Aanwijzingen voor auteurs voor het Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (tavg)Dovnload 37.9 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte37.9 Kb.
Aanwijzingen voor auteurs voor het Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (TAVG).

De redactie van het TAVG volgt de ‘Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals’ (Vancouver style). Te vinden op: http://www.icmj.org en de Nederlandse versie op http://www.ntvg.nl/over_ntvg/uniforme-voorschriftenWerkwijze:

 • Graag het onderstaande aanbiedingsformulier invullen,

 • Kopij in Word aanleveren (lettertype Verdana 10punt) via tavg@nvavg.nl,

 • aantal woorden tot ongeveer 2500 (bij overschrijding overleggen met contactpersoon redactie)

 • van artikelen een puntsgewijze samenvatting bijvoegen,

 • een Engelstalige abstract maken,

 • gebruik bij het intikken zo min mogelijk functies en geen eigen pagina opmaak-deze gaan verloren bij het converteren naar het lay-outprogramma,

 • afkortingen: de eerste keer in de tekst voluit vermelden met de afkorting tussen haakjes er­ achter,

 • literatuurverwijzingen in Vancouver Style, nummer in de tekst vermelden (na het leesteken) en genummerd in volgorde van verschijnen in het stuk. (Zoals in Huisarts en Wetenschap),

 • voorzie tabellen, schema’s en afbeeldingen van een bondige titel en geef in de tekst duidelijk de plaats aan,

 • NB: graag originele tabellen/plaatjes/foto’s/grafieken/schema’s in .JPG of .TIFF formaat bijvoegen. Dit geldt vooral voor foto’s, schema’s en grafieken die met andere dan MsOffice­ applicaties gemaakt zijn.

 • Kwaliteit .JPG of .TIFF bestand met minimaal 300 dpi,

 • vermeld duidelijk: naam en voornaam van de auteur(s), titulatuur, functie, werkplek, e-mail adres en telefoonnummer,

 • vermeld of een artikel elders gepubliceerd of aangeboden is,

 • vermeld mogelijke belangenverstrengeling,

 • de opmaak wordt door de redactie aangepast aan die van het tijdschrift.

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen redactioneel aan te passen.

Inhoudelijke wijzingen worden in overleg met de auteur aangebracht.

Van gepubliceerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie. Na overleg met de redactie kan een artikel aan anderen aangeboden worden.Praktische werkwijze bij de behandeling van aangeboden kopij.

Elk oorspronkelijk artikel wordt doorgestuurd naar zes AVG’s ter beoordeling. Indien het relevant is voor het onderwerp, worden extra externe deskundigen ingeschakeld. Alle opmerkingen worden ver­zameld door de eindredacteur. De commentaren worden aan de auteur voorgelegd waarna de auteur aanpassingen aan kan bren­gen. De redactie beslist over plaatsing in het tijdschrift. Na een jaar worden alle TAVG-nummers in hun geheel geplaatst op www.nvavg.nl.Onderstaande gegevens invullen en met het artikel aanleveren op tavg@nvavg.nl

Titel Artikel
Auteurs

1ste auteur

2de auteur

3de auteur

4de auteur

5de auteur

6de auteur

TitulatuurVoornaamVoorlettersTussenvoegselAchternaamFunctieWerkplek*Telefoone-mail adresCorrespondentieadres 1ste auteur

Instelling:
Afdeling:
Adres/Postbus:
Postcode:
Plaats:
Elders gepubli­ceerd / aangeboden
Belangenverstrengeling
Samenvatting artikel

Hier invoegen

English abstract

Hier invoegen

Bestandsnaam artikel
Bestandsnamen meegele­verde afbeeldin­gen/tabellen/ schema’s/grafieken (.JPG of .TIFF formaat, min. 300 dpi)
Datum van indienen bij het TAVG:
*Voorbeeld:

Melatonin treatment in individuals with intellectual disability and chronic insomnia: a randomized placebo-controlled study

W. Braam,1,3 R. Didden,2 M. Smits3 & L. Curfs4

1 ’s Heeren Loo Zuid,Wekerom, The Netherlands

2 Radboud University Nijmegen, The Netherlands

3 DepartmentofNeurology,GelderseVallei Hospital, Ede, TheNetherlands

4 Department of Clinical Genetics,Academic Hospital Maastricht / University Maastricht, The NetherlandsCorrespondentieadres: Dr.Wiebe Braam, ’s Heeren Loo Zuid, Postbus 75, 6710 BB Ede, Nederland (e-mail: wiebe.braam@sheerenloo.nl).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina