Achtergrondinformatie over de verkiezingen Mag je op reis tijdens de verkiezingen?Dovnload 121.54 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte121.54 Kb.
  1   2   3
Achtergrondinformatie over de verkiezingen

Mag je op reis tijdens de verkiezingen?


In België ben je, als Belg, verplicht om te gaan stemmen. Op zondag 18 mei 2003 hebben wij opnieuw de eer deze burgerplicht te vervullen.

Volgende onderwerpen komen aan bod: • Moet ik thuis blijven ?

 • Mag ik mijn reis plannen op deze dagen ?

 • Moet ik gaan stemmen als ik, ver van huis, maar nog in België verblijf ?

 • Welke formaliteiten dienen vervuld te worden ?

 • Kan ik een volmacht geven ?

 • Moet ik een volmacht geven ?

 • Hoe kan ik een volmacht geven ?

 • Wanneer moeten deze formaliteiten vervuld worden ?

 • Typebrief van je reisbureau, als bewijsstuk.

Moet ik thuis blijven ? 
NEEN, als je op dat ogenblik in het buitenland vertoeft hoef je niet te gaan stemmen.

Mag ik mijn reis plannen op deze dagen ?
JA, niets kan je tegenhouden. Je hoeft niet te gaan stemmen als je in het buitenland verblijft.

Moet ik gaan stemmen als ik, ver van huis, maar nog in België verblijf ?
JA, dan heb je je stemplicht te vervullen in je woonplaats, ook al verblijf je in het uiterste zuiden van het land.
NEEN, als dit voor je beroep is.

Welke formaliteiten dienen vervuld te worden ?
Als je dus tijdelijk in het buitenland verblijft moet je dit kunnen bewijzen. Dit kan door:

 • bewijs van reservatie van het hotel of verblijf ter plaatse;

 • bewijs van het reisbureau (zie hieronder);

 • bewijs van je aanwezigheid in het buitenland op die datum (proces-verbaal van lokale politie)

Kan ik een volmacht geven ?
JA, voortaan kan je aan iedereen een volmacht geven, ook als er geen enkel familieverband is. Een kiezer kan slechts één volmacht dragen.

Moet ik een volmacht geven ?
NEEN,  je bent daar niet toe verplicht. 

Hoe kan ik een volmacht geven ? 
Je gaat met het bewijs dat je in het buitenland verblijft en je kiesbrief naar je gemeentebestuur. Daar kan je dan een officieel document aanvragen om volmacht te geven. Dit document moet zowel de volmachtgever als de volmachtdrager ondertekenen.

Wanneer moeten deze formaliteiten vervuld worden ?
Als je volmacht wil geven aan iemand anders dan moet je minstens 15 dagen voor de verkiezingsdatum alle documenten ingeleverd hebben bij je gemeentebestuur.
Als je geen volmacht geeft aan een andere kiezer, dan lever je je bewijs binnen bij het gemeentebestuur, samen met je kiesbrief, voor de verkiezingen OF alleen indien het niet anders kan, vlak na de verkiezingen (eerste dag dat je terug bent uit het buitenland).

Typebrief verstrekt door het reisbureau op hun briefpapier (sommige reisbureau's zijn hiervan niet op de hoogte, dus kan je best hiervan een print-out meenemen).

Hierbij verklaar ik, ondergetekende, naam verantwoordelijke reisbureau en functie, als dusdanig handelend als vertegenwoordiger van het hierna genoemde reisbureau:


naam reisbureau
straat + huisnr. van het reisbureau
postnr. + gemeente van het reisbureau

Dat jouw naam gedomicilieerd te jouw volledig adres, zich op reis in het buitenland zal bevinden, met name in reisbestemming, van vertrekdatum tot retourdatum.

De specificaties van de reis zijn opgenomen in het dossier nr. .......


Derhalve bevindt voormelde persoon zich in de onmogelijkheid om op 18/05/2003 deel te nemen aan de verkiezingen.

Dit alles werd waarheidsgetrouw opgesteld te gemeente van het reisbureau, op datum ondertekeningNaam ondertekenaar
Naam reisbureau

(de teksten in het blauw zijn deze die door jouw en de reisagent dienen aangepast)BELEIDSBRIEF: AANPAK GEWELD TEGEN VROUWEN
Bestrijding van geweld tegen vrouwen, voorlichting over de rechten van vrouwen aan allochtonen en een campagne om mannen te bewegen meer zorgtaken op zich te nemen. Dat zijn drie prioriteiten uit de Beleidsbrief Emancipatie 2003.
Het aantal slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel geweld is groter dan van andere vormen van geweld. Dat is de reden dat het kabinet de bestrijding van geweld tegen vrouwen tot een van de prioriteiten van het emancipatiebeleid maakt.

Om de informatie over geweld tegen vrouwen te verbeteren wordt met een aantal gemeenten een Vrouwen Veiligheids Index ontwikkeld. In deze index moeten alle vormen van geweld gericht tegen vrouwen, worden vastgelegd. Ook moet de samenwerking van verschillende instellingen die betrokken zijn bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen worden verbeterd.


Voorlichting vrouwenrechten
Sommige traditionele gebruiken als vrouwenbesnijdenis en eerwraak, tasten de rechten en veiligheid van allochtone vrouwen en meisjes in Nederland aan. Deze praktijken belemmeren hun integratie en zijn in strijd met Nederlandse grondrechten. Het kabinet wil dan ook de voorlichting over vrouwenrechten aan allochtone vrouwen verbeteren door hier onder meer bij de inburgeringcursussen aandacht aan te geven. Ook komt er een subsidieregeling voor voorlichtingsprojecten over dit onderwerp.
Mannen in de hoofdrol’
De campagne ‘Mannen in de hoofdrol’ moet mannen stimuleren een groter deel van de zorgtaken op zich te nemen. De campagne omvat onder meer een televisieserie, internetsites en een programma voor scholen.

Staatssecretaris Phoa (SZW) heeft de Beleidsbrief Emancipatie 2003 aan de Kamer aangeboden.

Bron: persbericht  ministerraad

Enkele artikels die besproken kunnen worden:


11 SEPTEMBER 2001
" Antwerpen veranderde meer op 3 april 2002 dan op 11 september 2001. Op woensdagavond 3 april trok een pro-Palestijnse betoging met een zelden geziene gewelddadigheid door hartje Antwerpen. Mensen werden beroofd en gemolesteerd, winkels geplunderd, auto's en andere bezittingen zwaar beschadigd. Heethoofden konden zelfs de Antwerpse diamantwijk intrekken. Deze niet toegestane en zelfs niet aangevraagde betoging verlegde de grenzen wel. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog werden joodse mensen in Antwerpen bedreigd. Een periode van meer dan  50 jaar vredevol samenleven werd verstoord.

De initiatiefnemer van de betoging, de Arabisch Europese Liga (AEL), is sindsdien niet meer uit het nieuws geweest. De voorzitter van de AEL Dyab Abou Jahjah, mag overal zijn zeg doen. De verwerping van al wat westers en joods-christelijk is en zijn begrip voor de terreuraanslagen zijn kennelijk niet bedreigend.

Blijkbaar is een beweging, die alle principes van de integratie verwerpt, geen enkel probleem voor onze samenleving. Abou Jahjah hoeft meer een kik te geven of hij staat wel ergens op een frontpagina."

JONGE BOEVEN

"In de kranten wordt steeds geschreven over die 'jonge boefjes'. Kunnen jullie daar alstublieft mee ophouden en in het vervolg gewoon over gangsters, vandalen, overvallers of criminelen schrijven? Bij het woord 'boefje' draait mijn maag al om. Zaterdag is mijn 17-jarige zoon slachtoffer geworden van een uiterst brutale overval door 4 Marokkanen. Daarbij is hij met de dood berdreigd door middel van een handvuurwapen. Tijdens deze overval is zijn fiets (waarde 625 euro) en zijn portefeuille gestolen. Omdat hij de hele maand juli vakantiewerk had gedaan (de overvallers waarschijnlijk niet), had hij een bankrekening met bijhorende bankkaart. Toen men die kaart vond, heeft men met alle geweld zijn codenummer geëist. Diezelfde avond is al zijn geld afgehaald. Daar de overvallers lieten uitschijnen dat ze, vermits ze zijn identiteitskaart en studentenpas meepikten, ze hem ten allen tijde zouden weten te vinden als hij de politie zou inschakelen, heeft hij nu een bijkomende schrik opgedaan toen het bericht van de overval verscheen in de kranten.Wie wordt er nu eigenlijk gestraft? De boefjes waarvoor geen cel vrij is of mijn zoon die niet meer op straat durft komen?"

RARE ONTMOETING

"Ik kwam onlangs met mijn fiets richting Antwerpen gereden. Toen ik bovenop het viaduct over het Albertkanaal aan Belga aankwam stond daar een groepje jonge allochtonen van 15 à 16 jaar. Zij versperden het fietspad. "Betalen!", klonk het. "5 euro" in een soort Frans. Ik deed of ik het niet verstond. Zij begonnen naar mijn jasje te tasten en er aan te trekken. Ik zei dat ik geen geld bij had. "Wilt ge dan wat rammel?" schreeuwden ze en ze trokken terwijl aan mijn fiets. Wat een geluk dat er toen een ander groepje fietsers aankawam waar ik me snel bij kon aansluiten."sp.a blijft tegen de oorlog in Irak - 20/3/2003

sp.a is tegen de oorlog in Irak. "Dat hebben we tijdens de voorbije weken en maanden duidelijk laten uitschijnen, zowel in het parlement als op straat. En wie tegen de oorlog is, is ook tegen de wapentransporten", zegt voorzitter Steve Stevaert. "Maar de vraag is wel hoe we dit kunnen realiseren. Als er internationale verdragen zijn, moeten we die ook respecteren. We moeten de nieuwe situatie met onze bondgenoten, Frankrijk en Duitsland, bekijken." Stevaert kijkt vooral uit naar de houding van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joska Fischer.

Standpunten van de verschillende partijen over een aantal maatschappelijke thema'sDe politieke wegwijzer

Politicsinfo.net beseft dat het Belgische politieke landschap de voorbije maanden een drastische metamorfose heeft ondergaan. Dit zorgt bij veel mensen voor nogal wat verwarring. Daarom vroegen wij aan de Vlaamse partijen om hun standpunt te geven over 19 kritieke maatschappelijke thema’s gaande van migranten tot seksualiteit. Dit dossier is de ultieme wegwijzer voor elke politiek bewuste burger.· veiligheid

· stemrecht

· koningshuis

· federaal bestuur

· deelregeringen

· economie

· defensie

· migranten

· asielzoekers


· milieu

· leven-dood

· seksualiteit

· jongeren

· drugs

· criminaliteit

· rechtbanken

· pensioenen

· werklozen

· verkeer

Thema: Veiligheid

Agalev


Om het veiligheidsgevoel op straat te verbeteren zijn heel wat kleine, maar vooral preventieve ingrepen nuttig (b.v. conducteurs bij het openbaar vervoer). Bij belangrijke ruimtelijke ingrepen pleiten we ervoor systematisch een rapport sociale veiligheid op te maken. Zo kunnen onder meer fietsvoorzieningen, lichtpunten en parkeerplaatsen optimaal worden ingeplant. Daarnaast vragen we in de criminaliteitsbestrijding prioritaire aandacht voor alles wat het veiligheidsgevoel bedreigt.

CD&V


Een efficiënt en rechtvaardig optreden van politie en justitie is een must, maar onder de regering-Verhofstadt is de hervorming van deze diensten helaas een flop geworden. In de vele gemeenten waar CD&V bestuurt kiezen we voor een centrale rol voor de wijkagent. CD&V wil een gewaarborgde politie-interventie binnen 10 minuten na een oproep.

Liberaal Appel

Problemen moeten erkend worden. Veiligheid van eigen persoon én van eigendom zijn basisrechten. Het recht op zelfverdediging moet dan ook uitgebreid worden tot het recht op bescherming van bezittingen. De Belgische wetgeving moet op dit vlak worden geharmoniseerd met die van de Europese Unie en van onze buurlanden. Een efficiënte aanpak is nodig, d.w.z. meer preventie, meer blauw op straat, meer middelen voor justitie en politie en de bouw van bijkomende cellen.

N-VA


Nood aan erkenning van het probleem, niet horizontaal klasseren onder de noemer ?onveiligheidsgevoel?. Bestrijding niet met een ?harde?, dan wel met een efficiënte aanpak: doeltreffende preventie, meer blauw op straat i.p.v. achter het bureau, decentralisering van (vooral stedelijke) politiekantoren, uitbreiding alternatieve strafmaatregelen... Veiligheid is een grondrecht.

PVDA


Nog geen standpunt ontvangen.

SoLiDe


Veiligheid is een recht omdat de burgers en de ondernemingen bijzonder hoge lasten dragen om de veiligheid te voorzien. Daarbij denken wij aan de wegeninfrastructuur, de rechtbanken, de gevangenissen, de politie, het leger, de burgerbescherming,...
De bedreigingen van de veiligheid moeten bestraft of geëlimineerd worden uit onze maatschappij. De burgers en de ondernemingen moeten hierin ook een rol spelen op vlak van burgerzin en verantwoordelijkheid. Flagrante fouten tegen de veiligheid moeten door iedereen gemeld worden aan een organisme dat acties kan bevelen aan de instellingen die instaan voor de veiligheid. Meer politieaanwezigheid i.p.v. parkeerwachters. Een efficiënte aanpak van de kleine criminaliteit.
Criminele feiten door buitenlandse criminele burgers en ondernemingen, in ons land begaan, mogen niet meer ten laste vallen van de Belgische belastingsbetaler.

SP.A


Iedereen heeft recht op een veilig samenleven. Daarom moeten we veiligheid samen opbouwen. Ieder, de diverse overheden, maar ook de diverse bevolkingsgroepen, moet daarin zij rol spelen. Veiligheid en onveiligheid zijn ongelijk verdeeld. De veiligheidszorg moet dus toebedeeld worden rekening houdend met de kwetsbaarheid en de maatschappelijke ongelijkheid. Zo kan je de risico?s binnen aanvaardbare perken houden.

Spirit


Verkeersveiligheid:
Preventief investeren in zwakke weggebruikers-vriendelijke verkeerssituaties (rondepunten, fietspaden (ook in steden), verkeersdrempels. Repressief: permanente controles op snelheid en agressief verkeersgedrag (o.a. via onbemande camera?s).

Algemene veiligheid:


Preventief investeren in sociale kansen, opvang, sport, versterken sociale netwerken en sociale controle. Repressief: waar mogelijk snelle straffen (alternatieve straffen. Veiligheid in de wereld (zie defensie)

Vivant


Preventie:
a) Iedereen krijgt onvoorwaardelijk recht op basisinkomen wat het misnoegen dat kan aanzetten tot kleine criminaliteit moet verminderen.
b) Straathoekwerkers moeten de sociale controle vergroten.
Gerecht: dit moet dringend snel en rechtvaardig werken zodat politie niet ontmoedigd wordt om criminelen te vatten.

Vlaams Blok

Veiligheid is een mensenrecht. Het is de taak van de overheid om de veiligheid van zijn burgers te verzekeren. Niet het onveiligheidsgevoel, maar de onveiligheid dient te worden aangepakt.

VLD


De VLD steunt ten volle de geïntegreerde benadering zoals vooropgesteld in het federaal veiligheidsplan. Dit betekent dat elk onveiligheidsfenomeen in drie fasen dient te worden geanalyseerd: ten eerste preventie, zonodig repressie en tenslotte nazorg. Het voorkomen van onveiligheid en criminaliteit kan niet beperkt blijven tot initiatieven van binnenlandse zaken en justitie. Op vlak van repressie worden de politiediensten momenteel hervormd en wordt het parket versterkt. Tenslotte is er meer oog voor de positie van het slachtoffer en is men zich bewust van de nood aan meer opvang van daders.
Thema: Stemrecht

Agalev

Stemrecht is voor Agalev een fundamenteel burgerrecht. Daarom is Agalev onomwonden voorstander van toekenning van stemrecht aan iedereen die minstens vijf jaar legaal in België verblijft. Stemrecht is bovendien niet enkel een burgerrecht: het bevordert de participatie en is zo ook een stap naar integratie.CD&V

Momenteel geldt er in ons land stemplicht. Er zijn goede argumenten om dat zo te houden, maar even goede om de stemplicht af te schaffen. Het lijkt ons de beste oplossing om in deze discussie met een volksraadpleging de mening van de mensen te vragen.Liberaal Appel

Er zijn zowel goede argumenten voor als tegen om de stemplicht respectievelijk te behouden of af te schaffen. Het Liberaal Appel is echter voor de afschaffing van de stemplicht. Deze beslissing kan waarschijnlijk het best genomen worden door eerst een bindend referendum hieromtrent te organiseren. Een bindend referendum is een pijler om de directe democratie zo ver mogelijk door te voeren. Stemrecht is gekoppeld aan de nationaliteit.N-VA

Wanneer migranten deel uitmaken van onze gemeenschap moeten zij ook mee kunnen beslissen over het beleid. Inburgering is dan echter een bindende voorwaarde d.w.z. dat migranten moeten vertrouwd zijn met onze waarden en normen en, minstens, met onze taal. Je kan bezwaarlijk een oordeel uitspreken over het beleid of inspraak opeisen wanneer je zelfs de taal niet spreekt. Daartoe dient de Vlaamse overheid te voorzien in een afdoende aanbod van inburgeringcursussen, kosteloos en verspreid over het hele land.PVDA

Nog geen standpunt ontvangen.SoLiDe

Stemrecht is geen stemplicht maar moet wel openstaan voor alle Belgen met uitsluiting van de niet-Belgen.SP.A

De ongelijkheid tussen de rijke EU onderdaan die mag stemmen en de niet EU burger die dat recht niet heeft moet verdwijnen. Dus stemrecht bij de lokale verkiezingen voor alle burgers die hier 3 jaar legaal verblijven en dus belastingen betalen. Gelijke rechten en plichten. Stemrecht betekent voor ons dus stemplicht, zoniet haken de sociaal minder begunstigden af, en kiezen enkel de beter begoede burgers over wie er hoe bestuurt.Spirit

Liever stemrecht dan stemplicht. Stemrecht om mensen af te vaardigen naar parlementen en ze te beoordelen op hun werk, maar ook stemrecht om rechtstreeks via referenda mee te debatteren en te beslissen. Algemeen stemrecht, dus ook stemrecht voor migranten of gemeentelijk stemrecht op basis van verblijf en niet van nationaliteit.Vivant

Vivant is voor individuele vrijheid; daaruit volgt ook stemrecht i.p.v. stemplicht voor iedereen die hier legaal verblijft (en dus belastingen betaalt).Vlaams Blok

Afschaffing van de stemplicht; stemrecht voorbehouden aan staatsburgers; zo ver mogelijk doorvoeren van directe democratie (referendum...)VLD

Niemand kan verplicht worden tegen zijn of haar zin te kiezen voor politieke vertegenwoordigers, hoezeer dit ook gewenst is. Op zich is niet stemmen ook een politieke keuze. Ze kan ingegeven zijn door een ongenoegen met het bestaande politieke aanbod. In dat geval is het de taak van de politieke wereld de burgers ervan te overtuigen deel te nemen aan de democratische besluitvorming. De VLD wil dan ook de stemplicht (opkomstplicht) vervangen zien door een stemrecht.Thema: Asielzoekers

Agalev

Asielzoekers hebben recht op een correcte behandeling van hun aanvraag en een menswaardige opvang, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Agalev pleit voor een eigentijdse, ruimere interpretatie van het begrip politiek vluchteling, een betere regeling voor gezinshereniging, een goed ontheemdenstatuut en een debat over een gecontroleerde opheffing van de migratiestop.CD&V

Een menswaardig asielbeleid vergt een correcte spreiding voor de opvang van asielzoekers. Asielzoekers dumpen in grote steden kan niet. De opvang wordt georganiseerd op zo klein mogelijke schaal en in samenwerking met vrijwilligersorganisaties.Liberaal Appel

Er dient een beperkte lijst te worden opgesteld (bestaat reeds op Europees niveau) van onveilige landen om zo echte politieke asielzoekers te kunnen onderscheiden van economische vluchtelingen. Illegalen moeten van het grondgebied worden verwijderd. Dit door de gedwongen terugkeer naar het land van herkomst.N-VA

Enkel voor vluchtelingen die zich hier als politiek vluchteling rechtstreeks uit het ontvluchte land aandient kan rekenen op een gastvrij politiek asiel. Illegalen kunnen geen verblijfsrecht krijgen. Legale immigratie is bespreekbaar op Europees niveau, evenwel aan de hand van quota en strikte criteria. Maar zonder onderscheid van intellectuele, economische of sociale aard.PVDA

Nog geen standpunt ontvangen.SoLiDe

Asielzoekers zijn welkom in ons land voor zover zij kunnen bewijzen dat zij wegens politieke redenen op de vlucht zijn uit hun land. Asiel kan men verkrijgen door de legale weg te gebruiken om dit te verkrijgen, een snelle regeling moet hier in het vooruitzicht gesteld worden, in afwachting van het verkrijgen van asiel dient men zich aan zeer strenge regels te houden. Illegaal is onwettelijk en moet ten allen tijde bestreden worden. Het wordt onmiddellijk bestraft met uitwijzing naar het land van herkomst.SP.A

Het universeel recht op bescherming voor mensen die dat omwille van vervolging nodig hebben moet gevrijwaard blijven. Dus moet in korte en rechtvaardige procedures worden uitgemaakt wie hier recht op heeft en wie niet. Dat is niet makkelijk, maar het gebruiken van een asielaanvraag voor sociaal-economische migratie moet tegengegaan worden om juist dat asielrecht te kunnen vrijwaren.Spirit

Op Europees niveau moet er een harmonisering, actualisering en verbreding van de asielcriteria komen. De Conventie van Genève biedt voor heel wat asielzoekers onvoldoende garanties. Daarbovenop moet er ruimte zijn voor andere vormen van migratie, niet enkel arbeidsmarkt gericht, wel (liefst Europees) genormeerd die rekening houden met de sociale en culturele verhoudingen in de landen van herkomst en in de ontvangende landen. Dus die in Vlaanderen (en Brussel) ook rekening houden met het Nederlands.Vivant

Vivant pleit voor een asielbeleid naar Canadees model dwz je moet bewijzen dat je een bijdrage levert tot het welzijn van onze gemeenschap, bijv. via werk. Eens binnen word je wel gelijk behandeld.Vlaams Blok

Echte politieke asielzoekers asiel verlenen, bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt van hun thuislanden. Zogenaamde economische vluchtelingen onmiddellijk uitwijzen.VLD

Het asielrecht wordt voor niemand aangetast, maar de procedures voor het aanvragen van asiel worden wel voor sommige gevallen drastisch ingekort, in andere gevallen binnen redelijke termijnen behandeld.De VLD is van mening dat al deze maatregelen in de toekomst op de bereikte resultaten moeten beoordeeld worden. De VLD zal daar nauwlettend op toezien. In dat licht blijft de VLD het asielbeleid als een tweesporenbeleid beschouwen, met enerzijds een humaan asielbeleid, anderzijds een kordaat uitwijzingsbeleid.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina