Aanvraag om een bijkomende periode met behoud van het uitkeringsbedragDovnload 34.74 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte34.74 Kb.
Aanvraag om een bijkomende periode met behoud van het uitkeringsbedrag (bonus-6 maanden)

Waarom deze aanvraag?

Indien u:  • Ofwel, een opleiding hebt gevolgd die voorbereidt op een zelfstandig beroep (u hebt een vrijstelling gekregen nadat u een formulier C92 hebt ingediend) EN uw opleiding met succes hebt voltooid;

  • Ofwel, studies met volledig leerplan hebt gevolgd die toen u ze aanvatte op de lijst van de knelpuntberoepen voorkwamen (u hebt een vrijstelling gekregen nadat u een formulier C93 hebt ingediend) EN uw volledige studiecyclus met succes hebt voltooid;

  • Ofwel, als kandidaat-ondernemer een overeenkomst hebt gesloten met een activiteitencoöperatie (u hebt een vrijstelling gekregen nadat u een formulier C94.5 hebt ingediend) EN de overeenkomst met succes hebt voltooid;

EN indien u recht heeft op volledige werkloosheidsuitkeringen of inkomens­garantie-uitkering als deeltijdse werknemer, kunt u nog 6 maanden hetzelfde uitkeringsbedrag blijven genieten.

Hiertoe moet u een aanvraag indienen met dit formulier C114-bonus.

Wettelijke basis: art. 114 KB 25.11.1991

Wie moet dit formulier invullen?

U moet Deel I invullen.

Daarna laat u, afhankelijk van uw situatie, Deel II invullen door de verantwoordelijke van het opleidingscentrum, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling, of de verantwoordelijke van de activiteitencoöperatie. Dit gedeelte kan op geldige wijze vervangen worden door een origineel attest afkomstig van de verantwoordelijk, dat alle nodige inlichtingen bevat en dat de stempel van de organisatie draagt.

U vindt in de linkermarge informatie die u zal helpen bij het invullen van dit formulier.

Vergeet niet uw INSZ (Rijksregisternummer) in te vullen op elke bladzijde van het formulier.

Wat moet u doen met het ingevulde formulier?

U geeft het ingevulde formulier af aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW).En daarna?

De uitbetalingsinstelling maakt het formulier over aan de RVA.

De RVA stuurt u een brief met zijn beslissing.

Opgelet! Gedurende de periode bonus-6 maanden (opleiding) moet u uw plichten als werkloze blijven naleven. U moet onder meer ingeschreven blijven als werkzoekende en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Aanvraag bonus 6 maanden

Art. 114 KB 25.11.1991Deel I: in te vullen door de werkloze

datumstempel van de uitbetalingsinstelling.
Uw identiteit

Voornaam en naam

Straat en nummer

Postcode en gemeente
Het INSZ-nummer staat op de achterkant van de identiteitskaart of in de rechterbovenhoek van de SIS-kaart.

Rijksregisternummer (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

De vakjes telefoon en e-mail zijn facultatief.

Telefoon

E-mail


Uw aanvraag

U kruist het vakje aan dat van toepassing is op uw situatie.

Ik vraag de bijkomende periode van behoud van mijn uitkeringsbedrag (bonus-6 maanden) want:
 Ik heb met succes de opleiding beëindigd die voorbereidt op een zelfstandig beroep en waarvoor ik een vrijstelling heb genoten op basis van artikel 92 KB 25.11.1991.
 Ik heb met succes de studie met volledig leerplan beëindigd die op de eerste dag van de cyclus voorkwam op de lijst van knelpuntberoepen en waarvoor ik een vrijstelling heb genoten op basis van artikel 93 KB 25.11.1991.

Een overeenkomst wordt beschouwd als met succes beëindigd van zodra ze ten einde loopt en u al uw verbintenissen hebt nageleefd.

 Ik heb met succes de overeenkomst beëindigd die ik als kandidaat-ondernemer had met een activiteitencoöperatie en waarvoor ik een vrijstelling heb genoten op basis van artikel 94 § 5 KB 25.11.1991.


Handtekening

Uw verklaringen worden bewaard in informaticabestanden. Meer informatie over de bescherming van deze gegevens vindt u in de RVA-brochure omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Meer info op www.rva.be.

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn.

Ik vermeld mijn rijksregisternummer (INSZ) bovenaan op pagina 2.

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __ Handtekening

Deel II: Attest in te vullen door het opleidingscentrum, de onderwijsinstelling of de activiteitencoöperatie


Rijksregisternummer (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __Attest Dit gedeelte kan op geldige wijze vervangen worden door een origineel attest afkomstig van de onderwijsinstelling, dat alle nodige inlichtingen bevat en dat de stempel van de organisatie draagt.

A. Middenstandsopleiding

De ondergetekende, , verantwoordelijke in

het volgende opleidingscentrum dat afhangt van SYNTRA, IFAPME, EFPME:


(naam)

(straat, nr.)

(postcode, gemeente)

verklaart dat Mr. / Mevr.

ingeschreven is voor de volgende opleiding:

De stagiair heeft de volledige opleiding met succes beëindigd:  ja  neen

De opleiding is geëindigd op __ __ / __ __ / __ __ __ __.
B. Studies met volledig leerplan

De ondergetekende, , verantwoordelijke in

de hierna vermelde onderwijsinstelling:


(naam)

(straat, nr.)

(postcode, gemeente)

verklaart dat Mr. / Mevr.

ingeschreven is voor de volgende studiecyclus:

De student heeft de volledige studiecyclus met succes beëindigd:  ja  neen

De cyclus is geëindigd op __ __ / __ __ / __ __ __ __.
C. Opleiding kandidaat-ondernemer

De ondergetekende, , verantwoordelijke in

de hierna vermelde activiteitencoöperatie:


(naam)

(straat, nr.)

(postcode, gemeente)

verklaart dat Mr. / Mevr.

ingeschreven is in het kader van een overeenkomst met de coöperatie van

__ __ / __ __ / __ __ __ __ tot __ __ / __ __ / __ __ __ __Een overeenkomst wordt beschouwd als met succes beëindigd van zodra ze ten einde loopt en de kandidaat-onder­nemer al zijn verbintenissen heeft nageleefd.

De overeenkomst werd met succes beëindigd:  ja  neen

De overeenkomst is geëindigd op __ __ / __ __ / __ __ __ __.Handtekening
Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __ Handtekening van de verantwoordelijke Stempel
Contactpersoon:

Telefoon:formulier C114-BONUS Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina