Aanmaning tot betaling (aangetekend)Dovnload 7.95 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.95 Kb.
Aanmaning tot betaling (aangetekend)

AANGETEKEND

(plaats en datum)

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Op ........................... (datum) hebben wij u reeds een brief geschreven om de betaling te verzoeken van onze factuur met nummer............................... ten belope van € ................ (bedrag) en met vervaldatum .............. (datum). Dit echter zonder resultaat.

Vermits u niet geantwoord heeft op ons vorig schrijven, noch de ontvangst ervan bevestigd heeft, zijn wij genoodzaakt om u dit aangetekend schrijven te sturen.

Wij herinneren eraan dat de aanvaarding zonder voorbehoud van onze factuur gelijkstaat met een schuldbekentenis.

Het spijt ons dan ook u te moeten melden dat wij het dossier aan onze advocaat zullen overmaken indien u in gebreke blijft de schuld te vereffenen binnen de acht werkdagen te rekenen vanaf heden. Het huidige schrijven geldt als ultieme ingebrekestelling en als laatste gelegenheid om het vermelde bedrag te voldoen door storting op ons rekeningnummer ................................. met vermelding van referte ....................

(eventueel: Vanaf heden beginnen ook de verwijlinteresten te lopen van ............% overeenkomstig onze factuurvoorwaarden).

Wij wensen u er nog op te wijzen dat een invordering langs gerechtelijke weg onvermijdelijk belangrijke kosten te uwen laste zou meebrengen.

Het huidige schrijven gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Hoogachtend,

Handtekening(Uw naam, adres, ondernemingsnummer en eventueel RPR)

Aanmaning tot betaling (aangetekend) van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina