Aanleunwoningen Informatie- en aanvraagformulier AanleunwoningenDovnload 19.16 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte19.16 Kb.


Aanleunwoningen

Informatie- en aanvraagformulier


Aanleunwoningen zijn huurwoningen in de buurt van een verzorgingshuis. Ze zijn bedoeld voor mensen die:
- een indicatie hebben voor AWBZ-zorg (CIZ-indicatie) of een Persoonsgebonden Budget
- ingeschreven staan als woningzoekende bij Klik voor Wonen
- een gezamenlijk huishoudinkomen hebben tot € 34.095 per jaar
- en ouder zijn dan 55 jaar

In een aanleunwoning woont u grotendeels zelfstandig. De zorg wordt meestal geleverd door het verzorgingshuis. U betaalt voor deze ‘aanleunzorg’. Daarnaast betaalt u uiteraard gewoon huur en service- en energiekosten. Als de huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen, kunt u huurtoeslag aanvragen.AWBZ-indicatie aanvragen
Als u hulp nodig hebt op het gebied van verzorging of verpleging kunt u een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook een Persoonsgebonden Budget wordt verstrekt door het CIZ. Met dit budget kunt u zelf uw zorg inkopen. Als u geen AWBZ - gefinancierde zorg hebt, dan kunt u deze aanvragen bij het CIZ. U kunt daarvoor bellen telefoonnummer (088 78 91 460).

Het is uiteraard alleen mogelijk om een AWBZ-indicatie aan te vragen als u daadwerkelijk hulp nodig hebt. Als u voor een aanleunwoning in aanmerking wilt komen terwijl u nu (nog) geen AWBZ-zorg nodig hebt, kunt u zich wel inschrijven als woningzoekende. Wellicht komt u later voor een aanleunwoning in aanmerking. Ook kunt u zoeken naar woonruimte voor senioren.Toewijzen van aanleunwoningen
Aanleunwoningen worden vanaf 1 maart 2012 op basis van zorgzwaarte en indicatie toegewezen. Mensen met een CIZ-indicatie voor persoonlijke verzorging klasse 4 t/m 8 staan bovenaan. Daarna komen woningzoekenden met een ZZP 2-indicatie gevolgd door mensen met een ZZP1. Daarna komen dan de woningzoekenden met een indicatie voor Persoonlijke verzorging klasse 1 t/m 3 en tot slot de Overige CIZ-indicaties. Als u aan de beurt bent, wordt er contact met u opgenomen door een medewerker van het Cliëntservicebureau van het betreffende aanleunwoningencomplex. Zij maken afspraken met u over de bezichtiging. Als u interesse in de woning hebt, wordt uw naam doorgegeven aan de corporatie. Hierna ontvangt u van de woningcorporatie schriftelijk bericht.
Voor aanleunwoningen hoeft u dus geen optie te nemen of te reageren op een advertentie.

Inschrijfnummer Klik voor Wonen : ………………………………………….

Persoonlijke gegevens:

Naam (ook meisjesnaam) : …………………………………………………………………. m / v*

Adres : ………………………………………………………………….

Postcode + woonplaats : ………………………………………………………………….

Telefoonnummer : ……………………………………………………...............

Geboortedatum : .....................................………………………………


Gegevens partner


Naam (ook meisjesnaam) : ...................................................................... m / v *

Geboortedatum : .................................……………………………………voor vervolg zie ommezijde

Contactpersoon

Naam: …………………………………………………………. (zoon/dochter/overig)*

Telefoonnummer contactpersoon: ………………………………………………………….
Wat is uw bruto (gezamenlijk) jaarinkomen? € …………………………………………
Hebt u AWBZ geïndiceerde zorg Ja / nee*

(indicatie voor AWBZ - gefinancierde zorg, geïndiceerd door het

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), voor persoonlijke verzorging en/of verpleging e.d.
Hebt u een Persoonsgebonden Budget toegewezen gekregen: Ja / nee*

(Een Persoonsgebonden Budget wordt verstrekt door het op basis van indicatie CIZ.

Met deze vergoeding kunt u zelf uw zorg inkopen.)

U moet de volgende kopieën mee te sturen met dit aanvraagformulier:


 • indicatie voor AWBZ - voor verzorging en/of verpleging e.d., geïndiceerd door het CIZ

of

- een bewijs van toekenning Persoonsgebonden Budget

én bruto (gezamenlijk) inkomen (jaaropgave(n) of IB-60-formulier(en) van de Belastingdienst van vorig jaar).
Als een kopie ontbreekt, kunnen wij het aanvraagformulier niet in behandeling nemen.


Voor welke aanleunwoningen wilt u in aanmerking komen? (u kunt meer dan één mogelijkheid aankruisen)


 • Iepstede in de Overakkerstraat, Zorgcentrum De IJpelaar

 • Roeselarestraat, Zorg- en behandelcentrum Elisabeth, locatie Vuchterhage

 • Withof, Huize de Donk in Ulvenhout

 • Laurentiusstraat, huize De Donk in Ulvenhout

 • Heilaarflat in de Nieuwe Heilaarstraat,

 • Princenhof in de Princentuin, Zorgcentrum Oranjehaeve

 • Argusvlinder, Woon- en zorgcentrum Westerwiek

 • Haagdijk, Zorg- en behandelcentrum Elisabeth

 • Bernard de Wildepark, Zorgcentrum Raffy

 • Plan Damiaan, Zorgcentrum Overakker, Damiaanstraat

 • Brigidaflat, Marialaan Zorgcentrum Overakker

 • Molenstaete, Zorgcentrum De Breedonk, Bijster

 • Heuvel, Donatellostraat

 • Tielrodestraat te Breda

 • Overakkerstraat, nieuwbouw bij Zorgcentrum De IJpelaar

Datum : ………………………….. Handtekening aanvrager : ……………………………..


Handtekening partner : ………………………………
U kunt dit formulier met de bijbehorende kopieën terugsturen aan:

Klik voor Wonen, Postbus 1980, 4801 BZ BREDA Versie 7: maart 2012De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina