Aanslagjaar aanvraag1[1] voor een attest van het federaal wetenschapsbeleid betreffendeDovnload 15.39 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte15.39 Kb.

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 2 februari 2000

tot vastlegging van het model van attesten bedoeld in
artikel 46 §2 van het KB/WIB 92


AANSLAGJAAR ….
AANVRAAG1[1] VOOR EEN ATTEST VAN HET FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID BETREFFENDE:

DE VERLENGING VAN DE TEWERKSTELLING VAN BIJKOMEND PERSONEEL (art. 67 en art. 531 WIB) DAT AANGEWORVEN IS:

HETZIJ VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

- ALS HOOGGEKWALIFICEERD ONDERZOEKER

- ALS ONDERZOEKER

- HETZIJ VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET TECHNOLOGISCH POTENTIEEL VAN DE ONDERNEMING

1. AANVRAGER
Benaming van de onderneming en juridische vorm:

(Boekjaar van …………………... tot ……………………)


Adres:

Telnr.:


Fax:

E-mail:


BTW-nummer:
Naam en functie van de persoon belast met het dossier:

Telnr. van de persoon belast met het dossier:

E-mail van de persoon belast met het dossier:


2. LIJST VAN DE PERSONEN WAARVOOR EEN FISKAAL ATTEST WORDT AANGEVRAAGD

Gelieve een lijst te bezorgen met de identiteit, de geboortedatum en de datum van de indiensttreding van de betrokken persoon in de onderneming (of in de nieuwe functie) en dit volgens onderstaande opsplitsing :
2.1 VERLENGING VAN DE AANVRAAG ZONDER WIJZIGING VAN DE OPDRACHTEN VAN DE WERKNEMER
a) voor het wetenschappelijk onderzoek

... ...

... ...

b) voor de ontwikkeling van het technologisch potentieel van de onderneming

... ...

... ...

c) als hooggekwalificeerd onderzoeker

... ...

... ...

2.2 VERLENGING VAN DE AANVRAAG – DE OPDRACHTEN VAN DE WERKNEMER ZIJN GEWIJZIGD

a) voor het wetenschappelijk onderzoek

... ...

... ...

b) voor de ontwikkeling van het technologisch potentieel van de onderneming

... ...

... ...

c) als hooggekwalificeerd onderzoeker

... ...

... ...  1. GELIEVE EEN FUNCTIEBESCHRIJVING BIJ TE VOEGEN voor de categorie 2.2 ( = bij wijziging opdracht van de werknemen)

Ondergetekende


Naam en hoedanigheid1:
Verklaart hierbij op zijn woord van eer dat deze verklaring waar en oprecht is.
Plaats en datum:

Handtekening1:
1[1] GELIEVE DIT FORMULIER BEHOORLIJK INGEVULD TERUG TE STUREN NAAR:
Federaal Wetenschapsbeleid (www.belspo.be)

Louizalaan 231

1050 Brussel


1 Door de persoon, gemachtigd om de onderneming te vertegenwoordigen.

1De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina