Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van Tennisvereniging amvj 2016Dovnload 24.24 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte24.24 Kb.Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van Tennisvereniging AMVJ

2016

Op het formulier hebben wij een handtekening én een pasfoto nodig. Daarom het verzoek dit formulier te printen en na ondertekening per post samen met de pasfoto op te sturen naar:

Ledenadministratie AMVJ

T.a.v. Robbert VeltmanGroenendaalstraat 24 huis

1058 LH AMSTERDAM
+31 (0)20-6177410
Sportpark ‘t Loopveld
Aanloop 2
1183 SZ Amstelveen

Telefoon clubhuis: 020- 6457248Voor vragen BIJ VOORKEUR mailen naar:

ledenadministratie@amvjtennis.nl

Hij/zij verklaart zich hierbij te zullen houden aan de contributieregeling* en opzegtermijn voor het lidmaatschap van Tennisvereniging AMVJ (zie ook Artikel 24 van het Huishoudelijk Reglement op de website). Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd als het niet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar is opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via een e-mail naar de ledenadministratie plaats te vinden.Mevr.  Dhr. 

Plaats:Datum:


Achternaam

:Voorletter(s)

:Roepnaam

:Geboortedatum

:Handtekening:

(bij minderjarigen handtekening van ouder of voogd)


Contributie: De verschuldigde contributie – inclusief de eenmalige inschrijvingsbijdrage van € 22,00 - kan worden overgemaakt naar: IBAN NL18 INGB 0696 6624 26 - t.n.v. Tennisvereniging AMVJ te Amsterdam. Graag duidelijk naam en categorie lid vermelden.

Ledenpas: Wij verwerken je inschrijving zo snel mogelijk. Na betaling van de contributie wordt de ledenpas naar het huisadres gestuurd. Geef daarom altijd je adreswijziging door als je bent verhuisd. Geef ook wijzigingen in je e-mailadres of telefoonnummer zo spoedig mogelijk door aan ledenadministratie@amvjtennis.nl.

www.amvjtennis.nl

info@amvjtennis.nl

Adres

:Postcode

:Woonplaats

:Telefoon thuis

:Telefoon werk/mobiel

:E-mail

:E-mail ouder minderjarige

:


Volledig lid

Daglid (beperkt speelrecht)

Student (op vertoon geldige collegekaart)
Jeugdlid (op 1-1 jonger dan 17 jaar)
Inschrijfgeld (eenmalig)


€ 190,00

€ 125,00


€ 125,00

€ 100,00


€ 22,00

Dit formulier volledig ingevuld met 1 recente pasfoto
(35 x 45 mm) opsturen naar het hierboven genoemde adres. Zonder pasfoto geen inschrijving!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina