Aanwezig: de heer/mevrouw voorzitter en de heer/mevrouw secretarisDovnload 7.11 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.11 Kb.
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE TE ……………. GEVESTIGDE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: …………………… B.V. GEHOUDEN OP …………,,,,,,,,,,,,,,,201.... TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Aanwezig: de heer/mevrouw ………, voorzitter en de heer/mevrouw ……, secretaris
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, te weten:
…………….., houder van …% van de aandelen,

…………….., houder van …% van de aandelen;


- dat er geen certificaten van aandelen zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en dat er geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen van de vennootschap is gevestigd tengevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, zodat, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
De voorzitter stelt aan de orde:
* ……………………..

De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen aanvaardt, zodat de desbetreffende besluiten rechtsgeldig zijn genomen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Vastgesteld op ………………………………… 201…..
Voorzitter Secretaris

……………….. …………………..


Document : Notulen van de algemene vergadering van aandeelhoudersVersie : maart 2010De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina