Abdalwahab mubarekDovnload 94.17 Kb.
Pagina1/7
Datum19.08.2016
Grootte94.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Heden, februari tweeduizenddrie, op verzoek van:

 1. ABDALWAHAB MUBAREK, wonende te Dijala, Republiek Irak

 2. ABDALAMIR NAJI, wonende te Babil, Republiek Irak

 3. MUNTHER ABBAS, woende te Najaf, Republiek Irak

 4. SHAKIR FARHOOD BRISEM, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 5. RAFID ABDALAMIR, wonende te Babil, Republiek Irak

 6. MUHAMED TARIK JASEEN, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 7. HAIDER ASWAD ALABAIJI, wonende te Najaf, Republiek Irak

 8. FAGRI NAJI, wonende te Babil, Republiek Irak

 9. AHMED ABDALRAZAQ ALSAWAMI, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 10. ALI ABBAS ALI, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 11. SABAH ABD SALEH, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 12. MUHAMED KADUM MUHAMED, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 13. RIAD ALI BRISEM, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 14. ZAKI AMIN, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 15. ABDALRAZAQ MUBAREK, wonende te Dijala, Republiek Irak

 16. ALI HUSSEIN, wonende te Najaf, Republiek Irak

 17. MUWAFAK HATEM LAFTEH, wonende te Bagdad, Republiek Irak

 18. DE VERENIGING VAN ANTI-FASCISTISCHE OUD-VERZETSSTRIJDERS NEDERLAND; BOND VAN ANTI-FASCISTEN, gevestigd te Hoenderloo, gemeente Apeldoorn

te dezer zake domicilie kiezende te Amsterdam, Prinsengracht 708, ten kantore van mr. M. Veldman, die tot procureur wordt gesteld, terwijl mr. N.M.P. Steijnen te Zeist als advocaat optreedt,

heb ik,


krachtens mij verstrekte mondelinge last van de E.A. Heer President van de Rechtbank te Amsterdam

IN KORT GEDING GEDAGVAARD: 1. JAN PIETER BALKENENDE, wonende te Capelle aan den IJssel, Paradijsselpark 217, aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

 2. WOUTER J. BOS, wonende te Amsterdam, Nieuwendammerdijk 481, aldaar mij exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

 3. de STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Defensie), zetelend te 's-Gravenhage aan de Kazernestraat 52, ten parkette van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

OM:


op februari tweeduizenddrie

te verschijnen ter terechtzitting van de President van de Rechtbank te Amsterdam, alsdan rechtdoende in kort geding, welke zitting aldaar zal worden gehouden in het Paleis van Justitie aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam;Met aanzegging dat bij verschijnen ter vermelde rechtszitting een vast recht zal worden geheven van 193 euro,

TEN EINDE:


namens verzoekers als eisers te horen concluderen:

I. Resolutie 1441 biedt geen legitimatie voor oorlogshandelingen


 1. Aangezien de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de Republiek Irak met oorlog bedreigen, dan wel inmiddels reeds daadwerkelijk oorlog voeren tegen de Republiek Irak;

 2. Aangezien op 8 november 2002 door de Veiligheidsraad resolutie 1441 (2002) is aangenomen, waarin van de Irakese autoriteiten volledige en onvoorwaardelijke medewerking wordt geëist terzake van alle denkbare inspecties naar massavernietigingswapens — een en ander onder enorme druk van de Verenigde Staten, die duidelijk kenbaar hadden gemaakt om zonder meer alleen een totale oorlog tegen de Republiek Irak te zullen gaan voeren, indien een dergelijke resolutie niet door de Veiligheidsraad zou worden aanvaard;

 3. Aangezien resolutie 1441 (2002) benadrukt dat de Republiek Irak door de Veiligheidsraad steeds opnieuw is gewaarschuwd voor severe consequences, als de verplichtingen van de resoluties niet worden nagekomen;

 4. Aangezien in deze resolutie voorts wordt bepaald dat de Veiligheidsraad terstond weer bijeen zal komen indien er sprake zou kunnen zijn van enigerlei inbreuk op de aan de Irakese autoriteiten gestelde eisen, ten einde alsdan te besluiten over verdere maatregelen: “3. Decides that false statements or omissions in the declarations submitted by Iraq …will be reported to the Council for assessment in accordance with paragraphs 11 and 12 below; 11. Directs to the Executive Chairman of UNMOVIC and the Director-General of the IAEA to report immediately to the Council any interference by Iraq with inspection activities (…); 12. Decides to convene immediately upon receipt of a report in accordance with paragraphs 4 or 11 above, in order to consider the situation (…)”);

 5. Aangezien zodoende weliswaar in resolutie 1441 (2002) wordt herbevestigd dat de Veiligheidsraad de Republiek Irak herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor severe consequences als het de verplichtingen van de resoluties niet mocht nakomen, maar er geen sprake van is dat deze resolutie, of welke andere resolutie dan ook sinds de Golfoorlog, opdracht geeft tot het toepassen van geweld jegens de Republiek Irak, dan wel uitdrukkelijk tot het gebruik van geweld tegen de Republiek Irak machtigt;

 6. Aangezien resolutie 1441 (2002) daarentegen juist de opdracht behelst om, indien enigerlei schending van deze resolutie zou worden verondersteld, een vervolgvergadering of vervolgvergaderingen van de Veiligheidsraad te beleggen, waarop dan zal moeten worden beslist over verdere maatregelen;

 7. Aangezien resolutie 1441 (2002) derhalve onmiskenbaar het karakter heeft van een tweetrapsraket, waarbij de genoemde resolutie 1441 (2202) dan de eerste trap vormt, en nieuw te beleggen vervolgvergaderingen van de Veiligheidsraad de tweede trap. Pas op deze nieuw te beleggen vervolgvergaderingen van de Veiligheidsraad kan, na een gedegen vaststelling of inderdaad sprake zou zijn van een serieus te nemen schending van de voorwaarden van resolutie 1441 (2002), beslist worden wanneer, op welke wijze, onder welke omstandigheden en in welke, proportioneel te achten, mate nadere invulling zou worden gegeven aan de in het vooruitzicht gestelde severe consequences;

 8. Aangezien Veiligheidsraadresolutie 1441 dan ook geen mandaat verstrekt, aan wie of wat dan ook, om tegen de Republiek Irak geweld te gebruiken;


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina