Aanvraag tot subsidie gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspandenDovnload 22.83 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte22.83 Kb.AANVRAAG TOT SUBSIDIE

GEVELRENOVATIE EN RENOVATIE VAN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN1.GEGEVENS M.B.T. DE AANVRAGER ( natuurlijke persoon)


De aanvrager is de eigenaar van het pand of is de huurder die in het pand een handelszaak uitbaat. Indien de aanvrager een rechtspersoon is ga naar 2.Naam :…………………………………………………………………….…………………………….

Voornaam: ……………………………………………………………………….…………………….
Straat/maatschappelijke zetel: ........................................................................... Nr.: Bus: ……

Postcode: ………………………… Gemeente: …………….………………………………………
Tel.: ….……………….… E-mail: …………………………………………………………………

Rijksregisternummer:…………………………………………………………………………………
BTW Belastingplichtige met ondernemingsnummer: ………………………………………………

Vestigingsnummer: ……………………………………………………………………………………


Gegevens van de (mede) eigenaar die naast de aanvrager een zakelijk recht hebben op het pand en ook subsidie aanvragen voor gevelrenovatie of renovatie van leegstanden handelspanden (zie bijlage 1).


2.GEGEVENS M.B.T. DE AANVRAGER (rechtspersoon)

De aanvrager is de rechtspersoon die eigenaar is van het pand of de rechtspersoon die in het pand een handelszaak uitbaat.

 • Eigenaar van het pand

 • Huurder-handelaar


Naam (of naam van bedrijf en vennootschapsvorm): …………………………………………………………………….…………………………….

Voornaam: ……………………………………………………………………….…………………….
Straat/maatschappelijke zetel: ........................................................................... Nr.: Bus: ……

Postcode: ………………………… Gemeente: …………….………………………………………
Tel.: ….……………….… E-mail: …………………………………………………………………

Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………..
BTW Belastingplichtige met ondernemingsnummer: ………………………………………………

Vestigingsnummer: ……………………………………………………………………………………

Geldige vertegenwoordiger van de rechtspersoon in hoedanigheid van: …………………………………………………………………………………………………………...
Gegevens van de (mede) eigenaar die naast de aanvrager een zakelijk recht hebben op het pand en ook subsidie aanvragen voor gevelrenovatie of renovatie van leegstanden handelspanden (zie bijlage 1).3.GEGEVENS M.B.T. HET FORMULIER

Europees Rekeningnummer (IBAN) aanvrager: ………………………………………………………………………............

Naam rekeninghouder: ……………………………………………………..

De toelage die ik wens aan te vragen is voor:


  • Gevelrenovatie

  • Renovatie leegstaande panden

  • Gevelrenovatie en renovatie leegstaande panden.Gegevens van het handelspand:
Straat:………………………………………………………………………… Nr.: ….. Bus:….

Omschrijving van de handelsactiviteit: ………………………………………………………
Door ondertekening van de aanvraag van het subsidiereglement verbindt de ondergetekende er zich toe gedurende een ononderbroken periode van minstens 9 (negen) jaar vanaf ………………….. , zijnde datum van start van de economische activiteit, gedurende dezelfde periode ononderbroken gevestigd in het onroerend goed gelegen te Overijse ……………………………………………………. (adres) deze onderneming aan te houden op de gestelde plaats.
De werken zullen starten op ……………………. en de verwachte einddatum is………………………

Gevelrenovatie
Kleef hier een duidelijke kleurenfoto van de huidige toestand van de volledige voorgevel. Vermeld de datum waarop de foto genomen is.

Uw pand moet centraal op de foto staan.

Renovatie leegstaande panden
Kleef hier duidelijke kleurenfoto’s van de huidige toestand van de commerciële ruimte van het handelspand en foto van de volledige voorgevel. Vermeld de datum waarop de foto genomen is.

Foto 1

Foto 2

Het ter zake geldend reglement werd voor akkoord ondertekend door de aanvrager en is toegevoegd als bijlage.Door dit document te ondertekenen verklaart de ondergetekende op eer dat de bezorgde documenten correct zijn en dat het regelement zal nageleefd worden. De aanvraagperiode eindigt op …..… .


4.GEGEVENS M.B.T. DE GEMEENTELIJKE DIENST

Bezorg het formulier, volledig ingevuld en ondertekend, aan :

Gemeentebestuur Overijse – De Vuurmolen – Begijnhof 17 – 3090 Overijse

Dienst: Cultuur en Welzijn

Vragen naar: Nadine Schroeders

Tel.: 02 785 33 70

Openingsuren:

 • maandag tot vrijdag van 08u15 tot 11u45

 • maandagavond van 17u30 tot 19u45

Formuliernummer: C&W/11/04

Wettelijke basis:

 • Gemeenteraadsbesluit d.d. 22 maart 2011


Opgemaakt te Overijse, op …………………………………………………………………………….
Handtekening aanvrager:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina