Aanwezig: Arian Schrauwen(S. K. W.) Adrie van Ginneken(S. K. W.) José Koremans(dhv-vhv estrella’s) Corry van HalterenDovnload 16.97 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte16.97 Kb.
Verslag vergadering verenigingsraad van woensdag 29 mei 2013
Aanwezig: Arian Schrauwen(S.K.W.) Adrie van Ginneken(S.K.W.) José Koremans(DHV-VHV Estrella’s) Corry van Halteren(DHV-VHV Estrella’s)

Cindy Heeren(Achter de St.Jan) Lian v/d Korput(scouting) Gé Jongenelen

(SV Sprundel) Frans Aarts(St.Jan Baptist) Toon de Jong(HKK-PSV St. Isidores)

Joke v/d Broek(KVO) Patrick Hereijgers(verenigingsraad) Nicojan Lazeroms(verenigingsraad) Daniëla Antonissen(verenigingsraad).


Afgemeld: Christ de Jong(speulend sprundel)

1. Nicojan opent de vergadering en heet iedereen welkom


2. Ingekomen stukken: een mail ‘nieuwsbrief verenigingen’ stichting ( deze wordt via de mail verspreid onder de leden van de verenigingsraad).

Mail met de vraag wanneer de St. Jansfeesten 2014 gehouden worden dit wordt verder behandeld bij agenda punt 4.

Sprundelse vlaggen verder bij punt 6 van de agenda.

Brief DHV-VHV over de evenementenkast, ze gaan kosten berekenen voor de sleutel van de kast. Tijdens de St.Jansfeesten en de beachsoccer is de kast niet nodig er wordt een aggregaat gehuurd.

Ingekomen mail van KPN over de Led-display rekening verder bij punt 7 van de agenda.
3. Verslag afgelopen vergadering woendag 6 maart, geen opmerkingen dus hierbij goedgekeurd.
4. St.Jansfeesten 2013 de tentcommissie is nog druk bezig om de sponsoring afgerond te krijgen. De verdere organisatie verloopt goed.

Op 5 juni is een vergadering voor alle deelnemende verenigingen, vanaf deze datum is ook het affiche klaar voor verspreiding.

Als er nog verenigingen zijn die een marktkraam willen huren kunnen zich aanmelden bij Frans Remie van de Ondernemers Vereniging:

remie1947@versatel.nl

De avondvierdaagse georganiseerd door wijkvereniging Achter de St.Jan komt ook dit jaar aan op vrijdagavond in de tent.

Aandacht wordt gevraagd voor het Hippelpad, of dit pad ook in het programma van de avondvierdaagse opgenomen is? Het is belangrijk om dit pad zo vaak mogelijk te gebruiken en te promoten.

De KVO geeft aan de bloemversieringen in de tent dit jaar niet te verzorgen.


De St.Jansfeesten 2014 worden door de verenigingsraad goedgekeurd op 20-21-22 juni.

5. Ontwikkelingen kerk: Thuisvester is nu nog vooral achter de schermen bezig,

na de bouwvak zal er aan de buitenkant iets van te zien zijn.

De hekken, borden en stroomkasten zijn al geplaatst.

De afspraak die thuisvester met het bouwbedrijf heeft gemaakt is dat de werkzaamheden voor de bouwvak van 2014 klaar moeten zijn.

Daarna zal zo snel mogelijk de bebouwing van de Trapkes weggehaald worden.

Het SKW huurt de nieuwe multifunctionele ruimte voor de komende 30 jaar.
Omdat we straks met verschillende partijen van de multifunctionele ruimte gebruik gaan maken is het zeer belangrijk dat alle aktiviteiten goed opelkaar af gestemd zijn.

Daarom is het SKW van plan om tenminste een vergadering per jaar met voorkeur aan het begin van het seizoen ( September) te houden.

Tijdens de vergadering kunnen alle partijen die gebruik maken van de nieuwe ruimte de datums van hun aktiviteiten doorgeven en op elkaar afstemmen.
6.Sprundel 1000 vlaggen, verenigingsraad-ondernemersvereniging en Sprundel promotie hebben samen het ontwerp iets aangepast en nieuwe vlaggen besteld.

De nieuwe Sprundel 1000 vlag wordt tijdens de open deuren dagen gepresenteerd.

Bij de volgende ondernemers is een vlag te koop voor 15.00 Euro:

De Trapkes, autobedrijf Ruud Oomen, Van Meer schoenen, Dian van Trijp verswinkel, Hoeve ’t Oosteind, Astrids Ateljee, Atelier Gravi Plus en kaasboerdeij Ossenblok.

Het is de bedoeling dat met aktiviteiten in Sprundel zoveel mogelijk vlaggen uit hangen.
Bij de Molen in Sprundel wordt de open deuren dag feestelijk afgesloten met optredens van Sprundel Vocaal en de Stuif es Inn band, vanaf 17.00.
7.Led –display, er is op 26 maart en op 22 mei een mail verstuurd vanuit de verenigingsraad aan de KPN.

De mail van 22 mei is beantwoord met dat er binnenkort een oplossing komt, en dat we dan op de hoogte gesteld worden.


8. Thema’s die verenigingen interresseren, Nicojan benadrukt het belang van de verenigingsraad, het doel van de verenigingsraad is de samenwerking tussen verenigingen en het ondersteunen van elkaar en door de coördinatie commissie.

Het is heel belangrijk om van elkaar te weten wat er leeft in de vereniging, en het signaleren van eventuele problemen.

Ook het afstemmen van elkaars aktiviteiten is van belang.

Wij hebben gemerkt dat de belangstelling voor de vergadering af neemt, terwijl met alle veranderingen die in de kern van Sprundel aan de gang zijn het juist interressant is om de vergaderingen bij te wonen.

Bijvoorbeeld het inrichten van het evenementenplein (dat straks op de plek komt waar nu nog de Trapkes staat) is het van belang dat alle verschillende verenigingen die gebruik gaan maken van dit plein ook op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en eventuele faciliteiten die zij nodig hebben op tijd aan kunnen geven.

Om de betrokkenheid bij de verenigingsraad wat nieuwe adem in te blazen, zijn we van plan om bij de volgende vergadering een rondleiding door het nieuwe kerkgebouw te houden.


Er wordt ook een vergadering gepland voor alle mogelijke gebruikers van de kerk.
Verder wordt nog aangekaart dat de wijkenzeskamp steeds meer moeite heeft om genoeg deelnemers te vinden.

Het idee is om de zeskamp voortaan op Koningsdag te houden, en ook dat bv familie’s, vriendengroepen zich in kunnen schrijven. Het idee wordt mee genomen in de vergadering van het Oranje-comité.


9.Rondje verenigingen:

KVO: een naamsverandering voor de hele regio van de KVO ”vrouwen van nu” luid de nieuwe naam. Het is nog niet officieel maar waarschijnlijk gaat dit door.

Verder heeft de KVO veel leden die ook aktief zijn. Iedere maand hebben 2 a 3 aktiviteiten.
Heemkundekring: bezig met het jaarboek 24-25 November tentoonstelling.

Ze zoeken nog meer informatie over de watersnoodramp.


St. Isidorus: Op 9 Juli rondrit poolse kinderen. Dressuur en veel wedstrijden.
Kuierpadje: Er is een plattegrond met de route’s, er zijn 4 routes van van 5km en een overkoepelend pad van 19km.
St.Jan Baptist: 61 meter schieten en de gildendag.
S.V. Sprundel: feest 60-jarig bestaan geweldig goed verlopen.

Er is een normen en waarden commissie opgericht , en vanaf volgend seizoen worden en waarschijnlijk twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Op 4 juni is er een bijeenkomst in de Trapkes door het Centrum Jeugd en Gezin,

over het omgaan met ouders van leden. Hier kunnen leiders van verenigingen ervaringen uitwisselen.


Scouting: Bij de open aktiviteit waren 10 nieuwe kinderen aanwezig, en was dus goed geslaagd.

De vergunning voor het nieuwe gebouw is verleend, en de aannemer is al geselecteerd. De Vissenberg waar de scouting nu nog thuis is gaat hard achteruit.


Achter de St.Jan: het organiseren van de vierdaagse verloopt goed.
DHV-VHVen Estrella’s: gaan samen optreden in de tent van de St.Jansfeesten en ook op de braderie.

De Estrella’s hebben 9 juni concours. Ze hebben de afgelopen concoursen hoge punten gehaald.


10. Rondvraag:

Wat zijn de plannen voor de oude St.Jansschool? Het is bij niemand bekend.

De overlast van met name de plactic containers, melden bij buurtpreventie en gemeente.

De parkeervakken vlak voor de Trapkes zijn altijd gesloten, overdag voor de veiligheid, maar mischien kunnen ze ’s avonds wel open?St. Jansfeesten op de zaterdagavond eens een andere dj proberen?
Nicojan sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina