Aanslagjaar 2009 – inkomsten 2008Dovnload 34.5 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte34.5 Kb.


Richtlijnen fiscale aangifte sociale bijdragen – toekenningen/bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten – bijdragen VAP en pensioensparen – sociale uitkeringen.
Aanslagjaar 2009 – inkomsten 2008.

Vooraf:
Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, steeds de linkerkolom invullen.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen. 1. Sociale bijdragen:


A. Betaalde sociale bijdragen zijn integraal aftrekbaar als beroepskost.


- als zelfstandige

Deel 2 – Vak XVII

code 1606-43

code 2606-13

- als bedrijfsleider

Deel 2 – Vak XVI

code 1405-50

code 2405-20

- als meewerkende echtgenoot (maxi)

Deel 2 – Vak XX

code 1451-04

code 2451-71

- als vrij beroep

Deel 2 – Vak XVIII

code 1656-90

code 2656-60B. Terugbetaalde sociale bijdragen
Teveel betaalde sociale bijdragen die door het sociaal verzekeringsfonds worden terugbetaald dienen als inkomsten (bezoldigingen, winsten, baten) beschouwd te worden en als dusdanig ingevuld te worden op de fiscale aangifte. Deze bijdragen werden voordien immers onterecht als beroepskost in mindering gebracht.

C. Betaalde of terugbetaalde sociale bijdragen na stopzetting van de zelfstandige activiteit – Deel 2 - Vak XXI


 • betaalde sociale bijdragen: code 1697-94 / 2697-19

 • terugbetaalde sociale bijdragen: code 1695-51 / 2695-21 1. Toekenning aan meewerkende echtgenoot (MINI-STATUUT):

Het bedrag van de toekenning aan de meewerkende echtgenoot mini-statuut dient ENKEL te worden ingevuld in de kolom van de hoofdzelfstandige.
Hoofdzelfstandige

- als zelfstandige

Deel 2 – Vak XVII

code 1616-33

code 2616-03

- als vrij beroep

Deel 2 – Vak XVIII

code 1663-83

code 2663-53 1. Bezoldiging toegekend aan de meewerkende echtgenoot (MAXI-STATUUT):

Het bedrag van de bezoldiging aan de meewerkende echtgenoot is fiscaal een beroepskost voor de hoofdzelfstandige, en dient als dusdanig te worden ingevuld in de kolom van de hoofdzelfstandige.
Hoofdzelfstandige

- als zelfstandige

Deel 2 – Vak XVII

code 1611-38

code 2611-08

- als vrij beroep

Deel 2 – Vak XVIII

code 1669-77

code 2669-47

OPGELET: het bedrag van de bezoldiging is een eigen inkomen voor de meewerkende echtgenoot. Dit bedrag dient daarom ook te worden ingevuld in Vak XX (code 1450-05 / 2450-72). De sociale bijdragen betaald door een meewerkende echtgenoot maxi-statuut zijn aftrekbaar als beroepskost (zie tabel onder punt 1) – code 1451-04 / 2451-71).

 1. Vrij Aanvullend Pensioen (VAP)

De bijdragestortingen in het kader van het VAP voor zelfstandigen zijn eveneens fiscaal aftrekbaar:
- als zelfstandige

Deel 2 – Vak XVII

code 1606-43

code 2606-13

- als bedrijfsleider

Deel 2 – Vak XVI

code 1405-50

code 2405-20

- als meewerkende echtgenoot (maxi)

Deel 2 – Vak XX

code 1451-04

code 2451-71

- als vrij beroep

Deel 2 – Vak XVIII

code 1656-90

code 2656-60

Merk op dat de VAP-bijdragen in hetzelfde vak komen als de sociale bijdragen. Beide bedragen mogen dus gewoon samengeteld worden.
 1. Toppensioen – Pensioensparen

De bijdragen betaald in het kader van het pensioensparen dienen te worden aangegeven in Deel 1 – Vak IX – code 1361-94 / 2361-64.

 1. Vervangingsinkomens en sociale uitkeringen

Deze inkomsten worden ingevuld in deel 1 van de aangifte.


A. Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit – Deel 1 Vak IV


 • Deel 1 – Vak IV – code 1266-92 / 2266-62
 • Bedrijfsvoorheffing: Deel 1 – Vak IV – code 1286-72 / 2286-42

Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen worden aangegeven in hetzelfde vak, maar dan onder code 1269-89 / 2269-59.B. Faillissementsuitkering – Deel 1 Vak IV
De bedragen ontvangen in het kader van de faillissementsuitkering worden aangegeven in:


 • Deel 1 – Vak IV – code 1271-87 / 2271-57

C. Pensioenen – Deel 1 Vak V
 • Rustpensioen: -

  • verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd: code 1228-33 / 2228-03

  • verkregen vóór de wettelijke pensioenleeftijd: code 1211-50 / 2211-50
 • overlevingspensioen: code 1229-32 / 2229-02
 • bedrijfsvoorheffing: code 1225-36 / 2225-06
© SVMB studie- en vormingsdienst – Spastraat 8, 1000 Brussel – Tel. 02/238 04 11 – Fax: 02/230 87 58 – www.svmb.be – info@svmb.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina