Aanzien van Máxima, HetDovnload 182.55 Kb.
Pagina3/5
Datum22.07.2016
Grootte182.55 Kb.
1   2   3   4   5

t72841 rass hist soci - V - 16br
___________________________Helden van Israël

In het huidige Israël kent iedere generatie zijn slagvelden. Israël werd geboren in oorlog. Het land dankt zijn bestaan aan de helden die hun leven riskeerden of opofferden om het voortbestaan van de Joodse staat veilig te stellen. Dit boek is aan hen gewijd. Het bevat tweeënvijftig korte biografieën, verdeeld over vijf historische periodes tussen 1897 en 1998, van mensen die hun aandeel leverden en dit vaak met de dood moesten bekopen. Sommige van hen vervulden later belangrijke posities, de meesten kwamen echter om.
Kampen, De Groot Goudriaan, 1999
Vert. van: Lionhearts. - 1998
t70261 biog jood - V - 18br
___________________________Hellinga, Gerben Graddesz / Pioniers van de Gouden Eeuw

Korte biografieën van zeevaarders, kooplieden, bewindvoerders en andere personen die een rol speelden in het Nederlandse koloniale verleden van de zestiende en zeventiende eeuw.
Zutphen, Walburg Pers, 2007
t231557 - V - 16br
___________________________Hermans, Dorine / Pieter van Vollenhoven

Biografie van Pieter van Vollenhoven (1939), echtgenoot van prinses Margriet en de eerste Nederlandse en niet-adellijke burger die als lid werd toegelaten tot het Koninklijk Huis.
Amsterdam, Bakker, 2002
t73265 biog - V - 14br
___________________________Hermans, Dorine / 'Vertel dit toch aan niemand'

Analyse van de verhouding in de negentiende en begin twintigste eeuw tussen vorst en (aangetrouwde) leden van het vorstenhuis en de hofhouding aan de hand van brieven van een hofdame en interviews met adellijke nazaten van vroegere hovelingen.
Amsterdam, Mouria, 2006
t225026 - V - 11br
___________________________Herodotos / Veertig verhalen

Veertig verhalen uit (vooral) de eerste vier boeken van de Griekse schrijver Herodotus (5de eeuw v. Chr.).
Amsterdam, Bakker, 1998
t27839 - V - 6br
___________________________Herzberg, Abel J. / Amor fati

Zeven artikelen, waarin een ooggetuige verslag doet van gruwelijke ervaringen, onderlinge verhoudingen en de strijd op leven en dood in het concentratiekamp Bergen-Belsen.
Amsterdam, Querido, 1977
t72131 - V - 3br
___________________________Hillesum, Etty / Het denkende hart van de barak

Brieven uit het doorgangskamp Westerbork, geschreven in de periode november 1942 tot september 1943.
Amsterdam, Balans, 1994
t27799 - V - 6br
___________________________Hillesum, Etty / Het verstoorde leven

Een intelligente en gevoelige joodse vrouw beschrijft haar ontwikkeling en gevoelens tegen de achtergrond van de toenemende bedreiging en isolatie van de joden.
Haarlem, De Haan, 1981
t28471 biog jood - V - 9br
___________________________Hiltermann, G.B.J. / G.B.J.'s kijk op zijn tijd

Persoonlijke geschiedschrijving van de twintigste eeuw, door de AVRO-columnist.
Den Haag, Sdu Uitgevers, 1995
t27148 - V - 16br
___________________________Hoesseini, Safiya / Ik, Safiya

Autobiografie van een Nigeriaanse vrouw, die gered werd van de dood door steniging.
Amsterdam, Mouria, 2003
Vert. van: Io, Safiya. - 2003
t221688 biog - V - 8br
___________________________Houwink ten Cate, J.Th.M. / Fout

Getuigenissen van enkele NSB-ers. Zij geven hun, soms zeer eenzijdige, visie op de keuze voor Mussert, de Nazi's, hun leven tijdens en na WO II. De samenstellers hebben dit van inleidingen, verklaringen en kommentaar voorzien.
's-Gravenhage, SDU Uitgeverij Koninginnegracht, 1992
t28366 - V - 7br
___________________________Huizinga, Johan / Herfsttij der middeleeuwen

Studie over levens- en gedachtevormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
Amsterdam, Olympus, 2004
t225477 - V - 47br
___________________________Illés, Vera / Kind van een andere tijd

Autobiografisch getint relaas van de ontwikkeling van een Hongaarse vrouw die in 1956 als meisje naar Nederland vluchtte.
Amsterdam, Prometheus, 1992
t26823 biog - V - 5br
___________________________Iwasaki, Mineko / Mijn leven als geisha

Een voormalige top-geisha verhaalt over haar langdurige opleiding en over haar ervaringen tijdens haar werk.
Baarn, De Kern, 2003
Vert. van: Geisha, a life. - 2002
t73217 psyc - V - 12br
___________________________Jakobsen, Meghan D. / Aanhangsel

Een Deense journaliste beschrijft haar ervaringen tijdens haar tweejarig verblijf in Saoedie-Arabië.
Breda, De Geus, 2002
Vert. van: Det tynde øl : om at være kone i Saudi-Arabien. - 2000
t71864 biog - V - 10br
___________________________Janse, Antheun / De sprong van Jan van Schaffelaar

De achtergrond en de rol in de Nederlands geschiedenis van Jan van Schaffelaar en het gevecht om de toren van Barneveld in 1482.
Hilversum, Verloren, 2003
t220296 - V - 6br
___________________________Jansen, Suzanna / Het pauperparadijs

Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis beschrijft een journaliste anderhalve eeuw Nederlandse armoede en wat daar aan gedaan werd, te beginnen met het heropvoedingexperiment in Veenhuizen in Drenthe.
Amsterdam, Balans, 2008
t231992 fami hist soci - V - 14br
___________________________Jocelyn, Ed / De lange mars

Twee vrienden (een journalist en een historicus) geven hun baan in China op om als eerste buitenlanders in de voetsporen van 'De Lange Mars' van het Rode Leger (1934-1935) te treden.
Haarlem, Hollandia, 2007
t230950 reis - V - 20br
___________________________Johnson, Paul / Napoleon

Beknopte biografie van de Franse keizer (1769-1821).
Amsterdam, Muntinga, 2003
t72807 biog - V - 7br
___________________________Jong, Ruth de / Nederlanders in Israël

Verhalen van Hollands-Joodse immigranten in Israël over hun ervaringen in Israël. Zij hebben allen één doel: meewerken aan de langverwachte terugkeer van het joodse volk naar Eretz-Israël. Er zijn verhalen van Wiesje de Lange, Annie van de Weg, Joost Doekes, Bob Heilbron en vele anderen.
Heerenveen, Groen, 1999
t70738 verh jood - V - 9br
___________________________Joris, Lieve / De melancholieke revolutie

Als een scherp waarneemster observeert de schrijfster de Hongaarse bevolking en zeer precies en gedetailleerd beschrijft zij de situatie in dit Oost-Eurpese land kort na de omwenteling.
Amsterdam, Meulenhoff, 1990
t27299 reis poli - V - 10br
___________________________Joris, Lieve / Het uur van de rebellen

Een als herdersjongen in Oost-Congo opgegroeide jongeman kiest een carrière als beroepsmilitair, maar wordt tijdens de oorlog in Congo-Kinshasa verscheurd door innerlijke strijd tussen zijn ambitie en wanhoop over het vele geweld.
Amsterdam, Augustus, 2006
t227198 lite oorl - V - 15br
___________________________Junge, Traudl / Tot het laatste uur

Herinneringen van de vrouw die van december 1942 tot zijn dood een van de persoonlijke secretaresses van Adolf Hitler was, voorzien van extra biografische informatie en noten.
Baarn, Tirion, 2002
t71817 biog vrou - V - 13br
___________________________Karko, Kate / Namma

Een jonge vrouw, die met een in ballingschap levende Tibetaan is getrouwd, verhaalt over haar ervaringen tijdens een verblijf van zes maanden bij een nomadenstam op de Tibetaanse hoogvlakte.
Vianen, Areopagus, 2001
t71554 vrou biog - V - 10br
___________________________Kielich, Wolf / Vrouwen op avontuur

Belevenissen van enkele Europese vrouwen uit de negentiende en begin twintigste eeuw die, meestal alleen, met alle conventies braken en de wildernis introkken.
Amsterdam, Balans, 1993
t72780 avon reis - V - 8br
___________________________Kikkert, J.G. / Oranje bitter, oranje boven

Korte biografieën van alle leidende stadhouders en koning(inn)en van Oranje-Nassau, van Willem de Zwijger tot en met koningin Beatrix.
Soesterberg, Aspekt, 2001
t71908 biog hist - V - 27br
___________________________Knopp, Guido / Hitlers beulen

Korte levenschetsen van zes medewerkers van Hitler.
Baarn, de Prom, 2001
t71809 - V - 17br
___________________________Koedijk, Sijtje van / De hemel ziet blauw van de dagen

Nooit voor publicatie bestemd levensverhaal van Sijtje van Koedijk (1903-1989).
Amsterdam, Querido, 2002
t220931 verh vrou - V - 6br
___________________________Kooijmans, Luuc / Liefde in opdracht

Leven van de Friese stadhouder Willem-Frederik van Nassau (1613-1664).
Amsterdam, Bakker, 2000
t71064 biog - V - 14br
___________________________Kooistra, Redmar / Beatrix

Documentaire, gebasseerd op publicaties en interviews, over Beatrix als vorstin.
Amsterdam, Bakker, 2000
t70886 - V - 6br
___________________________Kopstukken van het laagland

Honderd portretten van bekende Nederlanders die in de twintigste eeuw hun sporen verdiend hebben op het gebied van de wetenschap, politiek, sport, economie en cultuur.
Amsterdam, Balans, 1999
t70876 hist biog - V - 17br
___________________________Korterink, Hendrik Jan / De zwarte schapen van Oranje

Biografie over Willemina Wennekers. Zij was 25 jaar de minnares van Prins Hendrik. Hij zou zes kinderen bij haar hebben verwekt. Een ervan Pim Lier heeft al eerder de publiciteit gezocht. Verder worden onder andere de affaire Elisabeth le Roi en politiekommisaris van 't Sant besproken.
Hoevelaken, Verba, 1992
t26760 biog - V - 7br
___________________________Kuppenveld, Rian van / Claus, prins der Nederlanden

Fragmenten uit interviews met Prins Claus waarin alle aspecten over zijn leven zoals werk, idealen, hobbies e.d. ruimschoots aan de orde komen.
Ede, Zomer & Keuning, 1991
t26737 - V - 4br
___________________________Kuyper, Eric de / Een vis verdrinken

Polemische notities van de Vlaamse schrijver (1942- ) over de hedendaagse Nederlandse samenleving en cultuur.
Nijmegen, SUN, 2001
t71514 - V - 6br
___________________________Lamb, Christina / De borduursters van Herat

Na 11 september 2001, keert Christina Lamb - een ervaren oorlogsverslaggeefster - terug naar het land van de trainingskampen van al-Quaida.
Amsterdam, Sirene, 2003
t73453 - V - 14br
___________________________Lammers, Fred. J. / Het aanzien van het huwelijk Willem-Alexander & Máxima

'Hét huwelijk', van kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, de voorbereidingen en alles eromheen zijn in woord en beeld terug te vinden in dit boek van de bekende Oranje-journalist Fred Lammers.
Utrecht, Het Spectrum, 2002
t71686 - V - 5br
___________________________Lammers, Fred. J. / Claus

Boek ter nagedachtenis aan prins Claus, waarin naast een weergave van de bekendste feiten uit het leven van de prins, een beschrijving wordt gegeven van zijn voorgangers: de prinsen Hendrik en Bernhard.
Baarn, Tirion, 2002
t71997 biog - V - 7br
___________________________Lammers, Fred.J. / In goede & kwade dagen

Korte levensbeschrijvingen van de huwelijkspartners van de stadhouders en koningen uit het huis Oranje-Nassau, te beginnen met stadhouder Willem I (1533-1584).
Baarn, La Rivière & Voorhoeve, 1996
t28509 - V - 3br
___________________________Lammers, Fred J. / Juliana, gefeliciteerd!

Uitgave ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van prinses Juliana. Dit boek bevat een bijzondere felicitatiebrief van de auteur, gesprekken met mensen die haar onder diverse omstandigheden meemaakten en een portret van de prinses aan de hand van uitspraken die zij in haar lange leven bij allerlei gelegenheden heeft gedaan.
Baarn, Fontein, 1999
t70225 - V - 4br
___________________________Lammers, Fred. J. / Koningin Beatrix: een instituut

De auteur bestudeert de invloed van Koningin Beatrix op de Nederlandse politiek en samenleving.
De Bilt, Bosch & Keuning, 1997
t27643 - V - 6br
___________________________Lange, Wiesje de / Een klaagmuur in Rijssen

Samen met haar zoon David reist de joodse schrijfster vanuit Israel naar Nederland, op zoek naar het verhaal over de in de oorlog omgekomen familieleden. Ze bezoekt de plaatsen waar haar familieleden woonden en brengt ook een bezoek aan Westerbork van waaruit veel familieleden werden afgevoerd naar de vernietigingskampen.
Kampen, Kok Voorhoeve, 1998
t29255 oorl jood hist - V - 4br
___________________________Lans, Jos van der / Koning Burger

Pleidooi voor nieuwe vormen van leiderschap in een tijd dat de kloof tussen burger en politiek ongekende afmetingen heeft aangenomen.
Amsterdam, Augustus, 2005
t224579 - V - 8br
___________________________Latifa / Gestolen gezicht

Het verhaal van Latifa uit Kabul die zestien jaar is als de talibansoldaten in september 1996 haar woonplaats Kabul innemen. Vanaf dat moment is ze een gevangene in haar ouderlijk huis. De eenvoudigste en meest fundamentele vormen van vrijheid worden haar ontnomen. In haar boek getuigt ze van de verschrikkingen van het talibanbewind en vertelt ze hoe ze in mei 2001 naar Europa weet te vluchten. Vanaf ca. 14 jaar.
Baarn, De Kern, 2001
t71692 vrou biog - V - 7br
___________________________LeBor, Adam / Slobodan Milosevic

Biografie van de voormalige president en dictator van Servië (geboren in 1941).
Amsterdam, Balans, 2002
t73083 biog poli - V - 24br
___________________________Lee, Carol Ann / Het verborgen leven van Otto Frank

Biografie van Otto Frank (1889-1980), vader van Anne Frank (1929-1945), met bijzondere aandacht voor het onderduiken en het verraden van het gezin Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Amsterdam, Balans, 2002
t71831 biog oorl - V - 23br
___________________________Le Goff, Jacques / De cultuur van middeleeuws Europa

Politieke, economische, sociale en culturele geschiedenis van Europa.
Amsterdam, Muntinga, 2003
t220144 - V - 24br
___________________________Lewin, Lisette / Vorig jaar in Jeruzalem

Verslag van een acht maanden durend verblijf in Israël.
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1996
t27743 biog - V - 20br
___________________________Liebowitz, Daniel / De laatste expeditie van Stanley

Historische analyse van de ontdekkingsreis door Congo van H.M. Stanley (1841-1904).
Amsterdam, Mets & Schilt, 2007
t231384 - V - 25br
___________________________Linden, Marc van der / Beatrix

Openhartig portret van een vrouw die door menigeen wordt bewonderd, door sommigen wordt verguisd maar die in ieder geval een niet weg te denken rol speelt in onze samenleving.
's-Gravenhage, BZZTôH, 1995
t28076 - V - 8br
___________________________Lipschits, Isaac / Onbestelbaar

Familie- en oorlogsherinneringen van de joodse auteur in de vorm van een brief aan zijn moeder die in Auschwitz omkwam.
Den Haag, Sdu Koninginnegracht, 1992
t231679 oorl - V - 4br
___________________________Loegovskaja, Nina / Ik wil leven

Uit het KGB-archief opgediept dagboek van een Moskouse tiener dat inzicht geeft in het leven van een dissidentenfamilie tijdens de ergste jaren onder Stalin (1932-1937).
Amsterdam, Archipel, 2004
t222824 biog - V J C - 18br
___________________________Lomax, Eric / De spoorwegman

Een liefhebber van treinen raakt na de val van Singapore in 1942 in Japanse gevangenschap en wordt als dwangarbeider ingezet bij de aanleg van de Birma-spoorweg.
Amsterdam, Meulenhoff, 1995
Vert. van: The railway man. - 1995
t70639 psyc biog - V - 10br
___________________________Lugt, Frans de / De ramp van Enschede

Beschrijving van de gebeurtenissen op 13 mei 2000 en de dagen daarna.
Enschede, De Twentsche Courant Tubantia/Oostelijke Weekbladpers, 2000
t71145 - V - 5br
___________________________Maarsen, Jacqueline van / De erflaters

De dochter van een joodse Nederlander en een katholieke Française vertelt over haar leven na 1947, haar kleurrijke Franse familie en haar herinneringen aan haar jeugdvriendin Anne Frank. Vervolg op: t73267
Amsterdam, Cossee, 2004
t222106 biog oorl - V - 6br
___________________________Maarsen van, Jacqueline / Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank

De dochter van een joodse Nederlander en een katholieke Française vertelt over het leven van haar ouders en haar vriendschap met Anne Frank. Wordt gevolgd door: t222106
Amsterdam, Cossee, 2003
t73267 oorl biog - V - 7br
___________________________MacCune, Maggie / Sporen van Emma

Aan de hand van haar eigen herinneringen en de dagboeken en brieven van haar dochter vertelt een moeder hoe deze dochter trouwt met een Sudanese guerillaleider en verongelukt als ze zwanger is.
Amsterdam, Arena, 2001
Vert. van: Till the sun grows cold. - 1999
t71439 vrou biog soci - V - 13br
___________________________Machteloos?

In 11 interviews vertellen Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog meemaakten wat zij zagen en begrepen van de jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting 1940 tot 1945.
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007
t228559 - V - 9br
___________________________Mahmoody, Betty / In een sluier gevangen

Het leven van een Amerikaanse vrouw verandert in een hel als haar Iraanse echtgenoot zich plotseling ontpopt tot een fanatiek Khomeiny-aanhanger.
Weert, M & P, 1989
Vert. van: Not without my daughter. - 1987
t26671 vrou biog - V - 15br
___________________________Mak, Geert / De brug

Verhalen over het oude en nieuwe Turkije aan de hand van ontmoetingen op de brug die het Europese en Aziatische deel van Istanbul met elkaar verbindt.
Amsterdam, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2007
t227519 reis verh - V - 6br
___________________________Mak, Geert / De eeuw van mijn vader

Geschiedenis van het Nederland van de 20e eeuw aan de hand van interviews, oude krantenberichten en bewaard gebleven brieven.
Amsterdam, Atlas, 1999
t70463 biog - V - 24br
___________________________Mak, Geert / Gedoemd tot kwetsbaarheid

Analyse van de gebeurtenissen in de laatste twee maanden van 2004 in Nederland.
Amsterdam, Atlas, 2005
t222244 - V - 3br
___________________________Mak, Geert / De goede stad

Essays over de stadssamenleving in ruime zin en over aspecten van de Nederlandse samenleving en politiek.
Amsterdam, Atlas, 2007
t227988 - V - 14br
___________________________Mak, Geert / Hoe God verdween uit Jorwerd

Beschrijving van de veranderingen die zich met name in de periode 1945-1995 voordeden in en rond het kleine Friese dorp Jorwerd.
Amsterdam, Atlas, 1996
t28482 hist - V - 11br
___________________________Mak, Geert / In Europa

Neerslag van een jaar lang reizen langs plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Europa van de twintigste eeuw.
Amsterdam, Atlas, 2004
t220313 - V - 66br
___________________________Mann, Charles C. / 1491

In vogelvlucht wordt een kleurrijk beeld gegeven van de veelheid aan rijke, oude culturen die op het Amerikaanse continent tot ontwikkeling waren gekomen voor de ontmoeting met de Europese ontdekkingsreizigers.
Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2006
t225257 - V - 36br
___________________________Marina, Imca / De magie van planten

Verhaaltjes en gedichten over de magische betekenis van planten.
Utrecht, Bruna, 1998
t27892 - V - 5br
___________________________Mathabane, Mark / Het lied van Miriam

Het levensverhaal van een zwart Zuid-Afrikaans meisje dat opgroeit in de jaren 'tachtig in een arme wijk van Johannesburg.
Amsterdam, Luitingh-Sijthoff, 2001
Vert. van: Miriam's song. - 2000
t71412 soci vrou - V - 12br
___________________________Meijer, Fik / Koning Herodes

Vertaling van passages uit de 'Oude Geschiedenis van de Joden' van Flavius Josephus (37-100 na Chr.) die betrekking hebben op het (privé-)leven van Herodes, koning der joden (37-4 v.Chr.).
Amsterdam, Ambo, 1998
t70060 - V - 11br
___________________________Meijer, Fik / De oudheid van opzij

Schetsen over allerlei zaken uit het (alledaagse) leven in de Klassieke Oudheid.
Amsterdam, Ambo, 1997
t27619 - V - 6br
___________________________Meijer, Remco / Aan het hof

Beschrijving van de hofhouding van koningin Beatrix.
Amsterdam, Bakker, 1999
t70380 - V - 13br
___________________________Mercier, Louis Sébastien / Niemand ontbijt meer met een glas wijn

Mercier publiceerde tussen 1781 en 1788 vele beschrijvingen van het dagelijks leven in Parijs in die dagen.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1999
Vert. van: Tableau de Paris

1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina