Aanmeldformulier ikb module twee losadressenDovnload 10.86 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte10.86 Kb.
AANMELDFORMULIER IKB MODULE TWEE LOSADRESSEN

IKB VLEESKALVEREN 2008  1. Ik wil gebruik maken van de mogelijkheid om kalveren aan te voeren via transport met twee verschillende losadressen per vervoerseenheid en meld me hierbij aan voor de IKB module Twee losadressen van de regeling IKB Vleeskalveren. Hiermee vraag ik de CI van de regeling IKB Vleeskalveren om in het IKB register een aantekening te maken van deelname aan de IKB module Twee losadressen en deze informatie inzichtelijk te maken voor transporteurs, de kwaliteitsregeling QLL en de nVWA, als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren.
  1. Ik verklaar deelnemer te zijn van de regeling IKB Vleeskalveren en in het bezit te zijn van een certificaat. Wanneer mijn certificaat voor de regeling IKB Vleeskalveren wordt ingetrokken, vervalt daarmee ook mijn deelname aan de IKB module Twee losadressen.
  1. Ik zal wijzigingen in de verplichtingen van de IKB module Twee losadressen, die voortvloeien uit wijzigingen van de regeling IKB Vleeskalveren die door het PVV bestuur zijn vastgesteld, naleven.
  1. Ik zal de CI van de kwaliteitsregeling Quality System Livestock Logistics (QLL) toegang tot mijn bedrijfsterrein verschaffen, zodat de CI van QLL ter plaatste kan vaststellen of de QLL gecertificeerde transporteur heeft gehandeld conform de geldende QLL voorschriften.
  1. Ik stel, conform IKB voorschrift N003, bij de aanvoer van kalveren via een transport met twee losadressen per vervoerseenheid de chauffeur in de gelegenheid om na de eerste lossing van een vervoerseenheid, de wielen en wielkasten van het vervoersmiddel te reinigen en ontsmetten of wanneer een vervoerseenheid volledig wordt gelost, over te gaan tot volledige R&O van de vervoerseenheid. Nadat de chauffeur de wielen en wielkasten of de volledige vervoerseenheid heeft gereinigd en ontsmet, onderteken ik, conform voorschrift D022, het ontsmettingsboekje van de chauffeur.
  1. Ik ben me ervan bewust dat ik door middel van deze aanmelding voor de IKB module Twee losadressen bij de aanvoer van kalveren, gedurende 21 dagen na deze aanvoer geen herkauwers (= rund, kalf, schaap, geit) van het bedrijf mag afvoeren. Dit conform voorschrift D018 van de regeling IKB Vleeskalveren.
  1. De mogelijkheid om kalveren aan te voeren wordt toegekend onder voorwaarden m.b.t. de aan- en afvoer van kalveren en de R&O plaats. Deze voorwaarden worden door de volgende IKB voorschriften geborgd:

Ik accepteer dat als de CI van de regeling IKB Vleeskalveren bij een controle constateert dat ik deze IKB voorschriften niet of niet behoorlijk heb nageleefd, mijn deelname aan de IKB module Twee losadressen van de regeling IKB Vleeskalveren komt te vervallen. Dit betekent dat ik dan gedurende 1 jaar geen gebruik meer mag maken van de mogelijkheid om herkauwers aan te voeren via transporten met twee verschillende losadressen per vervoerseenheid. Als ik na een jaar uitsluiting opnieuw wil deelnemen aan de IKB module Twee losadressen, dan ben ik me ervan bewust dat ik me hiervoor opnieuw bij de CI moet aanmelden. Een uitsluiting van de IKB module Twee losadressen heeft geen consequentie voor de IKB status van het IKB-bedrijf.


Kalverhouder (= UBN houder) : …………………………………………………………………..


Bedrijfsadres : …………………………………………………………………..
Postcode / vestigingsplaats : …………………………………………………………………..
Registratienummer bedrijf (UBN) : ………………………………………………………………….

d.d. ……………………………………………. te ………………………………………………………….

Handtekening:2012-079-N0057

Aanmeldformulier

IKB module Twee losadressenVersie 2,

Ingangsdatum: 01-01-2013Goedgekeurd CCvD:

26-09-2012

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina