AchternaamDovnload 52.66 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte52.66 Kb.Inschrijfformulier

Persoonsgegevens leerlingAchternaam:
Andere achternaam hanteren dan officiële naam? (bij adoptie- of pleegkinderen)
Voorvoegsel(s):
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer (BSN):

(kopie paspoort of identiteitskaart bijsluiten of op school laten maken)
Land van herkomst :
Datum in NL:
Waar gemeld in NL:
Land van herkomst verzorger 1:
Land van herkomst verzorger 2:
Gezindte/ c.q. geloofsovertuiging:
Eerste nationaliteit:
Tweede nationaliteit:
Culturele achtergrond:
Opmerkingen:

Algemene gegevens:

Totaal aantal kinderen in het gezin:
Plaats van het kind in het gezin:
Welke taal werd in het thuisland gesproken:
Huisarts:
Tandarts:
Verzekeringsmaatschappij ziektekosten: Polisnummer:
Noodnummer naam:
Noodnummer:
Opmerkingen: bijv. medicijnen of allergie
Persoonsgegevens ouder / verzorger 1 Persoonsgegevens ouder / verzorger 2

Achternaam:
Achternaam:
Voorvoegsel:
Voorvoegsel:
Roepnaam:
Roepnaam:
Voorletter(s):
Voorletter(s):
Relatie tot leerling:
Relatie tot leerling:
Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteplaats:
Geboorteland
Geboorteland
Beroep
Beroep
Hoogst genoten opleiding
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald ja/nee
Diploma behaald Ja/nee
Indien geen diploma, aantal jaren onderwijs VO
Indien geen diploma, aantal jaren onderwijs VO
Werkzaam bij bedrijf
Werkzaam bij bedrijf
Telefoonnummer mobiel
Telefoonnummer mobiel
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer werk
Burgerlijke staat
Burgerlijke staat
E-mail
E-mail
Adres:

straat en huisnummer

postcodeTelefoonnummer adres:
Ander adres dan adres verzorger 1?Toestemmingen:

Geeft u de school wel / geen toestemming voor het gebruik van foto’s in de schoolgids, filmopnamen, afgeschermde social media en op de website? *

Geeft u wel / geen toestemming voor vermelding van adresgegevens op de klassenlijst? *

Geeft u wel / geen toestemming voor het vervoer van uw kind door een andere volwassene van en naar bestemmingen buiten school voor schoolse activiteiten, indien deze een WA-verzekering heeft? *

*=Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Ondertekening

Wij hebben kennisgenomen van de schoolgids en de visie van de school en stemmen daarmee in. Ons kind zal aan alle schoolactiviteiten deelnemen. Wij hebben alle relevante informatie, die voor school van belang is op dit formulier naar waarheid ingevuld.

Dit document moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent?

Is er sprake van co-ouderschap?

0 ja, beide ouders ondertekenen het inschrijfformulier.

0 nee, de ouder/verzorger bij wie het kind woont, ondertekent het inschrijfformulier na overlegging van een kopie van de gerechtelijke uitspraak waaruit blijkt, dat deze ouder is belast met de uitoefening van het ouderlijk gezag.

Datum: Naam ouder / verzorger 1 Naam ouder / verzorger 2

Handtekening Handtekening
OBS De Schelf is onderdeel van Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor directie en team van de school, de inspectie van het basisonderwijs en de rijks accountant van het ministerie van OCW. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina