Aanvraagdocument duplicaat van getuigschriften/diploma’sDovnload 18.21 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte18.21 Kb.
Aanvraagdocument duplicaat van getuigschriften/diploma’s

Geachte mevrouw/mijnheer,

Graag had ik een duplicaat van mijn getuigschrift of diploma basisonderwijs/secundair onderwijs (schrappen wat niet past ) ontvangen,
Met vriendelijke groeten,

Voornaam*:


Familienaam*:
Geboortedatum*:
Straat + nummer*:
Gemeente + postcode*:
Telefoonnummer:
GSM nummer:
E-mailadres:

Naam van de onderwijsinstelling*:


Adres van de onderwijsinstelling:
Schooljaar waarin u bent afgestudeerd*:
Studierichting die u hebt gevolgd (enkel voor secundair onderwijs)*:
Handtekening van de aanvrager,
*verplicht in te vullen
1) Voor een duplicaat van een diploma van het basisonderwijs:

U stuurt het ingevulde document naar de onderwijsinstelling waar u basisonderwijs hebt gevolgd. Een lijst van de basisscholen vindt u op volgende website: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao .
Opgelet, indien uw school ondertussen niet meer bestaat, kan u voor verdere informatie terecht bij de koepelorganisatie waaronder de betrokken school valt. De koepelorganisatie kan u eventueel meedelen welk schoolbestuur momenteel verantwoordelijk is voor de opgedoekte school. De betrokken koepel kan dus zelf geen duplicaten van diploma’s afleveren.
Hierna vindt u een lijst van de koepelorganisaties:
- Voor het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: de betrokken scholengroep of het Gemeenschapsonderwijs:

Alhambragebouw,

Emiel Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel,

telefoon: 02/790.92.00


- Voor het gemeentelijk onderwijs: het gemeentebestuur, i.c. de schepen van Onderwijs of richt u rechtstreeks tot:

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG)


Ravensteingalerij 3 bus 7
1000 Brussel
telefoon: 02/506.41.50 - fax: 02/502.12.64
e-mail: info@ovsg.be
website: http://www.ovsg.be

- Voor het provinciaal onderwijs:

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)
Koloniënstraat 18-24 bus 5
1000 Brussel
telefoon: 02/514.19.00 - fax: 02/512.66.36
e-mail: provinciaal.onderwijs@pov.be
website: http://www.pov.be


  • Voor het vrij onderwijs: de betrokken VZW, natuurlijke persoon of feitelijke vereniging. Indien ook deze zijn opgeheven richt u zich best tot de overkoepelende organisatie met de vraag u door te verwijzen naar het verantwoordelijke schoolbestuur. Let op: de koepelorganisatie kan zelf geen duplicaat leveren. Via de koepel kan u enkel in sommige gevallen de uitreikende instantie van het oorspronkelijke getuigschrift op het spoor komen:

Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO)
Guimardstraat 1
1040 Brussel
telefoon: 02/507.06.66 - fax: 02/507.06.87
e-mail: vvkbao@vsko.be
website: http://www.vvkbao.be

Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen


Nachtegaalstraat 8
2060 Antwerpen
telefoon: 03/313.23.33
e-mail: steinerscholen@oko.be
website: http://www.steinerscholen.be

Federatie van Onafhankelijke, Pluralistische, Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)


Kartuizerlaan 20
9000 Gent
telefoon: 09/233.94.90 - fax: 09/233.87.02
e-mail: fopem@skynet.be
website: http://www.fopem.be

Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VOOP)


Koninklijke Laan 9
2600 Berchem
telefoon: 03/230.03.84 - fax: 03/230.64.94
e-mail: info@denisegresiac.be en directie@denisegresiac.be
website: http://www.voop.be

Raad van Inrichtende machten van het Protestants-Christelijk onderwijs


Bruyningstraat 56a
8510 Marke-Kortrijk
Telefoon: 056/24.04.45
e-mail: info@ipco.be
website: http://www.ipco.be

2) a. Voor een duplicaat van een diploma secundair onderwijs tot en met het schooljaar 1993-1994:

U stuurt dit ingevulde document naar:

Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming


Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Scholen Secundair en Deeltijds Kunstonderwijs
Schoolbeheerteam + provincie waar uw school gelegen is
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
fax: 02/553.87.25
e-mail: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be

Indien uw school intussen niet meer bestaat, moet u zich eveneens richten tot bovenstaand adres.

b. Voor een duplicaat van een diploma secundair onderwijs vanaf het schooljaar 1994-1995:

Stuur het ingevulde document naar de onderwijsinstelling waar u het secundair onderwijs hebt gevolgd. Een lijst met secundaire scholen vindt u op volgende website: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so.

Als uw school intussen niet meer bestaat, richt u zich best tot:

Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming


Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Scholen Secundair en Deeltijds Kunstonderwijs
Schoolbeheerteam + provincie waar uw school gelegen is
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
fax: 02/ 553.87.25
e-mail: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be
Op dit adres kan men nagaan in welke school uw diploma zich bevindt. Daarna wendt u zich tot deze school.

c. Voor diploma’s uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap:

Neem contact op met het secretariaat van de examencommissie:

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brusseltelefoon: 02/528.09.32
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina