Aanvraagformulier nationale inkorfcentra 2015Dovnload 59.26 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte59.26 Kb.
AANVRAAGFORMULIER NATIONALE INKORFCENTRA 2015

VERENIGINGSGEGEVENS

GEGEVENS IN DEZE KOLOM INVULLEN

NPO-verenigingsnummerNaam verenigingAdres inkorflokaalVestigingsplaats inkorflokaalPostcode inkorflokaalTelefoonnummer inkorflokaalVereniging is lid van afdeling

Gelders-Overijsselse Unie (Afd. 8)
CENTRUMLEIDER NATIONALE CONCOURSEN

GEGEVENS IN DEZE KOLOM INVULLEN

Verenigings /lidnummer centrumleiderNaam centrumleiderAdres centrumleiderWoonplaats centrumleiderPostcode centrumleiderTelefoonnummer centrumleider
Voor alle Nationale en Internationale concoursen dienen er Nationale inkorfcentra aangevraagd te worden.

 Hieronder aankruisen d.m.v. X of d.m.v. ja of nee wat van toepassing is.Concoursen

Vlucht

code


Datum van

inkorven

Datum van

lossen

Invullen door de vereniging

Invullen door de Afdeling

ja

nee

ja

Nee

1. St. Vincent (ML)

A24

09 juni

12 juni

1.

1.

1.

1.

2. Aurillac (ML)

A25

16 juni

19 juni

2.

2.

2.

2.

3. Cahors (ML)

A27

30 juni

03 juli

3.

3.

3.

3.

4. Chateauroux

E27

02 juli

04 juli

4.

4.

4.

4.

5. Orange (OL)

A28

07 juli

10 juli

5.

5.

5.

5.

6. Mountauban (ML)

A30

21 juli

24 juli

6.

6.

6.

6.

7. Melun

(Derby der Junioren)

J37

11 september

13 september

7.

7.

7.

7.


ELECTRONISCH CONSTATEERSYSTEMEN

Wij verzoeken u om aan te kruisen welk(e) syteem/systemen in uw inkorfcentrum aanwezig is/zijn.__ Atis __ Tipes

__ Bricon __ Unikon

__ Megasystem

__ Tauris

AANVRAAGFORMULIER NATIONALE INKORFCENTRA 2015


Deze gegevens zijn verstrekt door:Verenigings /lidnummerNaamAdresPostcodeWoonplaatsTelefoonnummerFunctie bij vereniging
Stempel Afdeling


Alleen aanvraagformulieren die voorzien zijn van een stempel van de afdeling worden in behandeling genomen.  • De Nationale inkorfcentra zijn verplicht om bij alle Nationale concoursen de inkorf- en wedvluchtbescheiden digitaal en op papier aan te leveren. De Nationale inkorfcentra die normaal niet met het Winver programma werken kunnen dit via hun eigen programma doen.

  • Een vereniging is niet verplicht om voor alle concoursen te fungeren als Nationaal inkorfcentrum. Dit mag bijvoorbeeld ook alleen voor Chateauroux of de Derby der Junioren.

  • Ook dit jaar werken wij met een automatische incasso wat betreft het innen van de gelden, dit gebeurt op basis van de zogenaamde verreken methode. Eén van de voorwaarden om als Nationaal Inkorfcentrum te mogen fungeren is het invullen van de bijgesloten machtiging.

Zie verder op de volgende paginaMACHTIGING INCASSO NATIONALE INKORFCENTRA 2015
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Nationale Concours Organisatie om bedragen van zijn/haar post- of bankrekening af te schrijven i.v.m. deelname aan de Sectorale Nationale Concoursen in 2015.
De machtiging geldt alleen voor de concoursen waarvoor de vereniging door de NPO is aangewezen als Sectoraal/Nationaal Inkorfcentrum.
Om de uit te keren poulegelden zo snel mogelijk bij de verenigingen te krijgen wordt er gewerkt op basis van de zogenaamde verreken methode.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
************************************************************************************************************
MACHTIGING INCASSO


VerenigingsnummerNaam vereniging (hier dient u de naam in te vullen die op het dagafschrift staat)Vestigingsplaats verenigingPost- of bankrekening vereniging

(beslist Ibannr. Invullen)

Biccode bank
Naam en voorletters penningmeesterAdres penningmeesterPostcode en woonplaats penningmeesterTelefoonnummer penningmeester


Datum:

- -2015

Handtekening:

................................................................

AANVRAAGFORMULIER INKORFCENTRA BERGERAC &

ARGENTON 2015

VERENIGINGSGEGEVENS

GEGEVENS IN DEZE KOLOM INVULLEN

NPO-verenigingsnummerNaam verenigingAdres inkorflokaalVestigingsplaats inkorflokaalPostcode inkorflokaalTelefoonnummer inkorflokaalVereniging is lid van afdeling

Gelders-Overijsselse Unie (Afd. 8)


Naast de nationale vluchten is er nog 1 marathonvlucht welke meetelt voor de NU en afdeling. Tevens organiseert de NU een extra dagfondvlucht op 1 augustus. Voor beide vluchten dient ook vooraf een inkorfcentrum aangevraagd te worden.
 Hieronder aankruisen d.m.v. X of d.m.v. ja of nee wat van toepassing is.

Concoursen

Vlucht

code


Datum van

inkorven

Datum van

lossen

Invullen door de vereniging

Invullen door de Afdeling

ja

nee

ja

Nee

8. Bergerac (ML)

A31

28 juli

31 juli

1.

1.

1.

1.

9. Argenton (NU-vlucht)

E31

30 juli

01 augustus

2.

2.

2.

2.


ELECTRONISCH CONSTATEERSYSTEMEN

Wij verzoeken u om aan te kruisen welk(e) syteem/systemen in uw inkorfcentrum aanwezig is/zijn.__ Atis __ Tipes

__ Bricon __ Unikon

__ Megasystem

__ Tauris


Pagina van

: Bestanden -> Documenten
Documenten -> Cq-index Huisartsenzorg
Documenten -> De (bijna) eindstanden tot en met 13 april
Documenten -> De deadline voor aanvragen is 1 februari 2015
Documenten -> Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs Engels
Documenten -> Notulen van de vergadering van het wijkplatform zhgb van 26 april 2012
Documenten -> Koninklijk Technisch Atheneum gitbo (kta gitbo) zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 augustus 2012 Aandacht!
Documenten -> Samenstelling: L. Seelen Afd. Tto-duits Richtig oder falsch? "Vmbo" ist eine allgemeine Vorbereitung auf die Berufsbildung
Documenten -> Notulen van de vergadering van het wijkplatform zhgb op 30 september 2010 Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein Aanwezig
Documenten -> Hogere dijken vergroten risico juist
Documenten -> Goeden avond dames en heren Hartelijk welkom aan u allen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina