Aanwezig: J. Konink; G. Rouwenhorst; P. de Haan; J. Van den Berg; G. van Silfhout; A. van Wingerden; H. Rouwenhorst; A. Heijne; B. Weyenbarg; C. Schipper; J. En J. DerksenDovnload 13.65 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte13.65 Kb.
Notulen ledenvergadering 16 oktober 2010
Aanwezig: J. Konink; G. Rouwenhorst; P. de Haan; J. Van den Berg; G. van Silfhout; A. van Wingerden; H. Rouwenhorst; A. Heijne; B. Weyenbarg; C. Schipper; J. En J. Derksen;

J. Snijder; J. Jeths; B. van de Berg; B. van Zeist; R. van Zeist; A. van der harst sr; A. van der Harst jr; H. Brink; H. van den Berg; A. Bijsterbosch.......D. de Haan

Afzegging ontvangen van G. van Gelder
Opening

Hein zit de vergadering voor, bijzonder welkom aan de leden die “in de lappenmand” zitten/zaten. Er is een goede opkomst, daar zijn we blij mee. Wij gaan niet opnieuw hameren op de noodzaak van een voorzitter, dit is het afgelopen jaar voldoende benadrukt. Als we terugblikken op het vliegseizoen valt op dat er grote verliezen waren bij de jonge duivenvluchten. Nog een opmerkelijk feit: van een duivenliefhebber ter plekke geconstateerd dat in Rosmalen de jongen massaal niet weg komen na lossing, aandachtspunt voor volgend jaar.


Ingekomen stukken

Opzegging lidmaatschap van M. Cornelissen en J. Ketel; agenda van GOU voor 2 november en agenda voor 26 oktober van Regio 2.


Bestuursmededelingen

 • Aanhangwagen: ja of nee? Zo ja, moet er wel een plek gecreëerd worden want hij kan niet door de deur, misschien een afdak vóór of achter het gebouw. Co Schipper merkt op dat we er nog tot volgend voorjaar de tijd voor hebben. Wij komen hier nog op terug.

 • Duivenbeurs: opbrengst ruim € 540,00; volgend jaar weer, misschien iets andere vorm. Ieder idee is welkom, misschien aangevuld met bonnen bijvoorbeeld van Regio-winnaars. Dank aan alle kopers en schenkers.

 • Bar-inkoop door enkele leden zorgt voor een goede omzet, dank voor hun inzet en inspanningen!

 • Tentoonstellingsdata bekend: 10-11-12 december, feestavond 8 januari

 • Enkele bestuursleden zijn volgend jaar aftredend; wel of niet herkiesbaar hangt af van het al dan niet aantreden van een voorzitter........denk hier allemaal over na!


Notulen van 27 maart

Geen op- of aanmerkingen; Albert merkt nog op dat er een mail was van Gert van Gelder: hij schreef in zijn mail dat de uitnodiging voor de vergadering te dicht lag bij de vergaderdatum; dit is volgens hem in strijd met de statuten. Hein licht dit nog toe: het concept vliegprogramma is pas op 6 oktober bekend geworden op de website en de verenigingsvoorstellen moeten uiterlijk 16 oktober bij de secretaris van de GOU zijn.


Onderhoud gebouw

 • De lekkage is volgens Berend Vos veroorzaakt doordat de putjes verstopt waren, deze dienen regelmatig nagekeken te worden; Gerrit Rouwenhorst zal dit aankomende week doen.

 • Parkeerplaats onderhoud: schoffelen? Jan Konink zal dit coördineren en met enkele stoere binken het terrein onder handen nemen!

 • Voorstel Jan Snijder: scheidingswand zodat de karren met manden uit het zicht zijn, de technische mensen laten hierover hun gedachten gaan.

 • CV-ketel: opmerking Aart: moet deze niet vervangen worden, hij is al zo’n 16 jaar oud? Albert: afgelopen jaren constant energieverbruik, brandt niet zoals in een huishouden, aan het eind van het jaar of in het voorjaar nog eens bekijken, ook huren is een optie.

 • We kijken ook nog naar het contract mer Van Gansewinkel, nu Berend ons afval meeneemt is het eigenlijk overbodig.


Vergaderingen GOU en REGIO

 • Afgevaardigden voor beide vergaderingen: Joop Jeths en Akkie Heijne, met dank aan beide heren voor (wederom) hun bereidheid hier toe. Joop heeft er wat moeite mee, hij heeft op een vorige vergadering de terugkoppeling gemist op de agenda; hij had het gevoel dat hij er dan voor “Piet Snot” zit. Hein zegt toe dat op de eerstvolgende vergadering het verslag van de afgevaardigden als agendapunt wordt opgenomen.

 • Voor Regio 2 zijn er nog vacatures voor verschillende functies, maar wij kunnen niet eens een voorzitter ophoesten....

 • Later beginnen met vliegen: 23 april: stemming: meerderheid is voor

 • Herinvoeren G-vluchten: stemming: meerderheid is voor

 • Voorstellen van onze vereniging naar de GOU-vergadering van 2 november:

 • Wij steunen het voorstel van P.V. Gorssel onder nummer 7-3-2 voor wat betreft de lossingen voor wat betreft het vliegen vanaf stations in de oostelijke helft van België, voor ons dus de zuidelijke lijn.

 • Wij willen graag de VITESSE achter elkaar afwerken, niet onderbreken met een MIDFOND vlucht. Ter voorbereiding Orleans kan de vierde VITESSE vlucht gehouden worden met twee nachten mand.

 • De OVERNACHTFOND is in deze vorm niet weggelegd voor liefhebbers die deze discipline met een paar duiven vliegen. Zij moeten 18 en 25 juni en 9 en 16 juli inkorven; met een paar duiven is dit niet te doen. Ons voorstel is om Brive te zetten naar de week van 21 mei, Cahors in de week van 4 juni; dan Perigueux naar de week van 2 juli: dan zit er tussen de overnachtvluchten steeds een week rust.

 • Wij steunen de verenigingsvoorstellen om de G-vluchten weer in te voeren; wel zien we graag het volgende opgenomen:

 • Van de derde G-vlucht een zgn terugkomvlucht maken van rond de 100 kilometer; zodat jongen ingelast kunnen worden die jonger zijn of inmiddels terug zijn gekomen van een eerdere vlucht/africhting

 • Tevens graag ter voorbereiding Mantes la Jolie voor G34 of G35 ook een vlucht met twee nachten mand aanhouden.
  • Opmerking Bessel van Zeist: waarom niet eerst twee keer in Nederland lossen met jonge duiven, ook Geert van Silfhout vindt dat de duiven wat vaker in de grote wagen moeten op korte afstanden. Hein merkt op dat hierover door veel mensen heel verschillend wordt gedacht.


Bar

De bezetting is op dit moment voldoende; probleem is de beëindiging van het lidmaatschap van Johnny Ketel: hij zit met zijn papieren (verklaring van Sociale Hygiëne) in de verenging.. Nu is bij ongelukken het bestuur eindverantwoordelijk, en dat is een onaanvaardbaar risico. Er zullen mensen moeten zijn die dit diploma gaan halen. Opmerking Jan Konink: hij heeft dispensatie, ook Henne Rouwenhorst omdat ze al zo lang “in het vak zitten”; dit is vastgelegd in het bestuursreglement dat wij gemaakt hebben voor het verkrijgen van de horeca-vergunning; andere optie is dat Johnny Ketel rustend lid blijft. Hein zal dit overleggen met Johnny.


Rondvraag

Joop Jeths: wat zijn precies de verenigingsvoorstellen? De secretaris zorgt ervoor dat hij ze krijgt.

Jan Derksen: dank voor de attentie van de vereniging, bezorgd door Jo Daals; Co Schipper sluit zich hier bij aan.

Aart Bijsterbosch: achter het clubhuis is het een zootje........Als de opruimploeg de parkeerplaats onder handen neemt zullen ze ook even achter het gebouw kijken. Misschien is het te achterhalen wie die rommel daar achterlaat.


Afsluiting

Hein dankt allen voor hun aanwezigheid en positieve inbreng; en verzoekt een ieder om nu even aan de baromzet van deze middag te denken.Apeldoorn, 16 oktober 2010

Diny de Haan, secretarisDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina