Aartselaar Antwerpen Boechout Boom Bornem Borsbeek Brecht Duffel Edegem Hemiksem Hove Kalmthout Kontich Lint Malle Mortsel Niel Puurs Rumst Schelle Schilde Schoten Sint-Amands Stabroek Wijnegem Willebroek Wommelgem Wuustwezel ZoerselDovnload 133.38 Kb.
Pagina1/6
Datum22.07.2016
Grootte133.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Aartselaar * Antwerpen * Boechout * Boom * Bornem * Borsbeek * Brecht * Duffel * Edegem * Hemiksem * Hove * Kalmthout * Kontich * Lint * Malle * Mortsel * Niel * Puurs * Rumst * Schelle * Schilde * Schoten * Sint-Amands * Stabroek * Wijnegem * Willebroek * Wommelgem * Wuustwezel * Zoersel

Behaag ... Natuurlijk 2014


Natuurpunt pakt voor het 21e jaar op rij uit met de grootscheepse campagne "Behaag ... Natuurlijk". Kant en klare streekeigen haagpakketten worden aangeboden aan demo­cratische prijzen. Vooral het streekeigen karakter van de beplanting en de betekenis hiervan voor de fauna worden benadrukt.

In 1994 stelde Natuurpunt Rupelstreek aan de Gemeentelijke Milieu-adviesraden van haar werkingsgebied deze behagingscampagne voor onder het motto "Behaag de Rupelstreek". Op dit voorstel werd ingegaan door 4 Rupelgemeenten. Het succes maakte dit initiatief voor herhaling vatbaar.

Sindsdien wordt de actie jaarlijks herhaald met constant succes. Dertien Natuurpuntafdelingen (Aartselaar, Antwerpen-Noord, Antwerpen-Stad, Hobokense Polder, Klein-Brabant, Land Van Reyen, Mechels Rivierengebied, Noorderkempen, Oude Spoorweg, Rupelstreek, Schijnvallei, Voorkempen en Zuidrand Antwerpen) ondersteunen de actie en richten zich tot de bevolking van wel 30 gemeenten. Het succes van de opeenvolgende campagnes heeft ongetwijfeld te maken met de vlotte samenwerking tussen de medewerkers van onze natuurvereniging, gemeentelijke groendiensten, milieudiensten en milieu-adviesraden in de Natuurpunt­werkgroep “Behaag ... Natuurlijk”.


Extra aanbod: Bijenhotels te koop
Het gaat niet zo goed met de bijen. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en ook de wilde bijen doen het zo mogelijk nog slechter. Hoog tijd voor acties!

Kortom, voor Natuurpunt een prima moment om ook bijenhotelletjes te koop aan te bieden aan 20 euro.


Bewaar het hotelletje enkele maanden, en hang het op een zonnige plaats in je tuin tijdens de komende lente.

Van maart tot oktober gaan zich daar boeiende taferelen afspelen met verhalen over verleiding en bedrog, metselaars en behangers, macho’s en huisvrouwen.

Wist je trouwens dat wilde bijen niet steken? En dat ze solitair leven en elk een eigen nestje maken, en vooral dat ze bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen bestuiven?
Deze bijenhotelletjes worden gemaakt door Den Atelier in Niel en de sociale werkplaats van Natuurpunt in Ekeren, arbeidszorgcentra voor mensen, die omwille van een arbeidsbeperking, niet terecht kunnen in de gewone tewerkstelling.
Kiezen voor streekeigen groen,
kiezen voor kwaliteit

De voordelen van streekeigen soorten tegenover uitheems (sier)groen zijn talrijk en onmiskenbaar. Streekeigen bomen en struiken zijn goedkoper, ze groeien sneller, hebben een langere levensduur, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat of allerlei ziekten en plagen.

Naast hun betere levenskansen biedt streekeigen groen nog veel meer voordelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld coniferen, die jaar in jaar uit hetzelfde groene kleedje dragen, tooien onze eigen boom- en struiksoorten zich telkens weer in nieuwe vormen, geuren en kleuren, naargelang het seizoen. Het grafische spel van kale takken in de winter, de bloesems en het prille groen van de lente, de weelde van het zomerse lover, de subtiele kleurenpracht en de vruchten van de herfst: kortom, streekeigen groen maakt van elk seizoen een gebeurtenis!

Daarbij laat het streekeigen groen leven. Deze planten trekken meer insecten aan dan uitheemse soorten. Bloesemdragende soorten trekken vlinders, bijen en hommels aan. Dit trekt weer insectenetende vogels aan. Bessen- en vruchtdragende soorten zijn zeer aantrekkelijk voor vogels en andere dieren.


Behoud de natuur - Behaag je streek

De gebieden in Vlaanderen waar de natuur nog vrij spel heeft, zijn door toenemende verkavelingprojecten en wegenbouw erg klein geworden. Ook liggen deze natuurgebieden meestal vrij ver van elkaar.

Voor een geslaagd natuurbehoud in Vlaanderen moet er ook veel aandacht gaan naar het ontwikkelen van de natuur buiten de natuurgebieden.

Natuurgebieden volstaan namelijk niet om alle natuurlijke dierpopulaties in stand te houden. Wanneer zo'n natuurgebied enkel is omgeven door bebouwing en natuurloze open ruimte (grond zonder natuur­elementen), dan is het in feite een eiland van natuur. De diersoorten die het bewonen, zijn gevangen in dit eiland en kunnen geen contact hebben met hun soortgenoten die elders verderop vertoeven. Het gevolg is dat ze zullen moeten verdwijnen bij gebrek aan partners of voedsel, of dat ze verzwakken en sterven door inteelt.

Een manier om dit probleem te voorkomen is ervoor te zorgen dat de dieren wel hun weg vinden van het ene stuk natuur naar het andere. Dit kan enkel als er voldoende natuurelementen te vinden zijn in de open ruimte tussen de natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld hagen, houtwallen, kleine bosjes, knotwilgen, natuurlijke beken met oeverbegroeiing, poelen, enz. Men noemt ze algemeen ‘kleine landschapselementen'. Ze zullen dienen als rust- en schuilplaats voor de migrerende dieren en zijn alzo essentieel voor het voortbestaan van de natuur in Vlaanderen !

Het aanplanten van streekeigen hagen en houtkanten kan dus zeker bijdragen tot de ontwikkeling van natuur in onze streek. Ook de beplantingen in particuliere tuinen zijn hierbij zeer belangrijk. De keuze van streekeigen bomen en bloemen maakt uw tuin aantrekkelijk voor vlinders en vogels. Onder de ontelbare soorten in de houtkanten en hagen zitten erg veel roofinsecten en vogels, die zich vanuit de houtkant of haag ook in de omliggende cultuurgewassen kunnen verspreiden om daar schadelijke soorten in toom te houden.
Autochtoon plantsoen

Inheems of autochtoon ?

Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.Autochtone struiken in de behaagactie ?

ANB en INBO hebben locaties met autochtone planten geselecteerd. Met zaad hiervan afkomstig kunnen kwekers autochtone planten kweken. Ook onze leverancier doet mee aan dit project.

Op onze website www.natuurpunt.be/behaag vind je de vulgariserende brochure van ANB "Autochtoon plantsoen in opmars". Meer technische en juridische informatie vind je op de site van INBO. Onze website wijst je de weg.

Volgende soorten in de aangeboden haagpakketten zijn autochtoon:
Soort

Omschrijving

Herkomst

Beuk

Fagus sylvatica

5VB0255 ZONIËN

Eglantier

Rosa rubiginosa

PVH – 6BDO / 7LMP

Gelderse roos

Viburnum opulus

5VB1060 Meikensbos

Gele kornoelje

Cornus mas

PVH - 6BDO

Gewone vlier

Sambucus nigra

PVH – 6BDO

Haagbeuk

Carpinus betulus

PVH – 7LMP / 4KEMP

Hazelaar

Corylus avellana

4VB1062 Varenbroek

Hondsroos

Rosa canina

3.1VB045 Heidebos

Kardinaalsmuts

Euronymus europaeus

PVH – 6BDO / 7MAAS

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

4VB1089 Ertbrugge

Meidoorn

Crataegus monogyna

PVH – 6BDO / 7MAAS

Olm

Ulmus minor

PVH – 6DBO

Rode kornoelje

Cornus sanguinea

5VB1059 Meikensbos

Sleedoorn

Prunus spinosa

PVH – 4KEMP / 6BDO

Sporkehout

Frangula alnus

4VB1090 Ertbrugge

Vogelkers

Prunus padus

6VB1119 Steevoort

Winterlinde

Tilia cordata

DTS 823.04

Zoete kers

Prunus avium

DTS 814.04

Zomereik

Quercus robur

5VB0245 Egenhovenbos

Zwarte els

Alnus glutinosa

5VB1014 Terhulst


Aangeboden haagpakketten

Er worden 12 verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die je wenst te beplanten. Het plantgoed is tussen 80 en 120 cm groot (behalve de taxus, zie lager). Cursief gedrukte soorten zijn autochtoon.


: content -> media
media -> Besluit burgemeester
media -> De revolutie in de bouw van datacenters Rittal introduceert RiMatrix S, ’s werelds eerste concept voor de bouw van standaard datacenters
media -> Gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen algemene bepalingen
media -> De F6 spreekt, na het herfstkampioenschap
media -> Gemeenteraad
media -> Notulen Gemeenteraadszitting van 16/09/2014
media -> Gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum Schelle-Hemiksem algemene voorwaarden
media -> Let op: bepaalde zaken uit dit reglement, waaronder de tarieven, werden aangepast en staan beschreven in het retributiereglement zoals gestemd door de Raad van Bestuur van het agb hemiksem op 22/12/2015
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 20 oktober 2014
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 11 mei 2015


  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina