Aanvraag nascholing agso-personeel dkoDovnload 75.17 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte75.17 Kb.
Aanvraag nascholing AGSO-personeel DKO
Als AGSO-personeelslid van een stedelijke academie voor deeltijds kunstonderwijs van de stad Antwerpen kan je een aanvraag indienen om terugbetaling van nascholing te verkrijgen. Deze procedure gaat in voege vanaf 1/1/2012. De procedure verloopt als volgt:
STAP 1

Je vult het aanvraagformulier (zie bijlage 1) in en e-mailt dit tijdig (dit is minimum 1 maand voorafgaand aan de nascholing) naar de HR-verantwoordelijke DKO (ellen.schruns@so.antwerpen.be), met je directie in CC. Je voorziet de aanvraag van de nodige documentatie.


STAP 2

De HR-verantwoordelijke legt de aanvraag voor aan het coördinatiecomité (COCO) van de divisie DKO die de volgende beslissingen kan nemen:De divisie geeft toelating tot terugbetaling.

De goedkeuring van je aanvraag geeft recht op de terugbetaling van maximaal 250 € (cumuleerbaar tot 500 € over 2 jaar) voor de nascholing (binnen of buitenland) en maximaal 50 € verplaatsingsonkosten (binnenland) – maximaal 100 € verplaatsingsonkosten buitenland.De divisie geeft geen toelating tot terugbetaling.

In dat geval moet de divisie haar beslissing motiveren.


Aanvragen voor nascholingen met een hogere kost dan het maximumbedrag worden telkens individueel bekeken in functie van het opleidingsbudget beschikbaar op divisieniveau op het moment van de aanvraag.
STAP 3

Je betaalt je nascholing en bewaart je betalingsbewijs zorgvuldig.


STAP 4

Je volgt je nascholing.

Na afloop van de nascholing vul je het bijgevoegde evaluatieformulier in
(zie bijlage 2) en bezorg je dit aan de HR-verantwoordelijke en aan je directie. In het evaluatieformulier wordt niet alleen gevraagd om de waarde van de nascholing te beoordelen maar ook om toe te lichten hoe je de opgedane kennis en/ of vaardigheden zal aanwenden en overdragen aan collega’s.

Je bezorgt ook je betalingsbewijs + het bewijs dat je de aangevraagde nascholing volgde aan de HR-verantwoordelijke DKO.


STAP 5

Voor de terugbetaling van je vervoersonkosten ga je als volgt te werkt :  • Trein – tram – bus – parking : origineel bewijs bijvoegen

  • Auto : terugbetaling van 0,3152 € per km

  • Fiets : terugbetaling van 0,15 € per kilometer.

Via www.mappy.be reiswijzer invullen, en een print bijvoegen van aantal afgelegde km. Enkel wanneer alle documenten aangeleverd zijn kan de eventuele terugstorting gebeuren. In te vullen formulier: terugbetaling prefinanciering, zie bijlage 3.

Contactpersoon:

Ellen Schruns | HR-verantwoordelijke DKO


tel 03 338 33 90 | GSM 0498 12 45 92
ellen.schruns@so.antwerpen.be


Bijlage 1: via e-mail te bezorgen aan je directie en aan de HR-verantwoordelijke DKO

AANVRAAG terugbetaling NASCHOLING
Naam, voornaam:
AGSO-personeelslid van academie:

SO-nummer:

Functie:

Rekeningnummer (bij eventuele terugbetaling):

Vraagt toelating tot het volgen van volgende nascholing, waarvoor volgende kosten worden aangerekend:
Organisatie die de nascholing organiseert:

Onderwerp:


Motivatie van de keuze:


Datum (data) van de nascholing:


Kostprijs:

Inschrijvingsgeld: €

Verplaatsingskosten : €

Datum en handtekening:

Advies directie:
Documentatie is bijgevoegd.
Beslissing Coördinatiecomité van de divisie DKO

Toelating

Terugbetaling van

Inschrijvingsgeld: €

Verplaatsingskosten: €


Geen toelating

Motivering:


Bijlage 2: na afloop via e-mail te bezorgen aan je directie en aan de HR-verantwoordelijke DKO

EVALUATIE NASCHOLING
Naam, voornaam:
AGSO-personeelslid van Academie:

Organisatie die de nascholing organiseerde:

Onderwerp:

Effectiviteit (resultaat) van de nascholing:


Efficiëntie (organisatie en verloop) van de nascholing:


Welke maatregelen werden genomen om het geleerde in de praktijk toe te passen ?Op welke manier zal de geleerde kennis aan de collega’s worden doorgegeven ?
Datum en handtekening:

Bijlage 3 : na afloop via e-mail te bezorgen aan je directie en aan de HR-verantwoordelijke DKONaam School

DKO

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling
divisie 

Adres
Lange Gasthuisstraat 15

 

Gemeente

2000 AntwerpenDatum:

 

 

 

 

 

TERUGBETALING PREFINANCIERING

 

 

 

Gegevens aanvrager


Klas:

 

 

 

Naam:

 

 

 

Adres:

 

 

 
 

 

 

Bankrekeningnummer (IBAN):

 

 

 

 

Onkosten


 

 

 

Nummer

Datum

Omschrijving

Bedrag

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

TOTAAL

0,00 €

 

 

 

Datum:

 

 Datum:

 

 
 

 

 

Handtekening aanvrager
Handtekening directie voor akkoord

 
 
 

 

 

Indien de terugbetaling meer dan 20 euro bedraagt, zal het geld via overschrijving overgemaakt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash terugbetalingen ( < 20 euro)
 

 

 

Terugbetaald bedrag:

 

 

EUR

 

Datum:
 

 
 

Handtekening van de aanvrager voor ontvangst:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina