Aanvraagformulier voor vergunning uitzonderlijk vervoerDovnload 52.88 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte52.88 Kb.

Directie Vergunningen en Rijbewijzen


Dienst Uitzonderlijk Vervoer
City Atrium – Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. : +32 (0)2 277 48 50 - Fax : +32(0)2 277 40 17
E mail : teuv@mobilit.fgov.be


AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING UITZONDERLIJK VERVOER

(In toepassing van het Koninklijk Besluit van 02/06/2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen)De richtlijnen voor het invullen van dit formulier vindt u op onze site :
http://www.mobilit.belgium.be >Uitzonderlijk vervoer > Publicaties

A. Algemene informatie
A.1. Aanvrager 
Naam (of firma):      

BTW Nr (of Nr Rijksreg.):      

Maatschappelijke zetel: Straat:      

Postcode:      

Lokaliteit:      

Land:      

E-mail. :      

Tel. :      

Fax:      

A.2. Gebruiker 

 Zelfde als aanvrager

Naam (of firma):      

Adres: Straat:      

Postcode:      

Lokaliteit:      

Land:      

B. Type van uitzonderlijk voertuig (Gelieve duidelijk leesbaar te schrijven aub)

Aantal aslijnen

Chassisnummer van voertuig :

 • Hoofd

 Sleep van voertuigen:

Trekkend :

     

     

     

     

Getrokken*(modules**):

     

     

     

     

( Duwer :)

     

     

     

     


 Enkelvoudig voertuig zonder lading:

Type:      


     

     

     

     


 Enkelvoudig voertuig met lading: (modules** )

     

     

     

     
* niet invullen indien de totale massa en de massa per as van het uitzonderlijk voertuig (vak C) voldoen aan het Technisch reglement.


**voor de voertuigen samengesteld uit meerdere modules, gelieve de voorziene tabel toe te voegen met aanduiding van de chassisnummers van de modules.C. Karakteristieken van het uitzonderlijk voertuig (alles inbegrepen)Lengte (cm)

Breedte (cm)

Hoogte (cm)

Massa (kg)

     

     

     

 massa voldoet aan Technisch Reglement

 massa voldoet niet  : Voertuigfiche toevoegen : Massa :      

D. Type vergunning (Slechts 1 keuze mogelijk)


 Voertuig categorie 1 :

 Alle wegen in België
 Reisweg : (de gedetailleerde reisweg dient bijgevoegd) Bijkomende lege reisweg(en)
Van : Postcode :       Grens

Tot : Postcode :       Grens

 Voertuig categorie 2 :

 Zone 25 km voor landbouw voertuig Centraal punt :      
 Alle wegen in België voor voertuig van speciale constructie
 Netwerk autosnelwegen
 Netwerk klasse 90
 Reisweg : (de gedetailleerde reisweg dient bijgevoegd) Bijkomende lege reisweg(en)
Van : Postcode :       Grens

Tot : Postcode :       Grens

 Voertuig categorie 3 :

 Netwerk klasse 120


 Netwerk klasse 90 voor kraanauto van 96T
 Netwerk kranen voor kraanauto met massa > 96T
 Reisweg : (de gedetailleerde reisweg dient bijgevoegd) Bijkomende ledige reisweg(en)
Van : Postcode :       Grens

Tot : Postcode :       Grens

 Voertuig categorie 4 :

 Reisweg : (de gedetailleerde reisweg dient bijgevoegd) Bijkomende lege reisweg(en)
Van : Postcode :       Grens

Tot : Postcode :       Grens


E. Aard van de lading
Type van lading :      

Specifiëren :      
De aanvrager verklaart de aanvraag voor oprecht en waarheidsgetrouw.

Datum:       Handtekening van de aanvrager:Formulier individueel AANGETEKEND terugsturen naar bovenstaand adres.

www.mobilit.belgium.be

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina