Aanvraag tot wijziging van de benaming van een opleiding, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van een opleiding. Modaliteiten van indieningDovnload 8.42 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte8.42 Kb.
Aanvraag tot wijziging van de benaming van een opleiding, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van een opleiding.

Modaliteiten van indieningAanvragen worden ten laatste op 1 april voorafgaand aan het academiejaar waarin de wijziging zou ingaan ingediend bij de voorzitter van de, Erkenningscommissie Hoger Onderwijs –

Hendrik Consciencegebouw – Koning Albert II-laan 15, 7A5 te 1210 Brussel.

De aanvraag moet ingediend worden in twee exemplaren.


Aanvragen kunnen ook ingediend worden per mailbericht, te richten aan het secretariaat van de Erkenningscommissie:

beatrijs.craps@ond.vlaanderen.be

Voor opleidingen die door meerdere instellingen gezamenlijk wordt aangeboden, moet de aanvraag ondertekend worden namens alle aanbiedende instellingen of moet de instemming van alle instellingen blijken uit een schriftelijke bevestiging.

Inhoud van het dossier
 1. Algemene gegevens  1. naam van de instelling

  2. benaming van de opleiding

  3. adres van de instelling

  4. tel/fax van de instelling

  5. e-mailadres van de instelling

  6. website van de instelling

  7. naam en functie contactpersoon

  8. tel nr. contactpersoon

  9. e-mailadres van contactpersoon


 2. Gegevens Hoger Onderwijsregister

  Vermeld alle gegevens die op het ogenblik van de aanvraag voorkomen in het Hoger Onderwijsregister en vermeld daarnaast in vette letters alle gevraagde wijzigingen; hierbij moeten ook de eventuele wijzigingen in de doelstellingen van de opleiding worden vermeld.

 3. Motivering van de aanvraag tot wijziging  1. Indien het een aanvraag betreft tot wijziging van de benaming.
   Motiveer de gevraagde wijziging van benaming rekening houden met volgende aandachtspunten:
   -overeenstemming met doelstellingen en programma van de opleiding;
   -eventueel verwijzing naar beroep(en) waartoe de opleiding toegang kan geven;
   -herkenbaarheid van de opleiding tegenover andere opleidingen;
   -betere transparantie in samenhang met andere opleidingsbenamingen.  2. Indien het een wijziging van de onderwijstaal betreft.
   Motiveer de gevraagde wijziging:
   - verwijs naar de bepalingen van art. 91 van het structuurdecreet van 4 april 2003;
   - omschrijf het beoogde doelpubliek van de opleiding;
   - geef aan in welke mate zulks verandert t.o.v. de huidige situatie.  3. Indien het een wijziging in de aard (statuut) van de opleiding (bv. een master-na-master of een bachelor-na-bachelor die gewijzigd wordt in een initiële master of een initiële bachelor) .
   Motiveer de gevraagde wijziging:
   - licht de doelstellingen van het gewijzigde programma toe;
   - omschrijf het beoogde doelpubliek van de opleiding;
   - vermeld de toegangsvoorwaarden van de opleiding. 4. Programma van de opleiding

  Geef het volledig thans geldende programma van de opleiding met de opleidingsonderdelen weer en daarnaast het eventueel gewijzigde programma dat zal aangeboden worden bij invoering van de gevraagde wijziging, of geef aan welke recente wijzigingen in het programma de gevraagde wijziging van benaming, opleidingstaal of aard van de opleiding rechtvaardigen.

Goedgekeurd door de erkenningscommissie op 31 januari 2007De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina