) die o.a. betrokken is bij Opzoomer mee acties in Rotterdam-Noord.
De workshop Jongeren actief in de moskee en de wijk

Elk van de 3 betrokken moskeen kent ook groepen actieve jongeren. Deze jongerenorganisaties zijn uitgenodigd om tijdens de workshop met elkaar te denken over mogelijke initiatieven rond duurzaamheid in de wijk. De jongerengroep Al Manaar (Den Haag) heeft reeds hun medewerking toegezegd.


De workshop duurzaamheid en religie

In gesprek met Abdulwahid van Bommel en beleidsmakers zoeken de deelnemers in deze workshop naar mogelijke vervolgstappen die recht doen aan de opgedane ervaringen en de specifieke waarden van de islam bij duurzaamheid.Aarde-Werk, Hugo de Grootstraat 8, 2518 ED Den Haag,

T: 070 3560329www.aarde-werk.nl. E: projecten@aarde-werk.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina