Academie muziek & woord • inschrijvingsformulier invullen met computer, afdrukken & meebrengen op de inschrijvingen indien u zich voor de allereerste keer inschrijft aan de academie   dan blokje hiernaast aankruisen – Ga naar volgend invulveld metDovnload 19.35 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte19.35 Kb.


ACADEMIE MUZIEK & WOORD • INSCHRIJVINGSFORMULIER

INVULLEN MET COMPUTER, AFDRUKKEN & MEEBRENGEN OP DE INSCHRIJVINGEN

INDIEN U ZICH VOOR DE ALLEREERSTE KEER INSCHRIJFT AAN DE ACADEMIE  

DAN BLOKJE HIERNAAST AANKRUISEN – Ga naar volgend invulveld met tabtoets
RIJKSREG.NR:       (u vindt dit bovenaan rechts op de SIS-kaart of keerzijde ident.kaart)
FAM.NAAM:      
VOORNAAM:       GESLACHT:      
GEB.DATUM:       leeftijd op 31 december dit jaar:      
GEB.PLAATS:      
STRAAT:       HUISNR:      BUS:     

POSTCODE:       GEMEENTE:      


GSM voor verwittigingen:      TEL:     
TEL.WERK OUDERS:      
EMAIL voor nieuwsbrief en verwittigingen:      

Hieronder enkel bestemd voor administratie - met u kiezen wij de klasgroep bij de inschrijving

OPTIE

LJAAR

VAK1 LERAAR1

VAK2 LERAAR2

VAK3 LERAAR3

Muziek


Muziek

Woord

Woord
• Inschrijvingsgelden


> Tarieven: zie website. Deze inschrijvingsgelden zullen verhoogd worden met 8 euro per leerling, om tegemoet te komen aan de voorschriften inzake auteursrechten en de uitbouw van de bibliotheek.

> Sociale kortingen: • wie woord en muziek volgt • wie ook kunstacademie volgt in Tielt • gehandicapten • werklozen of leerlingen die ten laste zijn van deze categorieën). VRAAG UW KORTINGSFORMULIER - terugbetalingen gebeuren in oktober/november)

> Hoe betalen? via een speciaal overschrijvingsformulier • betaal zo snel mogelijk, uw inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld • uw rekeninguittreksel is uw inschrijvingsbewijs.

Lees dit aandachtig

• De ingeschreven leerling of diens ouders verbinden zich ertoe om het inschrijvingsgeld te betalen.

De leerling of diens ouder, verklaart zich door de inschrijving en de betaling van het inschrijvingsgeld akkoord met het schoolreglement van de academie, zoals geafficheerd in de inkomhall of ter inzage op het secretariaat.

• Om budgettaire en ecologische redenen, zal de academie nog meer digitaal communiceren met leerlingen en ouders via sms, mail, elektronische nieuwsbrieven enz. Mogen we vragen dat je bij de inschrijving het gsm-nr en het mailadres opgeeft waarbij wij je het best en het snelst bereiken. Je kiest daarbij zelf of dit de gegevens van de leerling of van de ouder(s) zijn. De academie verbindt zich ertoe om deze informatie uitsluitend te gebruiken voor interne communicatie.
DATUM: ______________________
HANDTEKENING LEERLING OF OUDER NAAM VAN HET INSCHRIJVEND PERSONEELSLID
: redactie -> wp-content -> uploads
redactie -> Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
redactie -> De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander
redactie -> Model [exclusieve] distributie overeenkomst Partijen
redactie -> Het markizaat Veere: een relict van het Bourgondisch-Habsburgse adelsbeleid
redactie -> Projectplan kosmopolis amsterdam I o. 2008 kader p. 03 Werkwijze p. 06 Programma p. 07 Marketing en communicatie p. 11 Organisatie en bestuur p. 14 Begroting p. 15 Bijlage programma kosmopolis amsterdam I o. 2008 P. 16 Kader
redactie -> Notitie Scheiding Kerk en Staat
redactie -> Liefstje scha(ch)tjes
redactie -> De europese unie
redactie -> Naam Categorie
uploads -> Schoolreglement stedelijke kunstacademie deeltijds kunstonderwijs studierichting beeldende kunst
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina