Acod coc cov constructief actief in het onderwijsgebeurenDovnload 11.99 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte11.99 Kb.
Persontmoeting 3 oktober 2002


ACOD - COC - COV constructief actief in het onderwijsgebeuren


1. Aanleiding = Wereldlerarendag van zaterdag 5 oktober 2002


EI (Education International) en WVOP (Wereldvakverbond voor het Onderwijspersoneel) - waarbij ACOD enerzijds en COC/COV anderzijds aangesloten zijn - willen hiermee de aandacht vestigen op:

- het waardevolle van het onderwijsambt

- het belang van (sociale) dialoog in onderwijs en maatschappij (zie bijlage).

In die zin willen ACOD-COC-COV ter gelegenheid van de Wereldlerarendag de pers uitnodigen tot een babbel vanuit een constructieve invalshoek.


2. Onderwijsbonden zijn van nature uit kritisch, maar constructief
Onderwijsbonden zijn coöperatief. Zij willen waar het kan samen met de overheid naar een oplossing zoeken.

Onderwijsbonden zijn democratisch gestructureerde, onafhankelijke middenveldorganisaties. Zij ageren op basis van solidariteit, engagement en veel knowhow voor de beroepsbelangen van hun leden.

Vakbondseisen zijn meer dan de optelsom van individuele verzuchtingen.
3. Meewerken aan een positief imago
Wij willen meewerken aan de opbouw van een positief imago van de onderwijsjob.

Leraren zijn belangrijk, in elke maatschappij. Zowel in Afrika als in welvarend West-Europa.

In Vlaanderen is kennis onze enige grondstof. In de ontwikkeling van die grondstof neemt de leraar dé cruciale plaats in.
4. Maar dreigend lerarentekort
Vlaanderen kent een dreigend lerarentekort. Dat kan NIET verholpen worden door leerkrachten te demoniseren of een continuüm van hervormingen te installeren.

Positieve maatregelen, incentives, zijn nodig om jong en ook middeljong een aantrekkelijke loopbaan te bieden.5. Leraar een open beroep
Leraar zijn hoeft niet van "jongsbeen" af. Je kan het - mits de nodige competentie, ondersteuning en voorbereiding - ook worden op latere leeftijd.

Het lerarenberoep moet een open beroep zijn. Met reële interferenties met het dagelijkse leven. Geen afgeschermd, noch onindringbaar geheel.

Maar een stoomcursus leraar bestaat niet. Leraar worden, leraar zijn is een groeiproces.
6. Leraar een aantrekkelijk beroep
Het beroep van leraar moet aantrekkelijk zijn.

Goede, kwaliteitsvolle krachten blijven aantrekken impliceert financiële aantrekkelijkheid:

- attractief loon voor jongere

- verrekening van EVC/EVK voor instromers op latere leeftijd

- ten minste de evolutie van de lonen voor analoge functies in de privé-sector volgen.
Naast het financieel aspect moet ook het sociaal statuut als medecomponent spelen, met attractieve:

- arbeidsvoorwaarden

- loopbaanplanning- en invulling

- uitgroeimogelijkheden, …


7. Laat de leraar leraar zijn
Hervormen om te hervormen kan niet. Alleen als dit de kwaliteit van het onderwijs, het welbevinden van leerling en leraar ten goede komt.

Wel kunnen bijsturingen noodzakelijk zijn. Maar een hervorming - welke ook - heeft nood aan voldoende incubatietijd.

Trouwens, als de leraar binnen onderwijs de kat wordt die haar jongen niet meer vindt, dan is het drama van het onderwijs nabij.
8. De leraar steunen, niet sturen
Geef de leraar de nodige ruimte voor:

- de ontwikkeling van zijn professionaliteit

- het uiten van zijn creativiteit en inventiviteit

- dialoog binnen het team, met leerlingen, ouders, …


Goed opgeleide, begeleide en nagevormde leraren weten wat hen te doen staat. Zij weten wat van hen verwacht wordt.

Inspectie en pedagogische begeleiding moeten helpende/ondersteunende factoren worden. Zij moeten er rekening mee leren/willen houden dat de individuele leraar 'ook' iets weet en kent. Ook zij kunnen 'leren'.


9. Leraren leren leerlingen levensbreed levenslang leren
Dit is een uitdaging die alleen goed voorbereide, goed omkaderde leraren aankunnen.

Het is een uitdaging voor echte onderwijsprofessionals, die voldoende vrijheid van handelen krijgen. Weliswaar binnen het schoolteam, maar met voldoende vrijheid in de klas.


10. Wereldlerarendag
De leraar is en blijft een onontbeerlijke schakel in het sociale radarwerk.

Goede, gemotiveerde leraren hebben een positieve uitstraling. Zij weten nog steeds jongeren te 'begeesteren'.

Een maatschappij die niet in dialoog treedt met haar leraren hinkt achterna. Een maatschappij zonder engagementen van leraren mist iets wezenlijks. De maatschappij heeft geëngageerde leraren broodnodig. Geëngageerde leraren verdienen respect en waardering.

Hiervoor gaan wij als onderwijsbonden elke dag, steeds opnieuw.Wat ons betreft is elke dag, lerarendag.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina