Aarhus klacht tegen de staat der nederlandenDovnload 14.93 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte14.93 Kb.
AARHUS KLACHT TEGEN DE STAAT DER NEDERLANDEN
Stand van zaken

In juni en juli benaderde de NLVOW een aantal mensen met het verzoek feiten aan te leveren om de Aarhus klacht van de NLVOW tegen de Staat te onderbouwen. De respons daarop was niet groot, om niet te zeggen  nihil. Dat kan aan de vakanties gelegen hebben, het kan ook gelegen hebben aan het feit dat ondergetekende zo druk was met ontwikkelingen Friesland dat hij er zelf weinig aan kon doen.

 

Dit wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Onze advocaat, Jan Veltman, heeft twee voorbereidende onderzoeken afgerond en daarover nota’s geschreven die kunnen dienen als bouwstenen voor de in te dienen klacht. En een team van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een aantal WOB-dossiers geanalyseerd om de klacht met feiten te kunnen onderbouwen. 

Nu de grootste drukte in Friesland voorbij is, hebben we samen met Jan Veltman en de studenten uit Rotterdam de draad weer opgepakt. We hebben dus vertraging opgelopen, de klacht nog dit jaar indienen zal niet meer lukken, maar doel is nu om dat begin volgend jaar te gaan doen.

 

Wat hebben we nodig?

In de klacht gaan we (onder meer) betogen dat: (1) de overheid - lees: Rijk, provincies of gemeenten - niet alle feiten heeft gepubliceerd die van belang zijn bij het formuleren van beleid; en (2) burgers niet goed heeft geïnformeerd over een concreet plan of project.

 

In dat kader is het natuurlijk ook van belang hoe het gesteld is met de informatie die Rijk, provincies of gemeenten beschikbaar stellen aan burgers via websites. Is die informatie juist, eenzijdig of zelfs misleidend? In het verleden heeft de Nationale Ombudsman een klacht van de heer Matthijssen over eenzijdige informatie op de website www.windenergie.nl gehonoreerd en juist daarom loont het om in het kader van de Aarhus klacht na te gaan hoe de zaken er nu voor staan. 

Naast www.windenergie.nl gaat het ook om sites als: www.infomil.nl, www.rijksoverheid.nl/onder werpen/ duurzame-energie/windenergie en www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ndernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land, maar er zijn er vast meer. Ook provinciale en gemeentelijke sites kunnen van belang zijn. Sites van particuliere ontwikkelaars doen er niet toe - daar kunnen we niets mee want de klacht richt zich tegen de overheid.

 

We hebben dus mensen nodig die de meest bekende websites van het Rijk of van provincies en gemeenten nalopen om te zien of de informatie wel klopt. Met één of twee avonden komt u al een heel eind. Als dezelfde mensen dezelfde site bezoeken is dat prima: wat de één niet ziet, ziet de ander en als twee mensen hetzelfde zien maakt dat de zaak alleen maar sterker. 

We voegen een formulier bij dat u kunt gebruiken om de uitkomsten aan te leveren. Graag per site een apart formulier. En hou het zo kort en feitelijk mogelijk. Dus geen betogen en geen bijlagen. We moeten aantonen dat het systematisch is en dus hebben we meer aan 100 korte verwijzingen dan aan 20 lange verhalen. We moeten het bovendien allemaal vertalen!

 

Willen we vanaf nu de vaart erin houden, dan hebben we uw reactie nodig voor 31 december 2014. Laat me weten of u mee kunt doen en welke sites u gaat bekijken: En als u vragen heeft: stel ze.   

We hopen dat we op u mogen rekenen.  Zonder feiten kunnen we de klacht niet onderbouwen en maken we het de landsadvocaat o zo gemakkelijk de klacht onderuit halen wegens gebrek aan bewijs.

 

En mocht u andere mensen kennen die mee wil doen: schakel ze in!


 

Prof. dr. Albert Koers, Voorzitter NLVOW, a.w.koers@gmail.comZo beknopt en zo concreet mogelijk invullen. Als het even kan: gebruik per constatering dat iets niet klopt niet meer dan één regel. Het formulier verlengen is prima.
Twee voorbeelden van het soort feiten waar we wat me kunnen. Hou het dus net zo kort.

  • Op de website van XX wordt gezegd dat windturbines een rendement hebben van 40%.

  • Op de website van YY staat dat er binnen 500 meter geen sprake is van geluidsoverlast.

***
URL onderzochte website:

  1. Website (of het onderdeel dat werd doorzocht) heeft betrekking op:

  • Voorlichting Rijksoverheid. Zo ja, van welk ministerie?

  • Voorlichting provincie. Zo ja, welke provincie?

  • Voorlichting gemeente. Zo ja, welke gemeente  1. Op de door u onderzochte website (of onderdeel): welke informatie is volgens u onjuist?  1. Op de door u onderzochte website (of onderdeel): zijn er feiten die volgens u ontbreken?  1. Op de door u onderzochte website (of onderdeel): heeft u andere punten van kritiek?ALS HET KAN, MAAK VAN ELK ITEM EEN SCREENDUMP NAAR EEN BESTAND

In Windows 7 gaat dat heel gemakkelijk met het “Knipprogramma”of de “Sniptool”

Uw naam: Datum:De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina