Aartselaar Antwerpen Boechout Boom Bornem Borsbeek Brecht Duffel Edegem Hemiksem Hove Kalmthout Kontich Lint Malle Mortsel Niel Puurs Rumst Schelle Schilde Schoten Sint-Amands Stabroek Wijnegem Willebroek Wommelgem Wuustwezel ZoerselDovnload 133.38 Kb.
Pagina6/6
Datum22.07.2016
Grootte133.38 Kb.
1   2   3   4   5   6

de houtkant


 • weinig gesnoeid, breed en hoog uitgroeiend (voorzie voldoende ruimte)

 • eventueel hakhoutbeheer (om de vijf jaar afzetten tot op 1 meter)

 • één, twee of meerdere rijen

 • lineair, groepsgewijs gemengd

 • plantafstand 1,5 meter

Voorbeeld van een beplantingschema voor een houtkant.


           

           


 vogelkers  lijsterbes  zomereik  zoete kers  winterlinde  haagbeuk
D

Vrijstaande haag (vb. Bloesem- en bessenhaag) Geschoren haag
e andere pakketten (hagen en houtkanten) kunnen op een gelijkaardige manier worden aangeplant.

Het onderhoud van de haag

Afhankelijk van de snoei kan je de vorm en functie van je haag zelf bepalen. Je kiest ofwel voor een geschoren haag, die mooi zijn vaste vorm behoudt, maar geen vruchten en bloemen zal dragen, of je kiest voor een vrijstaande haag, die breder uitgroeit, maar bloemen en bessen kan dragen.

Een strakke, geschoren haag


1° jaar: de toppen uitsnoeien om een mooie volle haag te verkrijgen.

2°-3° jaar: eerste vormsnoeibeurt uitvoeren: de onderkant steeds breder houden dan de bovenzijde. Dit verzekert de onderste takken van voldoende licht waardoor de haag tot de bodem gesloten groeit.

Volgende jaren:

Een geschoren haag wordt doorgaans twee keer gesnoeid: in het voorjaar voor 20 juni en in het najaar vanaf oktober.

Door deze frequente snoeibeurten zal een geschoren haag geen bloesem of bessen dragen.

Hoogte: afhankelijk van de snoei (meestal 1 à 2m)

Breedte: afhankelijk van de snoei (meestal 0,5 à 1 m)

Een vrijstaande haag, met bloesem en bessen


1° jaar: de top uitsnoeien.

Volgende jaren: laten vrij doorgroeien met snoeibeurten om de 2 jaar. Enkel de snelgroeiende toppen kunnen jaarlijks onmiddellijk na de bloei gesnoeid worden.

Dankzij het uitblijven van een jaarlijkse snoeibeurt zullen de struiken uitbundig bloeien en vrucht dragen, wat veel bijen, vogels en vlinders aantrekt.Breedte: De haag kan naargelang het snoeiritme 2 à 3 meter breed worden.

Hoogte: naar keuze, afhankelijk van de snoei.

De houtkant


Wie een houtkant kiest, zal een heus stukje natuur ontwikkelen met veel vogels, vlinders, kleuren en geuren, maar moet alleszins beschikken over voldoende ruimte. Het onderhoud van een houtkant is beperkt.

Twee jaar na beplanting worden de planten kort afgezet, tot 15 cm boven de grond, om de struiken dichter vertakt te laten terug groeien. Dit moet in de winter gebeuren. Het is aan te raden om een houtkant om de 5 à 10 jaar af te zetten. Door deze verjongingskuur in fases uit te voeren (een strook om de 2 à 3 jaar) wordt het karwei lichter en de variatie in de houtkant groter.Preventie tegen perevuur

Er is vroeger heel wat te doen over het gevreesde perevuur, ook wel bacterievuur genoemd. Indien een meidoornplant in je haag aangetast is door perevuur (je kan dit merken aan de bruinzwarte, als verschroeid uitziende takken), dienen de zieke plantedelen te worden verwijderd. De snoeischaar dient wel nadien ontsmet te worden (anders kunnen ook gezonde planten aangetast worden). De overblijvende gezonde meidoornplanten van de haag dienen gesnoeid te worden om bloei te voorkomen.Aanplanten van knotwilgen


Tot voor kort was de knotwilg in het Vlaamse landschap een vertrouwde verschijning. Ze werden aangeplant langs oevers van beken en sloten of langs weiden en akkers. Met hun uitgebreid, oppervlakkig wortelstelsel verstevigden ze oevers of draineerden ze weiden en akkers op een natuurlijke manier. Verder deden ze dienst als windscherm en schaduwgever voor het vee. Men knotte de wilg, en het hout werd gebruikt voor o.a. stelen van werktuigen of brandhout.
De knotwilgpoot is een afgesneden tak van een knotwilg met een doorsnede van 4 tot 6 cm en een lengte van ongeveer 2.5 m. Steek de poot ongeveer 60 cm diep in de grond en druk de bodem stevig aan.
Je kan de wortelvorming stimuleren door onder aan de knotwilgpoot enkele stroken bast weg te snijden.
Een jonge knotwilg kan je beschermen tegen konijnenvraat door een opengesneden plastiek fles rond het onderste gedeelte van de stam te plaatsen.

Het knotten van knotwilgen

Het is voor het onderhoud van een knotwilg zeer belangrijk dat hij regelmatig geknot wordt. Indien men dit niet doet, zullen na verloop van een twintigtal jaren de takken dusdanig dik geworden zijn dat ze van de boom afscheuren. Dikwijls splijt hierdoor de stam volledig open zodat de boom afsterft. Zo zijn de laatste jaren heel wat knotwilgen verdwenen uit het landschap.Eén jaar na het planten zullen de eerste takjes verschijnen aan je knotwilgpoot. Alle jonge takjes onder de kruin dienen verwijderd te worden. De takjes op de kruin blijven behouden om het typisch uitzicht te krijgen van een knotboom.


Vier jaar na de aanplant kunnen de takken voor een eerste maal geknot worden. Wacht je te lang, dan wordt het uitlopen van nieuwe loten bemoeilijkt. Knot je daarentegen te snel, dan put je de boom te snel uit, daar hij op de snijvlakken telkens opnieuw nieuw wondweefsel vormt.
Deze worden dan verwijderd tot zo dicht mogelijk tegen de stam. Dit knotten kan steeds om de 4 à 5 jaar worden herhaald en dient te gebeuren in de winter, bij een temperatuur hoger dan –3°C.
Bij het knotten kan je gebruik maken van verschillende werktuigen. De beste resultaten worden verkregen door het gebruiken van een hakmes of bijl. Niettegenstaande de minder gave vorm van de wonde, geneest deze snel en lopen er slechts een beperkt aantal scheuten uit. Bij gebruikt van motor- of handzagen geneest de wonde minder snel en lopen er een groot aantal scheuten uit die elkaar verhinderen bij de groei. Die worden dan best uitgedund, waarbij het behoud van een 8-tal takken voldoende is.

Milieuvriendelijk verwerken van snoeihout

De Behaag Natuurlijk gemengde hagen komen het beste tot hun recht wanneer ze zo weinig mogelijk gesnoeid worden. Houtkanten en vogelbosjes kunnen ongesnoeid verwilderen. De strak geschoren hagen: beuk, haagbeuk, veldesdoorn en meidoorn en de doornloze haag worden één- of tweemaal per jaar geschoren. Minimale snoei in het najaar (jaarlijks of tweejaarlijks) voor bloesem- en bessenhaag en doornhaag. Knotwilgen dienen om de 5 à 6 jaar geknot te worden. Het snoeihout naar het containerpark brengen is een bijdrage leveren tot de afvalberg en is dus ondanks de composteerbaarheid toch minder milieuvriendelijk.


Enkele milieuvriendelijke verwerkingsmethoden voor snoeihout zijn:

 • Het snoeihout verknippen met de snoeischaar. De dikste gedeelten vinden afzet bij houtkachelvrienden. De dunnere takjes gaan naar de eigen composthoop of worden uitgestrooid onder de haag voor een langzame afbraak.

 • Bundels maken van de takken en er een decoratief houtmijtje van maken voor behuizing van vogels, egels en allerhande kleinere tuinbewoners. Geleidelijk aan vergroten tot een nieuwe houtmijt moet begonnen worden.

 • Tussen paaltjes kunnen de twijgen gevlochten worden tot een soort decoratieve afscheiding of windscherm. Na een paar jaar zijn de meeste takken verteerd en begint men elders opnieuw.

 • Niet te dikke twijgen kan men gewoon uitspreiden op een tuinpad. Regelmatig er overheen rijden met de grasmaaier verbrijzelt geleidelijk de twijgen. Men kan dit proces jaar na jaar toepassen zonder enig probleem.

 • Zelf hakselen en gebruiken als mulchlaag op paden en rond bomen en struiken om onkruidgroei tegen te gaan.

 • Opstarten van een eigen composthoop met planken. Inlichtingen daaromtrent bij de compostmeesters van de gemeente.
Iets over ... klimplanten

Klimplanten zijn helemaal in. Ze groeien en bloeien tegen muren, schuttingen en hekwerken, en zijn ideaal om dit soort constructies te verfraaien en te verlevendigen. Je hebt ze in alle mogelijke variëteiten : prachtig bloeiende, groenblijvende, geurende, ... Klimplanten hebben weinig grondoppervlak nodig en zijn uitermate geschikt voor een "tegeltuintje" op het voetpad.

Zelfhechtende soorten kunnen in principe hun weg vinden zonder je hulp : zij hechten zich zelf aan een ondergrond vast. Andere slingeren en winden zich langs allerlei obstakels omhoog, nog andere moet je zelf opbinden. Verder vind je hoe je best je klimplant leidt en ondersteunt.

Klimplanten "wortelen" niet in de muur. Alleen op oudere en verweerde muren of bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk kan het gebeuren dat zich wortels ontwikkelen die gebruik maken van de voedingsstoffen in de spleten en zo schade aanrichten.

Klimplant is de algemene omschrijving voor klim-, rank-, en slinger­planten. Het onderscheid wordt op volgende manier gemaakt:


 • Zelfhechtende planten of “hechters”: Zij hechten zich op eigen kracht vast aan een ondergrond door middel van hechtwortels (bv klimop), of met ranken met zuignapjes (bv wingerd). De verankering met hechtwortels gebeurt door wortelharen die nauwelijks in de onderlaag doordringen

 • Rankplanten of “rankers”: Deze planten klimmen met behulp van omgebouwde organen die in de plaats van bv. bloemen worden aangemaakt

 • Slingerplanten of “winders”: Hoofdscheuten en/of neven­scheuten slingeren (winden) zich rond takken, draden of andere klimhulpen.
  Rechtswindende planten: twijg draait met de zon mee.
  Linkswindende planten: twijg draait tegen de zon in

 • Steunklimmers of “enteraars”: Deze soorten kunnen zich met behulp van doornen of stekels vasthaken aan andere objecten of planten.

Tegeltuintjes!In dichtbebouwde wijken heeft niet iedereen een grote tuin. In sommige straten ontbreken zelfs voortuinen (of zijn ze zeer klein). Groen kan het straatbeeld aanzienlijk verfraaien. Het maakt de leefomgeving aangenamer. Maar soms is de stoep zelfs zo smal dat bomen geen normale kruin kunnen ontwikkelen. De oplossing: gevelbegroening met een geleerd woord, tegeltuintje in mensentaal. Het idee is eenvoudig: hoe meer bloemen en planten, hoe mooier en aangenamer de straat, zelfs al is er in die straat veel bebouwing en weinig groen.

De voordelen van gevelgroen ? Sommige gevelplanten hebben een heerlijke geur en/of fraaie bloemen. Allemaal maken ze de seizoenen door, met bloei, vruchten en bladeren die van kleur veranderen. En wat ze zeker met zich brengen, is rust en schoonheid. Voorts kunnen tegeltuintjes de monotonie van bakstenen en beton doorbreken en zo het verlies aan groene ruimten gedeeltelijk goedmaken. En dan heb je de isolerende en beschermende functie tegenover geluid, temperatuur­schom­melingen enzovoort nog niet eens in rekening gebracht.

De mogelijkheden voor spontane gevelbegroeiingen zijn beperkt, maar het zelf aanbrengen ervan kan spontane vestiging van diersoorten mogelijk maken, waardoor meer leven in het straatbeeld wordt gebracht.

Mag dit zomaar ? Neen !

Let wel: tegeltuintjes kunnen – jammer genoeg – niet overal. Ze staan op openbaar domein. En dus zijn er richtlijnen waar je rekening mee moet houden.

Sommige gemeenten laten dit helemaal niet toe. Bij andere heb je een toelating nodig. Bij sommige is een eenvoudige melding voldoende. Informeer bij de milieudienst naar eventuele toelating of beperking ! De gemeente heeft steeds het recht om tuintjes, die hinderend zijn voor de weggebruikers, van de stoep te verwijderen.

Klimplanten zijn erg geschikt voor tegeltuintjes, maar verschillende vaste planten en bloembollen lenen zich er even goed toe.
Richtlijnen

Als een "groene gevel" aangelegd wordt op openbaar domein (tegeltuintje) zijn er een aantal richtlijnen waar je rekening mee moet houden: 1. Informeer op de milieudienst of dit in je gemeente toegelaten is. Waarschijnlijk heb je een toelating nodig !

 2. Een veilige voetgangerszone moet gewaarborgd blijven. (In de regel is dit 1 m).

 3. Beperk de maximale breedte tot 30 cm (1 tegel).

 4. Een boord van 10 cm hoog wordt aanbevolen.

 5. De beplanting in een tegeltuintje moet aangepast zijn. Sterk gedoornde planten en hoog en breed uitgroeiende planten moeten vermeden worden. Klimplanten moeten goed aan de gevel bevestigd worden en plantenwortels mogen noch het voetpad, noch de leidingen van de nutsvoorzieningen beschadigen.

 6. Ook bij de aanleg mogen de nutsvoorzieningen (zoals gas, elektriciteit en ander leidingen) niet beschadigd worden.

 7. De eigenaars van een tegeltuintje staan in voor een regelmatig onderhoud.

 8. Het voetpad moet terug in de oorspronkelijke staat gelegd kunnen worden.

 9. De gemeente heeft het recht om tuintjes die hinderend zijn voor de gebruikers van het voetpad te verwijderen.


Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen

Natuurpunt vzw wil een strijdbare vrijwilligersvereniging zijn die opkomt voor de belangen van de natuur en landschapszorg in Vlaanderen. De werkingsvelden bestaan uit:
 • natuurbeheer: via aankoop en huur van reservaten worden natuurlijke pareltjes onttrokken aan verloedering door oprukkende verkaveling

 • natuurstudie: wekelijks worden uitstappen in binnen- en buitenland ingericht met aandacht voor de natuur in al haar facetten

 • natuureducatie: cursussen over natuurthema’s zoals vogelzang, grassen, paddenstoelen, libellen, roofvogels, … Geleide wandelingen in onze natuurgebieden

 • natuurbeleid: onze vereniging is zeer actief bij de beleidsvorming via participatie in overlegstructuren zoals gemeentelijke, provinciale en gewestelijke Mina-raden, Gecoro’s, …

Het lidgeld bedraagt momenteel 24 euro. Als je voor 31/12 wordt ben je lid tot eind 2015. In 2015 wordt het lidgeld verhoogd naar 27 euro. Als lid van Natuurpunt krijg je: • 4 x per jaar Natuur.blad, het kleurrijke ledenmagazine met info over het natuurbehoud in Vlaanderen

 • 4 x per jaar Rupel.blad, het afdelingstijdschrift van Natuurpunt Rupelstreek & Aartselaar, met activiteiten in de eigen regio

 • Een welkomstpakket met fiets- en wandelgids met 33 uitgestippelde fietsroutes en wandelingen in de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen en Wallonië

 • 10 % korting in onze Natuurpuntwebwinkel, die een volledig assortissement van natuurboeken aanbiedt naast optisch materiaal

 • Je kan met je hele gezin deelnemen aan wandelingen met natuurgids in alle door Natuurpunt beheerde natuurgebieden

 • Met je lidkaart geniet je bovendien korting bij A.S. Adventure, Tony Mertens en Schoenen Torfs.

Meer inlichtingen, een proefnummer van het tijdschrift, lidmaatschap, ...? Wend je tot het secretariaat in Mechelen via telefoon op het nr. 015 29 72 20 of via info@natuurpunt.be of richt je tot de plaatselijke afdeling: Natuurpunt Rupelstreek: Erik De Keersmaecker, Peter Benoitplein 18, 2627 Schelle, tel. 03 887 13 72 of natuur.rupel@skynet.be
Steun het natuurbehoud in je streek…

word lid van Natuurpunt !

Stort 24 euro (lidmaatschap tot eind 2015) op rekening BE70 0013 5986 4925

van Natuurpunt Rupelstreek

Wie in 2015 lid wordt van Natuurpunt betaalt 27 euro

Bestelformulier "Behaag .. Natuurlijk" 2014 - Hemiksem


Naam Telefoon

Straat E-mail

Postnummer Gemeente

bestelt volgende plantpakketten :
Pakket

Prijs

Aantal

Bedrag

1. Houtkant

7,002. Houtkant natte gronden

6,503. Geschoren (doornloze) haag

13,504. Doornhaag

13,005. Bloesem- en bessenhaag

13,006. Veldesdoornhaag

14,007. Meidoornhaag

14,008. Sneukelbosje

5,009. Vogelbosje

3,0010. Taxushaag

16,0011. Haagbeukenhaag

16,0012. Beukenhaag

20,0013. Knotwilg

3,0014. Hulst

2,0015. Hop

4,0016. Wilde kamperfoelie

4,0017. Bosrank

4,0018. Zoete kers

36,0019. Winterlinde

40,0020. Bijenhotel

20,00


Totaal :Wijze van betaling: Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 24 oktober ingeleverd op het Administratief Centrum (Sint-Bernardusabdij), Technische dienst, samen met de betaling.

Wanneer afhalen ?

Zaterdag 29 november tussen 10.30 u. en 12.00 u. kan u uw bestelling afhalen in het gemeentemagazijn, Gilliotstraat 50 Hemiksem.


Bestelvoorwaarden:

- Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant.

- De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.

- Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.
Datum en handtekening,: content -> media
media -> Besluit burgemeester
media -> De revolutie in de bouw van datacenters Rittal introduceert RiMatrix S, ’s werelds eerste concept voor de bouw van standaard datacenters
media -> Gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen algemene bepalingen
media -> De F6 spreekt, na het herfstkampioenschap
media -> Gemeenteraad
media -> Notulen Gemeenteraadszitting van 16/09/2014
media -> Gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum Schelle-Hemiksem algemene voorwaarden
media -> Let op: bepaalde zaken uit dit reglement, waaronder de tarieven, werden aangepast en staan beschreven in het retributiereglement zoals gestemd door de Raad van Bestuur van het agb hemiksem op 22/12/2015
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 20 oktober 2014
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 11 mei 2015


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina