Aanvraag van de erkenning als verzender van meststoffenDovnload 78.45 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte78.45 Kb.

Aanvraag van de erkenning als verzender van meststoffen

MB-160816
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VLM Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen):

  • Velodroomstraat 28, 8200 BRUGGE

T 050 45 90 18 - F 09 276 23 35 – vervoer.west@vlm.be

  • Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 GENT

T 09 248 55 69 - F 09 276 23 35 – vervoer.west@vlm.be

VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg):

  • Cardijnlaan 1, 2200 HERENTALS

T 014 25 83 74 - F 011 29 87 98 – vervoer.oost@vlm.be

T 011 29 88 26 - F 011 29 87 98 – vervoer.oost@vlm.be

Bezoekuren: volgens afspraak

In te vullen door de Mestbank

ontvangstdatum
controledatum


datum volledig en ontvankelijk dossier
datum beslissing
Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om door de Mestbank erkend te worden als verzender van meststoffen. Als u al erkend bent als verzender en een hernieuwing of wijziging van de erkenning wilt aanvragen, kunt u dat ook doen met dit formulier.

Meer informatie over de erkenning als verzender vindt u op www.vlm.be > Doelgroepen > Erkende verzenders.

Aan wie bezorgt u dit formulier?

Stuur uw aanvraag aangetekend naar de Mestbank in uw provincie. Het adres vindt u bovenaan op dit formulier.Hoe gaat het verder met uw aanvraag?

Als uw aanvraag volledig is, brengt de Mestbank u binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte van haar beslissing. Als de aanvraag onvolledig is, meldt de Mestbank dat met een aangetekende brief binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van uw aanvraag. U moet binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van die melding de ontbrekende gegevens aangetekend aan de Mestbank bezorgen. De Mestbank brengt u binnen 90 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag op de hoogte van haar beslissing.
Soort aanvraag

1

Kruis aan welke aanvraag u indient.

Met dit formulier kunt u een eerste aanvraag, een hernieuwing, een uitbreiding met één of meer meststoffen, of een schrapping van één of meer meststoffen aanvragen. U mag meer dan één hokje aankruisen.


eerste aanvraaghernieuwinguitbreiding met meststoffenschrapping van meststoffen


Gegevens van de aanvrager

2

Vul de gegevens van de onderneming in.

Als het om een eerste aanvraag gaat, moet u alle gegevens invullen, met uitzondering van het uitbatingsnummer. De Mestbank kent het uitbatingsnummer toe, samen met de beslissing tot erkenning.

Als het om een hernieuwing, uitbreiding of schrapping gaat, vult u alleen uw uitbatingsnummer, en uw naam en adres in. De gegevens tussen vierkante haakjes vult u alleen in als ze gewijzigd zijn ten opzichte van uw laatste aanvraag.ondernemingsnummer

     
uitbatingsnummer

     
naam onderneming

     
rechtsvorm

     
straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
[telefoonnummer]

     
[gsm-nummer]

     
[fax]

     
[e-mailadres]

     


Activiteit van de aanvrager

3

Vul in welke activiteit u uitoefent.


producent of opslag van eindproducten conform de verordening nr. 1069/2009. Ga naar vraag 4.


producent of opslag van gedroogde andere meststoffen, afkomstig van een vergistingsinstallatie. Ga naar vraag 5.


producent of opslag van champost. Ga naar vraag 5.


producent of opslag van champignonsubstraat. Ga naar vraag 5.


producent of opslag van schuimaarde. Ga naar vraag 5.


producent of opslag van groen- en gft-compost. Ga naar vraag 5.
4

Vul het erkenningsnummer in dat conform verordening nr. 1069/2009 aan de installatie werd toegekend, alsook de datum waarop die erkenning afloopt.
erkenningsnummer

     
einddatum van de erkenning

dag

  

maand

  

jaar

    

Gegevens van de uitbating

5

Vul de gegevens in van de uitbating waar de meststof of meststoffen opgeslagen of geproduceerd worden.uitbatingsnummer

     
naam uitbater

     
straat en nummer uitbating

     
postnummer en gemeente uitbating

     
6

Vul de gegevens in van de meststof waarvoor u als verzender erkend wilt worden.

Als het om een uitbreiding of schrapping gaat, vermeldt u in de linkerkolom bij ‘soort’ welke soort aanvraag voor die meststof van toepassing is, namelijk: U = uitbreiding, S = schrapping. Anders laat u die kolom leeg.


soort (U of S)

soort meststof

meststofcode bij de Mestbank

     

     

     
     

     

     
     

     

     


Dossierkosten
7

Stort de dossierkosten op rekeningnummer BE45 375111725689 van de Vlaamse Landmaatschappij. Als mededeling vermeldt u: Dossierkosten erkenningsaanvraag. De BIC-code voor dat rekeningnummer is BBRUBEBB.

De dossierkosten zijn afhankelijk van het soort erkenning:

- eerste erkenning of hernieuwing: 100 euro

- uitbreiding van de erkenning: 50 euro

- schrapping van meststoffen: geen dossierkosten.

Als u meer dan één aanvraag gelijktijdig doet, betaalt u alleen de dossierkosten van de duurste aanvraag.

Bij te voegen bewijsstukken

8

Afhankelijk van het soort aanvraag moet u de onderstaande bewijsstukken bij uw aanvraag voegen:

  • een betalingsbewijs van de dossierkosten. Dat kan een kopie van het rekeninguittreksel of een bewijs van een digitale betaling zijn.

  • een uittreksel uit het Strafregister:

    • Het uittreksel uit het Strafregister mag maximaal één maand oud zijn en moet aantonen dat er geen strafrechtelijke veroordelingen zijn in het kader van het Mestdecreet of verordening 1069/2009 of 1013/2006 (wetgeving in verband met de import en export van mest en afvalstoffen), of in het kader van uw werkzaamheden producent of uitbater van een mestopslag.

    • Als u de aanvraag doet als rechtspersoon, moet u het uittreksel uit het Strafregister toevoegen voor elke juridisch aansprakelijke persoon of persoon met leidinggevende functie, en voor de rechtspersoon zelf. U kunt dat uittreksel per brief, fax of e-mail aanvragen bij FOD Justitie - DG RO - Dienst Centraal Strafregister - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel - T 02 552 27 48 – F 02 552 27 82. In uw aanvraag vermeldt u de naam van de vennootschap, de reden van de aanvraag en het adres waarop het uittreksel bezorgd moet worden.

  • een afschrift van de oprichtingsakte en de wijzigingsakten tot op de datum van de aanvraag.

Als de Mestbank dat nodig vindt, kan ze u vragen om andere, aanvullende documenten te bezorgen.

In de onderstaande tabel zijn de verplichte bijlagen aangekruist. De niet-verplichte bijlagen voegt u alleen bij uw aanvraag als de gegevens gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige aanvraag.


eerste aanvraag

hernieuwing

uitbreiding
alle aanvragen:
betalingsbewijs van de dossierkosten

x

x

x
aanvraag als natuurlijk persoon:
uittreksel uit het Strafregister

x

xaanvraag als rechtspersoon:
uittreksel uit het Strafregister per juridisch aansprakelijke

x

xuittreksel uit het Strafregister rechtspersoon

x

xafschrift van de oprichtingsakte en wijzigingsakten

x
Ondertekening

9

Vul de onderstaande verklaring in.

Als het gaat om de erkenning van een rechtspersoon, laat u iedereen die juridisch aansprakelijk is voor de rechtspersoon of die een leidinggevende functie in de rechtspersoon heeft, dit formulier mee ondertekenen.
Ik verklaar op erewoord dat alle gegevens in deze aanvraag naar waarheid ingevuld zijn.
datum

dag

  

maand

  

jaar

    handtekening 1

     

handtekening 2voor- en achternaam

     

voor- en achternaam

     
handtekening 3

     

handtekening 4voor- en achternaam

     

voor- en achternaam

     


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina