Aanmaning huurder tot betaling van de huurprijsDovnload 3.58 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte3.58 Kb.
Aanmaning huurder tot betaling van de huurprijs

Aangetekend


Geachte Heer,/Mevrouw,
Als verhuurder van het (handels)pand gelegen te ........(straat, nummer, plaatsnaam) wens ik U erop te wijzen dat de huurprijs voor de maanden .........(opsomming achterstallige maanden) niet betaald werd.

U gelieve het bedrag van .............(huurprijs x aantal maanden) binnen de veertien dagen op mijn rekeningnummer te storten of over te schrijven. Zoniet zal ik genoodzaakt zijn mij tot de vrederechter te wenden in ontbinding van de huurovereenkomst en tot het bekomen van de achterstallige bedragen verhoogd met verwijlintresten en een schadevergoeding.

Hoogachtend

(Handtekening verhuurder(s))(Naam en adres verhuurder(s))De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina