Aanwezig: Voorzitter: Herman Lenaerts RaadsledenDovnload 10.22 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte10.22 Kb.
Zitting van de Raad van 26 januari 2016
Aanwezig:
Voorzitter: Herman Lenaerts

Raadsleden: Annie Beutels - Dewelde Raf - Hilde Foriers - Annie Lismont - Niclaes Patrick - Ludo Pluymers

Secretaris wnd.: Rina JanssensMaatschappelijk werkers: Greta Herinckx - Katja Mellaerts - Liesbeth Mertens - Ludo Vanderweyden (besloten vergadering) en Tinne Trompet (stagiaire)Verontschuldigd: Lydia Dewil en Grossen Rik, raadsleden


Dagorde

Openbare zitting

 1. Verslag openbare zitting dd. 29 december 2015Besloten zitting

 1. Verslag besloten zitting dd. 29 december 2015

 2. Sociale dossiers

 3. Aanvragen schuldbemiddeling

 4. Bepaling/ herziening van de bijdrage voor gebruikers van de thuisdiensten

 5. Aanvragen stookoliepremie

 6. Aanvragen mantelzorgpremie

 7. Toekenning vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van Carla Winnen, technisch beambte poetsdienst

 8. Vaststelling van het individueel jaarsalaris van een technisch beambte poetsdienst Op De Beke Cindy wegens indiensttreding met ingang van 1 december 2015

 9. Uitoefening budgethouderschap voor betaling >1240 euro

Mededelingen en briefwisseling


De voorzitter verwelkomt de raadsleden en opent de vergadering om 19u30.


Vervolgens vangt de voorzitter aan met de agenda van de zitting dd. 26 januari 2016.


Openbare zitting:

1. Verslag openbare zitting dd. 29 december 2015
De notulen van de raad van vorige openbare zitting, waarvan een afschrift naar de leden werd verstuurd, worden zonder opmerkingen door de Raad unaniem goedgekeurd.

_______________________________________________________________________Mededelingen en briefwisseling
De raad neemt kennis van volgende mededelingen en briefwisseling:

  • Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage: verhoging van de interventiedrempels vanaf 1 januari 2016 en indexatie van het bedrag om als persoon ten laste te worden beschouwd.

De voorzitter besluit de zitting om 22u30.De volgende OCMW-raad zal plaatsvinden op donderdag 25 februari 2016.

Rina Janssens Herman LenaertsSecretaris VoorzitterRaad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 januari 2016 Pagina
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina