Aanwezig: Ongeveer 80 mensen waren aanwezig. Bestaande uit bewoners van De Strijp, aantal leden van de Gemeenteraad en ambtenaren van de Gemeente. Afwezig met bericht van verhinderingDovnload 36.26 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte36.26 Kb.
Verslag van de Bewonersbijeenkomst van de Bewonersorganisatie (BO) De Strijp gehouden op maandag 26 november 2012 bij ABA.
Aanwezig: Ongeveer 80 mensen waren aanwezig. Bestaande uit bewoners van De Strijp,

aantal leden van de Gemeenteraad en ambtenaren van de Gemeente.


Afwezig met bericht van verhindering:

Bewoners: Peter Smits, Aris Valkenburg.

Anders: Ron Fitz (BSN), Ineke van Vliet (vz.VBS), Judith vd Broek(Gemeente)

Bij de ingang krijgen de bewoners per huishouden 2 stickers. Deze moest men plakken bij de Speerpunten (Parkeerproblematiek, de Verkeersveiligheid en Jeugdoverlast) die men zelf belangrijk vond. De stickers ( 1 of 2) mochten ook geplakt worden bij Eigen Speerpunten
Voordat de bijeenkomst wordt gestart vraagt Jacob Schot aan de aanwezigen of men de presentielijst heeft getekend. Verder attendeert hij erop, dat er een ideeënbus staat.

Aandacht wordt gevraagd voor het invullen van de interviews. Na invulling kunnen deze, na afloop van de bijeenkomst worden ingeleverd of later gedeponeerd bij de Lange Dreef 151.


Opening.

Jacob Schot (secretaris van BO De Strijp) opent, vanwege ziekte van Riko v.d. Stap (voorzitter), om 20.00 uur de bijeenkomst. Hij wenst Riko van harte beterschap.

Jacob heet iedereen van harte welkom en hoopt dat men na afloop van de bijeenkomst met een goed gevoel huiswaarts zou gaan en dus op een vruchtbare bijeenkomst en avond.

Ook heet Jacob welkom mensen van de Gemeente en Gemeentebestuur.Jacob laat weten dat de bewonersorganisatie alweer 14 jaar bestaat. Volgend jaar, 15 oktober 2013, dus een jubileum: namelijk 15 jaar.

1/2

De organisatie houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen wel en wee in De Strijp.Zoals het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze woonomgeving en de leefbaarheid in de ruimste zin. Tevens heeft de organisatie een eigen website: www.destrijp.net.

2x per jaar komt de Buurtnieuws De Strijp uit. De laatste, nr. 2, kwam deze maand

(november 2012) uit.

Verder deelt Jacob mede dat maandelijks (behoudens de vakantiemaanden juli/augustus) er vergaderd wordt in wijkcentrum Stervoorde. En wel op de tweede woensdagavond van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ze beginnen om 20.00 uur. Voorafgaande aan deze vergadering is er een spreekuur vanaf 19.00 uur voor uw opmerkingen of andere zaken.

Bij de vergadering zijn aanwezig de volgende personen:

-Riko van der Stap, voorzitter BO De Strijp

-Jacob Schot, secretaris/penningmeesterBO De Strijp

-Martien de Brabander de wijkagent.

-Ineke van Vliet voorzitter van de VBS. Onze organisatie valt namelijk onder Vereniging

Buurtraad Steenvoorde (VBS).

-Wim v.d.Berg voorzitter VVE Burcht Endezant

-Gertie Zwijnenburg voorzitter Bewonerscommissie Serre & Wingerd van Vidomes.

-Jasper Voskuilen en/of Karin van Frankenhuyzen van Welzijn Rijswijk. Welzijn Rijswijk

ondersteunt onze organisatie.


Het bestuur van de BO De Strijp bestaat dus uit 2 personen te weten Jacob en Riko.

Dat is nogal weinig en de organisatie hoopt dat er vanavond mensen zijn die zich bij de organisatie willen aanmelden!


Ingekomen Post

-Mail: m.b.t. Verzoek tot plaatsing bankjes. Zie verder in het verslag.

-Mail: van Hr Homan over Verduurzamen. Zie verder in het verslag..

-Mail: m.b.t. Parkeren Warande dadelijk bij Speerpunten aan de orde

-Mail: m.b.t. Verkeersveiligheid.

Tip moeders let op dat als u kinderen naar school brengt uw fietsverlichting in orde is.

-Mail: m.b.t. Parkeren op de stoep. Geeft vaak belemmering!Bij speerpunten aan de orde!


Thema Inbraakpreventie. Presentatie door wijkagent Martien de Brabander.

Martien laat aan de hand van een PowerPoint demonstratie zien wat men zoal moet doen om inbraak in de woning tegen te gaan. Martien deelt mee dat de politie vaak voorlichting geeft ter voorkoming van diefstal. Diverse folders over inbraakpreventie zijn ook verkrijgbaar bv. op het politiebureau en ook hier in de zaal.

Agenten gaan maximaal de wijk in via fietsen, scooters en auto’s.

U kunt zich zelf ook maximaal beveiligen. De corporaties doen hun best maar kunnen niet alles!


2/3

Hieronder worden enkele aandachtspunten genoemd:

-gebruik goedgekeurd hang- en sluitwerk (SKG)

-maak dat het zicht op de woning maximaal is. Snoei waar nodig.

-bel bij onraad 112, daar pak je daders mee.

-alertheid van de burgers is goed voor de politie, zodat zij sneller/beter/actiever kunnen

reageren.

-autosleutels niet voor het grijpen laten liggen

-babbeltrucs en smoesjes:kijk voordat je open doet. Kier standaard. Vraag naar legitimatie als

je het niet vertrouwd. De bank belt niet en komt ook niet langs!

-schakelklok of lampje aan als het donker is. Gelegenheid maakt de dief.

-sluit ramen en deuren. Sleutels uit het slot/nachtslot. Wen jezelf deze maatregelen aan.

-laat geen ladders en klikobakken onder je open raam staan.

-opletten als je de hond uitlaat: sociale controle.

-vanuit de zaal: Tip:schuiframen kan je beschermen met een pin.

-vanuit de zaal: Tip:vervang de batterijen van de rookmelder op je verjaardag.
Vragen vanuit de zaal:

-beveiligingscamera’s op de voordeur. -Oké!

-oranje licht aan de alarminstallatie. -Is geen goed plan.

-snelbusjes door de Strijp.- Zijn vaak sleurders.(zijn mensen die denken dat er wat te halen is, wat bruikbaar is nemen ze mee). Ook zijn er personen die de wijk afleggen en houden de wijk soms een aantal weken in de gaten en dan volgt er een inbraakgolf in de auto’s.

Nummerborden uit het buitenland, moeilijk controleerbaar.
Na afloop van zijn verhaal laat Martien nog wat inbraakwerend hang en sluitwerk zien.

Geeft uitleg hierover aan de zaal.


Nadat alle vragen zijn beantwoord wordt Martien, met het overhandigen van een kleine attentie, bedankt voor zijn duidelijke en leerzame presentatie.
Hieronder nog wat informatie:

.telefoonnummer: 112 (daar pak je daders mee)

.telefoonnummer: 0900-8844 (Geen spoed, wel politie)

.aanmelden voor Burgernet via www.burgetnet.nl of via relatiebeheer

Burgernet,telefoonnummer 070-4243394

.www.politie.nl


Oranje Comité de Strijp/Koninginnedag in de Strijp.

Daar er nog wat tijd is voor de pauze geeft Jacob het woord aan Cees Kouwenhoven van Oranje Comité. Het kan wel eens zijn dat de viering van Koninginnedag in De Strijp 2012 de laatste is geweest. Men heeft namelijk dringend vrijwilligers nodig!!

Zonder aanvulling is het definitief voorbij!

Cees legt een en ander uit wat men zoal op Koninginnedag doet.

Zoals Avondje Strijp, de avond voor Koninginnedag. Hier kan men dan lekker dansen.

15 jaar wordt deze Koninginnedag al georganiseerd! Werd gestart als een klein feestje wat uitgroeide tot een groot feest met duizenden bezoekers.

Kost wel onnoemlijk veel geld welke vaak via sponsoring bijeen wordt gebracht. Deze dag is voor een bedrijf een goede reclame. Verder ook veel vrijwilligers nodig. Deze komen vaak vanuit de Serre. Waar blijven de rest van de Strijpbewoners om te helpen?

3/4


Het is echt 5 voor 12. Feest mag na 15 jaar echt niet stoppen!!!!

Extra handen hebben we daarom hard nodig!!!!!

U kunt zich opgeven bij Cees Kouwenhoven, Serre 46 of info via www.de-strijp.nl

Facebook: Koninginnedag in de Strijp. Na het betoog van Cees volgt er een korte pauze.
Pauze

Tijdens de pauze wordt er gezellig met elkaar gepraat. Tevens vullen diverse mensen de interviews in. Om 21.10 uur wordt er verder gegaan met de bijeenkomst.Speerpunten en wat leeft er in de wijk

Na de pauze komen de Speerpunten aan de orde. Voor aanvang van de bijeenkomst kregen de bewoners per huisnummer/huishouden 2 stickers welke zij moesten plakken bij de diverse Speerpunten zijnde: de Verkeersveiligheid, Parkeerproblematiek, Jeugdoverlast en Eigen Speerpunt.

23 stickers werden er geplakt bij Eigen Speerpunten, 18 bij Parkeerproblematiek, 18 bij de Verkeersveiligheid en 12 bij Jeugdoverlast.

Conclusie:Jeugdoverlast scoort het laagste en uitspringers zijn Parkeerproblematiek en Verkeersveiligheid en Eigen Speerpunten scoort het hoogst.


Karin en Jasper van Welzijn Rijswijk hebben de stickers bij de diverse Speerpunten geteld. Karin licht m.b.t. de Speerpunten nog e.e.a. toe. Daarnaast is zij blij met de fantastische grote opkomst op deze bewonersavond.
4/5

Verder vraagt Karin bij de Eigen Speerpunten bij diverse punten(stickers) voor een toelichting.

Zoals:

-Opknappen sportveld Endezant “Jeu de Boules voor de bewoners”? (4 stickers)Toelichting hierop: Het ging om de toegang. Wie heeft de sleutel? Misschien park anders inrichten?

-Toegankelijkheid 1e bruggetje (nabij de Cirkel) naar de Strijpwetering?( 2 stickers)

Toelichting: Staan paaltjes in de weg, zodat je echt goed moet manoeuvreren om op het fietspad richting Strijplaan te komen. Je komt hier steeds verkeerd uit!

(Noot: paaltjes zijn reeds weggehaald. Zou dus opgelost moeten zijn.)

-Speeltuinen? (2 stickers)

Toelichting: Tussen de beplanting wat looppaden maken voor de jeugd maken.


Karin vraagt aan de aanwezigen na afloop bij de geplakte stickers, indien niet gedaan, voor een nadere onderbouwing bij de geplakte stickers.
De overige Eigen Speerpunten waren duidelijk, zoals:

-Wat gebeurd er met de speelvoorzieningen in de hofjes Serre & Wingerd. Gecontroleerd op veiligheid? ( 2 stickers)

-Vogel (Duiven) overlast (4 stickers) en ganzenpoep (1 sticker)

-Behoud Koninginnedag in de Strijp ( 4 stickers). Mag dus niet weg!!!

-2e bruggetje bij de Anemoondreef. Te hoog en geen stoep. Is wel een schoolroute. (1 sticker)

Toelichting:Te hoog! Dit is vanwege de doorvaart gedaan.

-Verduurzamen wijk of huizen(zonenergie, ventilatie-unit- samen inkopen) is waardeverbetering wijk en huizen + sociale samenhang. Endezant heeft wat initiatieven

(7 stickers!).
Wat betreft de overige (drie) Speerpunten worden de volgende geplakte stickers nader toegelicht:

* Speerpunt Parkeerproblematiek (18 stickers).

Toelichting bij de geplakte stickers:

-Weinig plekken en slordig parkeren bewoners

-Weinig plekken 1e deel Siergaarde


* Speerpunt de Verkeersveiligheid (18 stickers).

Toelichtingen bij de geplakte stickers:

-Er wordt te hard gereden.

-Niet op stoep fietsen/brommen.

-Foutief geparkeerd op onoverzichtelijke plekken. Daardoor bij de Strijplaan onoverzichtelijk

fietspad oversteek gevaarlijk.

-Hinderlijke begroeiing over trottoir (passeren scootmobiele e.d.)

-Auto’s uitladen op Serre (boodschappen,auto wassen e.d.)

-Schilpterrein (zie ook bij Jeugdoverlast).

5/6


* Speerpunt Jeugdoverlast (12 stickers).

Toelichting bij de geplakte stickers:

-Bij Dotterbloemeiland speeltuin. Bankje daar weghalen of bankje bij speelplaats.

Het bankje staat nu uit het zicht!

-Parkeerterrein de Schilp **)

-Overlast af en toe/park

-In het verleden aan de Lange Dreef. Nu nog?

**) Karin deelt mede dat Welzijn Rijswijk, Gemeente en BO De Strijp gaat bezien wat er gedaan kan worden bij overlast op het parkeerterrein bij de Schilp.


Nadat Karin de diverse Speerpunten heeft behandeld neemt Jacob het woord weer over.
En komen de volgende punten, ook nog n.a.v. de Speerpunten aan de orde:

-Hondenpoep/uitlaten hond: Dit valt en staat met de eigenaar van de hond. Als deze de poep opruimt is er niets aan de hand en verder moet hij/zij erop letten waar wel en waar niet een hond mag worden uitgelaten en los mag lopen.

Verder is er een Hondenbeleid in Rijswijk. Jacob zal dit opvragen via Petra van de gemeente en publiceren op de site: www.destrijp.net. (Is reeds geplaatst)

Aanwezigen zouden graag zien dat (er meer) surveillance op een goed tijdstip wordt gedaan.

Loslopende honden: Opmerking vanuit de aanwezigen. Als je de hondenbezitters hierop aanspreekt worden ze vaak agressief!

Verder vindt men dat Handhaving een zaak is van de gemeente!

Wijkagent Martien de Brabander:Hondenbeleid in Rijswijk is heel helder, ik spreek mensen erop aan in park Endezant dat het daar geen losloopgebied is.

-Bankjes:verzoek om bankjes te plaatsen in de wijk. Aanwezigen reageren niet echt positief.

Bij Dotterbloemeiland zou men graag zien dat het bankje daar weggaat of anders neergezet!

Jacob: Iedereen wil een bankje maar niet voor zijn/haar deur. Verder is er in de wijk te weinig vrije ruimte voor het plaatsen van een bankje, zonder dat het overlast geeft voor de omwonenden. Bij speelvoorzieningen worden wel vaak zitplaatsen gecreëerd maar dan minimaal. Bv Anemoondreef staan wat ronde zitplaatsen en bij de Cirkelflat ronde stenen waar men dan op kan zitten.

-Jacob deelt nog mee dat volgend jaar het College op bezoek komt. We nemen dan zeker punten uit deze bijeenkomst mee!

-Strijpwetering: Verzoek aan Gemeente eens te bezien of al die hekjes moeten blijven staan?

Of dat de hekjes niet teveel op elkaar staan waardoor scootmobiels er niet door kunnen.

Ook wordt hier aandacht gevraagd voor het onderhoud van de slootkanten.

-De Dijk: Verzoek de belemmeringen gelijk te trekken met hekken (zig/zag doorgangen).

Nu worden de belemmeringen, welke op het fietspad liggen omzeild door over het voetpad te rijden.-Bomen: Bomen aan de Strijplaan (misschien ook elders in de wijk) erg hoog. Verzoek:

Kunnen die getopt worden? Was reeds gemeld via het Meldpunt maar tot op heden geen reactie!

-Strooien in de winter: Er is een strooibeleid. Zie hiervoor de site van de gemeente. Tevens geplaatst op onze site. Volgens Petra van de gemeente is er ook een twitteraccount aangemaakt.

-Parkeren op de stoep: Vanuit de zaal. Er wordt te weinig of niets aan gedaan door de politie.

Martien:Te weinig plekken en iedereen doet zijn ding. Bonnen kunnen helpen maar morgen ben jezelf aan de beurt! Bekeuren is een tijdelijke oplossing.

.Tip vanuit de zaal:Parkeer bij de Schilp of ergens waar ruimte is. 6/7

.Vanuit de zaal:Bij ondergrondse containers staan vaak palen zo in de weg dat je, ook met een kleine auto, er net niet kan parkeren. Paaltje weg en dan heb je een (kleine) plek voor een(kleine) auto.

.Verder komt ook aan de orde het parkeren van de bedrijfsauto’s. Hoe lossen we dat op? Niet.

.Vanuit de zaal komt ook nog de opmerking dat mensen hun auto parkeren voor de brandgangen. Dat kan dus echt niet! Bekeur deze a.u.b.

.Zijn er geen nieuwe parkeerplaatsen te creëren?


Jacob sluit de discussie en heeft ook gezien dat mensen van de gemeente diverse opmerkingen vanuit de zaal hebben genoteerd en verwacht dat zij deze meenemen ter verdere uitwerking.
Daarna vraagt Jacob of er mensen bereid zijn om mee te denken met de Parkeerproblematiek in de wijk? Misschien hiervoor een werkgroepje oprichten? We doen dit dan samen met het speerpunt de Verkeersveiligheid in de wijk.
3 mensen geven zich hiervoor op tot oprichting van de “Werkgroep:Parkeerproblematiek/Verkeersveiligheid”, te weten:

.L.Starreveld .R.Marbus .R.Flinterman (hand en spandiensten)


Hierna vraagt Karin hoe het wonen in de Strijp is.

Reacties:

-Positief

-Mooi.


-Kerstborrel met de naaste buren

-Veel groen.

-Blij met de winkel. Dus boodschappen doen daar!
Vragenronde:

-De heer Homan heeft het over Verduurzamen. Hoe maak je je huis energetisch en duurzamer. Goed voor de energierekening en het milieu. Zaken samen inkopen zoals ventilatie-units. Indien men interesse heeft hoort hij dat graag.


Sluiting

Om 22.00 uur precies sluit Jacob de bijeenkomst. Hij bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en de positieve inbreng. Nodigt alle aanwezigen nog uit voor een drankje en daarbij een hapje. En wenst iedereen een wel thuis en morgen gezond weer op.

Dank de mensen van ABA voor de goede verzorging en iedereen die heeft meegeholpen om deze bijeenkomst te doen laten slagen.

En vraagt ook nog even zich op te geven voor de bewonersorganisatie of voor een werkgroep.


Verslag: opgesteld door: Jacob Schot (uitwerking) en Gertie Zwijnenburg(aantekeningen).
7/8


Overzicht van de Presentielijst per huisnummer/huishouden.

In totaal 53 mensen. Als volgt verdeeld:

- Lange Dreef 12 - Endezant 11

- Strijplaan 8 - Wingerd 2

- Fresia dreef 2 - Rieteiland 2

- Watermunt 2 - Serre 1

- Asterdreef 1 - Bieseiland 1

- Dotterbloemeiland 1 - Siergaarde 1

- Strijpwetering 1 - Overig 8

(Gemeente/Gemeentebestuur/Welzijn Rijswijk/Politie)Uit de Ideeënbus:

-Parkeerprobleem: Mensen met eigen parkeerplek (drive-in) verzoek niet te laten parkeren op

de openbare ruimtes.

-Drempels onderhouden (groot verschil in hoogte en stuiteren). Denk aan ambulance enz.

-Koninginnedag in de Strijp een “echt” wijkfeest van maken, door mensen uit de gehele wijk

te laten participeren, middels hand en spandiensten of financieel via sponsoring of lenen van

spullen.

-Collectieve inkoop bv zonnepanelen

-Bij speeltuinen in de beplanting looppaden te maken voor de kinderen.

Aanbrengster wil graag meedenken of het invullen hiervan.

-Verduurzaming wijk:huizen energetisch verbeteren, waardoor onderscheidend in Rijswijk.

Vereniging Buurtraad Steenvoorde

8De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina