Above-the-line-activiteiten als onderdeel van de externe promotie. AccentverlichtingDovnload 41.32 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte41.32 Kb.


Above-the-line-activiteiten

Activiteiten als onderdeel van de externe promotie.


Accentverlichting

Verlichting van bepaalde gedeelten in de winkel, met als doel bepaalde artikelen extra uit te laten komen, of een bepaalde sfeer te creëren.


Actiereclame

Reclame met een opvallende, soms agressieve boodschap waarmee de detaillist doelen op de korte termijn wil realiseren, bijvoorbeeld omzetverhoging binnen een maand.


Airconditioner

Apparaat voor de regeling van de temperatuur en vochtigheid van de lucht.


Armaturen

De behuizing van een lamp.


Basisverlichting

De verlichting die zorgt voor voldoende licht in de winkel.


Bedrijfsvloeroppervlakte

Bvo, de totale oppervlakte van het bedrijfspand.


Below-the-line-activiteiten

Activiteiten als onderdeel van de interne promotie.


Budget

Het geld dat de winkelier te besteden heeft.


Bvo

Bedrijfsvloeroppervlakte, de totale oppervlakte van het bedrijfspand.


Classdisplay

Sfeerdisplay; display dat gebruikt wordt om een sfeervolle of stijlvolle presentatie te creëren.


Collectieve reclame

De gezamenlijke reclame-inspanning van een groep ondernemingen.


Combinatieplaatsing

Plaatsingsverband waarbij artikelen of artikelgroepen bij elkaar worden gezet op basis van verwantschap.


Commercieel

Gericht op verkoop en winst.


Commerciële functie

Iets heeft een commerciële functie als het een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de omzet.


Complementair artikel

Artikel dat een aanvulling is op een ander artikel. De aankoop van het hoofdartikel leidt tot de aankoop van het andere artikel.


Concurrerend artikel

Een artikel van een ander merk of andere kwaliteit dat concurreert met een ander artikel.


Consumptieverwantschap

Het bij elkaar plaatsen van artikelen die gezamenlijk een bepaalde behoefte afdekken.


Convenience goods

Dagelijks- of regelmatig gekochte boodschappen. Ook wel: gedrags- of gewoontegoederen.


Coöperatieve reclame

Collectieve reclame waarbij ondernemingen op verschillende niveaus in de bedrijfskolom samenwerken.


Coupons

Waardebonnen.


Display

Een hulpmiddel voor een tijdelijke presentatie met het doel de attentiewaarde en de omzet van artikelen te verhogen.


Displayarchief

Verzameling van displaygegevens per artikel.


Displayplanning

Planning om te bepalen wanneer je een display gebruikt en voor hoeveel weken.


Doelgroep

Een bepaald deel van de consumenten waarop de winkelier zich richt. Het zijn consumenten met dezelfde koopbehoeften en/of dezelfde koopkracht.


Doorstroomsnelheid

De snelheid waarmee de mensen bij de kassa geholpen kunnen worden.


Eilanddisplay

Vrijstaand display midden in de ruimte, met een grote aantrekkingskracht.


Einddisplay

Een display aan het eind van een stelling.


Emotional appeal

Emotionele aantrekkingskracht; een bepaald beeld van een artikel versterken.


Etalageplan

Plan voor de inrichting van de etalage voor de komende periode.


Externe pr

Pr die gericht is op het publiek.


Externe promotie

Promotie buiten de winkel, verzorgd door de media.


Facelift

Vernieuwing.


Facing

Het aantal zichtbare exemplaren van een artikel.


Familygrouping

Het groeperen van artikelen op basis van verwantschap.


Follow-upartikel

Een artikel wat de klant moet aanschaffen om een ander (hoofd)artikel te kunnen gebruiken.


Free publicity

Gratis publiciteit via de media, bijvoorbeeld via een krantenartikel.


Gescheiden plaatsing

Artikelen of artikelgroepen uit elkaar presenteren.


Horizontale collectieve reclame

Collectieve reclame, door de samenwerking tussen ondernemingen op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom.


Huisstijl

Het geheel van vormgeving, belettering, kleur- en materiaalgebruik dat leidt tot een karakteristiek en representatief beeld van de winkelformule.


Imago

Het beeld wat de klant van de winkel krijgt. Een duidelijke winkelformule draagt bij aan een goed imago.


Instore promotions

Promotionele acties in de winkel, gericht op de consument.


Interne pr

Pr die gericht is op de eigen medewerkers.


Interne promotie

Promotie in en rondom de winkel waardoor de winkel klanten trekt.


Kassa- of toonbankdisplay

Display bij de kassa of toonbank, geschikt voor impulsartikelen.


Kassaruimte

De ruimte die in een winkel nodig is voor kassa's.


Koopverwantschap

Het bij elkaar plaatsen van artikelen waarvoor de klant hetzelfde koopgedrag vertoont.


Kopdisplay

Een hulpmiddel voor een presentatie aan het begin van een stelling.


Kortetermijndoelstelling

Een promotiedoelstelling die zich richt op een grotere omzet op korte termijn.


Langetermijndoelstelling

Een promotiedoelstelling die zich richt op kwaliteitsverbetering en op het uitdragen en promoten van de winkelformule.


Lay-out

Winkellay-out; tekening van de indeling van de winkelruimte. Ook wel ruimteplan genoemd.


Logo

Beeldmerk.


Luchtvochtigheid

Hoeveelheid vocht in de lucht; heeft invloed op het (winkel)klimaat.


Magneetartikelen

Artikelen met een grote aantrekkingskracht en een hoge aankoopfrequentie.


Massdisplay

Een hulpmiddel om artikelen massaal te presenteren.


Moetartikelen

Artikelen die bewust en gepland gekocht worden.


Objectverlichting

Accentverlichting die tot doel heeft bepaalde uitgestalde artikelen of objecten extra te belichten.


Operationeel

Praktisch bruikbaar, geschikt voor toepassing.


Operationele ruimte

De verzameling ruimtes die nodig is om de winkel te laten functioneren en de medewerkers prettig en efficiënt te laten werken.


Persoonlijke verkoop

Promotietechniek waarbij de klant contact heeft met ten minste één verkoper.


Plaatsingsverbanden

De verschillende mogelijkheden van plaatsing in de verkoopruimte, waarbij rekening is gehouden met de relaties tussen verschillende artikelgroepen.


Planbord

Hulpmiddel bij de displayplanning.


POS-materiaal

Point-of-sale-materiaal; materiaal dat in de winkel wordt gebruikt om de verkoop in de winkel te bevorderen.


Premiums

Cadeauartikelen, gratis verstrekte artikelen.


Presentatie

Een van de marketinginstrumenten; de manier waarop de artikelen aan de klant gepresenteerd worden in het exterieur en het interieur van de winkel.


Presentatiemix

Op elkaar afgestemde presentatie-elementen die samen zorgen voor de herkenbaarheid van de winkel en de beleving ervan door de klant.


Prijsacties

Acties in de vorm van kortingen en aanbiedingen.


Prijsdistribuant

Een ondernemer die zich richt op producten met een laag prijsniveau.


Productieverwantschap

Het bij elkaar plaatsen van artikelen die op dezelfde manier worden gemaakt, van dezelfde grondstoffen worden gemaakt of van dezelfde leverancier afkomstig zijn.


Promotie

Een marketinginstrument waarmee de onderneming de doelgroep informatie verschaft over het bedrijf en de aangeboden artikelen of diensten met als doel omzetbevordering.


Promotiemateriaal

Al het materiaal dat ingezet wordt om het winkelbeeld te versterken en aandacht te trekken, met als doel de omzet te vergroten.


Promotiemix

De verschillende externe promotiemiddelen (publiciteit en public relations) en interne promotiemiddelen (winkelpresentatie en persoonlijke verkoop) die een bedrijf gebruikt.


Promotieplan

Een plan voor het opzetten en uitvoeren van promotieactiviteiten.


Promotions

Promotions of salespromotion (sp) is een marketingtechniek die wordt gebruikt om op korte termijn het verkoopresultaat te vergroten.


Public relations

Een vorm van promotie waarbij een ondernemer een relatie aangaat met voor hem belangrijke groepen klanten of consumenten. Wordt vaak afgekort tot PR.


Publiciteit

De aandacht die een bedrijf krijgt van de media, zonder dat het daar zelf direct actief in was.


Reclame

Een promotietechniek die gericht is op het grote publiek en waarbij gebruik wordt gemaakt van massamedia.


Routing

De weg die de klant volgt of bij voorkeur zou moeten volgen om zoveel mogelijk te kopen en uiteindelijk bij de kassa uitkomt.


Ruimteplan

Winkellay-out; tekening van de indeling van de winkelruimte.


Salespromotion

Zie promotions.


Sampling

Promotie door het verstrekken van proefartikelen: artikelen in een kleiner formaat. Bijvoorbeeld monsters of testers.


Schapdisplay

Een display dat als het ware uit het vak springt, waardoor het artikel extra opvalt.


Schappositie

De plaats van de artikelen in een vak.


Servicedistribuant

Een ondernemer die zich richt op producten van een hoge kwaliteit.


Serviceruimte

De ruimte die in een winkel nodig is voor serviceverlening, zoals een inpaktafel, winkelwagentjes, klantenservice, klantentoilet en dergelijke.


Shopping goods

Artikelen die een consument op zijn gemakt wil aanschaffen. Hij gaat er vaak apart voor winkelen, maar het is niet persé nodig dat hij meteen iets koopt. Shopping goods heten ook wel winkelgoederen.


Spaaracties

Promotionele acties, gericht op klantenbinding, waarbij de klant voor het sparen beloond wordt.


Specialty goods

Dure artikelen die mensen niet vaak aanschaffen,zoals computers. Specialty goods heten ook wel waardeartikelen.


Stopkracht

De mate waarin het winkelexterieur de kracht heeft om voorbijgangers stil te laten staan.


Substitutieartikel

Een artikelen dat een ander kan vervangen, omdat ze in dezelfde behoefte voorziet.


Temperatuur

De warmte uitgedrukt in graden van de thermometer.


Themareclame

Reclame met een steeds terugkerend thema. De detaillist heeft langetermijndoelen voor ogen, bijvoorbeeld vergroten van de naamsbekendheid van het bedrijf of meer winkeltrouw.


Ventilatie

Luchtverversing.


Verkoopplan

Uitgangspunt van de displayplanning; een jaarkalender waarin per week wordt aangegeven welke promotionele activiteiten worden gehouden en hoe ze worden uitgevoerd.


Verkoopruimte

De ruimte die in een winkel nodig is voor het winkelmeubilair, de etalage en de loopruimte voor klanten.


Verlichtingsplan

Een plan waarin de basis- en accentverlichting van de winkel uitgewerkt is.


Verticale collectieve reclame

Collectieve reclame met een samenwerking tussen ondernemingen op verschillende niveaus in de bedrijfskolom.


Verwantschap

Artikelen die bij elkaar horen op basis van een eigenschap.


Vvo

Verkoopvloeroppervlakte.


Warmte

De temperatuur die een persoon ervaart, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.


Warmtetransport

De verplaatsing van warmte in een ruimte.


Winkelformule

Het concept waarmee de winkelier zijn markt benadert. Het omvat de doelgroep van de winkel, de behoeften van de doelgroep, de marktpositie van de winkel en het assortiment.


Winkelinterieur

De binnenkant van de winkel. Onderdeel van de winkelpresentatie.


Winkelklimaat

De toestand van factoren, zoals temperatuur en luchtvochtigheid, die zorgen voor het welbevinden van de personen in de winkel.


Winkelpresentatie

Eén van de marketinginstrumenten. Door de manier waarop de winkel zich presenteert kun je onmiddellijk zien met welk soort winkel je te maken hebt: wat je er kunt kopen, hoe hoog de prijzen zijn en voor wie de winkel is bestemd. Dit bepaalt of je binnenkomt of verder loopt.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina